Categories
03-Mar 10-Oct 2024 2025 Iceland-Greenlad-Faroe

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์

logo-freedoka

Iceland Grand

4 เส้นทาง รอบใหญ่ประเทศไอซ์แลนด์ คิดค้นใหม่ไม่ซ้ำใคร ออกล่าแสงเหนือทุกคืน

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight

ไฮไลท์ทริปไอซ์แลนด์แกรนด์

 • Kirkjufell ภูเขารูปหมวก
 • Hvitserkur หินรูปช้าง
 • ถนนคนเดิน Akureyri Gerartogata
 • น้ำตก Signature ของ Iceland อาธิ
  • Kirkjufell foss / Godafoss / Dettisfoss / Skagafoss / Seljalandfoss / Selfoss
 • ทะเลสาบน้ำแข็ง Jokulsalon และหาด Daimon beach
 • ถ้ำน้ำแข็ง (ตค- มีค)
 • ทุ่งมอส-ลาวา กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
 • หาดทรายดำ เขาหินบะซอลท์
 • เส้นทางวงกลมทองคำ Golden Circle
 • เมืองเรยาวิค
 • ชมปลาวาฬ
 • แช่น้ำแร่บลูลากูน บ่อน้ำแร่ที่พลาดไม่ได้ในการมาเยือน Iceland
short brief

สรุปย่อทัวร์ไอซ์แลนด์แกรนด์

วันที่ 1 | Bangkok • Copenhagen
วันที่ 2 | Keflavik • Kirkjufell
วันที่ 3 |  Hvitserkur • Akureyri • Gerartogata Street • Akureyrarkirkja
วันที่ 4 | Godafoss • Myvatn Thermal Area• Hverarondor Hverir• Dettifoss • Egilsstaðir
วันที่ 5 | Hengifoss • East Fjord • Vestrahorn • Hofn
วันที่ 6 | Jokulsarlon & Diamond Beach • Ice cave • Skaftafell & Moss Lava Field • Vik
วันที่ 7 | Dyrholaey & Black Beach • Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave • Skógafoss • Seljalandsfoss
วันที่ 8 | Golden Circle • Geysir • Gullfoss • Thingvellir 
วันที่ 9 | Hallgrímskirkja• Sun Voyager (Solar) • Harpa •Whale Watching • BlueLagoon
วันที่ 10 | Fly to Copenhagen• เดินทางกลับไทย
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 129,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรฟ์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป ไอซ์แลนด์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

22.30 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20-07.40 

Day 2

Keflavik • Kirkjufell

เดินทางถึงโคเปนเฮเกน จากนั้นรอต่อเครื่องภายในไปยัง Keflavik โดยสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG 901 เวลา 11.45-12.15 ไกด์รอรับที่สนามบิน

Keflavik เป็นเมืองในภูมิภาคเรคยาเนส (Reykjanes) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์

เมื่อถึง Reykjavik พาเดินทางไปที่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก อีกหนึ่ง Signature สำคัญของ Iceland ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูป มีฉากหน้าเป็นน้ำตกและเป็นภูเขาทรงหมวกเป็นพระเอก ในวันฟ้าเปิดและค่า KP สูง จะได้เห็นแสงเหนือเต้นระยิบระยับเป็นดังม่านแห่งท้องฟ้า โดยมีฉากหลังเป็นหมู่ดาวระยิบระยับ

พักที่ Reykjavik

Day 3

Hvitserkur • Akureyri • Gerartogata Street • Akureyrarkirkja

เดินทางสู่ Hvitserkur แปลว่า เสื้อเชิร์ตสีขาว มาจากขี้นกที่ปกคลุมหินจำนวนมากจนกลายเป็นสีขาว ตำนานกล่าวว่ามีอสูรกายเผ่าโทรลหาอาหารในเวลากลางคืน และเผลอลืมตัวจนไปถูกแสงแดดในยามเช้า แต่โทรลไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้ ร่างกายจึงถูกแผดเผาอย่างรุนแรงและกลายเป็นหินในที่สุด

จากนั้นเดินทางเข้าเมือง Akureyri เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ 

ชมโบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyrarkirkja) อายุกว่า 80 ปี ในโบสถ์มีท่อออร์แกนถึง 3200 อัน มีภาพของพระเยซูและเรือตามความเชื่อของชาวนอร์ดิกโบราณ

เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ และถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata) ถนนสายหลักของเมือง มีร้านค้าเล็กๆน้อยๆให้ได้แวะชม

คืนนี้พักที่ Akureyri

Day 4

Godafoss• Myvatn Thermal Area • Hverarondor Hverir • Dettifoss • Egilsstaðir

ชม Goda Foss น้ำตกแห่งพระเจ้า เกิดจากสายน้ำตกของโกดาฟอสส์ที่มีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมและตกลงมายังแอ่งขนาดใหญ่ตรงกลาง ในฤดูหนาวเส้นทางจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน น้ำในแอ่งบางส่วนจับตัวเป็นน้ำแข็ง

ชม Myvatn Thermal Area เป็นแหล่งพลังงานใต้ภิภพใจกลางประเทศไอซ์แลนด์ มีจุดชมวิวที่น่าสนใจ อาธิเช่น Kafka Thermal Plant โรงไฟฟ้าจากพลังงานใต้ภิภพ

ชม Hverarondor Hverir ทางออกของพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ ก่อให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากหลุม 

ชม Dettifoss น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus 

เดินทางเข้าสู่ เมือง Egilsstaðir ที่ถือว่าเป็นเมืองหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ ที่เป็นทั้งศูนย์กลางเดินทาง มีสนามบิน โรงเรียน และสถานที่สําคัญทางราชการต่างๆ

พักที่เมือง Egilsstaðir

Day 5

Hengifoss • East Fjord • Vestrahorn • Hofn

พาชม Hengifoss น้ำตกแปลกตาทีซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง Egilsstaðir น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 128 เมตร และมีหินที่มีลายสีแดงน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ด้านหน้าของน้ำตก (กรณีที่สภาพอากาศไม่อำนวย เราขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสถานการณ์)

ผ่านเขต East Fjord เป็นภูมิภาค ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในตอนตะวันออกของไอซ์แลนด์ (Iceland) ภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นภูเขาสูง โขดหินชัน ซึ่งพื้นที่ East Fjord นี้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์

แวะถ่ายรูปที่ Vestrahorn สถานที่ ที่นักถ่ายภาพชื่นชมมากๆ ด้วยบรรยากาศของเขาที่มีรูปร่างน่าประทับใจเรียกว่า The Batman Mountain เนื่องจากรูปร่างของเขาที่มีความคล้ายกับคาเต็นของแบทแมน มีหาดทรายสีดำ ตัดกับหญ้าสีทอง เป็นฉากที่แปลกตาและน่าถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

เข้าสู่เมือง Hofn เมืองเล็กๆ มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน อาชีพหลักคือการทำประมง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เคยใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty มาแล้ว 

คืนนี้พักที่ Hofn

Day 6

Jokulsarlon & Diamond Beach • Ice cave • Skaftafell & Moss Lava Field • Vik

พาชมโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ชม Iceburg ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในทะเลสาบ 

ไม่ห่างจากโจกุลซาลอน ชมชายหาดดำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งก้อนใสๆ เล็กใหญ่เรียงทั่วชายหาด เมื่อยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะแวววาวจึงได้ชื่อว่า Diamond Beach 

เข้าชม ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) (พย – มีค) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็ง ที่เป็นก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง *ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำแข็ง ถ้าไม่สามารถไปได้จะพาไปทำกิจกรรมอื่น

ผ่านอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ พบกับธารน้ำแข็งหลายสายที่ก่อตัวขึ้นมาหลายพันปี จากนั้นไปถ่ายรูปที่ทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา สุดลูกหูลูกตา เมื่อได้ภาพออกมา จะสวยงามแปลกตาเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์

เข้าสู่เมือง Vik เป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งใต้ของไอซ์แลนด์ มีร้านอาหาร Supermarket และร้านขายของและเสื้อผ้าให้ได้เลือกซื้อ

คืนนี้พักที่ ViK

Day 7

Dyrholaey & Black Beach • Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave • Skógafoss • Seljalandsfoss

ชมแหลม Dyrholaey จุดชมวิวหาดลาวาสีดำสนิท เมื่อขึ้นไปด้านบนผาจะมองเห็นแหลมหินที่มีโพรงขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล รวมถึงประภาคารสีเหลืองสดใส ในหน้าร้อนนกพัฟฟินจะอพยพกันมาอยู่บริเวณนี้

ไปถ่ายรูปกับแท่งหินบะซอลต์ริมชายหาดดำ  Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องปีนป่ายไปยืนบนแท่งหินนี้ จนได้รูปสวยงามแปลกตา ติดกันนั้นมีโพรงถ้ำ มีความสูง 120 เมตร ดูลึกลับเหมือนอยู่อีกดินแดนหนึ่ง 

ชม Skogafoss อีกหนึ่งน้ำตกไฮไลท์ที่ตกจากหน้าผาสูงถึง 62 เมตร สามารถชมความงามได้ทั้งด้านล่างและด้านบน ในวันที่อากาศเป็นใจจะได้เห็นรุ้งพาดผ่านน้ำตกแห่งนี้

ชม Seljalandsfoss น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 60 เมตรผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปชมด้านหลังม่านน้ำตกได้ ทำให้ได้มุมที่แปลกตาของน้ำตก

พักที่เมือง Selfoss

Day 8

Golden Circle • Geysir • Gullfoss • Thingvellir

เดินทางเข้าสู่เขต Golden Circle ชม Geysir น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นสูงกว่า 30 เมตร ทุกๆ 5-10 นาที เกิดจากน้ำในโพรงใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือด จึงดันน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน 

ชม Gullfoss ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์ที่ต้องมาเยือน Gull แปลว่า ทองคำ และ Foss แปลว่าน้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ

ชม Thingvellir อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เป็นรอยเปลือกโลกที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา และยังเป็นที่ตั้งสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย

เดินทางเข้าพักที่เมือง Reykjavik

Day 9

Hallgrímskirkja• Sun Voyager (Solar) • Harpa • Whale Watching • BlueLagoon

พาชม Hallgrímskirkja โบสถ์สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ (74.5 เมตร) เป็นสถาปัตยกรรม แนวอิมเพรสชั่นนิส เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1945-1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ที่เชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ ก่อนหน้าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเกือบ 500 ปี 

ชม Sun Voyager (Solar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรคยาวิกครบ 200 ปี แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ

ถ่ายรูปกับ Harpa อาคารแห่งนี้ตกแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม ยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

บ่าย พาล่องเรือชมปลาวาฬในเรคยาวิก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เรือไปยังบริเวณที่มีโอกาสพบเห็นปลาวาฬมากที่สุด ระหว่างทาง ไกด์จะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬและสัตว์ทะเลอื่นๆ อีกด้วย ปลาวาฬที่พบเห็นบ่อยที่สุดในบริเวณอ่าวไอซ์แลนด์ ได้แก่ ปลาวาฬหลังค่อม ปลาวาฬสีน้ำเงิน ปลาวาฬเพชฌฆาต และวาฬหัวทุย มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นปลาวาฬหลังค่อม ซึ่งเป็นปลาวาฬขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยปลาวาฬหลังค่อมสามารถโตได้ถึง 30 เมตร และมีน้ำหนักได้ถึง 150 ตัน นอกจากปลาวาฬแล้ว ยังสามารถพบเห็นสัตว์ทะเลอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น โลมา สิงโตทะเล แมวน้ำ และนกทะเล เป็นต้น

ไป Blue Lagoon เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีชื่อเสียงจากน้ำสีฟ้าใสราวกับคริสตัลและสรรพคุณด้านความงาม บ่อน้ำพุร้อน Blue Lagoon เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีแร่ธาตุซิลิกาเข้มข้นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิว นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายและบำรุงผิว

คืนนี้พักที่ Keflavik

 

Day 10

Fly to Copenhagen • เดินทางกลับไทย

ถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน เช็คอินสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG900 06.20-11.30 ถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครือ่งกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways ฌเที่ยวบินที่ TG951 เวลา 14.25-06.00

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
02-Feb 03-Mar 2025 Russia

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย

Baikal • TransSiberian

Irkutsk City Tour •  Listvynska •  Dogsledge •  Chersky Peak • รถไฟทรานไซบีเรีย • Ulan-Ude • Ust barguzin • ชม Ice Cave • Ice crossing • แหลมโคบอย • ชมหินสามพี่น้อง •  Dragon Island Ogoy • อีรคุตสค์ 

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

FAQ ทริปไบคาล

 • ในเขตเมืองและLystvynska เดินทางโดยใช้รถ Minibus
 • ในเกาะ Olkhlon และทะเลสาบบาลคาล ใช้รถตู้ชำนาญการวิ่งบนน้ำแข็ง 
 • ที่พักในเมืองมีลิฟต์ ที่พักบนเกาะไม่มีลิฟท์ ที่พักมี 2-3 ชั้น หากได้ห้องชั้นสูงจะต้องยกกระเป๋าเอง
 • โรงแรมมี Heaterและน้ำอุ่น ทุกโรงแรม ในห้องไม่หนาว
 • ระหว่างวันแม้อุณหภูมิจะดูหนาว แต่ถ้าแต่งตัวให้พร้อมจะไม่หนาวจนทนไม่ไหว หรือหากรู้สึกหนาวสามารถนั่งรอบนรถได้
short brief
ทัวร์ไบคาลโดยย่อ

วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • อีรคุตสค์


วันที่ 2
Irkutsk City Tour • Listvynska • Dogsledge Snowmobile • Chersky Peak


วันที่ 3
รถไฟทรานไซบีเรีย • Ulan-Ude • วัดไอโวลกินสกีดัตสัน


วันที่ 4
Lenin Head เมือง • Ust barguzin • ชม Ice Cave


วันที่ 5
Ice crossing • แหลมโคบอย • ชมหินสามพี่น้อง • เสาไม้แกะสัญลักษณ์ • ถ่ายรูปกับ Shaman Rock


วันที่ 6
ไปเกาะโอกอย • ชม แหลมคอร์กอย • Cape Dragon Island Ogoy • อีรคุตสค์


วันที่ 7
อีรคุตสค์ • สนามบินกลับกรุงเทพ

Trip Condition
สรุปการเดินทาง
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 18,000 บาท

Full Service Style —

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • อีรคุตสค์

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Siberian Airlines เที่ยวบินที่ S76308  12.10-19.45 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอีรคุตสค์ เข้าสู่ที่พัก ภายในตัวเมืองอีรคุตสค์

คืนนี้พักที่ Irkutsk

Day 2

Irkutsk City Tour • Listvyanka • Dogsledge • Chersky Peak

เที่ยวชมภายในตัวเมืองอีรคุตสค์ อาทิเช่น
• อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผู้ก่อตั้งเมืองอีรคุตสค์
• ประตูชัยมอสโก อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1
• เปลวไฟนิรันดร์ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต
• อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย
• อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย
• เขตประวัติศาสตร์ ย่าน 130 ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18

เดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ห่างจาก Irkutsk ราว 70 กิโลเมตร เมืองเล็กๆริมทะเลสาบไบคาลที่มีสิ่งน่าสนใจและกิจกรรมหลายอย่างรอเราอยู่ สุนัขลากเลื่อน กิจกรรมที่ทุกท่านใฝ่ฝันจะได้ร่วมสักครั้ง เราจะพาท่านนั่งบน Sledge ที่ลากด้วยสุนัขประมาณ 6-8 ตัว ไปตามทางที่โรยด้วยเกล็ดหิมะ  *(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุมว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

 

นั่ง Ski lift สู่ เนินหินเชียร์สกี เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ มุมอันสวยงามของธรรมชาติ 

 

คืนนี้พักที่ Irkutsk

Day 3

รถไฟทรานไซบีเรีย • Ulan-Ude • วัดไอโวลกินสกีดัตสัน

นั่งรถไฟทรานไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟสายตำนาน ที่นักเดินทางทุกคนต้องเคยฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆ สู่เมือง Ulan Ude ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชม. พบกับทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างการเดินทางบนเส้นทางระดับตำนานเส้นนี้ ที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก

เดินทางถึงเมือง Ulan-Ude เมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเตียของประเทศรัสเซียและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของแคว้นไซบีเรียด้วย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซเลนกาโดยทางฝั่งใต้จะเป็นทะเลทรายยาวไปจนถึงมองโกเลีย เมืองที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำ Uda ยังมีกลิ่นอายของความเป็นเอเชียหลงเหลืออยู่มาก

ชมวัดไอโวลกินสกีดัตสัน วัดของพุทธศาสนานิกายมหายานที่ก่อสร้างตามสไตล์ของทิเบตมีคัมภีร์โบราณภาษาทิเบตและต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสมบัติอันล้ำค่า Ivolginsky Datsan มีความหมายว่าศาสนสถานสำหรับการเรียนรู้ เบิกบาน และความสุขสร้างขึ้น 1945 ในฐานะศูนย์รวมจิตวิญญาณแห่งพุทธศาสนา

ในปี 2470 Dashi-Dorzho Itigilov อายุ 75 ปี ประกาศว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องตาย Itigilov ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส องค์ที่ 12 เสียชีวิตระหว่างการทำสมาธิ ร่างของท่านถูกบรรจุลงในกล่องไม้แล้วฝังในท่านั่งสมาธิ หลังจากนั้นไม่นานศาสนาพุทธก็หายออกจากรัสเซียในยุคคอมมิวนิสต์

ในปี 2545 ร่างกายของ Itgilov ถูกขุดขึ้นมา และย้ายไปที่ Ivolginsky Datsan ซึ่งเป็นวัดพุทธที่สำคัญที่สุดในรัสเซีย เป็นที่น่าประหลาดใจว่าร่างของ Itigilov ยังคงอยู่ที่นั่น และ นั่งอยู่ในท่าทางเหมือนกับตอนที่เขาเสียชีวิตไป

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Ulan Ude

Day 4

Lenin Head • เมือง Ust barguzin • ชม Ice Cave

ชม Lenin Head รูปปั้นศรีษะของเลนินขนาดยักษ์ ผู้นำนักปฏิวัติมาร์กซิสคนแรกของโซเวียต รูปหล่อนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2513 มีความสูง7.7 เมตร และหนัก 42 ตัน ตั้งอยู่ ณ จตุรัสใจกลางเมือง ถนนสายหลักในเมือง ยังคงชื่อ Lenina Street ที่เป็นที่ตั้งของทั้งพิพิธภัณฑ์, โรงแรม และร้านค้าต่างๆ มากมาย 

เดินทางสู่เมือง Ust barguzin เป็นอีกเมืองริมทะเลสบาบไปคาลที่ผู้คนยังมาเยือนน้อยจึงมีความสงบอยู่มาก (240 กม – 3.5 ชม) เมื่อถึงเมืองเปลี่ยนเป็นรถคันเล็กเพื่อเตรียมตัวไปถ่ายรูปกับมหัศจรรย์ Frozen icelake ที่น้อยคนนักจะได้มาเห็นในฝั่งนี้

ชม Ice Cave ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของถ้ำน้ำแข็งที่ยังคงบริสุทธิ์อยู่มากๆ คุณจะต้องทึ่งกับลวดลายของเส้นน้ำแข็งชัดเจนและอลังการ กว่าที่ใดๆ ถ่ายรูปตามสบายไม่ติดหัวใคร และ ไม่มีใครแย่งมุม

คืนนี้พักที่ Ust barguzin

Day 5

Ice crossing • แหลมโคบอย • ชมหินสามพี่น้อง • เสาไม้แกะสัญลักษณ์ • ถ่ายรูปกับ Shaman Rock

Ice crossing เดินทางข้าม Open Sea หรือทะเลเปิด อันกว้างใหญ่ของทะเลสาบไบคาล จากฝั่งตะวันออกไปตะวันตก ชม ความสวยงามของ Blue Ice ระหว่างการเดินทาง ที่น้อยคนนักจะได้เห็น 

แหลมโคบอย ปลายสุดแหลมของเกาะโอลคอน ที่เราจะพบเป็นจุดแรกหลังจากเดินทางข้ามทะเลเปิด แหลมนี้อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน ถ่ายรูปกับกองน้ำแข็งสีฟ้า Blue ice แปลกตา และถ้ำน้ำแข็ง หามุมส่วนตัวของคุณเพื่อถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆ 

ชมหินสามพี่น้อง หรือ THREE BROTHER ROCK ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ามีพี่น้องสามตนซึ่งเป็นนกอินทรี พวกเขาจะบินเหนือเกาะและเพลิดเพลินกับท้องฟ้า ครั้งหนึ่งพวกเขาผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อ เขาได้กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เขาจึงถูกสาบให้กลายเป็นหิน และเราจะแวะพักทานอาหารแบบ Picnic กันที่นี่

เสาไม้แกะสัญลักษณ์ เป็นความเชื่อของชาวชามาน ถูกหุ้มด้วยริบบิ้นสีสดใสพริ้วไหวในสายลม เสาทั้ง 13 ต้นนี้เป็นตัวแทนของเทพเจ้า 13 องค์ ของเกาะ

ถ่ายรูปกับ Shaman Rock หินศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวชามาน อันเป็น จุดหมายสำคัญอีกแห่งของเกาะโอลคอน

คืนนี้เราจะพักกันที่ Olkhlon

Day 6

ไปเกาะโอกอย • ชม แหลมคอร์กอย • Cape Dragon Island Ogoy • อีรคุตสค์

แวะถ่ายรูปจุดสวยๆ หลายจุด เช่น ถ้ำน้ำแข็ง น้ำตกน้ำแข็งซึ่งในแต่ละปีจะมีรูปร่างต่างๆกันไป ตามสภาวะของอากาศ ความหนาวเย็น และสายลม 

เดินทางสู่ เกาะโอกอย ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะโอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย นมัสการสถูปพุทธ แบบทิเบต สูง 8 เมตร ประดิษฐานบนเกาะเมื่อปี 2005 เพื่อสักการะบูชา บนเกาะ 

ชม แหลมคอร์กอย ทางตอนใต้ของเกาะ แวะถ่ายรูปกับ Cape Dragon Island Ogoy อยู่ที่ปลายแหลมของเกาะ เป็นจุด Check in สำคัญของทริปไบคาลจุดหนึ่ง

จากนั้นอำลาเกาะโอลคอน เดินทางกลับสู่ตัวเมืองอีรคุตสค์ 

คืนนี้เราจะพักกันที่ Irkutsk

Day 7

เดินทางสู่สนามบิน เชคอินสายการบิน Siberian Airlines เที่ยวบิน S7 6309 เที่ยวเวลา 10.10 น.

15.30 น.  กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ไบคาล ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
02-Feb 03-Mar 10-Oct 2024 2025 Iceland-Greenlad-Faroe

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Winter

Iceland Winter

Golden Circle • น้ำตก Gullfoss  • น้ำตก Seljalandsfoss • น้ำตกสโกก้าฟอสส์ • LavaField • ทะเลสาบน้ำแข็ง Jokulsarlon •  Ice Cave • แช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon 

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์ไอซ์แลนด์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ต่อเครื่องที่โคเปนฯ บินไป เคฟฟลาวิค • Thingvellir
วันที่ 3 : Golden Circle • น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ • Selfoss
วันที่ 4 : Seljalandsfoss • Skoga • Dyrholaey • Black Beach • Trolls in Reynisdrangar • Vik
วันที่ 5 LavaField • Jokulsarlon • Diamond Beach
วันที่ 6 : ชมถ้ำ Ice Cave • เดินทางไปเมือง ViK
วันที่ 7 : Reykjavik City Tour • Blue Lagoon • Keflavik 
วันที่ 8 : Keflavik • Copenhagen
วันที่ 9 : ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

 • ออกเดินทางที่ 6 ท่าน (ต่ำกว่า 6 ท่าน ติดต่อทีมงานได้ครับ)
 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง หรือสามารถอัพเดรดเป็นมินิบัสได้
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง)
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 0000

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ22.30 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20-07.40 

Day 2

โคเปนฮาเก้น • เคฟฟลาวิค

เดินทางถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครื่องภายในไปยัง Keflavik โดยสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG 901 เวลา 11.45-12.15 ไกค์รอรับที่สนามบิน Keflavik เป็นเมืองใน ภูมิภาคเรคยาเนส (Reykjanes) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิคประเทศไอซ์แลนด์ 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกา และยังมีฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์

คืนนี้พักที่ Laugarvatn

Day 3

Golden Circle • น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ • Selfoss

ชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง วงกลมทองคำ ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) มาจากคำว่า Gull แปลว่า ทองคำ และ Foss แปลว่าน้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ

ชม น้ำพุร้อน หรือเกย์เซอร์ เป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที น้ำพุร้อนนี้ เกิดจากน้ำในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือด จึงขับเคลื่อนน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน

ชม ปล่องภูเขาไฟ Kerid Crater ปล่องภูเขาไฟสีเลือดที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกตยู่บริเวณปากปล่อง ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุกว่า 3 พันปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่

พักที่เมือง Selfoss

Day 4

Seljalandsfoss • Skoga • Dyrholaey • Black Beach • Trolls in Reynisdrangar • Vik

ชม น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) ที่สูงถึง 60 เมตร ไฮไลท์ของน้ำตกแห่งนี้ คือ ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปชมด้านหลังม่านน้ำตกได้

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) ที่ตกจากหน้าผาสูงถึง 62 เมตร สามารถชมความงามได้ทั้งด้านล่าง หรือเดินขึ้นไปชม และ ถ่ายภาพมุมสูงของน้ำตกจากด้านบนได้ 

เดินทางสู่ แหลม Dyrholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดลาวาสีดำสนิท ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร ปะติมากรรมจากธรรมชาติบริเวณริมหน้าผา เป็นแหลมหินที่มีโพรงขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล เมื่อมองกลับไปด้านหลังจะพบกับ ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull glacier

ชม หาดทรายดำ ถ้ำ Reynisfjara หาดทรายสีดำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเส้นทางไอซ์แลนด์ใต้ สถานที่ห้ามพลาดคือ หน้าผาแท่งหินบะซอลท์ที่ใครๆก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายรูป

ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานอันลึกลับกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vik แต่ถูกจับได้ โดยเทพเจ้าแห่งแสงแดดในยามรุ่งสาง เหล่าปีศาจร้ายจึงถูกสาปให้กลายเป็นหินรูปทรงแปลกประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวตั้งอยู่กลางท้องทะเล

พักที่เมือง VIK หรือใกล้เคียง

Day 5

LavaField • Jokulsarlon • Diamond Beach

เดินทางสู่เส้นทางเลียบชายหาด แวะชม LavaField ซึ่งเป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา เมื่อถ่ายภาพออกมา จะกลายเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา 

ชมโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ชม Iceburg ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในทะเลสาบ 

ไม่ห่างจากโจกุลซาลอน ชมชายหาดดำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งก้อนใสๆ เล็กใหญ่เรียงทั่วชายหาด เมื่อยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะแวววาวจึงได้ชื่อว่า Diamond Beach 

คืนนี้พักที่ Jokulsarlo

Day 6

Ice Cave • ViK

เข้าชม ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) (พย – มีค) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็ง ที่เป็นก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง Vik

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Vik

Day 7

Reykjavik City Tour • Blue Lagoon • Keflavik

เดินทางกลับเมือง Reykjavik (3 ชั่วโมง)

พาชม Hallgrímskirkja โบสถ์สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ (74.5 เมตร) เป็นสถาปัตยกรรม แนวอิมเพรสชั่นนิส เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1945-1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ที่เชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ ก่อนหน้าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเกือบ 500 ปี 

ชม Sun Voyager (Solar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรคยาวิกครบ 200 ปี แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ

ชม Harpa อาคารแห่งนี้ตกแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม ยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

พาไปแช่น้ำแร่ที่ BlueLagoon ที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส และ มีแร่ธาตุที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้

คืนนี้พักที่ Keflavik

Day 8

Keflavik • Copenhagen

ถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน เช็คอินสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG900 06.20-11.30 ถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครือ่งกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways ฌเที่ยวบินที่ TG951 เวลา 14.25-06.00

Day 10

06.00 เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท
 • พักเดี่ยว 40,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ไอซ์แลนด์ ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
02-Feb 03-Mar 2025 Russia

ทัวร์ไบคาล

Baikal

หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า • นั่งสุนัขลากเลื่อน • ทดลองขับ Snowmobile • นั่ง Ski Ligt  • พิพิธภัณฑ์ไบคาล • เกาะโอลคอน • Cape Dragon Island Ogoy • แหลมบูรคาน • หินสามพี่น้อง

short brief
สรุปทัวร์ไบคาลโดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ •  อิรคุตสก์
วันที่ 2 : หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า • ทดลองนั่งสุนัขลากเลื่อน • ทดลองขับ Snowmobile • นั่ง Ski Ligt สู่ เนินหินเชียร์สกี • พิพิธภัณฑ์ไบคาล
วันที่ 3 : เกาะโอลคอน • สถูปพุทธแบบธิเบต • Cape Dragon Island Ogoy
วันที่ 4 : แหลมบูรคาน • โขดหินชามาน • ชมหินสามพี่น้อง หรือ Three brother rock • แหลมโคบอย
วันที่ 5 : เกาะโอลคอน – เมืองอิรคุตสก์
วันที่ 6 : ไปสนามบินเดินทางกลับกรุงเทพ

 • เดินทางโดยรถ Minibus
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาทีอำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00

Full Service Style —

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ • อิรคุตสก์

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน s7 ไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ S7 6332 เวลา 16.30-00.15 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเอียร์คุท ประเทศรัสเซีย 

*เครื่องบิน แบบ Boeing 737-800 Narrow Body ที่นั่ง 3-3

คืนนี้เพักกันที่ โรงแรม Angara 4* หรือเทียบเท่า

 

Day 2

Listvynska • Dogsledge • Snowmobile • Chersky Peak

เดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ห่างจาก irkutsk ราว 70 กิโลเมตร เมืองเล็กๆริมทะเลสาบไบคาลที่มีสิ่งน่าสนใจและกิจกรรมหลายอย่างรอเราอยู่ 

ทดลองนั่ง สุนัขลากเลื่อน กิจกรรมที่ทุกท่านใฝ่ฝันจะได้ร่วมสักครั้ง เราจะพาท่านนั่งบน Sledge ที่ลากด้วยสุนัขประมาณ 6-8 ตัว ไปตามทางที่โรยด้วยเกล็ดหิมะ 

*(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุมว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

ร่วมทดลองขับ SNOWMOBILE พาหนะที่ใช้เดินทางของคนในพื้นที่อันหนาวเหน็บ ในช่วงเวลาหน้าหนาวที่หิมะหนานุ่มปกคลุมอยู่ทั้งเมือง จัดให้นั่งคันละ 2 ท่าน 

นั่ง Ski lift สู่ เนินหินเชียร์สกี เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ มุมอันสวยงามของธรรมชาติ ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาลเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลให้ชมกันอย่างใกล้ชิด

คืนนี้เราจะพักกันที่ Listvynska

 

Day 3

Olkhon • Khorgoy • Ogoy • Buddhist Stupa • Khuzhi

เดินทางสู่ เกาะโอลคอน ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล (280 กม-4 ชม ) เมื่อถึงปลายแผ่นดินใหญ่ แวะพักยืดเส้นยืดสาย ชมวิว ณ จุดชมวิวก่อนข้ามสู่เกาะ Olkhon ที่นี่มีอนุสาวรีย์ของชายพเนจรตั้งอยู่ ริมอ่าว Kurkutsky Bay อนุสาวรีย์นี้เป็นตัวแทนของชายพเนจรในบทเพลงพื้นบ้านผู้ที่หนีการถูกลงโทษ พยายามข้ามทะเลสาบไบคาลกลับสู่เมืองอีรคุตสค์ ด้วยเรือสภาพผุพัง จากจุดนี้เราสามารถมองวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลได้อย่างชัดเจน

เปลี่ยนยานพาหนะสำหรับเดินทางเป็นรถตู้ท้องถิ่นสไตล์รัสเซียที่จะพาเราตลุยไปบนแผ่นผืนน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ รถตู้ UAZ เรียกอีกอย่างว่า “Buchanka” เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 1941 ในสมัยสงครามโลก จนถึงทุกวันนี้ก็ยังผลิตอยู่ และมีสโลแกนว่า “ทำไมต้องคิดค้นสิ่งใหม่เมื่อสิ่งเก่ายังทำงานได้ดีอยู่”

จะแวะถ่ายรูปจุดสวยๆ หลายจุด เช่น ถ้ำ น้ำตกน้ำแข็งที่เกิดจากน้ำแข็ง (ในแต่ละปีมีรูปร่างต่างกันไป) ตามสภาวะของอากาศ ความหนาวเย็น และสายลม ชม แหลมคอร์กอย ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต 

เดินทางสู่ เกาะโอกอย ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะโอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย 

สถูปพุทธแบบทิเบต สูง 8 เมตร ประดิษฐานบนเกาะเมื่อปี 2005 เพื่อสักการะบูชา บนเกาะ 

Cape Dragon Island Ogoy อยู่ที่ปลายแหลมของเกาะ เป็นจุด Check in สำคัญของทริปไบคาลจุดหนึ่ง

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Olkhlon


Day 4

Burkan • Shaman Rock • Three Rock • Khoboy Cape

เดินชมแหลมบูรคาน หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ พร้อมกันกับที่ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

รู้จักชาว ชามาน เกาะ Olkhon นั้นเป็นที่อยู่ของชนพื้นเมือง Buryat ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยทางตอนเหนือของ Mongols เกาะนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของชาแมนในซีกโลกเหนือและเชื่อกันว่าเป็น“ หนึ่งในห้าพื้นที่” ของพลังงานชามานิก

เสาไม้แกะสัญลักษณ์ เป็นความเชื่อของชาวชามาน ถูกหุ้มด้วยริบบิ้นสีสดใสพริ้วไหวในสายลม เสาทั้ง 13 ต้นนี้เป็นตัวแทนของเทพเจ้า 13 องค์ ของเกาะ

ชมหินสามพี่น้อง หรือ THREE BROTHER ROCK ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่ามีพี่น้องสามตนซึ่งเป็นนกอินทรี พวกเขาจะบินเหนือเกาะและเพลิดเพลินกับท้องฟ้า ครั้งหนึ่งพวกเขาผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อ เขาได้กินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว เขาจึงถูกสาบให้กลายเป็นหิน 

แหลมโคบอย ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่

ถ่ายรูปกับน้ำแข็งรูปทรงแปลกตาสีฟ้า สีส้มตามการสะท้อนของแสงแดดและท้องฟ้า

ถ่ายรูปฟองอากาศแข็งตัว • ลายน้ำแข็ง • ก้อนน้ำแข็งรูปทรงแปลกตา • น้ำตกน้ำแข็ง • ถ้ำน้ำแข็ง • รถตู้ UAZ

คืนนี้พักที่ Olkhlon

 

Day 5

Olkhlon • City tour Irkutsk

อำลาเกาะโอลคอน เดินทางกลับสู่ตัวเมืองอีรคุตสค์ตามเส้นทางเดิม 

เที่ยวชมภายในตัวเมืองอีรคุตสค์ อาทิเช่น
• อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ ผู้ก่อตั้งเมืองอีรคุตสค์
• ประตูชัยมอสโก อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1
• เปลวไฟนิรันดร์ ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต
• อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย
• อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย
• เขตประวัติศาสตร์ ย่าน 130 ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18

เดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนก้า ห่างจาก Irkutsk ราว 70 กิโลเมตร เมืองเล็กๆริมทะเลสาบไบคาลที่มีสิ่งน่าสนใจและกิจกรรมหลายอย่างรอเราอยู่ สุนัขลากเลื่อน กิจกรรมที่ทุกท่านใฝ่ฝันจะได้ร่วมสักครั้ง เราจะพาท่านนั่งบน Sledge ที่ลากด้วยสุนัขประมาณ 6-8 ตัว ไปตามทางที่โรยด้วยเกล็ดหิมะ  *(โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะที่ปกคลุมว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

 

นั่ง Ski lift สู่ เนินหินเชียร์สกี เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ มุมอันสวยงามของธรรมชาติ 

 

คืนนี้พักที่ Irkutsk

Day 6

เดินทางสู่สนามบิน เชคอินสายการบิน s7 ไซบีเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน S7 6331 เที่ยวเวลา 10.105 น.

15.30 น. กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ไบคาล ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
02-Feb 03-Mar 2025 Northernlight Russia

ทัวร์มูรมันสก์รัสเซีย นั่งรถไฟชมแสงเหนือ

ทัวร์รัสเซีย มูรมันสก์

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

ค่าทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ

รูปแบบ

 • ทัวร์กลุ่มเล็ก จัดสไตล์ Roadtrip มีคนไทยขับรถพาเที่ยว
 • พาชมแสงเหนือทุกคืนที่ฟ้าเปิด 

รวม

 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว ขึ้นกับพื้นที่
 • รวมอาหารเช้า
 • รวมค่าวีซ่า
 • ยานพาหนะ ที่จอด น้ำมัน ค่าใช้จ่ายของ Driver Guide ทั้งหมด

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • อาหารกลางวันและเย็น

เงื่อนไขทริป 

คือการเดินทางด้วยรถตู้คันเล็ก กลุ่มละ 6 ท่าน มึความคล่องตัวและ Flexible มากกว่าการเดินทางด้วยรถใหญ่

อย่างไรก็ตาม Road Trip มีข้อจำกัดบางประการ 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • xxx

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

ทัวร์มูรมันสก์

Highlight

Day 1 : Bangkok – Moscow – Murmansk

 • ช่วงเช้า พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 2 : Murmansk – Teriberka

 • เดินทางสู่ เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) เมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสค์ แคว้นชายฝั่งทะเลบาร์เร้นทส์ (Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม
 • อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ บริเวณนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan ชมวิถีชีวิตของ หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าประทับใจ
 • อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
 • นำท่านล่าแสงออโรร่า หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ที่เกิดในฤดูหนาว มองเห็นได้เฉพาะพื้นที่เหนือเส้นรุ้ง 66 ในวันที่ฟ้ามืดสนิทไร้แสงและเมฆรบกวน เราจะเห็นกลุ่มหมอกสีเขียวที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ กับอนุภาคที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองมูรมันสค์

Day 3 : Murmansk – Sami Village

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Saami Village) หมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อน และมีสัตว์อื่นๆอีกมากมาย เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า
 • ชม Majestic Idols ประติมากรรมอันเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย
 • เที่ยวชมความน่ารักและให้อาหารฝูงกวางใน ฟาร์มกวางเรนเดียร์ จากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขลากเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน
 • Husky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฮัสกี้ เป็นสุนัขพันธุ์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)
 • นำท่านล่าแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ที่เกิดในฤดูหนาว มองเห็นได้เฉพาะพื้นที่เหนือเส้น รุ้ง 66 ในวันที่ฟ้ามืดสนิทไร้แสงและเมฆรบกวน เราจะเห็นกลุ่มหมอกสีเขียวที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ กับอนุภาคที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Kirovsk

Day 4 : Snowmobiles – Snow village

 • เดินทางสู่ภูเขาคิบินี (Khibiny Mountains) จุดศูนย์กลางของคาบสมุทรโคล่า สนุกสนานไปกับการนั่ง Snowmobile กลางทุ่งหิมะอันหนาวเย็นท่ามกลางป่าไม้และทะเลสาบน้ำแข็งของภูมิประเทศเขตอาร์กติกที่ไม่เหมือนใคร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง, อุโมงค์ถ้ำ, เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
 • เตรียมตัวไปยังสถานีรถไฟ เพื่อไปเมือง Petrozavodsk ด้วย Night Arctic train (พักห้องละ 4 ท่าน)

Day 5 : Petrozavodsk

 • ตื่นรับแสงแรกแห่งวันบนเส้นทางสาย Arctic Train ถึงเมือง Petrozavodsk เวลา 50 น. เมือง “เปโตรซาวอดสค์”  อดีตเคยเป็นแหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย ขณะที่ในสมัยโซเวียตเคยถูกยึดครองโดยกองทัพฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ลึกลับบนท้องฟ้าในช่วงปี ค.ศ. 1977
 • ชมวิวเขตปกครองพิเศษคาเรเลีย ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สีขาวจากหน้าต่างรถไฟ
 • เดินทางถึง Petrozavodsk เมืองหลวงของสาธารณรัฐคาเรเลีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ “โอเนกา” ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคนี้
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Petrozavodsk

Day 6 : Petrozavodsk – Moscow – Bangkok

 • เดินทางไปยัง Moscow โดยสายการบินภายในประเทศ
 • แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสไมโลโว ตลาดขายของฝากราคาไม่แพง สินค้าที่ขึ้นชื่อได้แก่ตุ๊กตาแม่ลูกดก งานไม้ต่างๆ
 • เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเชเรมิตเตโวเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 Day 7 : Bangkok

 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Day 1 : Bangkok – Moscow – St.Petersburg

 • ช่วงเช้า พบกันที่ท่่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • เดินทางถึงเซนท์ปีเตอร์เบิร์ก เดินทางเข้าเมือง
 • คืนนี้พักที่ Best western Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2 : St.Petersburg

 • เมือง peterburg ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เดิมชื่อว่าเมืองเปโตรกราดและเลนินกราด เป็นเมืองท่าที่สำคัญในประเทศรัสเซียและเคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียนาน 206 ปี
 • ชม จัตุรัสพระราชวัง ศูนย์กลางของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกหนึ่งมรดกโลก ที่นี่ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญในทางประวัติศาสตร์ของประเทศรัสเซียที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง รวมถึงการลุกฮือซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติล้มระบอบซาร์
 • พระราชวังแคทเธอรีน ตั้งอยู่ในเมือง Pushkin เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่งดงามมาก สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปี คศ. 1717 เพื่อเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนกับพระมเหสี พระนางแคทเธอรีนที่ 1 สีของพระราชวังนี้สีฟ้าแทนพระเนตรของพระนางเเละสีทองแทนพระเกศา มีสวนแห่งความสุข ความทรงจำและห้องภาพต่างๆด้วยศิลปะคลาสสิกภายในเน้นตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพแฟรสโก้
 • ห้องอำพัน ตั้งอยู่ภายในพระราชวังแคทเธอรีน เป็นห้องที่ผนังทำด้วยอำพันทั้งสิ้น 6 ตัน ทั้งห้องตกแต่งด้วยทองคำเปลวและกระจก มีความมหัศจรรย์ สวยงามเป็นอย่างมากจนทุกคนต้องตลึง
 • วิหารเซนต์ไอแซค ใช้เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ เช่นพิธีราชาภิเษกหรือใช้ทำพิธีก่อนพระราชาจะออกไปรบ โดมของวิหารประดับด้วยทองคำแท้น้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม ด้านนอกเป็นเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ จึงทำให้มีความโดดเด่นเป็นสง่า มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • อนุสาวรีย์ซาร์ปีเตอร์บนหลังม้า เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่สร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ผู้ซึ่งวางรากฐานอันมั่นคงให้กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรวมถึงจักรวรรดิรัสเซีย
 • จัตุรัสรัฐสภา อดีตเคยเป็นจตุรัสกลางเมือง เคยถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Decemrists square ในปี 1925 เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 100 ปีของการเกิดปฏิวัติเดือนธันวาคมในปี 1825 และถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในปี 2008 มาเป็น Senetor square จนถึงทุกวันนี้
 • สเตรลคา (Strelka) หรือ “แหลม” ในภาษาอังกฤษ เป็นจุดชมวิวมหานครที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากจุดนี้สามารถชมเมืองเป็นฉากหลงอันยิ่งใหญ่ มีแม่น้ำเนวาอันกว้างใหญ่เป็นฉากหน้า
 • Rostral column เสาหินสีแดง 2 ต้น สร้างเมื่อ ค.ศ. 1810 เคยเป็นประภาคารสำหรับการเดินเรือ เสา 2 ต้นนี้ สูง 32 เมตร ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ฝั่งแม่น้ำเนวา ตรงข้ามพระราชวังฤดูหนาว (Hermitage) อีกด้านของเสาเป็นอาคารตลาดหลักทรัพย์ รูปแบบเสาเป็นรูปหัวเรือและมีแม่ย่านางเรือ ฐานสลักหินรูปเทพเจ้า Neptune และ Merkury เทพผู้ปกครองท้องทะเลและการเดินเรือ
 • ชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” ตั้งอยู่บน เกาะวาซิลเยฟสกี้ เป็นสิ่งก่อสร้างแรกที่สร้างในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนวา ป้อมปราการสร้างขึ้นเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม เพื่อคุ้มกันเมืองจากศัตรูทางน้ำ รวมถึง อนุสรณ์แห่งชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน
 • คืนนี้พักที่ Best western Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : St.Petersburg – Murmansk

 • นำชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเฮอร์มิเทจ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก อาคารจัดแสดงหลักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งรัสเซียในช่วงฤดูหนาว รวบรวมผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลก เครื่องใช้ของราชวงศ์ รวมถึงบรรณาการจากราชวงศ์ทั่วโลก จัดแสดงในห้องซึ่งประดับประดาอย่างงดงามกว่าพันห้อง
 • ชม “ถนนเนฟสกี” ถนนสายหลักใจกลางเมือง เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่สองข้างทางเต็มไปด้วยทิวทัศน์อาคารซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
 • ออกเดินทางไปยังมูรมันสค์ โดยสายการบินภายในประเทศ
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองมูรมันสค์ หลังเชคอินพาท่านออกล่าแสงเหนือ

Day 4 : Murmansk – Teriberka

 • เดินทางสู่ เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) เมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสค์ แถบชายฝั่งทะเลบาร์เร้นทส์ (Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม
 • อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ บริเวณนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan ชมวิถีชีวิตของ หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าประทับใจ
 • อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน
 • นำท่านล่าแสงออโรร่า หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ที่เกิดในฤดูหนาว มองเห็นได้เฉพาะพื้นที่เหนือเส้น รุ้ง 66 ในวันที่ฟ้ามืดสนิทไร้แสงและเมฆรบกวน เราจะเห็นกลุ่มหมอกสีเขียวที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ กับอนุภาคที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองมูรมันสค์

Day 5 : Murmansk – Sami Village

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Sami Village) หมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อน และมีสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า
 • ชม Majestic Idols ประติมากรรมอันเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย
 • เที่ยวชมความน่ารักและให้อาหารฝูงกวางใน ฟาร์มกวางเรนเดียร์ จากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขลากเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน
 • Husky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ฮัสกี้ เป็นสุนัขพันธุ์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) ได้เวลาสมควรเดินทางต่อสู่เมือง Kirovsk
 • นำท่านล่าแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ที่เกิดในฤดูหนาว มองเห็นได้เฉพาะพื้นที่เหนือเส้น รุ้ง 66 ในวันที่ฟ้ามืดสนิทไร้แสงและเมฆรบกวน เราจะเห็นกลุ่มหมอกสีเขียวที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ กับอนุภาคที่อยู่ในชั้นบรรยากาศ
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Kirovsk

Day 6 : Snowmobiles – Snow village

 • เดินทางสู่ภูเขาคิบินี (Khibiny Mountains) จุดศูนย์กลางของคาบสมุทรโคล่า สนุกสนานไปกับการนั่ง Snowmobile กลางทุ่งหิมะอันหนาวเย็นท่ามกลางป่าไม้และทะเลสาบน้ำแข็งของภูมิประเทศเขตอาร์กติกที่ไม่เหมือนใคร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง, อุโมงค์ถ้ำ, เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
 • เตรียมตัวไปยังสถานีรถไฟ เพื่อไปเมือง Petrozavodsk ด้วย Night Arctic train (พักห้องละ 4 ท่าน)

Day 7 : Petrozavodsk

 • ตื่นรับแสงแรกแห่งวันบนเส้นทางสาย Arctic Train ถึงเมือง Petrozavodsk เวลา 14.50 น. เมือง “เปโตรซาวอดสค์”  อดีตเคยเป็นแหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย ขณะที่ในสมัยโซเวียตเคยถูกยึดครองโดยกองทัพฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ลึกลับบนท้องฟ้าในช่วงปี ค.ศ. 1977 
 • ชมวิวเขตปกครองพิเศษคาเรเลีย ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ สีขาวจากหน้าต่างรถไฟ ช่วงบ่าย เดินทางถึง Petrozavodsk เมืองหลวงของสาธารณรัฐคาเรเลีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ “โอเนกา” ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่กว้างใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคนี้
 • พักที่ Petrozavodsk

Day 8 : Petrozavodsk – Moscow

 • เดินทางไปยังเมือง Moscow โดยสายการบินภายในประเทศ
 • นำชม จัตุรัสแดง สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้กับพระราชวังเครมลิน จึงเป็นลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโกที่มีความสำคัญ เป็นแลนมาร์คของรัสเซียมาอย่างยาวนาน เป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยก่อน ต่อมาได้ถูกปรับปรุงพัฒนาตามยุคสมัย และรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญต่างมากมาย นอกจากนั้นจัตุรัสแดงยังถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการเดินสวนสนามของทหาร การประกอบพิธีสำคัญระดับประเทศ
 • ห้างสรรพสินค้า GUM ตั้งอยู่ย่านจัตุรัสแดง เป็นห้างที่เก่าแก่มากที่สุดในกรุงมอสโก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1895 มีความโดดเด่นขึ้นชื่อด้านสถาปัตยกรรมแบบยุคโบราณที่สวยงามโดดเด่น ลักษณะของห้างสร้างเป็นตัวอาคารสูง 3 ชั้น ภายนอกดูหรูหรา ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ภายในโออ่าใหญ่โต มีสินค้าให้เลือกมากมาย
 • สุสานเลนิน หลังจากที่ วลาดีมีร์ เลนิน อดีตผู้นำปฏิว้ติรัสเซียได้เสียชีวิตลงแล้ว ก็ได้มีการสร้างสุสานเลนินขึ้นมาที่บริเวณจตุรัสแดง กลางกรุงมอสโก จนแล้วเสร็จ เมื่อปี ค.ศ. 1929 รูปแบบของสุสานมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เป็นทรงพีระมิด มีความสูงราว 12 เมตร โดยมีกระบวนการต่างๆที่เก็บรักษาร่างของเลนินไว้ เช่น การเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เป็นต้น สำหรับสุสานเลนินแห่งนี้ได้เปิดให้ประชาชนได้เคารพศพและเข้าชมอีกด้วย
 • วิหารเซนต์บาซิล ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1555 เพื่อฉลองชัยชนะเหนือมองโกลที่ยกทัพมาเมืองคาซาน ด้วยรูปแบบของวิหารเซนต์บาซิล ที่มีลักษณะแปลกตาแต่สวยงามลงตัว เพราะสร้างให้มีโดมรูปทรงหัวหอม 8 โดม ล้อมรอบโดมที่ 9 ซึ่งอยู่ตรงกลาง จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ในกรุงมอสโกที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร จึงดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี
 • อนุสาวรีย์มินินและโปชาร์สกี อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัสแดง เป็นอนุสาวรีย์ที่หล่อด้วยทองสำริด สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2361 หลังจากที่มินินและโปชาร์สกี้ สองผู้นำอาสาสมัครนำกองกำลังเพื่อต่อสู้กับกองทัพโปลที่เข้ามารุกรานในเขตเครมลิน จนได้รับชัยชนะในที่สุด จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นมา
 • คืนนี้พักที่ Best western หรือเทียบเท่า

Day 9 : Moscow – Bangkok

 • เครมลินแห่งกรุงมอสโก สถานที่ซึ่งมากไปด้วยความสำคัญของรัสเซีย เพราะเป็นคำเรียกป้อมปราการในกรุงมอสโก มีความสำคัญคือเป็นศูนย์กลางของกรุงมอสโกมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 มาจนถึงปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ จึงเป็นศูนย์รวมอำนาจรัฐของรัสเซียมาจนถึงปัจจุบัน เครมลินจึงเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการหลายแห่ง และใช้เป็นที่พักอาศัยของผู้นำรัสเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก เมื่อ ค.ศ. 1990
 • หอระฆังพระเจ้าซาร์อิวานมหาราช สร้างโดยเจ้าชายอิวาน ความสูงมากถึง 81 เมตร จึงกลายเป็นหอระฆังที่มีความสูงมากที่สุดในโลก ส่วน “ระฆังพระเจ้าซาร์” เป็นระฆังที่มีน้ำหนักกว่า 200 ตัน จึงถูกเรียกว่าเป็นระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกัน ตัวระฆังภายนอกได้ถูกสลักลวดลายต่างๆไว้อย่างวิจิตรสวยงาม
 • ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ เป็นปืนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1586 ขนาดของปืนมีน้ำหนักมากถึง 40 ตัน จึงกลายเป็นปืนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณด้านหน้าปืน ปรากฎลูกกระสุนอยู่ 4 ลูก โดยแต่ละลูกมีน้ำหนักราว 1 ตัน
 • ชมภายใน จัตุรัสวิหาร ที่ล้อมรอบด้วยวิหาร 3 แห่ง ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีของสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟ ได้แก่วิหารแม่พระรับเกียรติ ที่ใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก วิหารแม่พระรับสาร โบสถ์ประจำราชวงศ์สำหรับงานพิธีมงคล และ วิหารอัครทูตสวรรค์ สถานที่บรรจุพระศพของสมาชิกราชวงศ์ซาร์รัสเซียยุคก่อนจักรวรรดิ
 • แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสไมโลโว ตลาดขายของฝากราคาไม่แพง สินค้าที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ตุ๊กตาแม่ลูกดก งานไม้ต่างๆ
 • ได้เวลาสมควรเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเชเรมิตเตโว เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

Day 10 : Bangkok

 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ยังไม่มีบิน

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม