Categories
03-Mar 10-Oct 2024 2025 Iceland-Greenlad-Faroe

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แกรนด์

logo-freedoka

Iceland Grand

4 เส้นทาง รอบใหญ่ประเทศไอซ์แลนด์ คิดค้นใหม่ไม่ซ้ำใคร ออกล่าแสงเหนือทุกคืน

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight

ไฮไลท์ทริปไอซ์แลนด์แกรนด์

 • Kirkjufell ภูเขารูปหมวก
 • Hvitserkur หินรูปช้าง
 • ถนนคนเดิน Akureyri Gerartogata
 • น้ำตก Signature ของ Iceland อาธิ
  • Kirkjufell foss / Godafoss / Dettisfoss / Skagafoss / Seljalandfoss / Selfoss
 • ทะเลสาบน้ำแข็ง Jokulsalon และหาด Daimon beach
 • ถ้ำน้ำแข็ง (ตค- มีค)
 • ทุ่งมอส-ลาวา กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา
 • หาดทรายดำ เขาหินบะซอลท์
 • เส้นทางวงกลมทองคำ Golden Circle
 • เมืองเรยาวิค
 • ชมปลาวาฬ
 • แช่น้ำแร่บลูลากูน บ่อน้ำแร่ที่พลาดไม่ได้ในการมาเยือน Iceland
short brief

สรุปย่อทัวร์ไอซ์แลนด์แกรนด์

วันที่ 1 | Bangkok • Copenhagen
วันที่ 2 | Keflavik • Kirkjufell
วันที่ 3 |  Hvitserkur • Akureyri • Gerartogata Street • Akureyrarkirkja
วันที่ 4 | Godafoss • Myvatn Thermal Area• Hverarondor Hverir• Dettifoss • Egilsstaðir
วันที่ 5 | Hengifoss • East Fjord • Vestrahorn • Hofn
วันที่ 6 | Jokulsarlon & Diamond Beach • Ice cave • Skaftafell & Moss Lava Field • Vik
วันที่ 7 | Dyrholaey & Black Beach • Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave • Skógafoss • Seljalandsfoss
วันที่ 8 | Golden Circle • Geysir • Gullfoss • Thingvellir 
วันที่ 9 | Hallgrímskirkja• Sun Voyager (Solar) • Harpa •Whale Watching • BlueLagoon
วันที่ 10 | Fly to Copenhagen• เดินทางกลับไทย
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 129,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรฟ์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป ไอซ์แลนด์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

22.30 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20-07.40 

Day 2

Keflavik • Kirkjufell

เดินทางถึงโคเปนเฮเกน จากนั้นรอต่อเครื่องภายในไปยัง Keflavik โดยสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG 901 เวลา 11.45-12.15 ไกด์รอรับที่สนามบิน

Keflavik เป็นเมืองในภูมิภาคเรคยาเนส (Reykjanes) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์

เมื่อถึง Reykjavik พาเดินทางไปที่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก อีกหนึ่ง Signature สำคัญของ Iceland ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูป มีฉากหน้าเป็นน้ำตกและเป็นภูเขาทรงหมวกเป็นพระเอก ในวันฟ้าเปิดและค่า KP สูง จะได้เห็นแสงเหนือเต้นระยิบระยับเป็นดังม่านแห่งท้องฟ้า โดยมีฉากหลังเป็นหมู่ดาวระยิบระยับ

พักที่ Reykjavik

Day 3

Hvitserkur • Akureyri • Gerartogata Street • Akureyrarkirkja

เดินทางสู่ Hvitserkur แปลว่า เสื้อเชิร์ตสีขาว มาจากขี้นกที่ปกคลุมหินจำนวนมากจนกลายเป็นสีขาว ตำนานกล่าวว่ามีอสูรกายเผ่าโทรลหาอาหารในเวลากลางคืน และเผลอลืมตัวจนไปถูกแสงแดดในยามเช้า แต่โทรลไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้ ร่างกายจึงถูกแผดเผาอย่างรุนแรงและกลายเป็นหินในที่สุด

จากนั้นเดินทางเข้าเมือง Akureyri เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ 

ชมโบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyrarkirkja) อายุกว่า 80 ปี ในโบสถ์มีท่อออร์แกนถึง 3200 อัน มีภาพของพระเยซูและเรือตามความเชื่อของชาวนอร์ดิกโบราณ

เดินเล่นชมเมืองเล็กๆ และถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata) ถนนสายหลักของเมือง มีร้านค้าเล็กๆน้อยๆให้ได้แวะชม

คืนนี้พักที่ Akureyri

Day 4

Godafoss• Myvatn Thermal Area • Hverarondor Hverir • Dettifoss • Egilsstaðir

ชม Goda Foss น้ำตกแห่งพระเจ้า เกิดจากสายน้ำตกของโกดาฟอสส์ที่มีลักษณะโค้งเป็นครึ่งวงกลมและตกลงมายังแอ่งขนาดใหญ่ตรงกลาง ในฤดูหนาวเส้นทางจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน น้ำในแอ่งบางส่วนจับตัวเป็นน้ำแข็ง

ชม Myvatn Thermal Area เป็นแหล่งพลังงานใต้ภิภพใจกลางประเทศไอซ์แลนด์ มีจุดชมวิวที่น่าสนใจ อาธิเช่น Kafka Thermal Plant โรงไฟฟ้าจากพลังงานใต้ภิภพ

ชม Hverarondor Hverir ทางออกของพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ ก่อให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากหลุม 

ชม Dettifoss น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus 

เดินทางเข้าสู่ เมือง Egilsstaðir ที่ถือว่าเป็นเมืองหลักทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไอซ์แลนด์ ที่เป็นทั้งศูนย์กลางเดินทาง มีสนามบิน โรงเรียน และสถานที่สําคัญทางราชการต่างๆ

พักที่เมือง Egilsstaðir

Day 5

Hengifoss • East Fjord • Vestrahorn • Hofn

พาชม Hengifoss น้ำตกแปลกตาทีซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง Egilsstaðir น้ำตกนี้มีความสูงประมาณ 128 เมตร และมีหินที่มีลายสีแดงน้ำตาลเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นอยู่ด้านหน้าของน้ำตก (กรณีที่สภาพอากาศไม่อำนวย เราขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามสถานการณ์)

ผ่านเขต East Fjord เป็นภูมิภาค ทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในตอนตะวันออกของไอซ์แลนด์ (Iceland) ภูมิภาคนี้มีลักษณะเป็นภูเขาสูง โขดหินชัน ซึ่งพื้นที่ East Fjord นี้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นที่นิยมในการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์

แวะถ่ายรูปที่ Vestrahorn สถานที่ ที่นักถ่ายภาพชื่นชมมากๆ ด้วยบรรยากาศของเขาที่มีรูปร่างน่าประทับใจเรียกว่า The Batman Mountain เนื่องจากรูปร่างของเขาที่มีความคล้ายกับคาเต็นของแบทแมน มีหาดทรายสีดำ ตัดกับหญ้าสีทอง เป็นฉากที่แปลกตาและน่าถ่ายรูปเป็นอย่างมาก

เข้าสู่เมือง Hofn เมืองเล็กๆ มีประชากรไม่ถึง 2,000 คน อาชีพหลักคือการทำประมง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ เคยใช้ในภาพยนตร์เรื่อง The Secret Life of Walter Mitty มาแล้ว 

คืนนี้พักที่ Hofn

Day 6

Jokulsarlon & Diamond Beach • Ice cave • Skaftafell & Moss Lava Field • Vik

พาชมโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ชม Iceburg ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในทะเลสาบ 

ไม่ห่างจากโจกุลซาลอน ชมชายหาดดำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งก้อนใสๆ เล็กใหญ่เรียงทั่วชายหาด เมื่อยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะแวววาวจึงได้ชื่อว่า Diamond Beach 

เข้าชม ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) (พย – มีค) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็ง ที่เป็นก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง *ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำแข็ง ถ้าไม่สามารถไปได้จะพาไปทำกิจกรรมอื่น

ผ่านอุทยานแห่งชาติสกัฟตาเฟลล์ พบกับธารน้ำแข็งหลายสายที่ก่อตัวขึ้นมาหลายพันปี จากนั้นไปถ่ายรูปที่ทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา สุดลูกหูลูกตา เมื่อได้ภาพออกมา จะสวยงามแปลกตาเหมือนไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์

เข้าสู่เมือง Vik เป็นเมืองเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งใต้ของไอซ์แลนด์ มีร้านอาหาร Supermarket และร้านขายของและเสื้อผ้าให้ได้เลือกซื้อ

คืนนี้พักที่ ViK

Day 7

Dyrholaey & Black Beach • Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave • Skógafoss • Seljalandsfoss

ชมแหลม Dyrholaey จุดชมวิวหาดลาวาสีดำสนิท เมื่อขึ้นไปด้านบนผาจะมองเห็นแหลมหินที่มีโพรงขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล รวมถึงประภาคารสีเหลืองสดใส ในหน้าร้อนนกพัฟฟินจะอพยพกันมาอยู่บริเวณนี้

ไปถ่ายรูปกับแท่งหินบะซอลต์ริมชายหาดดำ  Reynisfjara Beach & Hálsanefshellir Cave ไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวที่จะต้องปีนป่ายไปยืนบนแท่งหินนี้ จนได้รูปสวยงามแปลกตา ติดกันนั้นมีโพรงถ้ำ มีความสูง 120 เมตร ดูลึกลับเหมือนอยู่อีกดินแดนหนึ่ง 

ชม Skogafoss อีกหนึ่งน้ำตกไฮไลท์ที่ตกจากหน้าผาสูงถึง 62 เมตร สามารถชมความงามได้ทั้งด้านล่างและด้านบน ในวันที่อากาศเป็นใจจะได้เห็นรุ้งพาดผ่านน้ำตกแห่งนี้

ชม Seljalandsfoss น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 60 เมตรผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปชมด้านหลังม่านน้ำตกได้ ทำให้ได้มุมที่แปลกตาของน้ำตก

พักที่เมือง Selfoss

Day 8

Golden Circle • Geysir • Gullfoss • Thingvellir

เดินทางเข้าสู่เขต Golden Circle ชม Geysir น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นสูงกว่า 30 เมตร ทุกๆ 5-10 นาที เกิดจากน้ำในโพรงใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือด จึงดันน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน 

ชม Gullfoss ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์ที่ต้องมาเยือน Gull แปลว่า ทองคำ และ Foss แปลว่าน้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ

ชม Thingvellir อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ เป็นรอยเปลือกโลกที่เชื่อมระหว่างทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา และยังเป็นที่ตั้งสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์อีกด้วย

เดินทางเข้าพักที่เมือง Reykjavik

Day 9

Hallgrímskirkja• Sun Voyager (Solar) • Harpa • Whale Watching • BlueLagoon

พาชม Hallgrímskirkja โบสถ์สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ (74.5 เมตร) เป็นสถาปัตยกรรม แนวอิมเพรสชั่นนิส เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1945-1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ที่เชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ ก่อนหน้าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเกือบ 500 ปี 

ชม Sun Voyager (Solar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรคยาวิกครบ 200 ปี แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ

ถ่ายรูปกับ Harpa อาคารแห่งนี้ตกแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม ยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

บ่าย พาล่องเรือชมปลาวาฬในเรคยาวิก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เรือไปยังบริเวณที่มีโอกาสพบเห็นปลาวาฬมากที่สุด ระหว่างทาง ไกด์จะคอยให้ความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬและสัตว์ทะเลอื่นๆ อีกด้วย ปลาวาฬที่พบเห็นบ่อยที่สุดในบริเวณอ่าวไอซ์แลนด์ ได้แก่ ปลาวาฬหลังค่อม ปลาวาฬสีน้ำเงิน ปลาวาฬเพชฌฆาต และวาฬหัวทุย มีโอกาสสูงที่จะได้เห็นปลาวาฬหลังค่อม ซึ่งเป็นปลาวาฬขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยปลาวาฬหลังค่อมสามารถโตได้ถึง 30 เมตร และมีน้ำหนักได้ถึง 150 ตัน นอกจากปลาวาฬแล้ว ยังสามารถพบเห็นสัตว์ทะเลอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น โลมา สิงโตทะเล แมวน้ำ และนกทะเล เป็นต้น

ไป Blue Lagoon เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้มีชื่อเสียงจากน้ำสีฟ้าใสราวกับคริสตัลและสรรพคุณด้านความงาม บ่อน้ำพุร้อน Blue Lagoon เป็นแหล่งน้ำพุร้อนเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีแร่ธาตุซิลิกาเข้มข้นสูง ซึ่งมีคุณสมบัติในการบำรุงผิว นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายและบำรุงผิว

คืนนี้พักที่ Keflavik

 

Day 10

Fly to Copenhagen • เดินทางกลับไทย

ถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน เช็คอินสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG900 06.20-11.30 ถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครือ่งกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways ฌเที่ยวบินที่ TG951 เวลา 14.25-06.00

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
02-Feb 03-Mar 10-Oct 2024 2025 Iceland-Greenlad-Faroe

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Winter

Iceland Winter

Golden Circle • น้ำตก Gullfoss  • น้ำตก Seljalandsfoss • น้ำตกสโกก้าฟอสส์ • LavaField • ทะเลสาบน้ำแข็ง Jokulsarlon •  Ice Cave • แช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon 

อธิบายรูปแบบการเดินทางของทริป

Road Trip

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
short brief
สรุปทัวร์ไอซ์แลนด์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : ต่อเครื่องที่โคเปนฯ บินไป เคฟฟลาวิค • Thingvellir
วันที่ 3 : Golden Circle • น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ • Selfoss
วันที่ 4 : Seljalandsfoss • Skoga • Dyrholaey • Black Beach • Trolls in Reynisdrangar • Vik
วันที่ 5 LavaField • Jokulsarlon • Diamond Beach
วันที่ 6 : ชมถ้ำ Ice Cave • เดินทางไปเมือง ViK
วันที่ 7 : Reykjavik City Tour • Blue Lagoon • Keflavik 
วันที่ 8 : Keflavik • Copenhagen
วันที่ 9 : ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

 

 • ออกเดินทางที่ 6 ท่าน (ต่ำกว่า 6 ท่าน ติดต่อทีมงานได้ครับ)
 • เดินทางโดยรถตู้ 9 ที่นั่ง หรือสามารถอัพเดรดเป็นมินิบัสได้
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย (รอรับที่สนามบินปลายทาง)
 • พาเที่ยวแบบสบายๆไม่เร่งรีบ มีเวลาให้แวะถ่ายรูป
 • หากเป็น private Group สามารถปรับโปรแกรมได้ต้องการ (ในขอบเขตเวลาที่อำนวยต่อสถานที่และเวลาเยี่ยมชม)
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 0000

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารเช้า
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • เรือข้ามฟาก (ถ้ามี)
 • ผู้นำทริปคนไทย (Driver Guide)
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ดำเนินการขอวีซ่าให้ 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่ากิจกรรมนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ22.30 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20-07.40 

Day 2

โคเปนฮาเก้น • เคฟฟลาวิค

เดินทางถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครื่องภายในไปยัง Keflavik โดยสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG 901 เวลา 11.45-12.15 ไกค์รอรับที่สนามบิน Keflavik เป็นเมืองใน ภูมิภาคเรคยาเนส (Reykjanes) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์

12.15 น. เดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิคประเทศไอซ์แลนด์ 

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก้เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรป กับ ทวีปอเมริกา และยังมีฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์

คืนนี้พักที่ Laugarvatn

Day 3

Golden Circle • น้ำพุร้อนเกย์เซอร์ • Selfoss

ชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง วงกลมทองคำ ที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด ชื่อน้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss) มาจากคำว่า Gull แปลว่า ทองคำ และ Foss แปลว่าน้ำตก รวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ

ชม น้ำพุร้อน หรือเกย์เซอร์ เป็นน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที น้ำพุร้อนนี้ เกิดจากน้ำในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือด จึงขับเคลื่อนน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน

ชม ปล่องภูเขาไฟ Kerid Crater ปล่องภูเขาไฟสีเลือดที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกตยู่บริเวณปากปล่อง ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุกว่า 3 พันปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่

พักที่เมือง Selfoss

Day 4

Seljalandsfoss • Skoga • Dyrholaey • Black Beach • Trolls in Reynisdrangar • Vik

ชม น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) ที่สูงถึง 60 เมตร ไฮไลท์ของน้ำตกแห่งนี้ คือ ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปชมด้านหลังม่านน้ำตกได้

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) ที่ตกจากหน้าผาสูงถึง 62 เมตร สามารถชมความงามได้ทั้งด้านล่าง หรือเดินขึ้นไปชม และ ถ่ายภาพมุมสูงของน้ำตกจากด้านบนได้ 

เดินทางสู่ แหลม Dyrholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ ชมหาดลาวาสีดำสนิท ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร ปะติมากรรมจากธรรมชาติบริเวณริมหน้าผา เป็นแหลมหินที่มีโพรงขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล เมื่อมองกลับไปด้านหลังจะพบกับ ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull glacier

ชม หาดทรายดำ ถ้ำ Reynisfjara หาดทรายสีดำ ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเส้นทางไอซ์แลนด์ใต้ สถานที่ห้ามพลาดคือ หน้าผาแท่งหินบะซอลท์ที่ใครๆก็ต้องแวะเวียนมาถ่ายรูป

ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานอันลึกลับกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vik แต่ถูกจับได้ โดยเทพเจ้าแห่งแสงแดดในยามรุ่งสาง เหล่าปีศาจร้ายจึงถูกสาปให้กลายเป็นหินรูปทรงแปลกประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวตั้งอยู่กลางท้องทะเล

พักที่เมือง VIK หรือใกล้เคียง

Day 5

LavaField • Jokulsarlon • Diamond Beach

เดินทางสู่เส้นทางเลียบชายหาด แวะชม LavaField ซึ่งเป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา เมื่อถ่ายภาพออกมา จะกลายเป็นภาพที่สวยงามแปลกตา 

ชมโจกุลซาลอน ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ชม Iceburg ขนาดใหญ่ลอยอยู่ในทะเลสาบ 

ไม่ห่างจากโจกุลซาลอน ชมชายหาดดำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งก้อนใสๆ เล็กใหญ่เรียงทั่วชายหาด เมื่อยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะแวววาวจึงได้ชื่อว่า Diamond Beach 

คืนนี้พักที่ Jokulsarlo

Day 6

Ice Cave • ViK

เข้าชม ถ้ำคริสตัล (Ice Cave) (พย – มีค) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) ถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็ง ที่เป็นก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง Vik

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Vik

Day 7

Reykjavik City Tour • Blue Lagoon • Keflavik

เดินทางกลับเมือง Reykjavik (3 ชั่วโมง)

พาชม Hallgrímskirkja โบสถ์สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ (74.5 เมตร) เป็นสถาปัตยกรรม แนวอิมเพรสชั่นนิส เริ่มก่อสร้าง ค.ศ. 1945-1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน ที่เชื่อกันว่าเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางไปถึงทวีปอเมริกาเหนือ ก่อนหน้าคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสเกือบ 500 ปี 

ชม Sun Voyager (Solar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรคยาวิกครบ 200 ปี แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ

ชม Harpa อาคารแห่งนี้ตกแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม ยามสะท้อนแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

พาไปแช่น้ำแร่ที่ BlueLagoon ที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส และ มีแร่ธาตุที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้

คืนนี้พักที่ Keflavik

Day 8

Keflavik • Copenhagen

ถึงเวลาเดินทางสู่สนามบิน เช็คอินสายการบิน Play Airlines เที่ยวบินที่ OG900 06.20-11.30 ถึงโคเปนฮาเก้น จากนั้นรอต่อเครือ่งกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways ฌเที่ยวบินที่ TG951 เวลา 14.25-06.00

Day 10

06.00 เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท
 • พักเดี่ยว 40,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ไอซ์แลนด์ ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
07-Jul 2024 Iceland-Greenlad-Faroe

ทัวร์นอร์เวย์ Trek Legend

Norway Trek Legend

Tromso • Senja • Hamnoy • Svolvaer • Kristiansund • Geirangerfjord • Flam • Trolltunga • Pulpit Rock

วันที่จัดทริป

7 – 22 กรกฎาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • Bryggen Wharf
 • นั่งรถไฟ Flåmsbana
 • Stegastein Viewpoint Platform
 • ล่องเรือชม Nærøyfjord
 • เทรคโทรลล์ทุงกา
 • Preikestolen
 • Trek ที่ Kjerag Lysebotn
 • Svolvaer
 • หมู่บ้าน Å
 • Reinebringen
 • Ryten
 • Henningsvaer
 • Svolvaergeita
 • Segla & Hesten
 • Tromso
short brief
สรุปย่อทัวร์ Norway Trek Legend

วันที่ 1 | Bangkok • Oslo
วันที่ 2 | Oslo • Bergen • City tour
วันที่ 3 | เมือง Voss • นั่งรถไฟ Flamsbana • จุดชมวิว
วันที่ 4 | ล่องเรือชมฟยอร์ด • Gudvangen • เมือง Odda • Trolltunga Base camp
วันที่ 5 | Trolltunga Walk
วันที่ 6 | Jørpeland • Preikestolen Base Camp
วันที่ 7 | Preikestolen (Pulpit Rock) • Kjerag
วันที่ 8 | Kjerag Lysebotn Trek • กลับ Stavanger
วันที่ 9 | Stavanger • Bergen • Fly to Svolvaer
วันที่ 10 | A • Nusfjord • reine
วันที่ 11 | Ryten Walk • Henningsvaer
วันที่ 12 | Floya • Senja
วันที่ 13 | Segla • Senja • Tromsoe
วันที่ 14 | Tromsoe City tour • Oslo
วันที่ 15 | Oslo free time • Airport • Bangkok
วันที่ 16 | ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 199,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป Norway Trek Legend ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • oslo

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.25-07.25 เดินทางไปยัง Oslo

Day 2

Oslo • Bergen • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรดกโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง

07.25 เดินทางถึง Oslo จากนั้นต่อเครื่องภายในไปยังเมือง Bergen โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่ DY608 10.40-11.35 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ถึงเบอร์เกน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมอ่าวเบอร์เก้น มีบริเวณชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

เดินเล่นชม Bryggen Wharf ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบอร์เกน บริเวณนี้มีบรรยากาศโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

ขึ้นกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองเบอร์เกนเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่ตั้งอยู่ริมทะเลและเรือสินค้าที่ทอดสมออยู่เต็มอ่าว

พักที่ Bergen

Day 3

เมือง Voss • นั่งรถไฟ Flamsbana • จุดชมวิว

เดินทางไปเมือง Voss เมืองริมทะเลสาบซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในนอร์เวย์ มีทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม และมีกิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาทางน้ำ (extreme sports) ในนอร์เวย์

นั่งรถไฟ Flåmsbana ขบวนรถไฟซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลก โดย Flåmsbana นั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ตัวรถไฟถูกออกแบบให้คงกลิ่นอายในอดีต

ชม Stegastein Viewpoint Platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

พักที่เมือง Flåm

Day 4

ล่องเรือชม Nærøyfjord • Gudvangen • เมือง Odda • Trolltunga Base camp

ล่องเรือชม Nærøyfjord มีความยาว 20 กม. กว้างเพียง 250 เมตร เป็นฟยอร์ดแคบที่สุด ภูเขาที่อยู่รายรอบมีความสูงถึง 1,660 เมตร มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

ไปยังหมู่บ้าน Gudvangen เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล Aurland ในเขต Vestland ประเทศนอร์เวย์ ที่มีแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ซองน์ฟยอร์ด ที่มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน

เดินทางไปยังเมือง Odda เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของ Sørfjorden เป็นที่ตั้งของ Troltunga ที่แปลว่า “ลิ้นของโทรลล์” ตามลักษณะแผ่นหินบางยื่นออกจากผา ที่ความสูง 900 เมตรเหนือทะเลสาบ Ringedalsvatnet เป็นส่วนหนึ่งของ Sørfjorden Fjord

คืนนี้พักที่ Troltunga Base Camp

Day 5

Trolltunga Walk

เทรคโทรลล์ทุงกา เตรียมพกอาหารและน้ำไปให้พร้อม ระหว่างทางเราจะได้เห็นวิวงดงาม เป็นฟยอร์ด ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาเว้าแหว่งบริเวณปากอ่าว โดยจะใช้เวลาเดินไปกลับ ประมาณ 20 กม หรือ ราวๆ 10-12 ชั่วโมง

พักที่ Trolltunga Base Camp

Day 6

Jørpeland • พักใกล้ๆ Preikestolen

เดินทางไปยังเมือง Jørpeland เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของแผ่นดินใหญ่ เมืองขนาดเล็กที่มีร้านค้ามากมาย มี Gallery หลายแห่งจัดแสดงศิลปินท้องถิ่นและงานฝีมือที่ผลิตในท้องถิ่น ที่สามารถเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจในเมืองได้

เดินทางไปยังเมือง Preikestolen เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ชื่อดังของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆ

คืนนี้พักใกล้เมือง Preikestolen

Day 7

Preikestolen (Pulpit Rock) • Kjerag Lysebotn

เดินขึ้นไปชม Preikestolen หรือ Pulpit Rock (ประมาณ 4 ชม) หน้าผาสูงชันถึง 604 เมตร (1,982 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล เหนือ Lysefjorden ซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ ที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าแหว่งเป็นร่องลึก และฝั่งตรงข้ามคือที่ราบสูง Kjerag หน้าผา Pulpit Rock นี้เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณ 10,000 ปีก่อน เมื่อธารน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาและได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาไว้ กัดเซาะจนภูเขาเป็นเหลี่ยม จนธารน้ำแข็งละลายไป หน้าผาจึงกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบปัจจุบัน ด้วยรูปทรง ความสูง และความสวยงามของหน้าผาและทิวทัศน์ ทำให้ Pulpit Rock ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Kjerag

คืนนี้พักที่เมือง Kjerag

Day 8

Kjerag Lysebotn Trek • กลับ Stavanger

เดิน Trek ที่ Kjerag Lysebotn (ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชม) จะได้พบกับ อีกหนึ่ง ไฮไลท์ ก้อนหินอยู่ในร่องของหน้าผา เป็นรูปพี่โด่งดังไปทั่วโลก แล้วเดินทางกลับเมือง Stavanger

คืนนี้พักที่เมือง Stavanger

Day 9

Stavanger • Bergen • Fly to Svolvaer

เดินทางกลับเมือง Bergen (ประมาณ 5 ชม) ถึงเบอร์เกน ไปยังสนามบินเพื่อกลับเมือง Svolvaer โดยสายการบิน Wideroe Airlines เที่ยวบินที่ WF616 17.25-20.40 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Bodo ต่อด้วย WF836 20.15-20.40

Svolvaer เมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขาย กับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten

คืนนี้พักที่เมือง Svolvaer

Day 10

Å Village • Nusfjord • Reine Reinebringen • Hamnoy

หมู่บ้าน Å (Å village) ออกเสียงว่า ออ เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่อยู่ปลายสุดของถนนสาย E10 และด้วยความบังเอิญ Å ก็เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในอักษรนอร์เวย์อีกด้วย

Nusfjord เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในนอร์เวย์ และ Rorbuer ของหมู่บ้านนี้ เป็นโรบูเอ้ (กระท่อมชาวประมง) แบบดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 รวมถึงยังค้นพบหลักฐานว่าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 425 ก่อนคริสตกาล

ชมหมู่บ้านชาวประมง Reine หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศนอร์เวย์ ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง กระท่อมชาวประมงสีแดง และสีขาวที่โอบล้อมด้วยชายฝั่งและยอดเขาสูง

Reinebringen จุดชมวิวที่ดีที่สุดใน Lofoten สามารถมองเห็น เมือง Reine เบื้องล่างและภูมิทัศน์แปลกตาของหมู่เกาะโลโฟเทน ได้จากมุมที่ไม่ซ้ำใคร *เดินขึ้นเขาไปกลับ 2 ชั่วโมง หากสภาพอากาศอำนวย และปลอดภัย

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 11

Ryten Walk • Henningsvaer

เดินเทรคในเส้นทาง Ryten (7 ชั่วโมง ไปกลับ) เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่เกาะ Lofoten สามารถมองเห็นได้จาก Kvalvika Beach

เดินทางไปยัง Henningsvaer พาชม Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่สวยเหมือนโปสการ์ด มีประชากรประมาณ 500 คน

ในสมัยก่อนเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งโลโฟเทน” เมื่อการท่องเที่ยวบูมขึ้น เมืองแห่งนี้ก็คึกคักขึ้น มีร้านค้าร้านอาหารน่ารักๆ ให้เดินเล่นแบบชิคๆ รวมถึงจุดถ่ายบ้านเรือนอันมีภูเขาสูงชันเป็นฉากหลัง ที่ปลายเกาะมีสนามฟุตบอลที่สร้างอยู่กลางเขาหินที่โอบล้อมอันโด่งดังไปทั่วโลก

คืนนี้พักที่ Svolvaer

Day 12

Svolvaer • Floya • Senja

พาชม Viewpoint จุดชมวิวมุมสูง ประจำเมือง Svolvaer เห็นเมือง Svolvaer อยู่เบื้องล่างมีฉากหลังเป็นอ่าว เรือประมง และเห็น Svolvaergeita เป็นยอดเขาสูงตระหง่านตั้งตระหง่านเหนือเมือง Svolvaer ในหมู่เกาะ Lofoten ของนอร์เวย์ เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักปีนเขา

เดินทางไปยังเมือง Senja ไปยังจุดชมวิวตุงเกอเนสเซท (Tungeneset) อีกหนึ่งจุดชมวิวที่เป็นทางเดินเรียบชายทะเลพร้อมวิวของเทือกเขาโอคชอร์นัน (Okshornan)

เดินทางไปชม หมู่บ้าน Mefjordvaer เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ ที่สวยงามตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ Senja หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของฟยอร์ดและภูเขา บ้านเรือนในหมู่บ้านสร้างด้วยไม้สีสันสดใสเรียงรายไปตามถนนแคบ ๆ หมู่บ้านมีประชากรเพียงประมาณ 179 คน แต่ยังคงมีชีวิตชีวาและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ

ชม เบิร์กโบทน์ (Bergsbotn) จุดชมวิวที่เป็นสะพานไม้ยาว 44 เมตร รายล้อมด้วยขุนเขาและสามารถชมวิวของเบิร์กฟยอร์ด (Bergsfjord) ที่อยู่เบื้องล่างแบบพาโนรามา ของหมู่เกาะเซนยา

คืนนี้พักที่ Senja

Day 13

Segla • Senja • Tromsoe

เดินชมจุดชมวิว Segla & Hesten ไปกลับ 4 กม. (ใช้เวลาประมาณ 2-4 ชม.) เป็นเส้นทาง ที่วิวสวยที่สุดของ Senja ณ จุดสูงสุด 639 เมตรเหนือมหาสมุทรด้านล่าง มองเห็นวิว Mefjord และภูเขาโดยรอบ

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Tromso (เดินทางประมาณ 3.30 ชม) เมืองทรอมโซ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติก 350 กม. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติก

คืนนี้พักที่ Tromso

Day 14

Oslo • Tromso City tour • Fly to Oslo

เที่ยวชมเมือง Tromso

 • มหาวิหารอาร์กติก สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างด้วยคอนกรีตสีขาว รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายภูเขาน้ำแข็ง ประดับด้วยกระจกสีที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ยามค่ำคืนไฟส่องสว่างจากภายในสร้างบรรยากาศงดงามตระการตา
 • มหาวิหารทรอมโซ โบสถ์ลูเธอรันในเมือง ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ เป็นมหาวิหารประจำสังฆมณฑลทรอมโซ และเป็นอาสนวิหารของบิชอปแห่งทรอมโซ
 • Fjellheisen กระเช้าไฟฟ้าที่พาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Storsteinen ชมวิวเมือง ทรอมโซ แบบพาโนรามา 360 องศา ทิวทัศน์ของฟยอร์ด ทะเลสาบ และเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
 • ชมอ่าวและท่าเรือ ในเขตเมืองทรอมโซชมบ้านสีสันสดใสในบรรยากาศสุดชิล

ถึงเวลาเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับเมืองออสโล โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK4423 16.45-18.35

พักที่ Oslo

Day 15

Oslo - Bangkok

อิสระช่วงเช้า จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปยังสนามบินเพื่อบินกลับ Oslo โดยสายการบินในประเทศ ต่อเครื่องกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG955 14.15-06.15

Day 16

Bangkok

06.15 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม