logo-freedoka

ทัวร์นิวซีแลนด์

Highlight

Day 1 : Bangkok – Christchurch

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Christchurch

Day 2 : Christchurch – Tekapo – Mt. Cook

 • เดินทางถึงเมือง Chrischurch เดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
 • แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุ้ก ( Cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ cook

Day 3 :  Arrow Town – Kawarau Bridge – Lake cruise TSS  Queenstown

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด
 • พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว
 • แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน
 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkable
 • คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 4 : Queenstown – Lake Te Anau

 • เดินทางสู่เมือง Glenorchy เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบวาคาติปู
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch
 • เดินทางสู่เมือง Te Anua

Day 5 : Millford Sound – Queenstown

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบ
 • เดินทางกลับสู่เมือง Queenstown

Day 6 : Queenstown – Lake Wanaka – South Westland Salmon Farm – Franz josef

 • ไปยัง Wanaka Lake ชมต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลสาบ Wanaka เป็นทะเลสาบที่สวยงามมีกิจกรรมมากมาย
 • ชม Blue pool ทะเลสาบสีฟ้าอร่ามที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก่อนเข้าเขตเมือง Haast

          South Westland Salmon Farm แวะชมและชิมปลาแซลมอล

 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ขึ้น Helicopter นำคุณสัมผัสประสบการณ์โบยบินที่ความสูง 6,000 ฟุต เหนือธารน้ำแข็ง Franz josef glacier ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพิ่มประสบการณ์ในการ Landing ลงสู่พื้นหิมะ
 • คืนนี้พักที่ Franz Josef

Day 7 : Lake Matheson – Hokitika – Arthur’s Pass

 • ช่วงเช้าถ่ายภาพเงาสะท้อนทะเลสาบที่เรียบราวกระจกเงาในยามเช้าที่พร้อมไอหมอกงามลอยระเลี่ยนผิวน้ำที่ Lake Matheson
 • ออกเดินทางไปยังHokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก
 • นำท่านวิ่งเข้าเส้นArthur’s Pass เส้นทางผ่านช่องเขาเซาเทิร์นแอลป์ เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก ชื่อ Arthur’s Pass
 • คืนนี้พักที่ Arthur’s Pass

Day 8 : Arthur’s Pass – Castle Hill – Kaikoura

 • เดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit
 • เดินทางสู่เมือง ไคคูร่า (Kaikoura City) ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922
 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลก
 • คืนนี้พักที่เมือง Kaikoura

Day 9 : Kaikoura – Christchurch

 • ไปยังเมือง Christchruch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์
 • คืนนี้พักที่เมือง Christchurch

Day 10 : Christchurch – Bangkok

 • เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Day 1 : Bangkok – Auckland

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Auckland

Day 2 : Auckland

 • เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
 • เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองที่ถนนควีนโอ๊กแลนด์โดเมน
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 3 : Auckland – Hobbiton – Rotorua

 • ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง
 • เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง
 • เข้าที่พักที่เมือง Rotorua

Day 4 : Rotorua –  Lake taopo – Waitomo – Auckland

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์
 • ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
 • เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5 : Whale Watching

 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ช่วงค่ำเดินทางสู่ Queenstown ด้วยสายการบิน Air newzealand เที่ยวบิน NZ627 AKL-Queentown เที่ยวบินเวลา 19.20-21.15 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เข้าที่พักที่เมือง Queenstown

Day 6 : Queenstown – Te Anua

 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”
 • Kawarau Bridge แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง Christchruch
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง Christchruch มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ดื่มด่ำตระการตากับความอลังการงานสร้างของยอดเขา Cecil และ Walter Peak (ยอดเขาเซซิล และวอลล์เทอร์
 • เดินทางกลับสู่เมือง Te Anua

Day 7 : Teanua – Milford – Queenstown

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ 
 • คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 8 : Arrow Town – Tekapo – Mount Cook

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown City) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด 
 • เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ Mt.cook

Day 9 : Mt.cook – Christchurch

 • เดินทางเข้าสู่เมือง Christchurch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์ประสบการณ์การช็อปปิ้งของคุณจะไม่เหมือนใคร เป็นสถานที่ที่จะเป็นถ้าคุณเป็นแฟนของเครื่องประดับทำมือไม่ควรพลาด
 • พักที่ Christchurch

Day 10 : Christchurch – Bangkok

 • เดินทางไปสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพฯ
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Day 1 : Bangkok – Auckland

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Auckland

Day 2 : Auckland

 • เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
 • เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน ,โอ๊คแลนด์โดเมน
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 3 : Auckland – Hobbiton – Rotorua

 • ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง
 • เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง   
 • เข้าที่พักที่เมือง Rotorua

Day 4 : Rotorua –  Lake taopo – Waitomo – Auckland

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์
 • ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
 • เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5 : Whale Watching

 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ช่วงค่ำเดินทางสู่ Christchurch ด้วยสายการบิน Jet Star เที่ยวบิน JQ241 AKL-CHC เที่ยวบินเวลา 20.00-21.15 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เข้าที่พักที่เมือง Christchurch

Day 6 : Christchurch – Tekapo – Mt. Cook

 • หลังอาหารเช้าเดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ Mt.cook

Day 7 :  Arrow Town – Kawarau Bridge – Lake cruise TSS – Te Anau

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว Kawarau Bridge แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน 
 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”
 • คืนนี้พักที่ Queenstown

Day 8 : Queenstown – Te Anau

 • เดินทางสู่เมือง Glenorchy เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบวาคาติปู และอยู่ในรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเมาท์แอสไพริ่งและอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ เป็นจุดที่น้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่ทะเลสาบจึงทำให้มีวิวทิวทัศน์สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเลสาบที่สวยงาม ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ด่ำดื่มตระการตากับความอลังการงานสร้างของยอดเขา Cecil และ Walter Peak (ยอดเขาเซซิล และวอลล์เทอร์)
 • เดินทางสู่เมือง Te Anua

Day 9 : Te Anau – Millford Sound

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ 
 • เดินทางกลับสู่เมือง Queenstownn

Day 10 : Queenstown – Lake Wanaka – South Westland Salmon Farm – Franz josef

 • เดินทางต่อประมาณ 1 ชม (50 กม.) เพื่อไปยัง Wanaka Lake ชมต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลสาบ Wanaka เป็นทะเลสาบที่สวยงามมีกิจกรรมมากมาย
 • ออกเดินทางประมาณ 1 ชม. (73 กม.) ชม Blue pool ทะเลสาบสีฟ้าอร่ามที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก่อนเข้าเขตเมือง Haast
 • South Westland Salmon Farm แวะชมและชิมปลาแซลมอลจากฟาร์มปลาแซลมอนที่มีชื่อเสียงของเกาะใต้
 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดขึ้นจากการทับถมกันของหิมะบนยอดเขาจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่และไหลจากยอดเขาลงมายังพื้นด้านล่าง เกิดเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าสดใส รูปร่างสวยงามแปลกตา มีแบบโค้งเป็นรูปถ้ำด้วย บางครั้งจะมีเสียงน้ำหยด ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง เป็นเสียงดนตรีจากธรรมชาติ ฟังแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ย
 • ขึ้น Helicopter นำคุณสัมผัสประสบการณ์โบยบินที่ความสูง 6,000 ฟุต เหนือธารน้ำแข็ง Franz josef glacier ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพิ่มประสบการณ์ในการ Landing ลงสู่พื้นหิมะ
 • คืนนี้พักที่ Franz Josef

Day 11 : Hokitika – Arthur’s Pass

 • ออกเดินทางประมาณ 3.30 ชม. (232 กม.) เพื่อไปยัง Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว Hokitika Gorge ชมแครนยอนที่งดงามแห่งเมือง ข้ามสะพานแขวนเหนือแม่น้ำสีฟ้าคราม
 • วันนี้นำท่านวิ่งเข้าเส้น Arthur’s Pass เส้นทางผ่านช่องเขาเซาเทิร์นแอลป์ เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก ชื่อ Arthur’s Pass มาจากการค้นพบเมืองนี้ของ Arthur Dudley Dobson นักสำรวจชาวยุโรป ในปี 1864 หลังจากข่าวการค้นพบทองคำในฝั่งตะวันตกของประเทศ ทำให้มีความพยายามหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกสู่ตะวันตก มีการนำรถม้ามาใช้เดินเลียบตามแม่น้ำ ก่อนจะสร้างถนนและทางรถไฟในเวลาต่อมา
 • คืนนี้พักที่ Arthur’s Pass

Day 12 : Arthur’s Pass – Castle Hill – Chrischurch

 • ออกเดินทางต่อ โดยระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะชม แคสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน
 • เดินทางเข้าสู่เมือง Christchruch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์ประสบการณ์การช็อปปิ้งของคุณจะไม่เหมือนใคร เป็นสถานที่ที่จะเป็นถ้าคุณเป็นแฟนของเครื่องประดับทำมือ ไม่ควรพลาด
 • พักที่ Chrischurch

Day 13 : Christchurch – Bangkok

 • เช้า เดินทางไปสนามบิน โดยสายการบิน Qantas แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Sydney  *เที่ยวบิน* (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) QF138  15-07.45น. ต่อด้วย QF23 เวลา 10.30-16.10 น.
 • 10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

129,000

โปรแกรมเต็ม

Day 1 : Bangkok – Christchurch

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Christchurch

Day 2 : Christchurch – Tekapo – Mt. Cook

 • เดินทางถึงเมือง Chrischurch เดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) น้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
 • แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุ้ก ( Cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ cook

Day 3 :  Arrow Town – Kawarau Bridge – Lake cruise TSS  Queenstown

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด
 • พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว
 • แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน
 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkable
 • คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 4 : Queenstown – Lake Te Anau

 • เดินทางสู่เมือง Glenorchy เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบวาคาติปู
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch
 • เดินทางสู่เมือง Te Anua

Day 5 : Millford Sound – Queenstown

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบ
 • เดินทางกลับสู่เมือง Queenstown

Day 6 : Queenstown – Lake Wanaka – South Westland Salmon Farm – Franz josef

 • ไปยัง Wanaka Lake ชมต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลสาบ Wanaka เป็นทะเลสาบที่สวยงามมีกิจกรรมมากมาย
 • ชม Blue pool ทะเลสาบสีฟ้าอร่ามที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก่อนเข้าเขตเมือง Haast

          South Westland Salmon Farm แวะชมและชิมปลาแซลมอล

 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ขึ้น Helicopter นำคุณสัมผัสประสบการณ์โบยบินที่ความสูง 6,000 ฟุต เหนือธารน้ำแข็ง Franz josef glacier ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพิ่มประสบการณ์ในการ Landing ลงสู่พื้นหิมะ
 • คืนนี้พักที่ Franz Josef

Day 7 : Lake Matheson – Hokitika – Arthur’s Pass

 • ช่วงเช้าถ่ายภาพเงาสะท้อนทะเลสาบที่เรียบราวกระจกเงาในยามเช้าที่พร้อมไอหมอกงามลอยระเลี่ยนผิวน้ำที่ Lake Matheson
 • ออกเดินทางไปยังHokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก
 • นำท่านวิ่งเข้าเส้นArthur’s Pass เส้นทางผ่านช่องเขาเซาเทิร์นแอลป์ เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก ชื่อ Arthur’s Pass
 • คืนนี้พักที่ Arthur’s Pass

Day 8 : Arthur’s Pass – Castle Hill – Kaikoura

 • เดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชม แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit
 • เดินทางสู่เมือง ไคคูร่า (Kaikoura City) ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922
 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลก
 • คืนนี้พักที่เมือง Kaikoura

Day 9 : Kaikoura – Christchurch

 • ไปยังเมือง Christchruch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์
 • คืนนี้พักที่เมือง Christchurch

Day 10 : Christchurch – Bangkok

 • เดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Day 1 : Bangkok – Auckland

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Auckland

Day 2 : Auckland

 • เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
 • เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองที่ถนนควีนโอ๊กแลนด์โดเมน
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 3 : Auckland – Hobbiton – Rotorua

 • ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง
 • เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง
 • เข้าที่พักที่เมือง Rotorua

Day 4 : Rotorua –  Lake taopo – Waitomo – Auckland

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์
 • ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
 • เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5 : Whale Watching

 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ช่วงค่ำเดินทางสู่ Queenstown ด้วยสายการบิน Air newzealand เที่ยวบิน NZ627 AKL-Queentown เที่ยวบินเวลา 19.20-21.15 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เข้าที่พักที่เมือง Queenstown

Day 6 : Queenstown – Te Anua

 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”
 • Kawarau Bridge แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง Christchruch
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง Christchruch มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ดื่มด่ำตระการตากับความอลังการงานสร้างของยอดเขา Cecil และ Walter Peak (ยอดเขาเซซิล และวอลล์เทอร์
 • เดินทางกลับสู่เมือง Te Anua

Day 7 : Teanua – Milford – Queenstown

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ 
 • คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 8 : Arrow Town – Tekapo – Mount Cook

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown City) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด 
 • เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ Mt.cook

Day 9 : Mt.cook – Christchurch

 • เดินทางเข้าสู่เมือง Christchurch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์ประสบการณ์การช็อปปิ้งของคุณจะไม่เหมือนใคร เป็นสถานที่ที่จะเป็นถ้าคุณเป็นแฟนของเครื่องประดับทำมือไม่ควรพลาด
 • พักที่ Christchurch

Day 10 : Christchurch – Bangkok

 • เดินทางไปสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพฯ
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

Day 1 : Bangkok – Auckland

 • นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ เดินทางไปยัง Auckland

Day 2 : Auckland

 • เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม
 • เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน ,โอ๊คแลนด์โดเมน
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 3 : Auckland – Hobbiton – Rotorua

 • ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง
 • เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง   
 • เข้าที่พักที่เมือง Rotorua

Day 4 : Rotorua –  Lake taopo – Waitomo – Auckland

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์
 • ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
 • เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์
 • เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5 : Whale Watching

 • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง
 • ช่วงค่ำเดินทางสู่ Christchurch ด้วยสายการบิน Jet Star เที่ยวบิน JQ241 AKL-CHC เที่ยวบินเวลา 20.00-21.15 น. (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 • เข้าที่พักที่เมือง Christchurch

Day 6 : Christchurch – Tekapo – Mt. Cook

 • หลังอาหารเช้าเดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
 • ชมโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
 • ชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี
 • คืนนี้พักที่ Mt.cook

Day 7 :  Arrow Town – Kawarau Bridge – Lake cruise TSS – Te Anau

 • เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว Kawarau Bridge แวะชมสะพานคาวารัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน 
 • เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”
 • คืนนี้พักที่ Queenstown

Day 8 : Queenstown – Te Anau

 • เดินทางสู่เมือง Glenorchy เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของทะเลสาบวาคาติปู และอยู่ในรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเมาท์แอสไพริ่งและอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ เป็นจุดที่น้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่ทะเลสาบจึงทำให้มีวิวทิวทัศน์สวยงามดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
 • นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเลสาบที่สวยงาม ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล) และถ้ามองสูงขึ้นไปจากเมือง Queenstown ข้ามทะเลสาบ Wakatipu (วาคาทิปู) จะได้ด่ำดื่มตระการตากับความอลังการงานสร้างของยอดเขา Cecil และ Walter Peak (ยอดเขาเซซิล และวอลล์เทอร์)
 • เดินทางสู่เมือง Te Anua

Day 9 : Te Anau – Millford Sound

 • เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FJORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก
 • นำท่าน ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ 
 • เดินทางกลับสู่เมือง Queenstownn

Day 10 : Queenstown – Lake Wanaka – South Westland Salmon Farm – Franz josef

 • เดินทางต่อประมาณ 1 ชม (50 กม.) เพื่อไปยัง Wanaka Lake ชมต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลสาบ Wanaka เป็นทะเลสาบที่สวยงามมีกิจกรรมมากมาย
 • ออกเดินทางประมาณ 1 ชม. (73 กม.) ชม Blue pool ทะเลสาบสีฟ้าอร่ามที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกก่อนเข้าเขตเมือง Haast
 • South Westland Salmon Farm แวะชมและชิมปลาแซลมอลจากฟาร์มปลาแซลมอนที่มีชื่อเสียงของเกาะใต้
 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ จัดว่าเป็นธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดขึ้นจากการทับถมกันของหิมะบนยอดเขาจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่และไหลจากยอดเขาลงมายังพื้นด้านล่าง เกิดเป็นธารน้ำแข็งสีฟ้าสดใส รูปร่างสวยงามแปลกตา มีแบบโค้งเป็นรูปถ้ำด้วย บางครั้งจะมีเสียงน้ำหยด ซึ่งเกิดจากการละลายของน้ำแข็ง เป็นเสียงดนตรีจากธรรมชาติ ฟังแล้วก็เพลินดีเหมือนกันนะเนี่ย
 • ขึ้น Helicopter นำคุณสัมผัสประสบการณ์โบยบินที่ความสูง 6,000 ฟุต เหนือธารน้ำแข็ง Franz josef glacier ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเพิ่มประสบการณ์ในการ Landing ลงสู่พื้นหิมะ
 • คืนนี้พักที่ Franz Josef

Day 11 : Hokitika – Arthur’s Pass

 • ออกเดินทางประมาณ 3.30 ชม. (232 กม.) เพื่อไปยัง Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว Hokitika Gorge ชมแครนยอนที่งดงามแห่งเมือง ข้ามสะพานแขวนเหนือแม่น้ำสีฟ้าคราม
 • วันนี้นำท่านวิ่งเข้าเส้น Arthur’s Pass เส้นทางผ่านช่องเขาเซาเทิร์นแอลป์ เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออก ชื่อ Arthur’s Pass มาจากการค้นพบเมืองนี้ของ Arthur Dudley Dobson นักสำรวจชาวยุโรป ในปี 1864 หลังจากข่าวการค้นพบทองคำในฝั่งตะวันตกของประเทศ ทำให้มีความพยายามหาเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตะวันออกสู่ตะวันตก มีการนำรถม้ามาใช้เดินเลียบตามแม่น้ำ ก่อนจะสร้างถนนและทางรถไฟในเวลาต่อมา
 • คืนนี้พักที่ Arthur’s Pass

Day 12 : Arthur’s Pass – Castle Hill – Chrischurch

 • ออกเดินทางต่อ โดยระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะชม แคสเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน
 • เดินทางเข้าสู่เมือง Christchruch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้
 • เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์ประสบการณ์การช็อปปิ้งของคุณจะไม่เหมือนใคร เป็นสถานที่ที่จะเป็นถ้าคุณเป็นแฟนของเครื่องประดับทำมือ ไม่ควรพลาด
 • พักที่ Chrischurch

Day 13 : Christchurch – Bangkok

 • เช้า เดินทางไปสนามบิน โดยสายการบิน Qantas แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Sydney  *เที่ยวบิน* (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) QF138  15-07.45น. ต่อด้วย QF23 เวลา 10.30-16.10 น.
 • 10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • 02-045-3445 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม