ฮัลล์ซตัทท์

เมืองริมทะเลสาบ “ฮัลล์ซตัทท์” เมืองนี้เป็นที่ทราบกันดีตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ในเขตภูมิภาค Salzkammergut ซึ่งเป็นภูมิภาคทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรีย “ฮัลล์ซตัทท์” เป็นเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีอากาศดี๊ดีและบริสุทธิ์ เหมาะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อน สูดอากาศดีๆและดื่มด่ำความโรแมนติค โดยรอบของเมืองนั้นถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและมีเทือกเขาอันสูงใหญ่ ที่สำคัญที่นี่ยังได้รับการขึ้นให้เป็นทะเบียนมรดกโลก นอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามของเมืองแล้วที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ เหมืองเกลือโบราณ ถ้ามีเวลาก็แวะ ชมเหมืองเกลือโบราณ โดยการขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปดูได้ หรือจะเดินไปก็ได้ แต่เหมืองเกลือนั้นสามารถเข้าชมได้ช่วงเดือน เมษายน-ตุลาคมเท่านั้น

error: Content is protected !!