logo-freedoka

Pakistan

อิสลามาบัด • สการ์ดูร์ • Upper Kachura และ Lower Kachura • หมู่บ้าน Khaplu • เมือง Kharmang • น้ำตก Manthokha Waterfall • ทะเลทราย Sarfaranga Cold Desert •  Chunda valley •  ชมมัสยิด Faisal Mosque

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์ปากีสถานโดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ • อิสลามาบัด
วันที่ 2 : บินไปยังสการ์ดูร์ ชมUpper Kachura และ Lower Kachura
วันที่ 3 : เดินทางไปยังเมือง Khaplu ชมหมู่บ้าน Khaplu ชมวิวยอดเขา MASHABRUM
วันที่ 4 : ไปเมือง Kharmang ชมน้ำตก Manthokha Waterfall
วันที่ 5 : ทะเลทราย Sarfaranga Cold Desert ไปเมือง Shigar 
วันที่ 6 : ทะเลทรายKatpana , Chunda valley
วันที่ 7 : บินภายในไปอิสลามาบัด ชมมัสยิด Faisal Mosque
วันที่ 8 : ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะ Lok Virsa Museum อิสระช้อปปิ้งที่ Centaurus Department Store ไปสนามบินกลับไทย
วันที่ 9 : ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 • เดินทางโดย Bus
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00000 บาท
 • พักเดี่ยว 0000

รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี
สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสลามาบัด

Day 1

16.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG349 19.00

22.10 น. เดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี 

 

คืนนี้เข้าพักที่ ISLAMABAD 

Day 2

Fly to Skardu • Upper Kachura • Lower Kachura

บินสู่ Skardu โดย Pakistan Airlines เที่ยวบินที่ PK451 เวลา 06.00-07.00 จากนั้น เดินทางไปยังเมือง Khaplu ซึ่งเป็นเมืองโบราณอีกแห่ง ในปัจจุบันถือเป็นเมืองที่คึกคักและเป็นประตูของนักเดินทางที่รักการผจญภัยในเส้นทางของภูเขาสูง (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Upper Kachura เป็นหมู่บ้านขนาดกลางอยู่ไม่ห่างจาก SKARDU พื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรเป็นสวนแอปเปิ้ลและแอพริคอท ประกอบด้วย Upper Kachura ที่ตลอดเส้นทางสามารถชมธรรมชาติสวยงามของต้น HIMALAYAN POPLAR เรียงรายนับพันต้น แนวเทือกเขาหิมาลัย และทะเลสาบสีเทอคอยส์

Lower Kachura มีจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น ชื่อว่า “ทะเลสาบแชงกรีลา” หรือ “LOWER KACHURA LAKE” ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของแชงกรีล่า รีสอร์ท ก่อตั้งขึ้นในปี 2526

คืนนี้พักที่เมือง SKARDU

Day 3

Khaplu • Khaplu Village • Mashabrum

เดินทางไปยังเมือง Khaplu ซึ่งเป็นเมืองโบราณอีกแห่งและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของแคว้น BALISTAN แห่งนี้ ในปัจจุบันถือเป็นเมืองที่คึกคักและเป็นประตูของนักเดินทางที่รักการผจญภัยในเส้นทางของภูเขาสูง 

Khaplu Village ชุมชนเล็กๆ อายุกว่า 100 ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ชยอค (SHYOK RIVER) ใช้เวลาขับรถ 3 ชั่วโมงจาก SKARDU มีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปตลอดเส้นทาาง เทือกเขาและตลิ่งที่เป็นทรายขาวตัดแม่น้ำสีฟ้าใสๆ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง เฝ้ามองดูวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและเป็นมิตร

ชมวิวยอดเขา Mashabrum โดดเด่นที่ความสูง 7,821 เมตร ที่ก่อนหน้านี้ได้ชื่อว่า K1 ถือเป็นยอดเขาสูงสุดของเทือกเขาเทือกเขาคาราโกรัม แต่ในปัจจุบันเสียอันดับ 1 ให้กับยอดเขา K2 หรือ CHOGO-RI ที่ความสูง 8,611 เมตร ปัจจุบัน MASHABRUM จัดเป็นยอดเขาสูงอันดับ 9 ของโลก

คืนนี้พักที่เมือง Khaplu

Day 4

Kharmang • Manthokha Waterfall

เดินทางไปยัง Kharmang ดินแดนแห่งหุบเขา ชื่อเดิมของหุบเขาแห่งนี้คือคาร์ทิคชา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคาร์มัง 

Kharmang กลายเป็นเขตที่แยกออกมาในปี 2558 ก่อนหน้านั้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเขตสการ์ดู หุบเขาขะมังอุดมด้วยน้ำตกขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งหญ้า ภูเขาสูง ผลไม้สด ทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่จะทำให้ถ่ายภาพได้ทุกช่วงเวลา ระหว่างทางมีวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย

ชมน้ำตก Manthokha Waterfall น้ำตกนี้สูงจากพื้นดินประมาณ 180 ฟุต และอยู่ห่างจากตัวเมืองสการ์ดูเกือบ 80 กิโลเมตร

คืนนี้พักที่ Khamrang หรือใกล้เคียง*

**โรงแรมแค่พอนอนได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลือกมากนักในเมืองนี้

 

 

 

Day 5

Sarfaranga Cold Desert • Shigar

Sarfaranga Cold Desert ทะเลทรายเย็นที่สูงที่สุดในโลก ที่นี่จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกเล่น รถจิ๊บลุยทะเลทราย ขี่ม้า Atv และพาราไกด์ดิ้ง (ไม่รวมในราคาทัวร์) ชมความงามของแสงสะท้อนจากต้นไม้หลากสีที่สะท้อนกับแม่น้ำอินดุส อิสระให้เดินเล่นในหมู่บ้าน

Shigar เป็นเมืองสำคัญและชุมชนโบราณในอ้อมกอดของเทือกเขาการาโกรัม (KARAKORUM) โดยผู้คนมีเชื้อสาย Balti ของธิเบต และยังคงมีวัฒนธรรมแบบธิเบตปะปนอยู่ในวิถีชีวิตชาวมุสลิม

คืนนี้พักที่เมือง Skardu

Day 6

Katpana • Chunda valley

Katpana ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,226 เมตร เป็นทะเลทรายที่อยู่ชายขอบของเมือง SKARDU มีเนินทรายขนาดมหึมาจำนวนมากมาย ย้อนแย้งกับความละเอียดปานแป้งของเม็ดทรายสีขาวนวล นอกจากนี้ทะเลทรายแห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น 1 ในทะเลทรายที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของโลกอีกด้วย

Chunda valley ครั้งหนึ่งเคยน้ำท่วมใหญ่ ผู้รอดชีวิตจากเมืองอื่น ๆ ทั้งหมดจึงรวมตัวกันที่หุบเขานี้เพื่อให้รอดพ้นจากน้ำท่วม ระหว่างทางขึ้นสู่หมู่บ้านด้านบนมีวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก

คืนนี้พักที่เมือง Skardu


Day 7

Islamabad • Faisal Mosque

ไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับเมือง อิสลามาบัด โดยสายการบิน Pakistan Airlines เที่ยวบินที่ PK452 11.00-12.00 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

**หากอากาศปิดบินไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถมา อิสลมาบัดแทน ใช้เวลา 12-14 ชั่วโมง)

จากนั้นถ่ายภาพที่มัสยิด (Faisal Mosque) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย 

คืนนี้เข้าพักที่ Islamabad

Day 8

Taxila Museum • Lok Virsa Museum • Centaurus Department Store • Airport • Bangkok

ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมล้ำค่า อาธิเช่น พุทธศิลป์แบบกรีก จิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ นำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาสองแห่ง มหาวิทยาลัยจูเลียนและโมห์รา

Lok Virsa Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมในกรุงอิสลามาบัด พิพิธภัณฑ์ได้เปิดในปี 2517 และได้กลายเป็นสถาบันอิสระในปี 2545 พิพิธภัณฑ์นี้จะประกอบด้วยอาคารหลายแห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง 3000 คน

อิสระช้อปปิ้งที่ Centaurus Department Store ซึ่งเป็นสถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้า ทั้งแบรนด์เนมปากี เสื้อผ้าชาวปากีสถานสไตล์สดใส ของที่ระลึกมากมาย 

23.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG350 23.30-06.15 น.

(ถึงไทยเช้าวันรุ่งขึ้น)

 

Day 9

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป xxx ที่ผ่านมา

xxx xxxx xx xxxx. xxxxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

ทัวร์ปากีสถาน

 • 16.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG349 19.00

 • 22.10 น. เดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี

 • คืนนี้เข้าพักที่ ISLAMABAD

 • Fly to Skardu
  บินสู่ Skardu โดย Pakistan Airlines เที่ยวบินที่ PK451 เวลา 06.00-07.00 จากนั้น เดินทางไปยังเมือง Khaplu ซึ่งเป็นเมืองโบราณอีกแห่ง ในปัจจุบันถือเป็นเมืองที่คึกคักและเป็นประตูของนักเดินทางที่รักการผจญภัยในเส้นทางของภูเขาสูง (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 • Upper Kachura
  เป็นหมู่บ้านขนาดกลางอยู่ไม่ห่างจาก SKARDU พื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรเป็นสวนแอปเปิ้ลและแอพริคอท ประกอบด้วย Upper Kachura ที่ตลอดเส้นทางสามารถชมธรรมชาติสวยงามของต้น HIMALAYAN POPLAR เรียงรายนับพันต้น แนวเทือกเขาหิมาลัย และทะเลสาบสีเทอคอยส์

 • Lower Kachura
  Lower Kachura มีจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น ชื่อว่า “ทะเลสาบแชงกรีลา” หรือ “LOWER KACHURA LAKE” ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของแชงกรีล่า รีสอร์ท ก่อตั้งขึ้นในปี 2526

 • คืนนี้พักที่เมือง SKARDU

 • Khaplu
  เดินทางไปยังเมือง Khaplu ซึ่งเป็นเมืองโบราณอีกแห่งและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของแคว้น BALISTAN แห่งนี้ ในปัจจุบันถือเป็นเมืองที่คึกคักและเป็นประตูของนักเดินทางที่รักการผจญภัยในเส้นทางของภูเขาสูง

 • Khaplu Village
  ชุมชนเล็กๆ อายุกว่า 100 ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ชยอค (SHYOK RIVER) ใช้เวลาขับรถ 3 ชั่วโมงจาก SKARDU มีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปตลอดเส้นทาาง เทือกเขาและตลิ่งที่เป็นทรายขาวตัดแม่น้ำสีฟ้าใสๆ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง เฝ้ามองดูวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและเป็นมิตร

 • Mashabrum
  ชมวิวยอดเขา MASHABRUM โดดเด่นที่ความสูง 7,821 เมตร ที่ก่อนหน้านี้ได้ชื่อว่า K1 ถือเป็นยอดเขาสูงสุดของเทือกเขาเทือกเขาคาราโกรัม แต่ในปัจจุบันเสียอันดับ 1 ให้กับยอดเขา K2 หรือ CHOGO-RI ที่ความสูง 8,611 เมตร ปัจจุบัน MASHABRUM จัดเป็นยอดเขาสูงอันดับ 9 ของโลก

 • คืนนี้พักที่เมือง KHAPLU

 • Kharmang
  เดินทางไปยัง Kharmang ดินแดนแห่งหุบเขา ชื่อเดิมของหุบเขาแห่งนี้คือคาร์ทิคชา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคาร์มัง

 • Kharmang
  กลายเป็นเขตที่แยกออกมาในปี 2558 ก่อนหน้านั้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเขตสการ์ดู หุบเขาขะมังอุดมด้วยน้ำตกขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งหญ้า ภูเขาสูง ผลไม้สด ทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่จะทำให้ถ่ายภาพได้ทุกช่วงเวลา ระหว่างทางมีวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย

 • Manthokha Waterfall
  ชมน้ำตก Manthokha Waterfall น้ำตกนี้สูงจากพื้นดินประมาณ 180 ฟุต และอยู่ห่างจากตัวเมืองสการ์ดูเกือบ 80 กิโลเมตร

 • คืนนี้พักที่ Khamrang หรือใกล้เคียง*
  **โรงแรมแค่พอนอนได้ เนื่องจากไม่มีตัวเลือกมากนักในเมืองนี้

 • Sarfaranga Cold Desert
  ทะเลทรายเย็นที่สูงที่สุดในโลก ที่นี่จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกเล่น รถจิ๊บลุยทะเลทราย ขี่ม้า Atv และพาราไกด์ดิ้ง (ไม่รวมในราคาทัวร์) ชมความงามของแสงสะท้อนจากต้นไม้หลากสีที่สะท้อนกับแม่น้ำอินดุส อิสระให้เดินเล่นในหมู่บ้าน

 • Shigar
  เป็นเมืองสำคัญและชุมชนโบราณในอ้อมกอดของเทือกเขาการาโกรัม (KARAKORUM) โดยผู้คนมีเชื้อสาย Balti ของธิเบต และยังคงมีวัฒนธรรมแบบธิเบตปะปนอยู่ในวิถีชีวิตชาวมุสลิม

 • คืนนี้พักที่เมือง Skardu

 • Katpana
  ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,226 เมตร เป็นทะเลทรายที่อยู่ชายขอบของเมือง SKARDU มีเนินทรายขนาดมหึมาจำนวนมากมาย ย้อนแย้งกับความละเอียดปานแป้งของเม็ดทรายสีขาวนวล นอกจากนี้ทะเลทรายแห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น 1 ในทะเลทรายที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงของโลกอีกด้วย

 • Chunda valley
  ครั้งหนึ่งเคยน้ำท่วมใหญ่ ผู้รอดชีวิตจากเมืองอื่น ๆ ทั้งหมดจึงรวมตัวกันที่หุบเขานี้เพื่อให้รอดพ้นจากน้ำท่วม ระหว่างทางขึ้นสู่หมู่บ้านด้านบนมีวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก

 • คืนนี้พักที่เมือง Skardu

 • Islamabad
  ไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับเมือง อิสลามาบัด โดยสายการบิน Pakistan Airlines เที่ยวบินที่ PK452 11.00-12.00 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  **หากอากาศปิดบินไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถมา อิสลมาบัดแทน ใช้เวลา 12-14 ชั่วโมง)

 • Faisal Mosque
  จากนั้นถ่ายภาพที่มัสยิด (Faisal Mosque) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย

 • คืนนี้เข้าพักที่ Islamabad

 • Taxila Museum
  ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมล้ำค่า อาธิเช่น พุทธศิลป์แบบกรีก จิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ นำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาสองแห่ง มหาวิทยาลัยจูเลียนและโมห์รา

 • Lok Virsa Museum
  เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมในกรุงอิสลามาบัด พิพิธภัณฑ์ได้เปิดในปี 2517 และได้กลายเป็นสถาบันอิสระในปี 2545 พิพิธภัณฑ์นี้จะประกอบด้วยอาคารหลายแห่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง 3000 คน

 • Centaurus Department Store
  อิสระช้อปปิ้งที่ Centaurus Department Store ซึ่งเป็นสถานที่ช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดของเมือง มีสินค้า ทั้งแบรนด์เนมปากี เสื้อผ้าชาวปากีสถานสไตล์สดใส ของที่ระลึกมากมาย

 • Airport • Bangkok
  23.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG350 23.30-06.15 น.

  (ถึงไทยเช้าวันรุ่งขึ้น)

ค่าทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ

รูปแบบ

 • ทัวร์กลุ่มเล็ก จัดสไตล์ Roadtrip มีคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • พาชมแสงเหนือทุกคืนที่ฟ้าเปิด 

รวม

 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวมอาหารเช้า
 • รวมค่าวีซ่า
 • ยานพาหนะ ที่จอด น้ำมัน ค่าใช้จ่ายของ Driver Guide ทั้งหมด

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • อาหารกลางวันและเย็น

เงื่อนใขทริป 

คือการเดินทางด้วยรถตู้คันเล็ก กลุ่มละ 6 ท่าน มึความคล่องตัวและ Flexible มากกว่าการเดินทางด้วยรถใหญ่

อย่างไรก็ตาม Road Trip มีข้อจำกัดบางประการ 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • xxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม