ลำธารโออิราเซะ • Painaima

ลำธารโออิราเซะ

ลำธารโออิราเซะ (Oirase Stream) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
ลำธารแห่งนี้มีต้นกำเนิดจากภูเขา Hakkoda ที่งดงาม ในจังหวัดอาโอโมริ ไหลไปตามหุบเขาโออิราเซะ (Oirase Gorge) จนสุดปลายทางไหลลงสู่ ทะเลสาบโทวาดะ(Lake Towada) โดยเส้นทางของลำธารนี้ ปกคลุมด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่มในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเฉดเหลืองแดงในฤดูใบไม้ร่วงประมาณปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายน ระหว่างทางมีน้ำตกที่ไหลออกมาจากช่องหุบเขากว่า 12 แห่งด้วยกัน
ในเส้นทางของลำธารสายนี้ ยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติ เดินป่า ไปตามเส้นทางเลียบลำธารตอนบนระหว่าง Nenokuchi และ Ishigedo มีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นเส้นทางง่ายๆใช้เวลาไปกลับประมาณ 5 ชั่วโมง โ
ดยเส้นทางนี้ก้อจะมีจุดบริการสถานีรถบัสหลายจุดด้วยกัน
มีรถบัสให้บริการจาก Towadako bus stop(Yasumiya) และ Aomori ใช้เวลา 165 นาที ค่าใช้จ่าย 3,090 เยน บัสออกทุกๆ 1 ชั่วโมง หรือไปยัง Hachinohe ใช้เวลา 135 นาที ค่าใช้จ่าย 2,670 เยน โดยรถบัสจะวิ่งไปตามเส้นทางของลำธารโออิราเซะ และแวะจอดตามจุดต่างๆตลอดเส้นทางเดินป่า รวมถึง Nenokuchi และ Ishigedo ด้วย

หมายเหตุ: รถบัสจะหยุดให้บริการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนเมษายน
มีบริการเรือระหว่าง Yasumiya และ Nenokuchi โดยตลอดเส้นทางจะได้ชมธรรมชาติอันสวยงามของป่าทึบ ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที ค่าใช้จ่ายเที่ยวเดียว 1,440 เยน

error: Content is protected !!