ทะเลสาบไบคาล • Painaima

ทะเลสาบไบคาล

ทะเลสาบไบคาล 1

ทะเลสาบไบคาล (Baikal Lake) หรือที่เรียกกันย่อๆจนติดปากว่าไบคาล คือทะเลสาบน้ำจืดที่มีความลึกที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย โดยจุดที่ลึกที่สุดของทะเลสาบนั้นอยู่ที่ความลึกกว่า 1,640 เมตร นอกจากทะเลสาบไบคาลจะเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกแล้ว ยังได้รับการลงทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1996 อีกด้วย

ทะเลสาบไบคาล 2

เมื่อถึงฤดูหนาว ด้วยองศาที่ติดลบมาก ทำให้น้ำในทะเลสาบกลายเป็นผืนน้ำแข็งขนาดใหญ่ หนาประมาณ 1 – 2 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง 15 ตัน ขับรถได้สบายๆ สังเกตได้ว่าทะเลสาบนี้มีรอยแตกของน้ำแข็ง ทำให้เกิดลวดลายต่างๆแปลกตา และเพราะรอยแตกเหล่านี้นี่เอง ยังทำให้มีออกซิเจนเข้าไปในน้ำด้านใต้ผืนน้ำแข็ง สิ่งมีชีวิตต่างๆก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเอง

ทะเลสาบไบคาล 3

 

error: Content is protected !!