logo-freedoka

Finland

ชมเมืองโอวลุ • เคมิ • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง • Snow Castel • Lapland • Rovaniemi • บ้านซานตาคลอส • Aurora Village • Kirkeness • Snow Hotel • กิจกรรมจับปูยักษ์ • Ivalo

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์ฟินแลนด์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ •  Helsinki • Oulu
วันที่ 2 : ชมเมืองโอวลุ • เดินทางไปเคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็งรอบบ่าย • เย็นไปชม Snow Castel
วันที่ 3 : Kemi • Lapland • โบสถ์ Rovaniemi Church • Rovaniemi บ้านซานตาคลอส  • ที่ทำการไปรษณีย์ • รูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล 
วันที่ 4 : Ranua Wildlife Park • Arktikum 
วันที่ 5 : Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Aurora Village 
วันที่ 6: Kirkeness • Andersgrotta WWII Bomb Shelter
วันที่ 7 : Snow Hotel • กิจกรรมจับปูยักษ์ 
วันที่ 8 : เดินทางไปเมือง Ivalo • Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง
วันที่ 9 : ไปสนามบินเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่ 10 : ถึง กรุงเทพ

 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ • เฮลซิงกิ • โอวลุ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Finn Air ที่ยวบินที่ AY142 08.05-15.35 สู่เฮลซิงกิ แล้วต่อเครื่องไปเมืองโอวลุ ด้วยเที่ยวบิน AY455 17.00-18.10 

เดินทางถึงเมืองโอวลุ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก ซึ่งเป็นเมืองที่มีอายุมากที่สุดในภาคเหนือของฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางในด้านเมืองเทคโนโลยี และกีฬาสกี 

คืนนี้พักที่เมือง Oulu

 

Day 2

ชมเมืองโอวลุ • เคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง • เย็นไปชม Snow Castel

เดินเล่นชมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในตัวเมืองโอวลุ เช่น Market Hall, City Hall, Market Square และ Toripolliisi รูปปั้นพี่ตำรวจ ซึ่งถ้าทุกคนมาเยือนที่เมืองนี้ จะต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

เดินทางไปเมืองเคมิ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย บริเวณทางเหนือของทะเลบอลติค เพื่อล่องเรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และเปิดให้นทุกคนได้พบกับความหรูหราและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Ice Swimming ลอยน้ำกลางทะเลที่เย็นจัดและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็ง โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยจะมีชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suit ที่จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการลอยน้ำที่เย็นจัดนี้

(หมายเหตุ : กรณีที่ปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ ทีมงานขอปรับเปลี่ยนโปรแกรม)

ช่วงเย็นพาชม Snow Castle ปราสาทน้ำแข็งที่มีการแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแบ่งเป็นโซนๆ และการใช้แสงไฟสีสันประดับอย่างสวยงาม 

คืนนี้พักที่ Kemi

Day 3

Kemi • Lapland • Rovaniemi Church • Santa claus Village • Lapland Post office • Arctic Circle Line

เดินทางสู่เขตแลปแลนด์ อันมีมีเมืองโรวาเนียมิ เป็นเมืองหลวง มีภูมิอากาศแบบหนาวเย็นแบบอาร์กติก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด57’-40 C และสูงสุดที่ 15 C เป็นที่ตั้งของชนเผ่าซามี่ (Sami) ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง 

ชมโบสถ์ Rovaniemi Church เป็นโบสถ์ลูเธอรัน สร้างขึ้นในปี 1950 ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ แท่นบูชามีรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ มีเครื่องเล่นเพลง 45 ตัวที่ผลิตโดยโรงงานเครื่องเล่นคริสเตนสัน 

ชมหมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ที่เที่ยวสุดฮิตของฟินแลนด์ 

ชมที่ทำการไปรษณีย์ของลุงซานตา เป็นจุดรวมสำหรับการส่งของขวัญ และจดหมายสำหรับส่งของขวัญไปยังคนที่เรารัก โดยมีกิมมิกน่ารักๆ ก็คือ แสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village รวมถึงการกำหนดเวลาที่จะส่งจดหมายได้ล่วงหน้าอีกด้วย

ถ่ายรูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง และเป็นสัญลักษณ์ที่บอกขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ มีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่ภายในหมู่บ้าน

คืนนี้พักที่ Rovaniemi

Day 4

Ranua Wildlife Park • Arktikum

เดินทางไปยังเมืองรานัว ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลบอลติกทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ 

ชมสวนสัตว์ Ranua Wildlife Park เป็นสถานที่อยู่ของหมีขั้วโลก (Polar Bear) เพียงแห่งเดียวในฟินแลนด์ รวมถึงสัตว์จำพวกอื่นๆในแถบอาร์กติกและภูมิภาคทางเหนือ ประกอบด้วยสัตว์จำพวกต่างๆไม่น้อยกว่า 50 สายพันธุ์ ทั้งหมีขั้วโลก อาร์คติกฟ็อกซ์ และกวางมูส รวมถึงสัตว์อื่นๆอีกมากมาย จำนวนประมาณ 150 ตัว

เดินทางกลับ Rovaniemi ทดลองขับ Snowmobile บนทุ่งน้ำแข็ง จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมือง (Option เยี่ยมชม Arktikum พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับภูมิภาคอาร์กติก เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของขั้วโลกเหนือ

คืนนี้พักที่เมือง Rovaniemi

Day 5

Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Aurora Village

เดินทางสู่เมือง Ivalo อันเป็นที่ตั้งของ Aurora Village ด้านหนึ่งของห้องพักจะถูกแต่งเติมด้วยกระจกใสขนาดใหญ่ สามารถมองทะลุเห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านนอก โรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับรังนกท่ามกลางอ้อมกอดใจกลางป่าบนเส้นขั้วโลก เหมาะสำหรับการรอดูแสงเหนืออย่างใกล้ชิด

สัมผัสกับความน่ารักของ กวางเรนเดียร์ และได้ให้อาหารกวางเรนเดียร์ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ที่เป็นยานพาหนะของซานตาคลอสไปบนลานหิมะ

ทดลองนั่งสุนัขลากเลื่อน สุนัขฮัสกี้เป็นสายพันธุ์สุนัขลากเลื่อนที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ใช้สำหรับลากเลื่อนบรรทุกของหนักๆ ในพื้นที่ที่มีน้ำแข็งและหิมะ มีความคล่องตัว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และสามารถทนต่อความเหนื่อยได้ดีเยี่ยม 

คืนนี้พักที่ Aurora Village 

Day 6

Kirkeness • Andersgrotta WWII Bomb Shelter

สายๆ ออกเดินทางไปยังเมืองคิร์เคนเนส (Kirkenes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ ภายในเขตอาร์คติกซิร์เคิล ซึ่งติดชายแดนกับประเทศรัสเซีย (240 Km)

ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter เป็นบังเกอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง บังเกอร์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับชาวเมือง Kirkenes ในช่วงสงคราม

เดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปรอบๆเมืองตามจุดสวยๆต่างๆ ชมโบสถ์ Kirkenes Church เป็นโบสถ์ประจำเขตของคริสตจักรแห่งนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1952 ในสไตล์สมัยใหม่ โบสถ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง หลังคาโบสถ์เป็นทรงแบน และมีหอระฆังอยู่ด้านข้าง ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีแท่นบูชาไม้และหน้าต่างกระจกสี โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของเมือง Kirkenes 

คืนนี้พักที่เมือง Kirkeness

Day 7

Snow Hotel • กิจกรรมจับปูยักษ์

เที่ยวชมโรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ทำจากน้ำแข็งและหิมะและเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักมีการตกแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะในรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บาร์ เตียง โต๊ะ และเก้าอี้ที่ทำจากน้ำแข็ง อุณหภูมิภายในโรงแรมจะรักษาไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายนอกอาจต่ำถึง -30 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) เป็นกิจกรรมที่มีไม่กี่แห่งบนโลก โดยนั่งรถลากเลื่อน Snowmobile ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อจับปูยักษ์ (Red Kinf Crab) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดใหญ่มากถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ จะได้เรียนรู้วิธีการจับปูยักษ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และได้มีโอกาสถ่ายรูปกับปูยักษ์ รวมถึงได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์สดๆ และสัมผัสกับบรรยากาศทะเลสาบอย่างเต็มอิ่มกับอาหารมื้อกลางวันที่แสนอร่อย

คืนนี้พักที่เมือง Kirkeness

Day 8

Ivalo • Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง

เดินทางกลับเมือง Ivalo (ประมาณ 3-4 ชม) ระหว่างทางผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในภูมิภาคอาร์กติก

ช่วงบ่าย ทดลองตกปลา ในทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งไกด์ของเราจะแสดงอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการตกปลาในน้ำแข็ง วิธีเจาะทะลุผ่านน้ำแข็ง และวิธีเตรียมคันเบ็ดและเหยื่อในน้ำแข็ง หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ผ่อนคลาย ฟังความเงียบ และสัมผัสความเงียบสงบของธรรมชาติได้ มาลองดูว่าจะจับปลาได้กี่ตัว

คืนนี้พักที่เมือง Ivalo

Day 9

Ivalo airport

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY602 09.15-10.45 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Helsinki จากนั้นต่อด้วย AY141 13.55-06.25

 

Day 10

06.25 เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริปฟินแลนด์
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริปฟินแลนด์ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม