น้ำตกไนแองการา • Painaima

น้ำตกไนแองการา

สุดยอดน้ำตกของโลก “น้ำตกไนแองการา” ตั้งอยู่ระหว่างประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยน้ำตกสามที่ที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า น้ำตกอเมริกา น้ำตก Bridal Veil
บริเวณน้ำตกไนแองการ่า มีทะเลสาบ ซึ่งประกอบกันของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอยู่รวมกัน 5 แห่งที่มีชื่อ
เรียกรวมกันว่า Great Lakes คือทะเลสาบฮิวรอน (Huron) ออนทาริโอ (Ontario) มิชิแกน (Michigan) อีรี (Erie) และ ซุพีเรียร์ (Superior) น้ำตกไนแอการาคือรอยต่อระหว่างทะเลสาบอีรีกับทะเลสาบออนทาริโอ ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมานานกว่าศตวรรษ ด้วยความงามของสายน้ำที่ตกลงมาฟูฟ่อง ใสสะอาด เมื่อแสงส่องกระทบจะเกิดเป็นรุ้งกินน้ำขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ไนแองการ่าจึงมีผู้มาเที่ยวชมอยู่เรื่อยมา

error: Content is protected !!