logo-freedoka
ฟยอร์ด

ทัวร์นอร์เวย์ ฟยอร์ด ไฮไลท์

ตั้งแต่เดือน พค จนถึงเดือน กย เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของนอร์เวย์ในส่วนที่เป็น Inland ถนนหลายเส้นเปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากหลับไหลในช่วงฤดูหนาวที่หิมะปกคลุม   เส้นทางนอเวย์ ฟยอร์ดไฮไลท์ จะพาไปชมฟยอดสวยๆอันเป็น ซิกเนเจอร์ของนอร์เวย์ เส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะไปตามป่าและภูเขา อวดโฉมนอร์เวย์ที่สดใส

จุดเด่นทริป

โปรแกรมเต็ม

Day 1 : Bangkok

 • ช่วงค่ำพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 Day 2 : Bangkok – Oslo – Bergen City Tour

 • เดินทางสู่เมืองเบอร์เกน โดยสายการบินในประเทศ
 • ชมตัวเมือง Bergen เมืองอันดับที่สองของประเทศ มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์
 • เดินเล่น Bryggen Wharf มรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic ในศตวรรษที่ 14th
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Bergen

Day 3 :  Bergen – Bordalsgjelet Gorge –  Tvindefossen Stalheimskleiva – Nærøyfjord – Flam

 • ชมโตรก Bordalsgjelet Gorge เกิดจากการกัดเซาะของน้ำแข็งในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมา
 • ชมเมือง VOSS เมืองสกีรีสอร์ทแสนสวย เมืองที่ล้นเกล้า รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907
 • ชมลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งลายเซ็นของคณะผู้ตามเสด็จในครั้งนั้น ใส่กรอบแสดงไว้ที่ ล็อบบี้ชั้น 2 ของโรงแรม FLEISCHER ‘S HOTEL VOSS
 • ชมน้ำตก Tvindefossen เป็นน้ำตกที่มีความสูง 152 เมตร
 • ชมถนน Stalheimskleiva ทอดยาวขึ้นไปตามแนวภูเขา เป็นถนนที่ชันที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเหนือ ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมาก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2385-2389
 • ล่องเรือ Naeroyfjord เป็นส่วนหนึ่งที่สวยที่สุดของ Sognefjord และได้ขึ้นทะเบียน UNESCO เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2548
 • ไปยัง เมือง Flåm เมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของนอร์เวย์ฟยอร์ด อยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวันตกของนอร์เวย
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Flåm

Day 4 : Flam – Stegastein viewpoint – Nordfjordeid Stryn

 • ชม Stegastein viewpoint เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา
 • จากนั้นชม Nordfjord แนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย
 • เดินทางไปยังเมือง Stryn ชมเมืองโลเอน (LOEN) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม เดินทางถึง เมืองโลเอน หมู่บ้านแรกได้แก่ Loen ที่ถูกโอบล้อมด้วยฟยอร์ด ติดทะเลสาบสีเขียวมรกตที่สวยงามมาก
 • ชม Olden Village ที่อยู่ใกล้กันเพียง 6 กิโลเมตร เพื่อชมหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำ Oldeelva River ซึ่งอยู่ในหุบเขา Oldedalen ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความสวยงามเหมือนภาพวาด
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Stryn

Day 5 : Stryn – Geirangerfjord – Briksdal Glacier

 • ชม Flydalsjuvet จุดชมวิวฟยอร์ดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการถ่ายภาพ มีทัศนียภาพเหนือ Geiranger และ Geirangerfjorden สามารถชมวิวทั้งด้านบนและด้านล่างที่มีทางเดินให
 • ชมTROLL-CAR TO BRIKSDAL GLACIER เดินทางด้วยรถ “Troll” ไปตามเส้นทางที่ในอดีตเคยเป็นเส้นทางของเกษตรกรในการขนส่งด้วยม้าและรถม้าถ้าท่านไปชมกลาเซียร์อย่างใกล้ชิดในเขตอุทยาน Jostedal Glacier National Park
 • ชม Eagle bend เป็นฟยอร์ด อีกอันที่เป็นจุดชมวิวเมืองมองจากถนน สามารถเห็นน้ำตก Seven Sister เพลิดเพลินไปวิวพาโนราม่าที่งดงาม ชมทัศนียภาพของเทือกเขา ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ที่ Dalsnibba Mountain Plateau ยังเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก UNESCO ทางฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมอง Geiranger

Day 6 : Geirangerfjord Cruise – Alesund

 • ล่องเรือชม Geirangerfjord หรือ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด คือ ฟยอร์ดที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของนอร์เวย์ ที่นี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกร่วมกับนาเรยฟยอร์ด (Nærøyfjord) ในปี 2005
 • ชมน้ำตก Seven Sister หนึ่งในน้ำตกที่เป็นจุดสนใจในการถ่ายภาพมากที่สุด มีน้ำตก 7 สายนี้จะไหลรวมลงไปในฟยอร์ด ระดับน้ำนั้นจะขึ้นอยู่กับการละลายของหิมะ ดังนั้นช่วงน้ำตกสวยๆจะอยู่ในช่วงที่มีการละลายของหิมะ คือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
 • เดินทางสู่เมือง Alesund เมืองท่าประมงที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นเมืองแห่งศิลปะอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่อยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันงดงาม
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Alesund เมืองที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

Day 7 : Alesund – Atlantic Ocean Road – Kristainsund

 • เดินทางสู่ Atlantic Ocean Road เป็นถนนที่ได้รับรางวัลเส้นทางท่องเที่ยวระดับชาติที่มีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ส่วนที่ต่อเป็นสะพานข้ามทะเลจากเมืองคริสเตียนซุนด์ไปยังชุมชนเกาะโมลเด เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1989 จุดขายของถนนเส้นนี้คือแทนที่จะเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขา หรือชายฝั่งแต่เป็นถนนที่ตัดผ่านมหาสมุทรโดยอาศัยเกาะโขดหินเป็นจุดเชื่อมเมืองคริสเตียนซุนด์ Kristiansund เมืองบนชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม และธรรมชาติอันงดงามที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะ น้อยพร้อมแนวปะการังมากมาย ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย
 • เดินเล่นชมเมืองย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ที่เรียกกันว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Kristiansund

Day 8 : Kristainsund – Trondheim – Nidaros Cathedral

 • เดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์ชมมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย
 • ชมสะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน
 • ค่ำนี้เราจะพักที่เมือง Trondheim

Day 9 : Trondheim – Oslo – Bangkok

 • เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับออสโล โดยสายการบินในประเทศ
 • เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย

Day 10 : Bangkok

 • เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

วันที่จัด

* อธิบายรูปแบบทริป
 • เหมือนเพื่อนพาเที่ยว
 • กลุ่มขนาดเล็กขนาด 4-6 ท่าน
 • ทีมงานคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ (เฉพาะกรุ๊ปเหมา)
 • เหมาะสำหรับผู้ชอบความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการเดินทาง
 • สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่นการยกกระเป๋าหรือสั่งอาหารเอง
 • รวม วีซ่า กิจกรรม การเดินทางทุกชนิดตามโปรแกรม
 • เข้าพัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่ 
 • รวม ประกันการเดินทาง
 • สินน้ำใจแล้วแต่จะให้ ไม่บังคับ

** สิ่งที่ไม่รวมในค่าทริปคือตั๋วเครื่องบิน และ อาหารกลางวัน/เย็น

 • Classic Trip เหมาะสำหรับผู้ใหญ่หรือครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ลุยมากนัก 
 • ใช้รถ Bus ท้องถิ่น คันใหญ่ สะอาด นั่งสบาย (คนขับเป็นคนท้องถิ่น)
 • รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • รวม ดำเนินการเรื่องวีซ่า
 • รวม ค่ากิจกรรมและการเดินทางทุกชนิด
 • เข้าพัก โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวม อาหารครบทุกมื้อ
 • รวม ประกันการเดินทาง
 • รวม ทิปไกด์

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • 02-045-3445 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม