logo-freedoka

ทัวร์โปแลนด์

 • นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางไปยัง Warsaw
 • เดินทางถึง กรุงวอร์ซอว์ เมืองเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองใหม่แห่งประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจ
 • พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace) ได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศส เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897
 • ชม Alexander’s Church Mon สถานที่แห่งนี้ได้ทำการก่อตั้งขึ้น โดยพลเมืองของกรุงวอร์ซอว์เพื่อระลึกถึงอเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย
 • Warsaw Old Town ของกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1980 ในแง่ของการฟื้นฟูบูรณะเมืองเก่าอย่างสมบูรณ์ ภายหลังได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Warsaw
 • ชม ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ถือได้ว่าเป็นปราสาทก่อด้วยอิฐสีแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997
 • เมืองกดังส์ (Gdansk) ตั้งอยู่ริมอ่าวกดังส์ ซึ่งอยู่ติดกับทะเลบอลติกทางตอนเหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างยุคกลางและสมัยใหม่
 • ท่าเรือเก่า GDANKS SHIPYARD ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งที่นายเลคธ์วาไลช่า ได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น และทำการประท้วงต่อต้านรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk
 • เดินทางไปยังเมือง Sopot เมืองเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของชายฝั่งทะเลบอลติก ชมความสวยงามของชายหาด และตื่นตาไปกับท่าเรือไม้ที่มีความยาวมากที่สุดในยุโรป
 • ปากแม่น้ำวิสลา เพื่อบันทึกภาพ ป้อม WESTERY PLATIE ซึ่งเป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกอันเป็นชนวนเริ่มต้นของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
 • นำท่านชมประตูเมือง (Upland Gate) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์
 • Prison Tower (หอคอยเรือนจำ) ถนนโรแยลเวย์ สัมผัสความตระการตาของตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรปมากกว่า 200 เมตร
 • MARY BASILICA เพชรน้ำเอกแห่งกดรั๊งค์ เป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยอิฐแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งถนนสายน่ารักมาเรียสก้า สตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองเก๋ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Gdansk
 • เมืองโตรัน (Torun) เมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์
 • ถนน Szeroka Street ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมืองโตรัน ชมรูปปั้นของนักดาราศาสตร์ชื่อดัง Nicholas Copernicus ในย่านเขตเมืองเก่าของเมือง Torun และชมบ้านที่ Nicholas Copernicus เกิด ซึ่งเกิดที่ Thorn ในปี 1473
 • เดินทางสู่เมืองพอซนัน เป็นเมืองเก่าแก่มากที่สุดในโปแลนด์
 • Stary Rynek หรือ Old Town Square เดินเล่นในเมืองพอซนัน เริ่มจากจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า มีทั้งป้อมปราการ ปราสาท ศาลากลาง ที่สร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สไตล์โกธิค
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Poznan
 • เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองใหญ่ลำดับ 4 ของโปแลนด์ โดยมีเขตชายแดนติดกับสาธารณรัฐเช็ก และประเทศเยอรมนี
 • ชม Church of Peace in Swidnica เป็นโบสถ์ 1 ใน 2 แห่งที่สร้างด้วยไม้และดินเหนียวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรป
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Wroclaw
 • เดินทางสู่เมือง Katowice บริเวณรอบวงเวียน General Jerzy Zietek ท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ชาวซิลีเซีย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเข้าร่วมการสู้รบของเยอรมัน
 • ไปยัง Zakopane มีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทาทรา โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 750-1000 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสูงที่สุดในโปแลนด์
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Zakopane
 • ถนนครูพูฟกี้ Krupowki Street ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองเส้นทางนั้นท่านจะได้พบกับเหล่าอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • ชม Morskie Oko Lake หรือ Sea eye มากไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รายล้อม อีกทั้งความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา Rybi Potok
 • เดินทางไปยัง Krakow
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow
 • เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ที่ถือได้ว่าเป็นเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางลึกลงไปยังชั้น 3 ซึ่งถือเป็นใจกลางของเหมืองที่น่าทึ่งอย่างมาก
 • ห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึ่งของยุโรป
 • นำท่านชมย่านจตุรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Krakow
 • ชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษตัริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง
 • นำท่านชมวิวสะพาน Kladka Ojca Bernatka สร้างขึ้นจากที่ตั้งของสะพาน Podgórze เก่า
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ค่าทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ

รูปแบบ

 • ทัวร์กลุ่มเล็ก จัดสไตล์ Roadtrip มีคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • พาชมแสงเหนือทุกคืนที่ฟ้าเปิด 

รวม

 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวมอาหารเช้า
 • รวมค่าวีซ่า
 • ยานพาหนะ ที่จอด น้ำมัน ค่าใช้จ่ายของ Driver Guide ทั้งหมด

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • อาหารกลางวันและเย็น

เงื่อนไขทริป 

คือการเดินทางด้วยรถตู้คันเล็ก กลุ่มละ 6 ท่าน มึความคล่องตัวและ Flexible มากกว่าการเดินทางด้วยรถใหญ่

อย่างไรก็ตาม Road Trip มีข้อจำกัดบางประการ 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • xxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม