ทัวร์โปแลนด์

...

กรุงวอร์ซอว์ วังลาเซียนสกี้ เมืองกดังส์ Sopot WESTERY PLATIE Prison Tower เมืองโตรัน ถนน Szeroka Street เมืองพอซนัน เมืองวรอตสวัฟ Church of Peace in Swidnica เมือง Katowice Zakopane Morskie Oko Lake เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส Rynek Glowny Square

โปแลนด์
เส้นทาง
11 วัน 8 คืน
AY
3-4 ดาว
ตู้/บัส
4-20
ยากง่าย

วันที่ ค่าทริป

รอการอัพเดท

รูปแบบ ทัวร์โปแลนด์

ทัวร์โปแลนด์ จัดได้หลากหลายรูปแบบ ตามไลฟ์สไตล์ สามารถจัด Option เสริม ได้เช่นช่างภาพ ทัวร์ผู้สูงวัยหรือ Pre wedding Theme

กดดู ความแตกต่าง & เงื่อนไข ได้จากหัวข้อด้านล่างนี้ ** โปรดอ่านก่อนเลือกรูปแบบทริป**

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก หรือทริปที่เป็นทางการ เราจะรวมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ไปแต่ตัว กับ Pocket money สำหรับช้อปปิ้ง (ยกเว้นสินน้ำใจให้ไกด์)

Deluxe Trip
รวม
: ตั๋วเครื่องบิน • Visa • อาหารกลางวันและเย็น • ค่าโรงแรมพร้อมอาหารเช้า • ค่ากิจกรรม • ยานพาหนะ • ประกันอุบัติเหตุ 
ไม่รวม : ค่าใช้จ่ายส่วนตัว • ค่าทิปไกค์
ที่พัก : ระดับ 3-4 ดาว
วิธีเดินทาง : Mini bus, Vip Coach

ทัวร์ลักษณะเฉพาะ เหมาะกับกลุ่มไม่เกิน 6 ท่าน หรือเคยเที่ยวแนวนี้มาก่อน เน้นเที่ยวเยอะ ลุยๆหน่อย  เราจะใช้รถตู้ขนาด 9 ที่นั่งในการเดินทางโดยมี Driver Guide ชาวไทยนำทริป (รอรับที่สนามบินปลายทาง)

จุดเด่น

 • Driver Guide อัธยาศัยดี ช่วยเหลือ สื่อสารง่าย 
 • อิสระเรื่องเวลา
 • ไม่ต้องมัวรอเข้าร้านอาหารตามเวลา
 • ไปได้ในจุดที่ทัวร์ทั่วไปไม่ไปกัน
 • เน้นเที่ยวเป็นหลัก

ข้อจำกัด

 • ขนาดกระเป๋าที่จำกัดไว้ 26 นิ้ว คนละ 1 ใบ
 • รถตู้อาจจะนั่งไม่สบายเหมือนรถใหญ่ 
 • ควรช่วยเหลือตนเองได้บ้าง เช่นการสั่งอาหาร ยกกระเป๋าเอง เพราะจะไม่มี Bell ช่วยยกกระเป๋าเข้าห้อง

Road Trip
รวม
: Visa •  โรงแรมพร้อมอาหารเช้า • กิจกรรม • ค่าเข้าชม • ยานพาหนะทุกอย่าง • ประกันอุบัติเหตุ 
ไม่รวม : ตั๋วเครื่องบิน • อาหารกลางวันและเย็น • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว • ค่าทิปไกค์
ที่พัก : ระดับ 3-4 ดาว
วิธีเดินทาง : รถตู้ 9 ที่นั่ง

จองทริป

เช็คที่ว่าง > คอนเฟิร์มจำนวน > ชำระเงิน > รอใบคอนเฟิร์ม

โปรแกรม

Day 1 : Bangkok

 • นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางไปยัง Warsaw

Day 2 : Warsaw – Lazienki Palace – St. Alexander’s Church Mon – Warsaw Old Town

 • เดินทางถึง กรุงวอร์ซอว์ เมืองเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองใหม่แห่งประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจ
 • พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace) ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897
 • ชม Alexander’s Church Mon สถานที่แห่งนี้ได้ทำการก่อตั้งขึ้น โดยพลเมืองของกรุงวอร์ซอว์เพื่อระลึกถึงอเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย
 • Warsaw Old Town ของกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 ในแง่ของการฟื้นฟูบูรณะเมืองเก่าอย่างสมบูรณ์ ภายหลังได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Warsaw

Day 3 : Malbork – Malbork Castle – Gdansk – Gdansk Shipyard

 • ชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ถือได้ว่าเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
 • เมืองกดังส์ (Gdansk) ตั้งอยู่ริมอ่าวกดังส์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติกทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่
 • ท่าเรือเก่า GDANKS SHIPYARD ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่นายเลคธ์วาไลช่า ได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น และทำการประท้วงต่อต้านรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk

Day 4 : Sopot – ปากแม่น้ำวิสลา – ป้อม Westery Platie – Upland Gate  หอคอยเรือนจำ – ST. MARY BASILICA

 • เดินทางไปยังเมือง Sopot เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของชายฝั่งทะเลบอลติก ชมความสวยงามของชายหาด และตื่นตาไปกับท่าเรือไม้ที่มีความยาวมากที่สุดในยุโรป
 • ปากแม่น้ำวิสลา เพื่อบันทึกภาพ ป้อม WESTERY PLATIE ซึ่งเป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกอันเป็นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
 • นำท่านชมประตูเมือง (Upland Gate) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์
 • Prison Tower (หอคอยเรือนจำ) ถนนโรแยลเวย์ สัมผัสความตระการตาของตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรปมากกว่า 200 เมตร
 • MARY BASILICA เพชรน้ำเอกแห่งกดรั๊งค์ เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งถนนสายน่ารักมาเรียสก้า สตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk

Day 5 : Torun – Szeroka Street – Poznan – Stary Rynek

 • เมืองโตรัน (Torun) เมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์
 • ถนน Szeroka Street ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองโตรัน ชมรูปปั้นของนักดาราศาสตร์ชื่อดัง Nicholas Copernicus ในย่านเขตเมืองเก่าของเมือง Torun และชมบ้านที่ Nicholas Copernicus เกิด ซึ่งเกิดที่ Thorn ในปี 1473
 • เดินทางสู่เมืองพอซนัน เป็นเมืองเก่าแก่มากที่สุดในโปแลนด์
 • Stary Rynek หรือ Old Town Square เดินเล่นในเมืองพอซนัน เริ่มจากจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า มีทั้งป้อมปราการ ปราสาท ศาลากลาง ที่สร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สไตล์โกธิค
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Poznan

Day 6 : Poznan – Wroclaw – Church of Peace in Swidnica

 • เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองใหญ่ลำดับ 4 ของโปแลนด์ โดยมีเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก และประเทศเยอรมนี
 • ชม Church of Peace in Swidnica เป็นโบสถ์ 1 ใน 2 แห่งที่สร้างด้วยไม้และดินเหนียวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรป
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Wroclaw

Day 7 :  Katowice – Zakopane

 • เดินทางสู่เมือง Katowice บริเวณรอบวงเวียน General Jerzy Zietek ท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ชาวซิลีเซีย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเข้าร่วมการสู้รบของเยอรมัน
 • ไปยัง Zakopane มีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทาทรา โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 750-1000 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสูงที่สุดในโปแลนด์
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Zakopane

Day 8 : Krupowki Street – Morskie Oko Lake – Krakow

 • ถนนครูพูฟกี้ Krupowki Street ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองเส้นทางนั้นท่านจะได้พบกับเหล่าอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ชม Morskie Oko Lake หรือ Sea eye มากไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รายล้อม อีกทั้งความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา Rybi Potok
 • เดินทางไปยัง Krakow
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow

Day 9 : Wieliczka Royal Salt mine – Sukiennice – Rynek Glowny Square

 • เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ที่ถือได้ว่าเป็นเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางลึกลงไปยังชั้น 3 ซึ่งถือเป็นใจกลางของเหมืองที่น่าทึ่งอย่างมาก
 • ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึ่งของยุโรป
 • นำท่านชมย่านจตุรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow

Day 10 : Wawel Cathedral – Kladka Ojca Bernatka – Bangkok

 • ชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษตัริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง
 • นำท่านชมวิวสะพาน Kladka Ojca Bernatka สร้างขึ้นจากที่ตั้งของสะพาน Podgórze เก่า
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 11 : Bangkok

 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

***รายการอาจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล***

ทริปรีวิว

ภาพบางส่วนจากทริปของเรา ประสพการณ์กว่ 15 ปีของเรา ทริปที่เราออกแบบและสำรวจเองทำให้เรารู้ว่าสิ่งไหนที่จะทำให้สนุก คุ้มค่า คุ้มเวลา ราบลื่น และได้มุมภาพที่สวยที่สุดให้กับผู้เดินทางทุกคน

ทริปใกล้เคียง

ทริปน่าสนใจ

LINE @PAINAIMA  •  0894789334 & 02-0453445 • TRAVEL@PAINAIMA.COM
ไปไหนมาดอทคอม | 69/1874 ราษฎร์บูรณะ 33 กทม 10140 | TAT LICENSE 11/8811

จองเลย

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม