Unseen Flower Fullboard

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์ตามรอยดอกไม้บาน ของเราแตกต่างยังไง

 • ทัวร์สไตล์กลุ่มเล็ก กันเอง คล่องตัว
 • การันตีกรุ๊ปไม่เกิน 20 ท่าน
 • โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า สะดวกและปลอดภัย

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

icon-day-01

Bangk-Nagoya (28 Apr)

21.00 น. นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และเช็คอิน เที่ยวบินที่ TG644

 

icon-day-02

Nagoya- Shirakawago-Toyama (29 Apr)

00.05 น. เดินทางสู่นาโกย่า โดยสายการบินไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

08.00 เดินทางถึงนาโกย่าผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ  เดินทางสู่ เมือง Gujo  เมืองเล็กๆ แต่อบอวลไปด้วยบรรยากาศดั้งเดิม วิถีแบบสมัยเอโดะ ยังคงความเรียบง่ายทั้งอาคาร บ้านเรือนแบบญี่ปุ่นที่ตกแต่งได้อย่างลงตัว และยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่

หลังรับประทานอาหารเที่ยง นำท่านสู่ เมือง Shirakawa-go หมู่บ้านชิรากาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 บ้านชาวนาโบราณอายุกว่า 250 ปี ถูกสร้างขึ้นในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่มีชื่อเรียกว่า กัสโซสึคุริ คำว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ หมายถึงหลังคาของบ้านที่สูงชัน ทำมุม 60 องศา คล้ายเวลาที่เราพนมมือ โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักไดในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี พาขึ้นสู่ที่จุดชมวิว Shiroyama จะมองเห็นหมู่บ้านโบราณจากมุมสูง

เย็น เดินทางสู่เมือง Toyama  เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานไม้และช่างไม้ตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวัดสำคัญใดๆ ในอดีต จะต้องใช้ช่างไม้จากทากายาม่าไปสร้างทั้งสิ้น รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


** ค่ำนี้พักที่เมืองโทยาม่า **

icon-day-03

Toyama – Alp (30 Apr)

เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ แห่งเทือกเขาทาเทยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมความอลังการของ  “กำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL” ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร การเดินทางสู่ Japan Alp จะใช้ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งการเดินทางออกเป็นช่วงๆ มีทั้งกระเช้า ทั้งรถบัส ซึ่งแต่ละจุดก็มี Highlight ให้ชมแตกต่างกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นพาทุกท่าน ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี และนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษจากนั้นลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร เพื่อเดินทางสูยอดเขาทะเทะยาม่าอีกฟากหนึ่ง ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น

หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ มีเวลาให้ท่านเต็มที่กับการถ่ายรูปเช่นเคย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เมืองมัตสึโมโต้

เย็น  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ** ค่ำนี้พักที่เมืองมัตสึโมโต้ **

icon-day-04

Matsumoto – Kawaguchiko (1 May)

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น พาท่านไปชม ปราสาทมัตสิโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น  
(ชมปราสาท เฉพาะด้านนอกเท่านั้น)

หลังจากนั้นเดินทางไปยังทะเลสาบคาวากูชิโกะ เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่รอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ทะเลสาบ ได้แก่ Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako Shojiko และ Motosuko คาวาคูจิโกะเป็นทะละสาปที่เข้าถึงง่ายที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พาท่านไปชม “พิงค์มอส” Fuji Shibazakura Matsuri ชิบะซากุระ 7 แสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้เวลาเต็มที่ในการบันทึกความทรงจำอันสวยงาม

เย็น  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ** ค่ำนี้พักที่ ทะเลสาบยามานากาโนะ**

icon-day-05

Tokyo – Ashikaga – Mito(2 May)

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ที่โรงแรม พาทุกท่านสู่โตเกียว อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จะเลือกเดินช๊อปปิ้งที่ ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / อิเคบุคุโระ / กินซ่า / ชิบูย่า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านไปยังสวนดอกไม้อาชิคากะ ชมความงานของหมู่มวลดอกไม้ที่แข่งกันเบ่งบาน ซึ่งที่นี่นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปีไป

ค่ำ  เดินทางสู่เมืองมิโตะ รับประทานอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
** ค่ำนี้พักที่ มิโตะ**

 

icon-day-06

Mito-Hitachi Seaside Park – Aeon Mall- Narita -Bkk  (3 May)

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เราจะนำพาทุกท่านเพื่อไปยัง สวน Hitachi Seaside Park ซึ่งได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาล ทางสวนจะมีการปลูกดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป ในสมัยก่อน ที่แห่งนี้เคยเป็นสนามทิ้งระเบิดสำหรับนักบินรบอเมริกันในปีค.ศ. 1946 แต่ต่อมาปี 1973 ก็ได้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลญีปุ่น และได้มีการปรับปรุง ดัดแปลงให้กลายเป็นสวนดอกไม้และนันทนาการ ที่มีความสวยงามตราตรึงใจนักท่องเที่ยวที่มาทุกคน เช่นกันในฤดูดอกไม้บ้านเราจะพาไปชม ภูเขาดอกไม้สีฟ้า “Nemophila” ซึ่งมีในเฉพาะเดือน พค เท่านั้น

เที่ยง พักรับประทานอาหารภายในสวนฮิตาชิ จากนั้นเดินทางสู่ ห้างAeon Mall ให้ทุกท่านได้มีเวลา Shopping มีร้านค้าหลากหลายมากกว่า 100 ร้านให้เลือกซื้อ เป็นของฝาก ของที่ระลึกกับคนทางบ้าน  ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบินนาริตะเพื่อทำการเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG677 ออกเดินทางเวลา 17.25 น.

21.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับระหว่างประเทศที่ระบุตามรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 500 เยน/วัน/คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!