Trip Package Trip Review Gallery Contact Webboard
Trip Review
อิตาลี : เจิดจ้ามูราโน บูราโน by mawanta
อิตาลี : เจิดจ้ามูราโน บูราโน by mawanta
อิตาลี : When Painaima in Rome by mawanta
อิตาลี : When Painaima in Rome by mawanta
อิตาลี : บูราโน หมู่บ้านสีสดใสใกล้เวนิส by mawanta
อิตาลี : บูราโน หมู่บ้านสีสดใสใกล้เวนิส by mawanta
อิตาลี : ตระการตางานศิลป์ ละลานใจทิวทัศน์ ที่ฟลอเรนซ์ ทัสคานี by mawanta
อิตาลี : ตระการตางานศิลป์ ละลานใจทิวทัศน์ ที่ฟลอเรนซ์ ทัสคานี by mawanta
อิตาลี : สีสัน อิตาลี ทริปนี้มีโหด มันส์ ฮา - ภาค 1 by Monalisa
อิตาลี : สีสัน อิตาลี ทริปนี้มีโหด มันส์ ฮา - ภาค 1 by Monalisa
อิตาลี : ..ไปเที่ยวอิตาลี่กัน... by mawanta
อิตาลี : ..ไปเที่ยวอิตาลี่กัน... by mawanta
อิตาลี : เบื้องหลังการถ่ายทำทริป
อิตาลี : เบื้องหลังการถ่ายทำทริป
อิตาลี : หลงเสน่ห์เวนิสเข้าให้แล้ว (Charming Venezia ) by mawanta
อิตาลี : หลงเสน่ห์เวนิสเข้าให้แล้ว (Charming Venezia ) by mawanta
อิตาลี : A Sunny Day @ Cinque Terre & Pisa by mawanta
อิตาลี : A Sunny Day @ Cinque Terre & Pisa by mawanta
อิตาลี : สีสัน อิตาลี ทริปนี้มีโหด มันส์ ฮา-ภาค 2 by Monalisa
อิตาลี : สีสัน อิตาลี ทริปนี้มีโหด มันส์ ฮา-ภาค 2 by Monalisa
อิตาลี : ทริปอิตาลี่ (เวนิส - ฟลอเรนส์ - ปีซ่า - โรม) by eee
อิตาลี : ทริปอิตาลี่ (เวนิส - ฟลอเรนส์ - ปีซ่า - โรม) by eee
อิตาลี : Roma..Amor..In Love In Rome by mawanta
อิตาลี : Roma..Amor..In Love In Rome by mawanta
อิตาลี : เวนิส บูราโน มูราโน คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนก็สวยไปอีกเเบบ by eee
อิตาลี : เวนิส บูราโน มูราโน คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนก็สวยไปอีกเเบบ by eee

อิตาลี เสพศิลป์ อิ่มสถาปัตย์ ดื่มด่ำทิวทัศน์


กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 2558 - 14 ก.ย. 2558
ค่าทริป : 89900 บาท
ส่วนแรก : 40000 บาท ภายใน 16 ก.ค. 2558
ส่วนที่สอง : 49900 บาท ภายใน 18 ส.ค. 2558
เก็บเอกสาร : 20 ก.ค. 2558

ผู้ร่วมเดินทาง :

16 ต.ค. 2558 - 25 ต.ค. 2558
ค่าทริป : 99000 บาท
ส่วนแรก : 54000 บาท ภายใน 14 ส.ค. 2558
ส่วนที่สอง : 40000 บาท ภายใน 17 ก.ย. 2558
เก็บเอกสาร : 28 ส.ค. 2558

ผู้ร่วมเดินทาง :

วันที่หนึ่ง
กรุงเทพ - มิลาน

 22.00 นัดหมายพบกันที่ อาคารผู้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG940

วันที่สอง
มิลาน - เวโรนา - วีเช็นซา - เวนิส


00.40
บินตรงสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี
07.35 เดินทางถึง สนามบินมาเพลซ่า เมืองมิลาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พาท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา (Verona) เมืองสำคัญในประวัติศาสตร์ เมืองแห่งตำนานโรมีโอและจูเลียต ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต (Veneto) เป็นเมืองที่ตั้งเมืองอยู่ระหว่างทางระหว่างมิลานกับเวนิส พาท่านเดินเล่น ถ่ายรูปที่ จัตุรัส Piazza Erbe เป็นจัตุรัสที่สำคัญของเมือง ซึ่งเปรียบเสมือน Roman Forum ในโรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นเดินทางต่อไปชมถึง เมืองวีเช็นซา (Vicenza) เป็นอีกเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต ทางตอนเหนือของอิตาลี เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตสิ่งทอเหล็กและเหล็กสารเคมี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1994 ถือว่าเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวของอิตาลี ที่ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันยุคคลาสสิคอย่างละเอียด ซึ่งช่วยให้เมืองมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งอาคารในเมืองรวมทั้งคฤหาสน์ของพัลลาดิโอ มีอิทธิพลอย่างชัดเจนต่อพัฒนาการของสถาปัตยกรรม ผลงานของเขาเป็นแรงบันดาลใจต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าแบบ พัลลาเดียน (Palladian) ซึ่งได้แพร่หลายไปยังอังกฤษและประเทศอื่น ๆ ในยุโรปรวมถึงอเมริกาเหนือ ให้ท่านเดินชมอาคารต่างๆรอบๆเมืองที่มีความสวยงาม นอกจากนั้นวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำ Brenta ซึ่งอาคารบ้านเรือนริมน้ำก็มีความงดงามไม่แพ้กัน

เย็น เดินทางถึงเมืองเวนิส รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม
เวนิส - เกาะมูราโน
(Burano) - เวนิส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านออกไปดื่มด่ำความงามของเวนิส เดินชมเกาะและสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น สะพานหินอ่อนรีอัลโต สะพานเก่าแก่ที่สุดของเวนิสใช้ข้ามคลอง แกรนด์คาแนล ชมความรุ่งเรือง คึกคัก อันเป็นเสน่ห์เอกลักษณ์ของเวนิสมาตั้งแต่อดีต โดยพาท่านนั่งเรือไปยังเกาะมูราโน เดินเล่น แวะชมศิลปะการเป่าแก้วอันลือเลื่อง ชมบ้านเรือนสีลูกกวาด เหมือนเมืองตุ๊กตา หามุมเก๋ๆ ถ่ายรูปสวยๆ เป็นที่ระลึก

เที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นั่งเรือกลับมาที่ จัตุรัสซานมาร์โค ที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆมากมาย    ชมความงามของ มหาวิหารซานมาร์โค โบสถ์หินอ่อนศิลปะไบเซนไทม์ ผสมเรเนซองส์ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองเวนิสในสมัยก่อน

ความยิ่งใหญ่ของ Doge’s Palace  พระราชวังของผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ สะพาน Bridge of Sighs หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานสะอื้น เป็นสะพานข้ามคลองด้านหลังวังคูเดล วังของผู้ปกครองเวนิสในอดีต  ดื่มด่ำบรรยากาศโรแมนติกของเวนิสยามราตรี ก่อนค่ำ นั่งเรือชมวิว Grand Canal ชมตึกรามบ้านเรือน อาคารสำคัญในเวนิส ที่ตั้งอยู่ริม แกรนด์ คาแนล หรือ คลองหลัก ในเมืองเวนิส

เย็น รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่
เวนิส - ปอร์โตฟิโน่ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บ้านประมงเล็กๆในอิตาลี และเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวของอิตาเลี่ยนริเวียร่า ล้อมรอบด้วยท่าเรือเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางเมืองท่าของเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยๆมากมาย เป็นหมู่บ้านตากอากาศชื่อดังของประเทศอิตาลี สวรรค์แห่งรีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยวในแคว้นลิกูเรีย (LIGURIA) อันมีจังหวัดเจนัว (GENUA) ของอิตาเลี่ยน ริเวียร่าเป็นเมืองหลวง เมืองปอร์โตฟิโนเป็นเมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม

เที่ยง พักรับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย เดินทางถึงเมืองปอร์โตฟิโน เป็นเมืองเล็กน่ารักด้วยบ้านเรือนหลากสีสันที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบล้อมอ่าวที่มีเรือยอร์ช (YATCH) จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว ให้เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆฟังเสียงคลื่น ชมท่าเรือยอร์ช สัมผัสวิถีชิวิตริมทะเล ไม่ไกลจากท่าเรือนักท่านยังสามารถเที่ยวชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสตศตวรรตที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตหากเปี่ยมด้วยความเก๋แปลกตาไม่เหมือนที่ใด หากพอมีเวลาท่านยังสามารถขึ้นไปชม ป้อม CASTELLO BROWN ซึ่งเป็นทั้งปราสาท และเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึกตั้งแต่สมัยค.ศ.ที่16 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังป็นจุดชมวิวของเมืองแบบ PANORAMA เห็นทั้งเมืองท่าเรือ และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น และเข้าสู่ที่พัก

วันที่ห้า
ปอร์โตฟิโน่  - ชิงเกว่ แตร์เร - la spezia - ปิซ่า - ฟลอเรนซ์
  

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน (FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่ง ได้แก่ MONTEROSSO AL MARE. VERNAZZA. CORNIGLIA. MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย 

จนอิ่มเอมกับความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้แล้ว พาท่านเดินทางต่อที่เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอน เหนือของอิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่าบนทะเลลิกูเรียและเป็นหน่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ สู่ เมืองปิซ่า (Pisa) ชม 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "หอเอนเมืองปิซ่า" หอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 8 ชั้น ก่อนพาท่านมุ่งสู่ เมืองฟลอเรนซ์  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางศิลปะ และสถาปัตยกรรมของอิตาลี

ค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย  ชมบรรยากาศถนนคนเดินที่ฟลอเรนซ์ยามราตรี

วันที่หก
ฟลอเรนซ์ - เซียน่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านเดินไปเที่ยวชมที่ จตุรัส Piazza della Signoria ซึ่งเป็นที่แสดงผลงานประติมากรรมน้ำพุรูปเทพเจ้าต่างๆ เช่น ประติมากรรมเทพเนปจูน  เฮอคิวลิส เป็นต้น  
เดินต่อจนถึง สะพานเก่าเวคคิโอ เป็นสะพานไม้โบราณที่เหลืออยุ่เพียงแห่งเดียวในฟลอเรนซ์  แล้วจบโปรแกรมของวันนี้ด้วยการนั่งรถขึ้น เขาเปียสซา ไมเคิลแองเจโล เพื่อชมเมืองฟลอเรนซ์มุมสูงยามอาทิตย์อัสดง  

ต่อด้วย พาไปชมรูปปั้น เดวิด ซึ่งหล่อด้วย บรอนซ์ตั้งตระหง่านอยู่บนฐานสูง จากที่นี่มองลงไปเบื้องล่างจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองฟลอเรนซ์ทั้งเมือง ชมย่านเมืองเก่า
ชมดูโอโม่ ประจำเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ตามแบบเรอเนอซองส์ เดินผ่าน ร้านค้าและสินค้าที่วางขายอยู่มากมาย ชมจตุรัสซิญญอเรีย ที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมชิ้นสาคัญต่างๆมากมายจนได้ฉายาว่า พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ต่อด้วย เดินเที่ยวตลาดเครื่องหนังและตลาดสดของฟลอเรนซ์ ,จัตุรัสดูโอโม่ ซึ่งอยู่ใจกลางเมือง  รายล้อมด้วย หอศีลจุ่มซานจิโอวานนิ อาคารทรงแปดเหลี่ยม  โดดเด่นด้วยงานปะติมากรรมภาพนูนบนบานประตู  ที่ไมเคิล แอนเจโล เรียกว่า ประตูสวรรค์  ....มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิออเร (Santa Maria del Fiore)”  มหาวิหารที่ใหญ่เป็นที่ 4 ในยุโรป
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย  พาท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (SIENA) แคว้นทัสคานี ในยุคกลาง มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในสมัยช่วงยุคกลางของประเทศอิตาลี

พาชมเมือง เซียน่าซึ่งเป็นเมืองคู่แข่งสำคัญของฟลอเรนซ์ในอดีต แต่ตอนหลังถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟลอเรนซ์ เป็นเมือง UNESCO อีกเมืองหนึ่งของแคว้นทัสคานี่ 
เที่ยวชมวิหารดูโอโม เป็นโบสถ์แบบโกธิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีความงดงามทั้งด้านหน้าและด้านใน ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนด้วยศิลปะแบบเซียน่า 
จากนั้นชม จัตุรัสกลางเมือง ที่มีศาลาว่ากลางสไตล์โกธิคตั่งตระหง่านอยู่จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ และยังเป็นสถานที่จัดแข่งขันม้า Il Palio ที่ผู้เข้าแข่งขันจากทั้ง 7 แคว้นในเซียน่าจะมารวมตัวกันเพื่อประลองความเร็วและเดิมพันศักดิ์ศรีของแต่ละแคว้นและจะสวมชุดและเกราะในแบบยุคกลาง เป็นประเพณีดั้งเดิมมาตั้งแต่กว่า 400 ปีมาแล้ว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่เจ็ด
เซียน่า  - Toscana valley - ซานจิมิญยาโน (
SAN GIMIGNANO) - โรม ซิตี้ทัวร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นพาท่านท่องไปในเมืองแห่งขุนเขาในแคว้นทัสคานี่ โดยอันดับแรกจะไปโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ โบสถ์ซานต์ อานติโม (Sant' Antimo) 
นำท่านเข้าชมโรงงานไวน์ซานติ (Santi Winery) โรงงานไวน์ที่ดังที่สุดของแคว้นทัสคานี เป็นผู้ผลิตไวน์ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 100 ปี จากการที่บุคคลในตระกูลบิออนดิ-ซานติ (Biondi-Santi family) เป็นผู้สร้างสรร “ไวน์บรูเนลโล่” และทายาทในตระกูลก็ยังคงสืบทอดการทำไวน์มาหลายชั่วอายุคน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานจิมิญยาโน (SAN GIMIGNANO) เมืองเล็กๆ ที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอ ที่สามารถมองเห็นได้แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาลี่ที่สามารถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วนจนได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO 

เย็น รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่แป
ซานจิมิญยาโน (SAN GIMIGNANO) - โรม ซิตี้ทัวร์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านชมโบสถ์ประจำเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) โบสถ์หลักประจำเมืองตั้งอยู่ใน จัตุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมภายนอกพระราชวังโปโปโล (POPOLO PALACE) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศัตวรรษที่ 14 …

บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่เก้า
โคลอสเซี่ยม -โรมันฟอรัม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน - กรุงเทพฯ 

เช้า หลังอาหารเช้า ชมวาติกัน มิวเซียม ตั้งอยู่ในเขตนครรัฐวาติกัน แสดงศิลปะที่สะสมโดยวัดโรมันคาทอลิค ชม โบสถ์ซิสทิน (The Sistien Chapel) ที่ไมเคิล แอนเจอโล เป็นผู้วาดจิตรกรรมบนเพดาน ด้านในอาคารยังเป็นสถานที่สำหรับเลือกตั้งพระสันตปาปาองค์ใหม่ ออกไปเดินทักทายกรุงโรม "เมืองโรแมนติกของโลก" ชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมดังๆของโลก มหาวิหารแพนธีออน (Pantheon) เตรียมไปนครรัฐวาติกัน นครรัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ 1ใน 4 มหาวิหารหลักของกรุงโรม และเป็นที่ประทับของพระสันตปาปา ประมุขสูงสุดของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค


บ่าย เดินย้อนอดีตเข้าสู่บรรยากาศของโรมโบราณ เริ่มจากสนามกีฬา โคลอสเซี่ยม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยใช้เป็นที่ต่อสู้ของเหล่า Gladiator ในอดีต ซึ่งบางครั้งก็เป็นการต่อสู้ของ คนกับสิงโต หรือ นักรบกับทาส สัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ โรมันฟอรั่ม อดีตศูนย์กลางความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมัน ชมโบสถ์สวยๆรอบๆ จัตุรัสโนโวนา (Piazza Novona) สุดยอดแห่งลานศิลปะและบันเทิงกลางแจ้งแห่งกรุงโรมที่มีน้ำพุงามสามแห่ง โดยเฉพาะ The Great Four Rivers อันลือเลื่อง

จากนั้น ช็อปปิ้ง ซื้อของฝาก หรือจะเที่ยวโรมต่อให้หนำใจก่อนบอกอำลาโรมในแบบที่คุณชอบ เพราะโรมเป็นเมืองที่สวยงามน่าดูไปทุกถนน จากนั้นไปโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อให้ได้กลับมาที่โรมอีกครั้งที่ น้ำพุเทรวี่ แล้วจบโปรแกรมของวันด้วยการนั่งหย่อนใจชิลๆเก๋ๆที่ บันไดสเปน สถานที่นัดพบสุดดังของโรม

วันที่สิบ 
โรม กทม 

เช้า หลังอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางสู่ สนามบินเพื่อเช็คอินเที่ยวบิน TG945 สายการบินไทย
13.55 บินตรงกลับสู่กรุงเทพมหานคร

วันที่สิบเอ็ด
กรุงเทพ

05.35 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิตามเวลาในประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

 

   **โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

................................................

เงื่อนไขการเดินทาง


อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าวีซ่าปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • อาหารกลางวันเละเย็น
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) จากการประกาศของสายการบิน
 
 

 

 

 สอบถาม
 
painaima 17 เม.ย. 2556
เรียนพี่จิรวัต ขออภัยที่ตอบช้านะครับ เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับทางอีเมลครับ
Chirawat 17 เม.ย. 2556
ตกลงทริปอิตาลี ต้องทำไงต่อครับ สำเนาพาสปอตท์ให้ไปแล้วทั้งสี่คนครับ
painaima 20 มี.ค. 2556
มีช่วง กย - ตค นะครับ กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
Kkk 20 มี.ค. 2556
มี plan จัดเดือนไหนอีกไหมคะ
painaima 13 มี.ค. 2556
รับทราบครับ พรุ่งนี้จะติดต่อเข้าไปครับ
Chirawat 13 มี.ค. 2556
จองไปอิตาลี เดือนพค.ครอบครัว 4 คนครับ
zindiiz 07 ก.พ. 2556
อย่าลืมเก็บภาพออสเตรียมาฝากเราเหมือนตอนอิตาลีนะคะพี่ @^_^@
moo num 06 ก.พ. 2556
ขอตัวไปเก็บออสเตรีย เชค ก่อนนะค่ะ เเล้วมีโอกาสคงได้กลับไปเยือนอิตาลีโรเเมนซ์อีกครั้ง
painaima 28 ม.ค. 2556
เรียนคุณ Moo-Num รอบนี้สนตามไปเก็บเพิ่มมั้ยค่ะ
moo-num 27 ม.ค. 2556
ว้าว ทริปนี้มีไปเซียน่า ลุกกา กับ ชิงเคว่ด้วย เศร้าจัง
Tai 24 ม.ค. 2556
พี่มินต์ ลดค่าตั๋วไป 38000 ครับ
็Hihi 24 ม.ค. 2556
ถ้ามีคนไปจอยที่อิตาลี คิดเท่าไหร่คะ
sureerat 16 ม.ค. 2556
เสียดายทริปอิตาลีจัง ไปไม่ได้เพราะไม่ตรงกับช่วงปิดเทอม ถ้างั้นจะรอช่วงตุลานะคะ
sureerat 15 ม.ค. 2556
ถ้าจัดตรงกับเมษา หรือตุลา ก็สนใจจะไปด้วยค่ะ
moo num 19 ก.ย. 2555
ชอบสุด คือ ตอนได้ดูพระอาทิตย์ตก บนเนินเขา ไมเคิลแองเจลโลเพียซซา อุตส่าห์ขึ้นไปรอตั้งเเต่ 5 โมงเย็น เเดดเปรี้ยงๆ เเบบไม่มีเค้าว่ามันจะสวยเอาสะเลย เเต่พอ 2 ทุ่ม พระอาทิตย์เริ่มตก บรรยากาศมันสวย โรเเมนติคอย่างไม่น่าเชื่อ เเบบนี้ค่อยดูเป็นการฮันนีมูนหน่อย ;-)
Nalin 14 ก.ย. 2555
น่าจะจัดทริป Unseen Italy บ้างนะคะ ^^
painaima 14 ก.ย. 2555
คุณ moo-num คะ ได้ยินเพียงเท่านี้ทีมงานก้อหายเหนื่อยแล้วค่ะ
moo-num 13 ก.ย. 2555
จากประสบการณ์ที่ได้ไปมา จำนวนเท่านี้วัน เราก็ยังรุ้สึกว่าเที่ยวไม่ครบอิตาลี ยังขาดอีกหลายที่ นี่ถ้ารวมไปประเทศอื่นไปด้วย คงขาดที่เด่นๆอีกเพียบ เเต่ว่าถ้าจะให้ไปนานกว่านี้ ขาคงหลุดออกมาก่อน เเละที่สำคัญคงจะอดตาย.. เพราะอาหารอิตาลีรสชาติต้นตำรับ มันไม่ถูกปากเอาสะเลย 55 เเต่พอกลับเเล้ว ไปเม้าท์กับเพื่อนๆ แอบยืดเล้กน้อยที่ได้ไปกับ ไปไหนมา เพราะได้ไปอีกหลายที่ ที่ทัวร์อื่นเค้าไม่พาไปกัน
จันทร์ฉาย 25 ส.ค. 2555
คาดว่าจะตรงกับช่วงปิดสงกรานต์มั้ยคะถ้าตรงจองสองที่ค่ะ
25 ส.ค. 2555
คาดว่าจะตรงกับสงกรานต์มั้ยคะ ถ้าตรงจะเป็นฤกษ์สะดวกเลยค่ะ
Trip & Service
Unseen Japan หลากสีโทโฮขุ 9 วัน
ต้นโกเกีย แสนน่ารัก นิกโกะ ทะเลสาบชูเซนจิ ศาลเจ้าโทโชกุ เซนได ทะเลสาบ 5 สี โตรกผานารุโกะ ธารเปลี่ยนสีโออิราเซะ
22 ต.ค.-30 ต.ค.
ซาปา Mu Cang Chai นาขั้นบันได 5 วัน 4 คืน
ซาปา Mu cang chai นาขัั้นบันได เวียตนามเหนือ
23 ก.ย.-27 ก.ย., 21 ต.ค.-25 ต.ค.
เชียงตุง บ้านแสน
เชียงตุง วัดพระแก้ว วัดหัวข่วง วัดเจ้าหลวง ชมหมู่บ้านเผ่าอาขื่อ เผ่าแอ่น พระธาตุจอมดอย พระเกล็ดนาค วัดอินทร์ พระธาตุจอมคำ พระชี้นิ้ว หนองตุง วัดบ้านแสน ด่านท่าขี้เหล็ก
30 ก.ค.-2 ส.ค., 12 ส.ค.-15 ส.ค., 22 ต.ค.-25 ต.ค.
กรีซ - ซานโตรินี - มิคอนอส - เมทิโอร่า
ฟ้าสีคราม ประตูสีฟ้า บ้านสีขาว กลางทะเลเมดิเตอเรเนียน สีน้ำเงินเข้ม ของแท้ที่่นี่ที่เดียว กรีซ สัมผัสบรรยากาศ Slow Life ในมุมมองชิคๆ ในหลากหลายมุมเมือง
30 ส.ค.-7 ก.ย.
ทัวร์แกรนด์โมรอคโค 10 วัน
คาซาบลังก้า เมืองเมคเนส ราบัต เฟซ โวลูบิลิส เมคเนส เมอร์ซูก้า เอิร์กเชบบี้ ไอท์เบนฮาดดู วอซาเซต มาร์ราเกซ
16 ต.ค.-25 ต.ค., 30 ธ.ค.-8 ม.ค.
ทริปแคนาดา The Rocky Mountain
Canada : The Rocky Mountain , Emerald Lake , Lake Louise , Columbia Icefields
18 ก.ย.-28 ก.ย., 2 ต.ค.-11 ต.ค.
ไอซ์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
ปารีส พระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟล ความงามของไอซ์แลนด์ ตามรอยชีวิตพิศวงของวอลเตอร์ มิตตี้
18 ก.ย.-29 ก.ย., 16 ต.ค.-27 ต.ค.
มรัคอู
Unseen Myanmar มรัคอู ดินแดนโบราณ หมู่บ้านเผ่า Chin สักหน้าใยแมงมุม
22 ต.ค.-28 ต.ค.
ปากีสถาน กับเส้นทางคาราโครัม
KKH เส้นทางสายไหม คาราโคลัมไฮเวย์ กิลกิต ฮุนซ่า กีเซอร์ ซุส พาสสุ ตักศิลา
16 ต.ค.-25 ต.ค.
เดลี อักรา ราชสถาน อจันต้า มุมไบ
ทัชมาฮาลเมืองไจปูร์ ป้อมอาเมียร์ พระราชวังสายลม พุชคาร์ จัยซาแมร์ โจดปูร์ ถ้ำอาจันต้า เอลโลร่า
18 พ.ย.-29 พ.ย., 2 ธ.ค.-13 ธ.ค., 23 ธ.ค.-3 ม.ค.


สงวนลิขสิทธิ์ บทความ ข้อความ และภาพถ่าย ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเวบไซต์ไปไหนมาดอทคอม
ไปไหนมาดอทคอม ดำเนินการจัดทัวร์ ภายใต้ บริษัท ฟีลโซกู๊ดทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเลขที่ 11/7675