logo-freedoka

New Zealand North South

Aucklandเดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ • ชมบ้านฮอบบิท• โรโตรัว • เมืองเทาโป •เมืองไวโตโม่ • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ • มิลฟอร์ดซาวน์ • ล่องเรือ Milford Monarch Cruise • เมืองควีนทาวน์ • Skyline Gondola • เมืองแอร์โรทาวน์ • Christchurch

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์นิวซีแลนด์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : Auckland เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์
วันที่ 3 : ชมบ้านฮอบบิท เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว
วันที่ 4 : ไปเมืองเทาโป ชมน้ำตกฮูก้า เดินทางไปเมืองไวโตโม่ 
วันที่ 5 : ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ บินภายในไปเมืองควีนทาวน์ เดินทางต่อไปเมือง Te Anua 
วันที่ 6 : เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ ฟยอร์ดแลนด์ ล่องเรือ Milford Monarch Cruise 
วันที่ 7 : เที่ยวชมเมืองควีนทาวน์ สะพานคาวารัว ล่องเรือ TSS Earnslaw ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูง
วันที่ 8 : ไปเมืองแอร์โรทาวน์ ชมทะเลสาบเทคาโป ชมโบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Sheperd ทะเลสาบปูคากิ
วันที่ 9 : ไปเมือง Christchurch เดินเล่นชมเมือง แวะ ช้อปปิ้ง New Regent Street ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารไครสต์เชิร์ช
วันที่ 10 : ไปสนามบินกลับกรุงเทพ ถึงกรุงเทพช่วงเย็น

 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท
 • พักเดี่ยว 0000

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ707 เวลา 12.15-15.40 เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร จากนั้นต่อด้วย SQ4283 เวลา 18.40

Day 2

Auckland • Hobbiton • Rotorua

08.15 เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ เดินทางลงใต้ บ้านฮอบบิท สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์

จากนั้นไปเมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี

พักที่เมือง Rotorua

Day 3

Rotorua • Lake taupo • Huka Falls • Waitomo • Auckland

ไปชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์ 

ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง

ชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทางกลับ Auckland

เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 4

Whale Watching • Fly to Queenstown • Te Anau

ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) โดยเรือยอร์ชลำใหญ่ พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาล (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) 

เดินเล่นย่านถนนควีน ถนนสายหลักของย่านดาวน์ทาวน์ ทอดยาวจากท่าเรือโอ๊คแลนด์ไปจนถึงย่านไบรท์มาร์ท มีร้านค้าปลีก ร้านปลอดภาษี ร้านของที่ระลึก 

พักที่ Auckland

Day 5

Queenstown • Te anau

เดินทางสู่ Queenstown ด้วยสายการบินภายใน

ถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา The Remarkables และทะเลสาบวาคาติปู นอกจากนั้นเมืองนี้ยังได้ชื่อว่า Adventure Capital of the World 

เดินทางไปยังเมืองริมทะเลสาบ Te Anau และเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติ Fiordland National Park ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

พักที่เมือง Te Anua

Day 6

Milford • Fjord Land • Milford Monarch Cruise • Queenstown

เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ 

ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (Fjord Land) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

นำท่าน ล่องเรือ Milford Monarch Cruise ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown


Day 7

Queenstown • City Tour

ชมสะพานคาวารัว Kawarau Bridge ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน 

ล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม

ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ด่ำดื่มตระการตากับ

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown 

Day 8

Arrow Town • Tekapo • Church of Good Sheperd • Lake Pukaki • Mount Cook

เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown City)  ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด

เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

ชมโบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Sheperd โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

ชมทะเลสาบปูคากิ Lake Pukaki ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ทะเลสาบปูคากิเกิดจากน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ใต้ น้ำในทะเลสาบมีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สดใส ตัดกับเทือกเขาแอลป์ใต้ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา

แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

คืนนี้พักที่ Mount Cook

Day 9

Christchurch • City Tour

เดินทางเข้าสู่เมือง Christchurch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์

ถ่ายรูปกับมหาวิหารไครสต์เชิร์ช เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1865 มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2011 แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะเสร็จสิ้นแล้ว 

คืนนี้พักที่เมือง Christchurch 

Day 10

Christchurch • Bangkok

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน Singapoe Airlines เที่ยวบินที่ SQ298 เวลา 10.50-17.40 เปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร จากนั้นต่อด้วย SQ720 เวลา 18.30

20.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริปนิวซีแลนด์
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริปนิวซีแลนด์ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม