logo-freedoka

Sweden • Kiruna • Ivalo • Kirkenes

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • Snow Castle
 • Santa Claus Village
 • เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
 • Reindeer Farm
 • นั่งสุนัขลากเลื่อน
 • เมืองคีร์คิเนส
 • Snow Hotel
 • King Crab Safari
 • Ice Fishing
short brief
สรุปย่อทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ คิรูน่า คีร์คิเนส

วันที่ 1 |พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปเฮลซิงกิ ต่อเครื่องไปเมืองโอวลุ
วันที่ 2 | ชมเมืองโอวลุ • เดินทางไปเคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็งรอบบ่าย • เย็นไปชม Snow Castel
วันที่ 3 | Kemi • Lapland • โบสถ์ Rovaniemi Church • Rovaniemi บ้านซานตาคลอส • ที่ทำการไปรษณีย์ • รูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
วันที่ 4 | Rovaniemi ไปสวนสัตว์ขั้วโลกที่ Ranua • City tour Rovaniemi
วันที่ 5 | เดินทางไป Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Kakslautanen
วันที่ 6 | เดินทางข้ามสู่นอร์เวย์ ไปยังเมือง Kirkenes • ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter • เดินเล่นชมเมือง
วันที่ 7 | Snow Hotel • กิจกรรมจับปูยักษ์
วันที่ 8 | เดินทางไปเมือง Ivalo • ผ่านชมทะเลสาบ Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง
วันที่ 9 | ไปสนามบินเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่ 10 | ถึง กรุงเทพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 149,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรฟ์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปฟินแลนด์ สวีเดนที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

กรุงเทพ • เฮลซิงกิ • โอวลุ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Finn Air เดินทางไปยังเมืองโอวลุ เที่ยวบินที่ AY142 08.05-15.35 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ ต่อด้วย AY455 17.00-18.10

เดินทางถึงเมืองโอวลุ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง Bothnian Bay ใกล้กับเส้นอาร์กติก ซึ่งเป็นเมืองที่มีอายุมากที่สุดในภาคเหนือของฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางในด้านเมืองเทคโนโลยี และกีฬาสกี

คืนนี้พักที่เมือง Oulu

Day 2

ชมเมืองโอวลุ • เมืองเคมิ • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง • เย็นไปชม Snow Castel

เดินเล่นชมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในตัวเมืองโอวลุ เช่น Market Hall, City Hall, Market Square และ Toripolliisi รูปปั้นตำรวจ ซึ่งถ้าทุกคนมาเยือนที่เมืองนี้ จะต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เดินทางไปเมืองเคมิ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย บริเวณทางเหนือของทะเลบอลติค เพื่อล่องเรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และเปิดให้นทุกคนได้พบกับความหรูหราและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Ice Swimming ลอยน้ำกลางทะเลที่เย็นจัดและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็ง โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยจะสวมใส่ชุดพิเศษ Water Right Thermal Suit ที่จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการลอยน้ำที่เย็นจัดนี้

(หมายเหตุ : กรณีที่ปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ ทีมงานขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ช่วงเย็นพาชม Snow Castle ปราสาทน้ำแข็งที่มีการแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ แบ่งเป็นโซนๆ และการใช้แสงไฟสีสันประดับอย่างสวยงาม

คืนนี้พักที่ Kemi

Day 3

Lapland • Rovaniemi Church • Santa claus Village • Lapland Post office • Arctic Circle Line

เดินทางสู่เขตแลปแลนด์ อันมีมีเมืองโรวาเนียมิ เป็นเมืองหลวง มีภูมิอากาศแบบหนาวเย็นแบบอาร์กติก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด -40 C และสูงสุดที่ 15 C เป็นที่ตั้งของชนเผ่าซามี (Sami) ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง

ชมโบสถ์ Rovaniemi Church เป็นโบสถ์ลูเธอรัน สร้างขึ้นในปี 1950 ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ แท่นบูชามีรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ มีเครื่องเล่นเพลง 45 ตัวที่ผลิตโดยโรงงานเครื่องเล่นคริสเตนสัน

ชมหมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ที่เที่ยวสุดฮิตของฟินแลนด์

ชมที่ทำการไปรษณีย์ของลุงซานตา เป็นจุดรวมสำหรับการส่งของขวัญ และจดหมายสำหรับส่งของขวัญไปยังคนที่เรารัก โดยมีกิมมิกน่ารักๆ คือ แสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village รวมถึงการกำหนดเวลาที่จะส่งจดหมายได้ล่วงหน้าอีกด้วย

ถ่ายรูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง และเป็นสัญลักษณ์ที่บอกขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ

มีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่ภายในหมู่บ้าน

คืนนี้พักที่ Rovaniemi

Day 4

Ranua Wildlife Park • Arktikum

เดินทางไปยังเมืองรานัว ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลบอลติกทางเหนือของประเทศฟินแลนด์

ชมสวนสัตว์ Ranua Wildlife Park เป็นสถานที่อยู่ของหมีขั้วโลก (Polar Bear) เพียงแห่งเดียวในฟินแลนด์ รวมถึงสัตว์จำพวกอื่นๆในแถบอาร์กติกและภูมิภาคทางเหนือ ประกอบด้วยสัตว์จำพวกต่างๆไม่น้อยกว่า 50 สายพันธุ์ ทั้งหมีขั้วโลก อาร์คติกฟ็อกซ์ และกวางมูส รวมถึงสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย ประมาณ 150 ตัว

เดินทางกลับ Rovaniemi จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมือง (Option เยี่ยมชม Arktikum พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับภูมิภาคอาร์กติก เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของขั้วโลกเหนือ

คืนนี้พักที่เมือง Rovaniemi

Day 5

Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Kakslautanen

เดินทางสู่เมือง Ivalo อันเป็นที่ตั้งของ Aurora Village ด้านหนึ่งของห้องพักจะถูกแต่งเติมด้วยกระจกใสขนาดใหญ่ สามารถมองทะลุเห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านนอก โรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับรังนกท่ามกลางอ้อมกอดใจกลางป่าบนเส้นขั้วโลก เหมาะสำหรับการรอดูแสงเหนืออย่างใกล้ชิด

สัมผัสกับความน่ารักของ กวางเรนเดียร์ และให้อาหารกวางเรนเดียร์ นั่งรถลากเลื่อนโดย กวางเรนเดียร์ ที่เป็นยานพาหนะของซานตาคลอสไปบนลานหิมะ

ทดลองนั่งสุนัขลากเลื่อน สุนัขฮัสกี้เป็นสายพันธุ์สุนัขลากเลื่อนที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ใช้สำหรับลากเลื่อนบรรทุกของหนักๆ ในพื้นที่ที่มีน้ำแข็งและหิมะ มีความคล่องตัว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และสามารถทนต่อความเหนื่อยได้ดีเยี่ยม

คืนนี้พักที่ Kakslauttanen

Day 6

เดินทางข้ามสู่นอร์เวย์ ไปเมือง Kirkenes • ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter • เดินเล่นชมเมือง

สายๆ ออกเดินทางไปยังเมืองคีร์คิเนส (Kirkenes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ ภายในเขตอาร์คติกซิร์เคิล ซึ่งติดชายแดนกับประเทศรัสเซีย (240 Km)

ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter เป็นบังเกอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง บังเกอร์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับชาวเมือง Kirkenes ในช่วงสงคราม

เดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปรอบๆเมืองตามจุดสวยๆต่างๆ ชมโบสถ์ Kirkenes Church เป็นโบสถ์ประจำเขตของคริสตจักรแห่งนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1952 ในสไตล์สมัยใหม่ โบสถ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง หลังคาโบสถ์เป็นทรงแบน และมีหอระฆังอยู่ด้านข้าง ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีแท่นบูชาไม้และหน้าต่างกระจกสี โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของเมือง Kirkenes

คืนนี้พักที่เมือง Kirkenes

Day 7

Snow Hotel • กิจกรรมจับปู

เที่ยวชมโรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ทำจากน้ำแข็งและหิมะและเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักมีการตกแต่งด้วย ปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะในรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บาร์ เตียง โต๊ะ และเก้าอี้ที่ทำจากน้ำแข็ง อุณหภูมิภายในโรงแรมจะรักษาไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายนอกอาจต่ำถึง -30 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) เป็นกิจกรรมที่มีไม่กี่แห่งบนโลก โดยนั่งรถลากเลื่อน Snowmobile ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อจับปูยักษ์ (Red Kinf Crab) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ จะได้เรียนรู้วิธีการจับปูยักษ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และได้มีโอกาสถ่ายรูปกับปูยักษ์ รวมถึงได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์สดๆ และสัมผัสกับบรรยากาศทะเลสาบอย่างเต็มอิ่มกับอาหารมื้อกลางวันที่แสนอร่อย

คืนนี้พักที่เมือง Kirkenes

Day 8

เดินทางไปเมือง Ivalo • ผ่านชมทะเลสาบ Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง

เดินทางกลับเมือง Ivalo (ประมาณ 3-4 ชม) ระหว่างทางผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในภูมิภาคอาร์กติก

ช่วงบ่าย ทดลองตกปลา ในทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งไกด์ของเราจะแสดงอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการตกปลาในน้ำแข็ง วิธีเจาะทะลุผ่านน้ำแข็ง และวิธีเตรียมคันเบ็ดและเหยื่อในน้ำแข็ง หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ผ่อนคลาย ฟังความเงียบ และสัมผัสความเงียบสงบของธรรมชาติได้ มาลองดูว่าจะจับปลาได้กี่ตัว

คืนนี้พักที่เมือง Ivalo

Day 9

ไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY635 08.55-11.30 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Helsinki จากนั้นต่อด้วย AY141 13.55-06.25

Day 10

กรุงเทพ

06.25 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม