logo-freedoka

Norway Summer Trek

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์ไอซ์แลนด์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : มิลาน • ลาเสปเซีย • ชิงเควเตเร่

 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000

Road Trip Style —

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

Full Service Style —

รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 2

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 3

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 4

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 5

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 6

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 7

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 8

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 9

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day 10

xxx • xxx • xxx

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Day xx

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป xxx ที่ผ่านมา

xxx xxxx xx xxxx. xxxxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

ทัวร์นอร์เวย์ เทรค

 • นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ ตามสายการบินที่ได้เลือกไว้
 • Narvik เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาส
 • Narvik นั่งรถไป Senja180 Km 3 Hr
 • เซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ เกาะแห่งนี้มีหมู่บ้านชาวประมง รวมถึงภูเขาและชายหาดสำหรับเดินเขาและว่ายน้ำ

  เมื่อถึงเซนย่า เก็บของเข้าที่พัก
  พักผ่อนอริยาบทแล้วเตรียมตัวเดินขึ้นเขา

 • Husfjell Hike 3.8 Km 3 Hr
 • เส้นทางนี้มีจุดสูงสุดอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร ระหว่างทางก็จะได้พบกับวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มองเห็นได้อย่างใกล้ชิด เช่น Okshornan ใน Ersfjorden

  คืนนี้เราจะพักที่เมือง Senja

 • เส้นทางไฮกิ้งที่เป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีทัศนียภาพสวยงามมากที่สุด ไฮไลท์คือภาพวิวภูเขา Segla กับภาพวิวด้านตะวันออกของภูเขา ชมภาพวิวสวยงามตระการตาที่โอบล้อมแบบ 360 องศา
 • Segla 2 km \ 2 hr \ 590
 • ณ ยอดเขาคือภาพทิวทัศน์ของ Mefjord และภูเขาโดยรอบ ขณะที่หน้าผาด้านทิศตะวันตกสูงชัน ตามเส้นทางมีจุดแวะพักเหนื่อย
 • Barden 3.4 Km/3 Hr.

 • Barden เป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินป่า
  ยอดนิยมของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ Mefjord, Ornfjord และภูเขา Segla ที่สามารถมองเห็นได้จากเส้นทางนี้เช่นกัน

  คืนนี้เราจะพักที่เมือง Senja

 • Svolvear เป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขาย กับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten อีกด้วย เดินเล่นชมเมืองกันสักเล็กน้อย ก่อนเดินทางต่อ
 • Fløya 4.5km \ 4 hr \ 590m ASL
 • โดยมีไฮไลท์คือจุดสูงสุดยอดของหินที่เรียกว่า “The Goat” สถานที่ปีนเขายอดนิยม ซึ่งจากด้านบนของโขดหินแห่งนี้ จะได้พบกับทัศนียภาพที่งดงามของเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ และอีกหนึ่งความท้าทายของใครหลายคนเมื่อมาถึงจุดนี้คือ การกระโดดจากสันเขาลูกหนึ่งไปยังอีกอีกลูกหนึ่ง
 • HENNINGSVAER ขับรถ 20 km \ 15min
 • เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอย่างคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน

  คืนนี้เราจะพักที่เมือง Henningsvaer

 • เป็นหนึ่งในยอดเขาที่ดูเหมือนจะยกตัวจากทะเลโดยตรง จากถนนดูเหมือนสูงชันจนไม่น่าไปได้ แต่เส้นทางสู่ยอดเขาอ้อมรอบภูเขาทำให้ไม่ชันเกินไป เมื่อเดินสู่ยอดเขาจะมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเกาะต่างๆ และหมู่บ้านด้านล่าง ค่อนข้างชวนให้นึกถึง Reinebringen
 • Hamnoyขับรถ 109 km \ 2 hr

 • Hamnoy เป็นซิกเนเจอร์แห่งหนึ่งของโลโฟเทน มีฉากหลังเป็นภูเขาใหญ่และมีบ้านเมืองชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ริมโขดหินริมทะเลเป็นภาพจำอันชัดเจน ในยามค่ำคืนในคืนที่ฟ้ามืดมิด เราจะเห็นช่างภาพตั้งกล้องอยู่บนสะพานเพื่อถ่ายแสงเหนือ ที่มีฉากหน้าเป็นหมู่บ้าน Hamnoy

 • Sakrisoyขับรถ 2 km \ 5 min

 • หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านสีสันแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ตั้งอยู่ที่เชิงเขา Olstind ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญแห่งหนึ่งของ Lofoten ที่นี่ครอบครัวของ Gylseth ได้ทำอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงมาเกือบ 130 ปีแล้ว จากนั้นเดินทางสู่่เมือง Reine

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Reine

 • เดินเล่นชามเช้าในหมู่บ้านชาวประมงที่มีเสน่ห์ที่สุด ที่นี่มีชาวประมงอาศัยอยู่ประมาณ 300 กว่าคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดของโลโฟเทนราวๆ 20000 คน ในฤดูกาลทีสารถทำประมงได้ ทุกวันนี้ชาวบ้านยังออกเรือหาปลาอยู่อย่างจริงจัง หลังจากที่กระแสการท่องเที่ยวในโลโฟเทนโด่งดังขึ้น บ้านชาวประมงเดิมก็ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักสไตล์นอร์เวย์ที่ทุกคนคุ้นตา เรียกว่า โรบูเออร์ อันเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีใครเหมือน

 • Reinebringen 0.7 km \ 2 hr \ 450m

 • เส้นทางไฮกิ้งที่มีทางราบสลับกับเส้นทางชันและบันไดขึ้นไปบนภูเขา จุดชมวิวที่อยู่สูงสุดก็จะได้เพลิดเพลินกับวิวหมู่บ้านในเมือง Reine และฟยอร์ดกับภูเขาที่ให้ความรู้สึกสดชื่น หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

 • Ryten-Kvalvika Beach 3.5 km \ 4hr \ 543 asl

 • ณ จุดสูงสุดของเส้นทาง จะมองเห็น ชายหาด Kvalvika สีเขียวด้วยแสงแดดสีทอง มีก้อนหินเหมือย Trolltunga ให้ได้ Action ถ่ายรูปมุมเก๋ๆ

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Reine

 • เดินทางกลับ Leknes เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในเขตโลโฟเทน เป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในโลโฟเทนที่ไม่พึ่งพาการประมงและไม่ตั้งอยู่ริมทะเล เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมืองจึงเปลี่ยนกลายเป็นเมืองสมัยใหม่และไม่มีสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมเหมือนกับเมืองอื่น ๆ
 • Leknes บินสู่ Stavanger LKN-BoDO WF809 \ Bod – osl SK4111 \ OSL-SVG SK4039
 • Stavanger ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสตาวังเงร์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
 • Stavanger ขับรถไป lysevegen ขับรถ 150km \ 2.40hr
 • ถนนสายนี้เปิดอย่างเป็นทางการในปี 1984 ก่อนหน้านั้น เรือเป็นเพียงวิธีเดียวในการสื่อสารกับโลกภายนอก เราจะผ่านอุโมงค์ 1,100 เมตรก่อนผ่านทั้ง 27 โค้ง จุดสูงสุดเราสามารถชมวิวแบบพาโนรามา และเป็นจุดเริ่มเดินไปยัง Kjerag ถนนเปิดให้บริการในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม/พฤศจิกายน (ขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ)
 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Lysebotn
 • ก้อนหินยักษ์ที่คั่นกลางหน้าผาสูงสุดหวาดเสียว ด้วยความสูง 984 เมตร โดยด้านล่างเป็นเหวลึก ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา Kjerag ในโรกาแลนด์ ประเทศนอร์เวย์

 • Lyseboten ไปยัง Preikestolen ขับรถ 138 km \ 2hr

 • เดินทางไปยัง Preikestolen Base camp เตรียมตัวเดินขึ้น pilpit rock ในวันรุ่งขึ้น

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Lysebotn

 • เช้าตรู่ ออกเดินทางสู่จุดเริ่มเดิน Pulpit Rock เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณ 10,000 ปีก่อน เมื่อธารน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาและได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาไว้ กัดเซาะจนภูเขาเป็นเหลี่ยม จนธารน้ำแข็งละลายไป หน้าผาจึงกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบปัจจุบัน

 • Preikestolen ไป Trolltunga ขับรถ 221 km \ 5 hr

 • หลังจากเดินเสร็จสิ้นภาระกิจ เดินทางต่อไปยัง Highlight สุดท้ายของทริป Trolltunga

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tyssedal

 • วันนี้ พักแข้งพักขา 1 วัน เดินเล่นชมเมืองรอบๆ ใช้ชีวิตแบบ Slow Life

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tyssedal

 • ภารกิจสุดท้ายสู่ Highlight ท้ายสุดของนอร์เวย์ เดินสู่หน้าผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟยอร์ดนอร์เวย์ Trolltunga แปลว่า ลิ้นของโทรลล์ ตามลักษณะที่เป็นหินแผ่นบางยื่นออกไปจากหน้าผา เกิดจากการกัดเซาะจากธารน้ำเเข็ง และอยู่เหนือทะเลสาบ Ringedalsvatnet 700 เมตร
 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tyssedal
 • เดินทางกลับสู่ความศิวิไลศ์ เมืองใหญ่อันดับสองได้รับยกย่องว่าเป็นเมืองวัฒนธรรม และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เดินเล่นมเมืองพักผ่อน จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย One Fine Day

 • คืนนี้เราจะพักที่เมือง Bergen

 • บินจาก Bergen สู่ Oslo จากนั้นต่อเครื่องกลับเมืองไทย โดยสายการบินที่คุณเลือก
 • เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ค่าทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ

รูปแบบ

 • ทัวร์กลุ่มเล็ก จัดสไตล์ Roadtrip มีคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • พาชมแสงเหนือทุกคืนที่ฟ้าเปิด 

รวม

 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวมอาหารเช้า
 • รวมค่าวีซ่า
 • ยานพาหนะ ที่จอด น้ำมัน ค่าใช้จ่ายของ Driver Guide ทั้งหมด

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • อาหารกลางวันและเย็น

เงื่อนไขทริป 

คือการเดินทางด้วยรถตู้คันเล็ก กลุ่มละ 6 ท่าน มึความคล่องตัวและ Flexible มากกว่าการเดินทางด้วยรถใหญ่

อย่างไรก็ตาม Road Trip มีข้อจำกัดบางประการ 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • xxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม