logo-freedoka

EBC Exclusive

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

short brief
สรุปทัวร์เนปาล EBC โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Private Helicopter สู่ พัคดิง
วันที่ 3 | นัมเชบาร์ซา
วันที่ 4 | นัมเชบาร์ซา
วันที่ 5 | เต็งโบเช
วันที่ 6 | ดิงโบเช
วันที่ 7 | ดิงโบเช
วันที่ 8 | โลบูเช
วันที่ 9 | โกรัคเชป
วันที่ 10 | เบสแคมป์
วันที่ 11 | เฮลิคอปเตอร์กลับสุ่กาฏมาณฑุ
วันที่ 12 | กาฐมาณฑุ
วันที่ 13 | กาฐมาณฑุ • กรุงเทพฯ

ทริปเนปาล ebc
ค่าใช้จ่ายทริป
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล) 
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง 
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
 • ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ บินไปเมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่  TG319 เวลา 10.15

12.25  เดินทางถึงกาฐมาณฑุช่วงบ่ายอิสระ ชอปปิ้งอุปกรณ์การเทรคกิ้งที่ย่านทาเมล

พักที่ กาฐมาณฑุ

Day 2

Private Helicopter สู่ พัคดิง

เดินทางสู่สนามบินกาฐมาณฑุ เพื่อเดินทางโดย Helicopter สู่พัดดิง ใช้เวลาบิน 1 ชั่วโมง เมื่องถึงที่พัก เดินเล่นรอบๆที่พักเพื่อปรับสภาพร่างกาย

Day 3

นัมเชบาร์ซา

ออกเดินสู่เมืองนัมเชบาร์ซา เมืองชุมทางสำคัญของ เขตเอเวอเรสต์ ที่ระดับความสูง 3500 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 4-6 ชั่วโมง ช่วงบ่ายเดินเล่นรอบๆเมืองเพื่อปรับสภาพร่างกาย

Day 4

นัมเชบาร์ซา

วัน Exclamitization พักเพื่อปรับสภาพร่างกายให้ชินกับความสูง โดยเราจะฝึกซ้อมร่างกายโดยการเดินสู่ระดับความสูง 3800 เมตร เพื่อชมวิวและทานอาหารกลางวันที่ โรงแรม Everest View Hotel จากนั้นเดินลงกลับมาพักที่เมืองนัมเช (ใช้เวลาเดินประมาณ 6-8 ชั่วโมง ไปกลับ)

Day 5

เต็งโบเช

เดินไต่ระดับความสูง สู่เมืองเต็งโบเช ที่ระดับความสูง 3900 เมตร เมืองเล็กๆที่มีวัดพุทธ-ธิเบตที่สวยงามเป็นจุดหมาย ยามเช้าเมื่อแสงสาดส่องยอดเขา เราสามารถเห็นยอดของเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างเด่นชัด (ใช้เวลาเดิน 6-8 ชั่วโมง)

Day 6

ดิงโบเช

เดินไต่ระดับความสูง สู่เมืองดิงโบเช ที่ระดับความสูง 4410 เมตร เมืองที่อยู่ในหุบเขา ที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาอันยิ่งใหญ่ ที่สูงเกิน 6000 เมตร  อย่างเช่น อามาดาบล้ม อันโดดเด่น (ใช้เวลาเดิน 8-10 ชั่วโมง)

Day 7

ดิงโบเช

พักที่เมืองดิงโบเชอีกคืน กิจกรรมวันนี้เป็นการปรับสภาพร่างกายอีกวัน โดยเดินขึ้นไปยอดเขาหลังที่พักของเรา เพื่อปรับความสูงและเดินกลับมาพักในเมืองดิงโบเช (ใช้เวลาเดิน 3-4 ชั่วโมง ไปกลับ)

Day 8

โลบูเช

เดินต่อสู่เมืองโลบูเช ที่ระดับความสูง 4910 เมตร วันนี้ เริ่มเป็นวันที่ท้าทาย เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อเป็นผู้พิชิตใจตนเอง (ใช้เวลาเดิน 8-10 ชั่วโมง)

Day 9

โกรัคเชป

เดินต่อสู่เมืองโกรักเชป ประตูสู่ Everest ที่ความสูง 5140 เมตร (ใช้เวลาเดิน 4-6 ชั่วโมง) หากมีแรงเหลือสามารถไปชมวิวยอดเขาเอเวอเรสต์ได้ที่ยอด Kala pattar ที่อยู่ใกล้ๆกัน 

ดูพระอาทิตย์ตกที่ 5,550 เมตร

Day 10

เบสแคมป์

เดินทางสู่จุดหมายปลายทางสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต คือ Everest Base Camp ที่ๆผู้คนทั่วโลกฝันถึงว่าจะมาเยือนสักครั้งให้ได้ในชีวิต 

Exclusive Night เราจะพักที่นี่เพื่อฉลองความสำเร็จที่มีต่อหัวใจนักสู้ของตนเอง ในเต้นท์เดียวกับนักปีนเขารอเดินขึ้นเขาเพื่อพิชิตยอด Everest

Day 11

เฮลิคอปเตอร์กลับสู่กาฐมาณฑุ

เฮลิคอปเตอร์จะมารับเราจาก Base camp เพิ่อพาเรากลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ เข้าพักผ่อนที่ ดาวาริกะ โรงแรมที่ดีที่สุดในเนปาล

Day 12

กาฐมาณฑุ

เดินทางชมเนปาล ผักพ่อน พูดคุย ตามอัธยาศัย คืนนี้พักที่ดาวาริกะ โรงแรมที่ดีที่สุดในเนปาลอีกคืน

Day 13

กลับ กรุงเทพฯ

เดินทางไปสนามบิน บินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI Airways เที่ยวบินที่ TG320 เวลา 13.30-18.15

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริปเนปาล EBC
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป เนปาล EBC ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม