ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม • Painaima

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ เที่ยวไปตามฤดูกาล

เที่ยวญี่ปุ่นโดยรถไฟ สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ เราจะพาท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูงไปยังจุดหมายที่สำคัญๆ เชื่อมต่อเมืองระยะไกลๆด้วยเวลาอันสั้น ทำให้เรามีเวาชื่นชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นของจริง 

RailTrip  เดินทางกลุ่มละไม่เกิน 12 ท่าน เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีอิสระมากกว่า

ข้อสังเกต

 • ค่าทริปไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับญี่ปุ่น
 • ค่าทริปไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ เพราะญี่ปุ่นมีอะไรอร่ยๆตั้งเยอะกว่าร้านทัวร์ลง
 • มีการเดินในแต่ละวันค่อนข้างยอะ โปรดเตรียมร่างกายให้พร้อม
 • นำเที่ยวโดย Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น อัธยาศัยดี แม่นยำเส้นทาง
 • ผู้ร่วมเดินทางต้องช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นการยกกระเป๋า
 • กระเป๋าที่ใช้ในการเดินทางแนะนำขนาดไม่เกิน 26 นิ้ว เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง

ตามรอยดอกไม้บาน

27 เมย-5 พค 62

49,900

ตามรอยซากุระ

29 มีค-6 เมย 62

47,900

ตามรอยใบไม้แดง

22-29 พย 62

47,900

โปรแกรม ตามรอยซากุระ (มีค-เมย)

วันที่ 1 กรุงเทพ
วันที่ 2 สนามบินโอซาก้า อาราชิยาม่า วัดฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
วันที่ 3ปราสาทนาโกย่า ริมแม่น้ำยามาซากิ Nabana No Sato Winter illumination โอซาก้า
วันที่ 4 วัดคิโยะมิซุ สวนมารุยาม่า ถนนสายซากุระ 
วันที่ 5 เมืองฮิโรชิม่า เกาะมิยาจิม่า พิพิธภัณฑ์สันติภาพ
วันที่ 6 สะพานคินไตเคียว ฟุกูโอกะ
วันที่ 7 ฟุกูโอกะ Huis Ten Bosc
วันที่ 8 ฟุกูโอกะ
วันที่ 9 ฟุกูโอกะ กรุงเทพ

○○○

โปรแกรม ตามรอยดอกไม้บาน (เมย-พค)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โตเกียว
วันที่ 2 โตเกียว (ฮาเนดะ) – โทยาม่า
วันที่ 3โทยาม่า – เจแปน แอลป์ แห่งเทือกเขาทาเทยาม่า – มัตสิโมโต้
วันที่ 4 มัตสิโมโต้ – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
วันที่ 5 คาวากูจิโกะ – พิงค์มอส – มิโตะ
วันที่ 6 มิโตะ – ฮิตาชิ – อาชิคางะ – โตเกียว
วันที่ 7 โตเกียว – ฟุกุโอกะ
วันที่ 8  ฟุกุโอกะ – สวนคาวาจิฟุจิ วิสทีเรีย – ช้อปปิ้งย่านคาวาบาชิ
วันที่ 9 ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

○○○

โปรแกรม ตามรอยใบไม้แดง (พย)

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินโอซาก้า
วันที่ 2 โอซาก้า เกียวโต โอซาก้า
วันที่ 3 โอซาก้า เกียวโต โอซาก้า
วันที่ 4 โอซาก้า เมืองฮิโรชิม่า โอซาก้า
วันที่ 5 โอซาก้า โตเกียว นาโกย่า
วันที่ 6 นาโกย่า ทาคายาม่า 
วันที่ 7 ทาคายาม่า หมู่บ้านชิรากาว่า โอซาก้า
วันที่ 8 โอซาก้า ปราสาทฮิเมจิ กรุงเทพ

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 9 Bangkok

20.30 น.
นัดพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row C Gate 2 เพื่อเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622 เที่ยวเวลา 23.30 น. มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 10Osaka – Arashiyama – Fushimi inari – Osaka Castle

07.00 น.
เดินทางถึงสนามบินโอซาก้า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า

เดินทางไป อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเหล่าผู้สูงศักดิ์ในรัชสมัยเฮอันจะมาที่นี่เพื่อชมธรรมชาติอันบริษุทธิ์ในช่วงซากุระบาน ภูเขาทั้งลูกเบื้องหน้าก็จะกลายเป็นสีชมพู เดินข้าม สะพานไม้โตเกตสึเคียว ชมความงามของซากุระ

ชม สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสีลูกกวาด สีสันแสบตา นับเป็นจุดชมวิวใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่ง

ชม วัดเทนริวจิ (Tenryuji) เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทน ริวจิอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดงรอบๆ วัด

นำท่านชม วัดฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย

พาท่านชม ปราสาทโอซาก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึงหลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ

พักที่ โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 11Nagoya – Nagoya Castle – Yamazakigawa
Nabana no Sato Illumination – Osaka

นำท่านไปนั่งรถไฟชินคังเซ็น เดินทางไปยังเมืองนาโกย่า
นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทนาโกย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เป็นปราสาทที่สวยงาม โดยมีจุดเด่นตรงป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่ ถือว่าเป็นปลาคาร์ฟทองคำประดับปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

พาทุกท่านไปชมซากุระที่ ริมแม่น้ำยามาซากิ ตลอดทั้งเส้นทางยาวกว่า 1 กม. จะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่กำลังเบ่งบาน ที่นี่ติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่สุดฮิตในการชมซากุระของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ให้ทุกท่านดื่มด่ำถ่ายภาพกัน จนถึงเวลานำท่านนั่งรถไฟซินคังเซ็น กลับสู่โอซาก้า

นำไปชม Nabana no sato Winter illumination ถูกตบแต่งด้วยแสงไฟนับล้านดวงภายในมีมุมพิเศษหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงงดาว ฟูจิสี่ฤดู หรือธารสวรรค์ประกายดาว เป็นอีกที่สุดแห่งญี่ปุ่นหน้าหนาว ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

พักที่ โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 12 Osaka – Kiyomishi – Maruyama Park – Philosohy Path
Sagaeinklien – Osaka

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu) หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ถูกสร้างขึ้นในปี 780 และน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจาก น้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาร์ของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย

ชมซากุระกันต่อที่ สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต Maruyama Park ซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของโอซาก้า
จากนั้นเดินทางไปชมซากุระบนทางรถรางโบราณ ที่ทัวร์รถบัสทั่วไปไม่ได้พาไปชม ที่แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงเรือลงสู่แม่น้ำ ตัวรางจึงกว้างเป็นพิเศษ ด้วยองค์ประกอบการเรียงตัวของกิ่งซากุระ เหมาะกับการมาถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

ถนนสายซากุระ (Philosohy Path) หรือ ถนนนักปราชญ์ ซึ่งในอดีตถนนเลียบธารน้ำเล็กแห่งนี้ เป็นเหมือนจุดที่นักปราชญ์ชื่อดังของญี่ปุ่นได้อาศัยเป็นสถานที่พักผ่อน และด้วยบรรยากาศอันสงบร่วมรื่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจในงานของท่านเหล่านั้น ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี ที่นี่ก็ยังคงความขลังโดยเฉพาะในช่วงซากุระเบ่งบาน นับเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตที่พลาดไม่ได้ เพลิดเพลินและเต็มอิ่มไปกับความหวานสีชมพูของซากุระตลอดข้างทาง

พักที่ โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 13 Osaka – Hiroshima – Miyajima – Atomic Dome

เดินทางไปยัง เมือง hiroshima โดยสารเรือ Ferry ข้ามฟากสู่ เกาะ Miyajima ชมใบไม้แดงพร้อมประตูแดงกลางทะเล ชม ศาลเจ้ามรดกโลก Itsukushima Shrine ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ สร้างขึ้นเพื่อบูชาลูกสาวของเทพแห่งพายุและท้องทะเล ในสมัยก่อนคนธรรมดาจะไม่สามารถเดินทางมายังเกาะนี้ได้ ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ ได้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ชิมหอยนางรมย่างสดๆ ของขึ้นชื่อของเกาะ เลือกซื้อของฝากได้จากบนเกาะ

เดินทางสู่จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู พาไป Hiroshima Peace Memorial Park สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ ที่นี่จะพบอนุสรณ์สถานที่รำลึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะ ตำนานนกกระเรียนพันตัว และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ซึ่งจัดแสดงผลกระทบต่อการทิ้งปรมาณูของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 รวมถึงสวนสวยๆ ได้เวลาอันสมควรกลับเมืองโอซาก้า

พักที่ Hiroshima

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 14Hiroshima – Kintaikyo – Fukuoka

พาท่านไปเดินชมสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo) เป็นสะพานที่มีรูปร่างแตกต่างจากสะพานทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 สะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น สะพานไม้โค้งคินไต สะพานแห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีชมพูของดอกซากุระ งานเทศกาลชมดอกซากุระแห่งสะพาน “คินไตเคียว” จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งได้รับความนิยมจาก นักท่องเที่ยวจำนวนมาก

จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Hakata เมืองเอกแห่งเกาะคิวชู

พักที่ Fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 15Fukuoka – Huis Ten Bosch

เดินทางโดยรถไฟ ไปยังจังหวัด Nagasaki เที่ยวที่ Huis Ten Bosch เมือง themepark ขนาดใหญ่ที่สร้างจำลองแบบของประเทศฮอลแลนด์มาไว้อย่างสวยงามลงตัว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะเป็นช่วงที่สวยที่สุดของที่นี่ ท่ามกลางบรรยากาศแบบยุโรป กังหันลมยักษ์ มีดอกทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสผลิบานไปทั่วทั้งสวน นอกจากดอกทิวลิปแล้ว ยังมีตึกและสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรปและอังกฤษให้ถ่ายรูปสวยๆ โรงหนัง พิพิธภัณท์ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้เดินเล่นเลือกซื้อกันตามใจชอบ

พักที่ Fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 16Fukuoka

นำท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจิ” จุดเด่นภายในสวนแห่งนี้คืออุโมงค์ดอกวิสทีเรียกว่า 200 ต้น ที่ทิ้งกิ่งก้านพร้อมดอกสีม่วงเข้ม ม่วงอ่อน ขาว และชมพูไล่เฉดสีห้อยลงมาจากอุโมงค์ไม้ที่คลุมทางเดินยาวประมาณ 100 เมตร

พาเดิน ย่านเทนจิน เดินเล่นชมเมือง ห้างร้าน แหล่งธุรกิจบันเทิงสำคัญของเมือง Fukuoka ชิมราเม็งตำรับดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อ Hakata Ramen

พักที่ Fukuoka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 17Fukuoka – Bangkok

เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 649 มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย

14.55 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 9

Bangkok

19.30 น. นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เที่ยวบินที่ TG 682
22.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 10

 Tokyo (Haneda) – Toyama

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋าจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองโทยาม่า เพื่อเข้าที่พักฝากกระเป๋าก่อนออกไปเที่ยวเมืองทากาโอกะ โดยเดินทางจากสถานีโทยาม่าไปสถานีทากาโอกะประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นเดินเท้าต่อไปเที่ยว วัด Zuiryuji วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น เก่าแก่ประมาณ 400 ปี วัดนี้มีประวัติน่าสนใจโดยโทชิตสุเนะ ทายาทรุ่น 3 สร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานกับ โทชินากะ เมดะ ผู้ก่อตั้งเมืองทาคาโอกะ โครงสร้างของวัดสร้างเลียนแบบร่างกายมนุษย์ โดยแบ่งเป็นสามส่วนๆในสุดคือศรีษะ และเป็นอาคารหลักใช้เวลาก่อสร้างตรงนี้นานถึง 20 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระประธานหนัก 46 ตันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของวัดแห่งนี้ รวมถึงหลังคาของแต่ละอาคารสร้างเป็นสองชั้นเพื่อรองรับหิมะในหน้าหนาว จากนั้นแวะเข้าไปไหว้ พระใหญ่ Takaoka Buddha หนึ่งในสามพระใหญ่ของญี่ปุ่นเดินทางกลับเมืองโทยาม่า

** ค่ำคืนนี้ พักเมืองโทยาม่า **

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 11

Toyama – Japan Alp – Matsumoto

ออกเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ แห่งเทือกเขาทาเทยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมความอลังการของ กำแพงหิมะขนาดมหึมา “SNOW WALL”  ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร การเดินทางสู่ Japan Alp จะใช้ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งการเดินทางออกเป็นช่วงๆ มีทั้งกระเช้า ทั้งรถบัส ซึ่งแต่ละจุดก็มี Highlight ให้ชมแตกต่างกัน อาทิเช่น ลอดอุโมงค์สู่เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี และนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษจากนั้นลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร เพื่อเดินทางสู่ยอดเขาทะเทะยาม่า (Tateyama) อีกฟากหนึ่ง ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น
หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ เราจะอยู่บน Japan Alp กันทั้งวัน มีเวลาให้ท่านเต็มที่กับการถ่ายรูปเช่นเคย
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองมัตสิโมโต้ ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง 

** ค่ำคืนนี้ พักเมืองมัตสิโมโต้ **

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 12

Matsumoto – Kawaguchiko

พาท่านไปเยี่ยมชมปราสาท มัตสิโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง
เดินทางไปทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchigo) เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่รอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ทะเลสาปได้แก่ Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako Shojiko และ Motosuko คาวาคูจิโกะเป็นทะละสาปที่เข้าถึงง่ายที่สุดในบรรดาทะเลสาปทั้ง 5 ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งแต่ละฤดูก็มีความสวยงามต่างกัน เช่น ถ้ามาช่วงเดือนเมษายน ก็จะเห็นซากุระบานริมทะเลสาป หรือมาช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ก็จะเห็นวิวที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสี และรอบๆ ก็ยังมีจุดชมวิวสวยๆ และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจให้เข้าชม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ซึ่งตามโรงแรมต่างๆ มักจะมีออนเซ็นให้บริการ ปล่อยอิสระ ชมวิว ถ่ายรูปได้ตามใจชอบตลอดบ่ายนี้

 ** ค่ำคืนนี้เราพักที่ โรงแรมริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ **

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 13

 Kawaguchiko – Pinkmoss – Tokyo – Mito

เดินทางไปกันที่จังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) เพื่อไปชมอีกหนึ่ง Highlight “พิงค์มอส” Fuji Shibazakura Matsuri  ชิบะซากุระ 7 แสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก โดยนั่งรถบัสจากสถานี Kawaguchiko สาย Shibazakura Liner ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมือง Mito จังหวัด Ibaraki 

**คืนนี้พักที่เมือง มิโตะ**

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 14

Mito – Hitachi – Ashikaga – Tokyo

พาท่านเดินทางไป สวน Hitachi Seaside Park ซึ่งได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาล ทางสวนจะมีการปลูกดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป ในสมัยก่อน ที่แห่งนี้เคยเป็นสนามทิ้งระเบิดสำหรับนักบินรบอเมริกันในปี 1946 แต่ต่อมา ปี 1973 ก็ได้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น และได้มีการปรับปรุง ดัดแปลงให้กลายเป็นสวนดอกไม้และนันทนาการ ที่มีความสวยงามตราตรึงใจนักท่องเที่ยวทุกคน เช่นกันในฤดูดอกไม้บาน เราจะพาไปชม ภูเขาดอกไม้สีฟ้า “Nemophila” อันเป็น Highlight ซึ่งมีในเฉพาะต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้น
พาทุกท่านไปยังสวนดอกไม้อาชิคากะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โตเกียว

** อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จะเลือกเดินช๊อปปิ้งที่ ชินจูกุ, ฮาราจูกุ, อิเคบุคุโระ, กินซ่า, ชิบูย่า **

 **คืนนี้พักที่เมือง โตเกียว**

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 15

Tokyo – Fukuoka

เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefecture) ซึ่งเดิมชื่อ ฮากาตะ (Hakata) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ด้านการค้ามายาวนาน วันนี้เราต้องนั่งรถไฟกันยาวหน่อยนะครับ (ทานอาหารกลางวันแบบเบนโตะ บนรถไฟ)
จากนั้นพาทุกท่านไป Canal City อิสระเดินเล่น ช๊อปปิ้ง

**คืนนี้พักที่เมือง ฟุกุโอกะ**

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 25

Fukuoka – Wisteria – Kawabata

พาท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมสวนคาวาจิฟุจิ ที่นี่คือสถานที่ ที่มีอุโมงค์ดอกฟูจิที่สวยที่สุดในโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ที่ควรมาเยือนของประเทศญี่ปุ่น ดอกฟุจิ หรือ Wisteria หรือ ดอก Fuji no hana เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอม มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย โดยดอกมีหลายสี ทั้งสีฟ้า ขาว ชมพู ม่วง และเหลืองอ่อน ต้น Wisteria จะเริ่มออกดอกประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเถาของดอก Wisteria นั้นจะไต่ตามเข็มนาฬิกา สามารถไต่สูงได้ถึง 20 เมตรเหนือพื้นดิน แผ่กระจ่ายออกไป 10 เมตรโดยรอบ ขนาดของดอกที่ห้อยจะมีขนาดประมาณ 10 – 80 เซนติเมตร ที่สำคัญดอก Wisteria ได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดต้นไม้มหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้งามอย่างเต็มที่ ­­­ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เขตฮากาตะ เมืองหลวงแห่งฟุกุโอกะ
เยี่ยมชมเส้นทางช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ Kawabata Shopping Arcade มีความยาวประมาณ 400 เมตร ให้บรรยากาศเหมือนถนนคนเดินของญี่ปุ่นขนานแท้ พร้อมร้านค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ

** ค่ำนี้พักที่ฟุกุโอกะ**

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 26

Fukuoka – Bangkok

08.30 น. เดินทางสู่ สนามบินฟูกุโอกะ ทำการเช็คอิน เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 เที่ยวเวลา 11.35 น.
14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 9 Bangkok – Osaka

20.30 น.
นัดหมายพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เช็คอินสายการบิน TG เที่ยวบินที่ TG622 ออกเดินทางเวลา 23.30 น. จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 10 Osaka – Kyoto – Osaka

07.00 น.
เดินทางถึงสนามบิน คันไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทาง เตรียมตัวเดินทางสู่ใจกลางกรุงโอซาก้า พาท่านเดินทางไปชมสีสีนด้านโซนทางใต้ของเกียวโตกัน (Southern Kyoto)

ชมใบไม้แดงที่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) เป็นสถานที่ดูใบไม้แดงเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ซึ่งใบไม้เปลี่ยนสีจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 ม. มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

นำท่านชม วัดฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย

วัดคิโยะมิซุ (Kiyomizu) หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ถูกสร้างขึ้นในปี 780 และน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจาก น้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO) อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาร์ของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย นอกจากนี้อาคารไม้ของวัดคิโยะมิซุสร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง

ถนนสายซากุระ (Philosohy Path) หรือ ถนนนักปราชญ์ ซึ่งในอดีตถนนเลียบธารน้ำเล็กแห่งนี้ เป็นเหมือนจุดที่นักปราชญ์ชื่อดังของญี่ปุ่นได้อาศัยเป็นสถานที่พักผ่อน และด้วยบรรยากาศอันสงบร่วมรื่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจในงานของท่านเหล่านั้น ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี ที่นี่ก็ยังคงความขลังโดยเฉพาะในช่วงซากุระเบ่งบาน นับเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตที่พลาดไม่ได้ เพลิดเพลินและเต็มอิ่มไปกับความหวานสีชมพูของซากุระตลอดข้างทาง

พักที่ Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 11 Osaka – Kyoto – Osaka

นำท่านชม วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด

เดินทางไปชมใบไม้แดงที่ วัดโจจัคคุจิ (Jojakkoji Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1596 ตั้งอยู่บนทางลาดของเนินเขา ประตูและอาคารต่างๆ มีขนาดเล็ก บริเวณวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทั้งทางเดิน และบันไดที่นำไปสู่ลานวัด มีความสวยงามในฤดูใบไม้ร่วง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางวัฒนธรรมของวัดคือ เจดีย์ Taho-to ของพุทธศาสนานิกายนิชิเรนซุ (Nichiren-shu)

ชม วัดนิโซนอิน (Nisonin Temple) มีความคล้ายคลึงกับวัดโจจัคคุจิ (Jojakkuji Temple) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนเนินเขา มีอาคารที่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย และดูยิ่งใหญ่กว่า บรรยากาศรอบๆ วัดเงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ระหว่างทางเดิน มีความงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และยังสามารถชมวิวเมืองจากพื้นที่ทางทิศเหนือของวัดได้

ชม วัดเทนริวจิ (Tenryuji) เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทน ริวจิอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดงรอบๆ วัด

เดินทางไป สวนป่าไผ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น

ชม สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสีลูกกวาด สีสันแสบตา นับเป็นจุดชมวิวใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่ง

พักที่ Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 12Osaka – Hiroshima – Osaka

เดินทางไปยัง เมือง hiroshima โดยสารเรือ Ferry ข้ามฟากสู่ เกาะ Miyajima ชมใบไม้แดงพร้อมประตูแดงกลางทะเล ชม ศาลเจ้ามรดกโลก Itsukushima Shrine ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ สร้างขึ้นเพื่อบูชาลูกสาวของเทพแห่งพายุและท้องทะเล ในสมัยก่อนคนธรรมดาจะไม่สามารถเดินทางมายังเกาะนี้ได้ ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ ได้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ชิมหอยนางรมย่างสดๆ ของขึ้นชื่อของเกาะ เลือกซื้อของฝากได้จากบนเกาะ

เดินทางสู่จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู พาไป Hiroshima Peace Memorial Park สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ ที่นี่จะพบอนุสรณ์สถานที่รำลึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะ ตำนานนกกระเรียนพันตัว และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ซึ่งจัดแสดงผลกระทบต่อการทิ้งปรมาณูของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 รวมถึงสวนสวยๆ ได้เวลาอันสมควรกลับเมืองโอซาก้า

เดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า จากนั้นพาไปยัง ย่าน Dotonburi ชมสีสันยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้า ชิมอาหารขึ้นชื่อ (Ramen, Yakisoba, Okonomiyaki Takkoyaki) รวมถึงสินค้าอันหลากหลายอีกมากมาย

พักที่ Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 13Osaka – Tokyo – Nagoya

เดินทางด้วย ชิงคันเซน สู่เมืองโตเกียว ใช้เวลา เพียง 3 ชั่วโมง พาทุกท่านถ่ายภาพ ณ ถนน Meijijingu Gaien อันมีต้นแป๊ะก๊วยที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาบไปตามถนน ดูรื่นรม และน่าเดินถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

พาท่านเดินทางสู่สถานที่สุดพิเศษ อันเป็นความมหัศจรรย์และความโรแมนติกท่ามกลางอากาศหนาวที่นี่เรียกว่า Nabana no sato Winter illumination ถูกตบแต่งด้วยแสงไฟนับล้านดวงภายในมีมุมพิเศษหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงงดาว ฟูจิสี่ฤดู หรือธารสวรรค์ประกายดาว เป็นอีกที่สุดแห่งญี่ปุ่นหน้าหนาว ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ได้เวลานำท่าน นั่งรถไฟกลับ นาโกย่า

พักที่ Nagoya

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 32
Nagoya – Takayama

พาท่านไปชม ปราสาทนาโงย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เป็นปราสาทที่สวยงาม โดยมีจุดเด่นตรงป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่ ถือว่าเป็นปลาคาร์ฟทองคำประดับปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Takayama เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานไม้และช่างไม้ตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวัดสำคัญใดๆ ในอดีต จะต้องใช้ช่างไม้จากทากายาม่าไปสร้างทั้งสิ้น

ชมเจดีย์ 3 ชั้นที่ วัด Hida Kokubunji วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน และต้นแปะก๊วยยักษ์ที่ว่ากันว่าอายุกว่า 1,200 ปี เดินเล่นที่ Sannomachi ย่านเมืองเก่าของเมือง Takayama ที่นี่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Little Kyoto ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านของที่ระลึก สาเก และสินค้าพื้นเมืองของทาคายาม่า จากนั้นเดินชม สะพานแดง Nakabashi

พักที่ Takayama

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 33
 Takayama – Shirakawago – Osaka

เช้าตรู่ชมตลาดเช้า Miyagawa Asaichi ริมแม่น้ำ Miyagawa ตลาดที่ขายของพื้นเมือง สินค้าทำมือ สินค้าการเกษตร ผักสด ผักดอง สัมผัสวิถีชาวบ้านแบบโบราณที่ยังมีเหลืออยู่จริงเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขนมพื้นเมือง อื่นๆ ที่ทำกันสดๆ

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Shirakawa-go หมู่บ้านชิรากาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 บ้านชาวนาโบราณอายุกว่า 250 ปี ถูกสร้างขึ้นในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่มีชื่อเรียกว่า กัสโซสึคุริ คำว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ หมายถึงหลังคาของบ้านที่สูงชัน ทำมุม 60 องศา คล้ายเวลาที่เราพนมมือ โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักไดในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี พาขึ้นสู่ที่จุดชมวิว Shiroyama จะมองเห็นหมู่บ้านโบราณจากมุมสูง

เดินทางถึงเมืองโอซาก้า พาท่านชม ปราสาทโอซาก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึงหลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ

พักที่ Osaka

ทัวร์ญี่ปุ่นด้วยรถไฟ ตามล่าฤดูกาลที่สวยงาม 16
 Osaka – Himeji Castle – Bangkok

ออกเดินทางไปเที่ยว ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ (ปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่ง) จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น (ร่วมกับอีก 3 แห่งคือ Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) ปัจจุบันนี้มีการบูรณะซ่อมแซมปราสาทตรงส่วนหลังคาและผนัง ระยะเวลาการซ่อมแซมตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 จนเพิ่งมาเปิดให้เข้าชมเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2015 ที่ผ่านมานี่เอง

นำท่านกลับเมืองโอซาก้า เพื่อเดินทางไปยังสนามบินคันไซ เชคอินสัมภาระ กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย

17.25 น.
บินกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.
เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รวม

 • โรงแรม ระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า / Business Hotel ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวก
 • ค่าเข้าสถานทีตามระบุในโปรแกรม
 • ตั๋ว JR pass
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

error: Content is protected !!