ปากีสถาน จีน • Painaima

ปากีสถาน จีน

ทัวร์ปากีสถาน จีน

เดินทางสู่คาราโคลัม Highway เส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมเอเชียใต้และจีน เดินทางจากปากีสถานผ่าน เมืองที่น่าสนใจอย่าง แฟรี่มีโด หุบเขาคัคฮาน จุดชมวิวราคาโปชิ ดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ฮุนซ่า แวะพักที่ Eagle Nest Resort เพื่อชมเลดี้ฟิงเกอร์ใกล้ๆ จากนั้นเดินทางขึ้นเหนือต่อ ไปล่องเรือที่ Attabat Lake ข้าม คุนจีราบพาสสู่ชายแดนปากีสถาน-จีน แล้วออกเดินทางต่อไปยังเมืองคัชการ์ทะลุออกสู่อูรูมูฉี ก่อนเดินทางกลับไทย 

16-27 ตค 62

79,900

19-30 ตค 62

79,900

ปากีสถาน จีน 1

วันที่ 1 Bangkok – ISB
วันที่ 2 ISB – Chillas
วันที่ 3 Chilas – Gilgit – Rakaposhi View Point – Hunza
วันที่ 4 Baltit Fort – Altit Fort – Eagle Nest Resort – Lady Finger Viewpoint 
วันที่ 5 Attabat Lake – Carthedral Peak – Suspention Bridge Passu Glacier – Pasu
วันที่ 6 Pasu – Khunjerab – Sost – Tashkorgan
วันที่ 7 Tashkorgan – Stone Fort – Karakul Lake Bulongkol Lake – Kashgar
วันที่ 8 Kashgar – Id Kah Mosque – Apak Hoja Tomb Kashgar Old City – Grand Bazaar
วันที่ 9 Kashgar – Urumqi – Tianchi
วันที่ 10 Urumqi – Bezeklik Thousand Buddha Caves Shanshan – Kumtag
วันที่ 11 Turpan – Putao Gou – Urumqi – Bangkok
วันที่ 12 Bangkok

ปากีสถาน จีน 2Bangkok – ISB

16.30 น.
นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ปากีสถานด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349 เที่ยวเวลา 19.00 น.
บินสู่เมืองอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด ประมาณ 5 ชั่วโมง

22.10 น.
เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด เข้าสู่ตัวเมือง Isalamabad

พักที่ Grand Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

ปากีสถาน จีน 3ISB – Chillas

เดินทางสู่เมือง Chillas เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ณ จุดเลาะเลียบแม่น้ำฮุนซาทางตอนเหนือและแม่น้ำสินธุ เมืองชีลาสแห่งนี้มีการค้นพบหลักฐานกว่า 20,000 ชิ้น เกี่ยวกับงานศิลปะภาพเขียนโบราณบนโขดหิน

เดินทางต่อ ผ่านหุบเขา คัคฮาน (Kaghan Valley) หุบเขาสีเขียว จนถึงเมือง Chilas

เดินทางถึงเมือง Chilas ในช่วงค่ำ นำท่านเช็คอินพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ Shangrilla Hotel หรือเทียบเท่า

ปากีสถาน จีน 4 Chilas – Gilgit – Rakaposhi View Point – Hunza

จุดชมวิวสามเทือกเขาที่สำคัญของโลก อันประกอบด้วยเทือกเขาฮินดูกูต เทือกเขาคาราโครัม และเทือกเขาทิเบต มาบรรจบกันโดยมีแม่น้ำฮุนซ่าไหลผ่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. ระหว่างทางแวะจุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) ยอดเขาที่มีความสูง 7,788 เมตร สูงเป็นอันดับ 11 จากยอดเขาสูงทั้งหมดของปากีสถานจากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้านฮุนซ่า

แวะชม พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา (Karga Buddha) เพราะความศรัทธาต่อพุทธศาสนาทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งปีนขึ้นไปสลักรูปศาสดาของเขาบนหน้าผาที่สูงจากแม่น้ำ 400 เมตร เชื่อว่าสลักขึ้นราวศตวรรษที่ 7 อำลาเมืองกิลกิตที่เปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางของเส้นทางการค้าขนส่งบนคาราโครัมไฮเวย์

พักที่ Embassy Hunza หรือเทียบเท่า

ปากีสถาน จีน 5 Baltit Fort – Altit Fort – Eagle Nest Resort – Lady Finger Viewpoint

พาท่านชมบัลติทฟอร์ด (BALTIT FORT) แลนมาร์คสำคัญของหุบเขาฮุนซ่า ซึ่งเคยใช้เป็นที่อยู่ในอดีตของกลุ่มผู้ปกครองฮุนซ่า จากจุดนี้สามารถเห็นวิวรอบๆ เมืองฮุนซ่า บัลติทฟอร์ดมีอายุกว่า 700 ปี โดยได้ถูกต่อเติมส่วนต่างๆ เช่นระเบียง หน้าต่าง กำแพง เรื่อยมา ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต

ชม ตลาดการค้าพื้นเมือง ของเมืองคาริมาบัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินถ่ายรูปวิถีชีวิตและบ้านเรือนก็น่าสนใจไม่ใช่น้อย ได้เวลาสมควรพาคณะเข้าที่พักที่ Eagle Nest Resort เป็นรีสอร์ทที่อยู่สูงที่สุดในเมือง Karimabad สามารถมองเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างสวยงาม รวมถึงยอดเขาต่างๆ ที่อยู่รายรอบ โดยเฉพาะ เลดี้ฟิงเกอร์ ซึ่งมาจากรูปทรงที่เหมือนนิ้วของหญิงสาว

จากนั้นชม Altit Fort ป้อมปราการแห่งแรก ที่เป็นที่พักนักของเจ้าครองนครฮุนซ่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮุนซ่า ใช้เป็นที่สังเกตุการ ของพ่อค้าที่เดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัม ก่อนที่จะมีการสร้างใหม่ และย้ายไปยังบัลติทฟอร์ด

ชมวิวยามเย็นที่หุบเขาดุยเกอร์ (Dukhair Valley) เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6000 เมตร ของยอดเขาราคาโพชิ (Rakaposhi) 7788 เมตร, ยอดเขาดิรันพีค (Diran Peak), ยอดเขาโกลเด้นพีค (Gloden Peak), ยอดเขาอัลเทอร์พีค (Ulter Peak), ยอดเขาฮุนซ่าพีค (Hunza Peak), ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady Finger) และเทือกเขาสูงอื่นๆ

พักที่ Eagle Nest Hotel หรือเทียบเท่า

ปากีสถาน จีน 6
 Attabat Lake – Carthedral Peak – Suspention Bridge Passu Glacier – Pasu

นำท่านล่องเรือที่ Attabat Lake ที่เพิ่งเกิดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว เหตุเพราะเกิดแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่คาราโครัมไฮเวย์ถูกตัดขาด ดินจากภูเขาถล่มลงมาขวางกั้นแม่น้ำฮุนซ่าจนเกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มีความยาว 21 กิโลเมตรความลึก 103 เมตร (ใช้เวลาในการล่องเรือ ประมาณ 30 นาที)

ชื่นชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปกับภูเขาฟันเลื่อย หรือ Carthedral Peak กับจุดชมวิวสะพานแขวน Hussaini Suspention Bridge

ชมจุดชมวิว Passu Glacier ธารน้ำแข็งพาสสุ เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทั้งตัวธานน้ำแข้ง แล้วยังมียอดเขาหิมะ Passu Sar ประกอบอยู่ด้านข้าง

พักที่ PTL Passu Hotel หรือเทียบเท่า

ปากีสถาน จีน 7 Pasu – Khunjerab – Sost – Tashkorgan

จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านด่านคุนจิราบพาส ชายแดนจีน-ปากีสถาน รถจะวิ่งไต่ระดับความสูงจาก3-4000 เมตร ไปตามช่องเขา ทิวทัศน์เต็มไปด้วยเทือกเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมสวยงาม เมื่อถึงด่าน สามารถถ่ายรุปกับเส้นแบ่งชายแดนที่หลักกิโลเมตร 1,880 ของถนนสายมิตรภาพจีน-ปากีสถาน

เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Khunjerab เขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีนที่มีความสูง 4,730 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดบนคาราโครัมไฮเวย์สร้างตั้งแต่ปี 1964 โดยความร่วมมือของจีนและปากีสถาน โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่

แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซุส (Sost) เมืองชายแดนของปากีสถาน Sost ซุส เมืองหน้าด่านเมืองสุดท้าย ก่อนที่จะข้ามชายแดนประเทศจีน เป็นเมืองที่มีการทำการค้าขายไปมาระหว่างชาวปากีสถานและชาวจีนที่ข้ามแดน

เดินทางไปยังด่าน Tashkorgan เมืองชาวมุสลิมทาจิก
(ประมาณ 200 กิโล) ชมวิวระหว่างทาง อาจจะได้เห็นสัตว์ป่าของหิมาลัย เช่น ibex เลียงผา เสือดาวหิมะ เป็นต้น

พักที่ Tashkorgan

ปากีสถาน จีน 8Tashkorgan – Stone Fort – Karakul Lake
Bulongkol Lake – Kashgar

เดินทางไปยัง Kashgar ระหว่างทางแวะเที่ยวชม ป้อมหิน Stone Fort ที่มีอายุมากกว่า 2000 กว่าปี ที่เคยเป็นเมืองมาก่อน เมื่อสมัยโบราณบนเส้นทางสายไหมนี้ พ่อค้าแม่ค้าจะแวะเวียนมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางต่อไป

ชมทะเลสาบคาราคูล Karakul Lake เป็นทะเลสาบสีเขียวเข้ม ที่มีขุนเขาหิมะสูงเสียดฟ้า ห้อมล้อมไว้ ขุนเขาเหล่านี้จะทอดเงาลงสู่ผืนน้ำอันสงบนิ่งของทะเลสาบ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตร.กม. มีความลึก ๓๐ เมตร ในบางคราวจะเห็นกระโจมที่พักของชาวเคอกิส-ผู้เร่ร่อนอยู่บนที่ราบพามีร์กางอยู่อิงแนบผืนทะเลสาบ

ชมทะเลสาบ Bulongkol Lake หรือเรียกว่า Corner Lake
ทะเลสาบบนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยทะเลทราย มีโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอ่างเก็บน้ำมาใช้เป็นพลังงาน

พักที่ Kashgar

ปากีสถาน จีน 9

Kashgar – Id Kah Mosque – Apak Hoja Tomb 
Kashgar Old City – Grand Bazaar

หลังอาหารเช้าชม Id Kah Mosque ศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมทั่วทั้งมณฑลซินเจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคัชการ์ เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหย่ที่สุดในประเทศจีน มีขนาดพื้นที่ประมาณ 16,800 ตารางเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1442 โดย Shakesimierzha ผู้ปกครองคัชการ์ แรกเริ่มสร้างขึ้นเพื่อเซ่นสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษในยุคต่อมาได้มีการก่อสร้างขยายใหญ่ขึ้น เพื่อใช้มัสยิดสำหรับประกอบพิธีกรรมของชาวคัชการ์ มัสยิดอิคคาห์สร้างด้วยอิฐสีเหลืองประตูทางเข้ามีความสูงถึง ๑๒ เมตร สองข้างมีหอขานละหมาดสูง ๑๘ เมตร
ประดับกระเบื้องโมเสกหลากสีสันเป็นลวดลายเราขาคณิตอย่างงดงาม ผสานกับลวดลายปูนปั้นเป็นพรรณพฤกษาต่างๆนานา

ชมสุสาน Apak Hoja Tomb /Tomb of Xiangfei ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมมุสลิมที่ได้รับการรักษาไว้เป็นอย่างดีและงดงามที่สุดในมณฑลซินเจียง ก่อสร้างในปี พ.ศ.2183 เป็นงานที่แสดงลักษณะผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมของชาวเวคเกอร์ อาหรับและ พุทธศาสนา

Kashgar Old City เดินเล่นชมเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ บ้านเรือนเก่าแบบตะวันออกกลาง เมืองเก่าคัชการ์ เป็นหมู่บ้านใหญ่ใจกลางเมืองคัชการ์ที่เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีเนื้อที่กินบริเวณกว้างขวางมาก และบ้านแต่และหลังก็สร้างตามวัฒนธรรมผสมระหว่างชาวฮั่น และชาวอุยกูร์ บ้านส่วนใหญ่จะสร้างด้วยอิฐและไม้ผสมกัน มีซอกซอยถนนหนทางเชื่อมต่อกันไปมาเหมือนใยแมงมุม

ถนนสายหัตถกรรมชาวคัชการ์ The Great Bazaar เป็นถนนสายเดียวที่ชาวคัชการ์ เรียกว่าถนนช่าง หมายถึงว่า เป็นถนนที่รวมของช่างสิบหมู่ที่มีชื่อเสียงของที่นี่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นถนนที่มีสีสรรที่สุดในเมืองคัชการ์ และเป็นบาซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซินเจียง

พักที่  Kashgar

 

ปากีสถาน จีน 10

Kashgar – Urumqi – Tianchi

หลังอาหารเช้า เตรียมตัวเก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินไปยังอูรู่มู่ฉี โดยสายการบิน China Southern Airline เที่ยวบินที่ CZ6885 เวลา 11.40-13.30 น.

นำท่านเดินทางไปยังทะเลสาบเทียนฉือ ตั้งอยู่บนเทือกเขาเทียนซาน ตัวทะเลสาบตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของหิมะบนภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ในฤดูหนาวเมื่อผืนน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง คนในเมืองจะขึ้นมาเล่นสกีกันมากมาย ปลายเดือนเมษายนน้ำแข็งถึงจะละลายกลายเป็นผืนน้ำสีเขียวมรกต สะท้อนเงาเทือกเขาป๋อเก๋อต๋าฟงและป่าสนที่รายรอบ

พักที่  Urumqi

ปากีสถาน จีน 11 Urumqi – Bezeklik Thousand Buddha Caves
Shanshan – Kumtag

นำท่านเดินทางไปชม “เซียนฝอต้งหรือถ้ำพระพันองค์ ” (ประมาณ 4.30 ชม.) ซึ่งเป็นมรดกของจีนโบราณอันลือชื่อในวงการศิลปกรรมโลกประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยกว่า 490 ถ้ำ ซึ่งเจาะตามผนังเขา มีภาพเขียนและรูปปั้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่เขียนด้วนสีที่งดงามวิจิตรตระการตามีมากถึง 45,000 ตร.ม. รูปปั้นกว่า 2,000 องค์ มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เว่ยถังหยวน

เดินทางต่อไปยังอำเภอซ่านซ่าน (เดินทางประมาณ 2 ชม.) เที่ยวทะเลทราย Kumtag (เขาทรายขับเพลงหรือเขาทรายร้องได้) ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อขึ้นถึงบนยอดเขาสามารถนั่งลื่นไถลลงจากยอดเขาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงกลองรบเสียงม้าร้องและเสียงการสู้รบสารพัด ตามตำนานบอกเล่าว่า ใต้ภูเขาลูกนี้เคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำ และถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพในโบราณกาล จึงมีเสียงประหลาดเหล่านี้เกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา ให้ท่านลองสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ ATV บนทะเลทราย

พักที่ Turpan

ปากีสถาน จีน 12

 Turpan – Putao Gou – Urumqi – Bangkok

นำท่านชม ชมสวนองุ่น “ผู่เถาโกว” เมืองทูรูฟานเป็นเมืองผลไม้ที่ลือชื่อของมณฑลซินเกียง มีทั้งองุ่น ลูกท้อ แอพริคอท แตงฮามี โดยเฉพาะองุ่นเป็นผลไม้ที่ปลูกมากที่สุด ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองุ่นอบแห้งเป็นที่รู้จักดีในท้องตลาดมานาน จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับอูรูมู่ฉี
(ประมาณ 5 ชม.)

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

19.05 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ SC8885

ปากีสถาน จีน 13

Bangkok

02.05 น.
เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

การเดินทาง

 • รถมินิบัสส่วนตัว
 • ที่พักระดับ 3 (ปากีสไตล์) 4 ดาว (จีนสไตล์)
 • เดินทางระยะทางค่อนข้างไกล มีนั่งรถนานเป็นบางวัน

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • วีซ่า
 • โรงแรม 3-4 ดาว  พักห้องละ 2 ท่าน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าเข้าสถานที่
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

error: Content is protected !!