Tag: india

tour-india-darjeeling

ทัวร์อินเดีย 2563 Day 1 : Bangkok 23.30 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน INDIGO (6E) เที่ยวบินที่ 6E78 ออกเดินทางเวลา 02.05 น. บินสู่เมืองโกลกัตต้า ประเทศอินเดีย Day 2 : Bangkok – Kolkata

แคชเมียร์ ทัวร์

tour-india-leh-kashmir

เมืองศรีนาการ์ ตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ • สวนชาลิมาร์ หรือสวนแห่งความรัก • ทะเลสาบดาล • ชม มัสยิดจามา • ชมดอกมัสตาร์ดที่เมืองโซนามาร์ค • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลามายูรู • ชมเลห์ พาเลซ • Shanti Stupa เจดีย์สีขาว • Thiksey Monastery • ชมจุดที่สูงที่สุดของถนนสายเลห์-นูบร้าKhardung La Pass • วัดดิสคิต • นูบร้า • ทะเลสาบแปงกอง

ทัวร์เลห์ ลาดัก 2019

tour-india-leh

 ชม Leh Palace • เจดีย์สีขาว Shanti Stupa • วัดลามายูลู • ทิเบตน้อย Thiksey • วังฤดูร้อน  Shey Palace • จุดที่สูงที่สุดของถนนสายเลห์-นูบร้า • วัด Diskit • ชม Nubra Valley • ทะเลสาบแปงกอง

ทัวร์ราชาสถาน 2562

tour-india-rajastan

ไจปูร์ นครสีชมพูอันร่ำรวยไปด้วยศิลปะชั้นสูง• ไจซัลแมร์เมืองชายแดนขี่อูฐในทะเลทรายสีทอง • อัจเมียร์ พุชการ์ เมืองเล็กๆน่ารักซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย • จอดปูร์ นครสีน้ำเงิน• รานัคปูร์ อุไดปูร์ นครสีขาว