logo-freedoka

Patagonia

บัวโนสไอเรส • patagonia • El Calafate • ธารน้ำแข็ง Perito Moreno •  Mirador de Los Cóndores • Mount Fitz Roy • Cerro Torre • Laguna Torre Cerro • Torres del Paine • Mirador Las Torres • Cerro Paine • Punta Arenas • Santiago 

short brief
สรุปทัวร์ปาตาโกเนียโดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ออกเดินทางไปบัวโนสไอเรส
วันที่ 3 : ชมกรุงบัวโนสไอเรส / จัตุรัสพลาซ่า เดอ มาโย ผ่านชมบริเวณ Plaza de Mayo /ถนน 29 de Julio
วันที่ 4 : บินภายในไปเมืองเมืองเอลคาลาฟาเต้ / เดินเล่มชมเมือง / พักผ่อนปรับร่างกาย
วันที่ 5 : ธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน่ ถ่ายรูปกับทะเลสาบ Lago Argentino
วันที่ 6 : หมู่บ้าน El Chalten / เดิน Mirador de Los Cóndores / จุดชมวิว Mirador de Los Cóndores
วันที่ 7 : เดิน Trek ภูเขาฟิตซ์รอย (25 Km. 7-10 Hr.)
วันที่ 8 : เดิน Trek ที่ Cerro Torre และ Laguna Torre Cerro Torre (19 Km. 7-8 Hr.)
วันที่ 9 : เดินทางไปยังอุทยาน Torres del Paine
วันที่ 10 : เดิน Trek Mirador Las Torres (Trek 21 Km. 8-10 Hr.)
วันที่ 11 : เดิน Trek Cerro Paine (Horse 6 Km. Walk 9 Km. 8 Hr.)
วันที่ 12 : เดินทางไปยังเมือง Punta Arenas เดินเล่มชมเมือง
วันที่ 13 : บินไปเมือง ซานติเอโก้ ชมจตุรัสกลางเมือง
วันที่ 14 : ไปยังสนามบินซานติเอโก้ไปยังเมืองบัวโนสไอเรสแล้วเครื่องกลับกรุงเทพ สายการบิน Ethiopian Airlines
วันที่ 15 : เปลี่ยนเครื่องที่อาดดิสอาบาบา บินต่อกลับกรุงเทพ
วันที่ 16 : ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท
 • พักเดี่ยว 000

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ • บัวโนสไอเรส

Day 1

23.00 น. นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET609 ออกเดินทางเวลา 01.55-06.25 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ อาดดิสอาบาบา จากนั้น ต่อเครื่องไปยังเมือง Buenos Aires เที่ยวบินที่ ET506 09.50-19.55 

 

Day 2

Buenos Aires

19.55 เดินทางถึง Buenos Aires เมืองหลวงแห่งอาร์เจนตินาขึ้นชื่อเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เบาสบายน่าอยู่ เปรียบเสมือน “ปารีสแห่งละตินอเมริกา” ได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพชาวยุโรปที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ ทำให้พบเห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมาย

Day 3

Buenos Aires • City Tour

ชมกรุงบัวโนสไอเรส จัตุรัสพลาซ่า เดอ มาโย ผ่านชมบริเวณ Plaza de Mayo จัตุรัสเล็กๆที่อยู่ย่านใจกลางเมือง บริเวณนี้ท่านจะพบกับ ทำเนียบสีชมพู (Casa Rosada) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่บริเวณนี้ ผ่านชมสถานที่น่าสนใจรอบๆ อาทิ ถนน 29 de Julio ที่เคยชื่อว่าเป็นถนนที่กว้างที่สุดในโลก และเป็นที่ตั้งของ Teatro Colon ซึ่งเป็นโรงละครโอเปร่าเก่าแก่ที่สุดของเมือง และที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Day 4

Buenos Aires • El Calafate

เดินทางสู่เมืองเอล คาลาฟาเต้ (El Calafate) โดยสายการบิน Aerolíneas Argentinas เที่ยวบินที่ AR1868 เวลา 06.05-09.20 น. 

เดินทางถึงเมืองเอล คาลาฟาเต้ (El Calafate) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคปาตาโกเนียในประเทศอาร์เจนตินา จังหวัดซันตาครูซ (Santa Cruz) ชื่อของเมืองมาจากพุ่มไม้เล็ก ๆ ที่มีดอกไม้สีเหลืองและผลเบอร์รี่สีน้ำเงินเข้มที่พบได้ทั่วไปใน Patagonia ตั้งอยู่ในส่วนใต้ของประเทศ ใกล้กับอุทยานแห่งชาติลอสกลาเซรส (Los Glaciares National Park) ที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง เนื่องจากอุทยานนี้ได้กลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่สวยงามและมีกิจกรรมกลางแจ้งให้เลือกทำมากมาย 

เข้าพักผ่อนที่โรงแรม ปรับสภาพร่างกาย 

 

Day 5

Perito Moreno

นั่งเรือ ชม ธารน้ำแข็งเปริโต โมเรโน่ (Perito Moreno) ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรส ธารน้ำแข็งสีขาวอมฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กว้างถึง 5 กิโลเมตร สูงกว่า 80 เมตร ที่สำคัญองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1981 และหนึ่งใน Highligh อย่างหนึ่งของการมาที่นี่คือการได้รอคอยก้อนน้ำแข็งยักษ์หล่นลงพื้นทะเลสาบ

ถ่ายรูปกับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เจนตินา Lago Argentino มีเนื้อที่ประมาณ 1,465 ตารางกิโลเมตร และมีความลึกถึงกว่า 500 เมตร

Day 6

El Chalten / Mirador de Los Condores

เดินทางสู่หมู่บ้าน El Chalten เมืองเล็กๆ ห่างจาก El Calafate 220 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นประตูสู่เส้นทาง trekking ต่างๆ มากมาย โดยรอบยอดเขา Fitz Roy ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของดินแดนพาตาโกเนียอันเลื่องชื่อ

ช่วงบ่ายเดิน Mirador de Los Cóndores เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอยู่ในเทือก Andes ในประเทศอาร์เจนตินา ตั้งอยู่ในเขตป่าและภูเขาของพาร์กแห่งชาติ Los Glaciares ที่อยู่ในจังหวัด Santa Cruz ของอาร์เจนตินา

จุดชมวิว Mirador de Los Cóndores มองเห็นทัศนียภาพที่ยอดเยี่ยมของเทือกเขาและอำเภอ El Chaltén ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับการปีนเขาและการผจญภัยในธรรมชาติ สามารถชมวิวที่งดงามของภูเขา Fitz Roy และทิวเขารอบๆ จากจุดชมวิวนี้

 

Day 7

Mount Fitz Roy Day Walk

เดิน Trek ภูเขาฟิตซ์รอย (Mount Fitz Roy) เป็นหนึ่งในภูเขาสำคัญและมีความสวยงามที่สุดในเทือก Andes ในประเทศอาร์เจนตินา ภูเขาฟิตซ์รอยมีความสูงประมาณ 3,405 เมตร (11,171 ฟุต) และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง El Chaltén ที่เป็นฐานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเดินป่าและการปีนเขาในภูเขา Andes มุมมองที่สวยงามของภูเขาฟิตซ์รอยนี้เป็นที่นิยมอย่างมากโดยนักผจญภัยและนักเดินป่า

 

Day 8

Cerro Torre and Laguna Torre (Trek) (19 Km. 7-8 Hr.)

เดิน Trek ที่ Cerro Torre และ Laguna Torre Cerro Torre เป็นภูเขาที่อยู่ในเทือก Andes ในมีความสูงประมาณ 3,102 เมตร (10,177 ฟุต) Cerro Torre มีลักษณะที่น่าทึ่งและเป็นเอกลักษณ์ โดยมีหินเขาที่แทบไม่เคยมีใครสามารถปีนขึ้นไปยังยอดของภูเขาได้ ยอดเขามักจะถูกครอบคลุมด้วยน้ำแข็งและหิมะตลอดปี ที่ยอดของเขามีดอกไม้อยู่เพียงไม่กี่วันต่อปี ซึ่งก่อให้เกิดทะเลเมฆต้นไม้ที่สวยงาม Laguna Torre เป็นทะเลทรายน้ำแข็งที่สวยงาม ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ Cerro Torre 

 

Day 9

Torres Del Paine National Park (7 Hr.)

เดินทางไปยัง Torres del Paine เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงอยู่ในภูมิภาคปาตาโกเนียน ในประเทศชิลี อุทยานแห่งชาติ Torres del Paine มีทิวเขาที่โด่งดังอย่าง Cuernos del Paine และ Torres del Paine ซึ่งเป็นภูเขาที่มีรูปร่างสลักตั้งตรงที่สุดและปลายที่แหลมคม 

Day 10

Mirador Las Torres Hike / Base De Las Torres (Trek 21 Km. 8-10 Hr.)

เดิน Trek Mirador Las Torres การเดินทางไปยัง Mirador Las Torres มีเส้นทางเดินเท้าที่เริ่มต้นจากทางเดินเท้าที่ Hotel Las Torres ในส่วนต้นของอุทยาน จากนั้นจะต้องผ่านลำธาร Ascencio และเดินผ่านป่าโปร่งแสงและบันไดตามทางขึ้นเขา เส้นทางไป Mirador Las Torres มีระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร (ไป-กลับ) และใช้เวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงในการเดินทางไปถึงจุดชมวิว Las Torres

Day 11

Cerro Paine (Horse 6 Km. Walk 9 Km. 8 Hr.)

Cerro Paine เป็นเขาที่สูงและสำคัญในอุทยานแห่งชาติ Torres del Paine เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง W Trek และเป็นจุดประสงค์สำคัญสำหรับนักปีนเขาและนักผจญภัยที่มุ่งหวังที่จะสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงามของพื้นที่นี้ Cerro Paine เป็นเขาที่มีความสูงประมาณ 2,884 เมตร (9,462 ฟุต) และให้มุมมองที่ยอดเยี่ยมของทะเลทรายน้ำแข็งและทิวเขาในอุทยานแห่งชาติ Torres del Paine 

Day 12

Punta Arenas (4 Hr.)

เดินทางไปยังเมือง Punta Arenas เมืองนี้เป็นเมืองที่มีบรรยากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเย็นและเย็นจัด Punta Arenas เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการค้าและทางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางเมืองที่มีบ้านเรือนที่สวยงามและอาคารที่เคยเป็นที่พักของนักสำรวจเมดาโน, พิพิธภัณฑ์นาวายุทธอสังหาริมทรัพย์รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองด้วย

Day 13

Transfer to Airport • Santiago

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางไปยังเมือง ซานติเอโก้ โดยสายการบิน Latam Airlines Airways เที่ยวบินที่ LA86 08.48-12.13 น.

เดินทางถึงซานติอาโกเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของชิลี มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และก่อตั้งขึ้นมาโดยผู้ที่พิชิตชาวสเปน ตลอดหลายๆ ศตวรรษที่ผ่านมา ซานติอาโกได้เติบโต และพัฒนาให้เป็นเมืองที่ทันสมัย และมีความเป็นสากลมากขึ้น

ชมจตุรัสกลางเมือง Plaza de Armas เป็นจัตุรัสหลักของเมืองซันติอาโก ตั้งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมือง Plaza de Armas แห่งนี้ล้อมรอบด้วยอาคารสำคัญหลายแห่ง รวมถึง Metropolitan Cathedral, Central Post Office และ Palacio de la Real Audiencia เป็นต้น อิสระเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

Day 14

Santiago • Buenos Aires • Addis Ababa

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ Buenos Aires โดยสายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL702 12.40-14.35 

จากนั้นรอต่อเครื่องกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET507 21.30-19.30 (วันรุ่งขึ้น เปลี่ยนเครื่องที่ อาดดิสอาบาบา)

 

Day 15

Addis Ababa • Bangkok

เดินทางต่อด้วยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET608 23.55-12.40

Day 16

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป xxx ที่ผ่านมา

xxx xxxx xx xxxx. xxxxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

ทัวร์ปาตาโกเนีย

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

ค่าทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ

รูปแบบ

 • ทัวร์กลุ่มเล็ก จัดสไตล์ Roadtrip มีคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • พาชมแสงเหนือทุกคืนที่ฟ้าเปิด 

รวม

 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวมอาหารเช้า
 • รวมค่าวีซ่า
 • ยานพาหนะ ที่จอด น้ำมัน ค่าใช้จ่ายของ Driver Guide ทั้งหมด

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • อาหารกลางวันและเย็น

เงื่อนใขทริป 

คือการเดินทางด้วยรถตู้คันเล็ก กลุ่มละ 6 ท่าน มึความคล่องตัวและ Flexible มากกว่าการเดินทางด้วยรถใหญ่

อย่างไรก็ตาม Road Trip มีข้อจำกัดบางประการ 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • xxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม