logo-freedoka

ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

Highlight

Day 1 : Bangkok

 • นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : Zurich – Rhine fall – Stein Am Rhine – St. Gallen Ebenalp

 • เดินทางถึง เมืองซูริค เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
 • ชมน้ำตก Rhine fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป น้ำสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ
 • เดินทางสู่ เมือง Stein Am Rhine เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียว อาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ
 • ออกเดินทางสู่เมือง Gallen เป็นอีกเมืองหนึ่งในประเทศสวิสต์เซอร์แลนด์ที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก
 • ชมเมือง Appenzell เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี
 • พักที่เมือง Appenzell

Day 3 : Chur Glazier Express – Bettmerralp – Tasch – Zermatt

 • เดินทางไปยังเมือง Chur โดยขบวนรถไฟกราเซียร์ เอกซ์เพรส (Glacier Express) ซึ่งเป็นรถไฟขบวนพิเศษ แบบพาโนรามาวิว ตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสกับภูมิประเทศภูเขาหิมะอย่างเต็มอิ่ม
 • นำท่านเดินทางสู่ Fiesch (Bettmeralp) นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวยอดเขา แองกิสฮอร์น (Eggishorn) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ (ALETSCH GLACIER)
 • เดินทางเข้าพักที่เมือง Zermatt

Day 4 : Zermatt – Gornergrat – Vevey – Montreux

 • ชมเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท ***ไม่สามารถนำรถเข้าได้***
 • ขึ้นรถรางสายพิเศษ พิชิตยอดเขา Gornergrat ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท
 • แวะบ้านชาร์ลี แชปลิน ที่ Vevey เมืองเล็กที่อยู่ระหว่างมองเทรอซ์กับโลซานน์ เป็นรู้จักกันดีในชื่อเมืองของ Charlie Chaplin พร้อมทั้งลัดเลาะสู่ไร่องุ่นริมทะเลสาบ
 • ปราสาท chillon castle นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี
 • พักที่ Montreux

Day 5 : Bern – Niesen – Interlaken – Grindelwald First

 • เดินทางผ่านเมือง Bern เป็นเมืองที่เก่าแก่มีความสวยงามและสมบูรณ์ สร้างขึ้นบนเนินเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ บ้านเรือนมีสีสันสดใสและให้บรรยากาศบ้านเมืองแบบยุโรปโบราณ
 • ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
 • ชึ้นจุดชมวิว เพื่อชมยอดเขา Niesen ที่ได้ชื่อว่าปิรามิด แห่ง สวิตเซอร์แลนด์ นำท่านนั่งรถรางเพื่อขึ้นไปชมเขา Niesen
 • นำท่านชมทะเลสาบสีฟ้าเบลาเซ (Blausee) ทะเลสาบขนาดย่อม เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบ
 • เดินทาง สู่ Interlaken เมืองตากอากาศแสนสวยงาม เราจะขับรถขึ้นรถไฟเพื่อลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา กว่า 15 กิโลเมตร เผื่อไปยั่งอีกฝั่งหนึ่ง

Day 6 : Grindelwald First

 • เดินทางไปยังกรินเดอร์วาล เฟียร์ต Grindelwald First จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
 • ขึ้นกระเช้ากองโดล่า สู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง 25 นาที สู่ยอดเขา
 • เดินเลียบหน้าผาเฟียสต์ (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) ชมทะเลสาบ Bachalpsee ทะเลสาบบนยอดเขา อิสระรอบๆทะเลสาบ ถ่ายภาพสวยๆ ของยอดเขา First
 • เดินกลับสู่สถานี Cable Car กลับสู่ เมือง Grindelwald อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลก เนื่องจากกรินเดลวาลนั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • เดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)
 • พักที่ Interlaken

Day 7 : Interlaken – Jungfraujoch – Murren

 • นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร
 • ชมธารน้ำแข็งขนาดใหญ่จนถึงสถานี Jungfraujoch สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
 • ชมวิวที่ Sphinx Terrace จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างถึงชายแดนสวิตเซอร์แลนด์
 • เดินทางสู่ เมือง Murren เมืองเล็กๆน่ารักๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางสู่ยอดเขา Junfrau เดินเล่นชมเมือง ใช้ชีวิต Slow life สบายๆในวันที่สวยงามที่สุดแห่งปีของคุณ
 • พักที่เมือง Interlaken

Day 8 : Interlaken – Lucerne – Zurich

 • เดินทางสู่เมือง Lucerne เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
 • ชมสิงโตหินแกะสลัก Dying Lion of Lucerne ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • สะพานไม้ Chapel Bridge ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
 • เดินทางไปยังเมือง Zurich
 • พักที่ Zurich

Day 9 : Zurich – Bangkok

 • ช้อปปิ้งย่านถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายช้อปปิ้งหลักของเมืองซูริค มีร้านค้าชั้นนำมากมาย อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
 • เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 10 : Bangkok

 • ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

129,000

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • 02-045-3445 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม