ทัวร์เกาะใต้นิวซีแลนด์

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์เกาะใต้นิวซีแลนด์ ของเราแตกต่างยังไง

 • ทัวร์สไตล์ Exlusive Road trip กดอ่านรูปแบบและเงื่อนใข
 • ซอกซอนไปตามที่เที่ยวได้ลึกกว่า ส่วนตัวกว่า
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีเวลาให้ดื่มด่ำธรรมชาติงาม
 • โรงแรมเล็กๆน่ารักๆ หรือระดับ 3-4 ดาว หรือบูทีค โฮเทล หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

Day1
Bkk –  Christchurch

15.00 น. นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไคร์ทเชิร์ท ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบิน Emirates Airline เที่ยวบินที่ EK5024 ออกเดินทางเวลา 18.10 น.

06.30 น. แวะต่อเครื่องที่สนามบิน Kingsford Smith (Sydney) (ประมาณ 1 ชม.ครึ่ง) ออกเดินทางต่อสู่เมืองไคร์ทเชิร์ท เที่ยวบินที่ EK412 เวลา 07.50 น.

 

Day 2
Christchurch – Tekapo – Mt.cook

12.55 เดินทางถึงเมืองไคร์ทเชิร์ท เมืองหลวงแห่งเกาะใต้ รับสัมภาระจากนั้นพาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเทคาโป ชม ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุ ผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุนัขต้อนแกะ และใกล้ๆ กันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้ว ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด  แวะ จุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี                     

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า

 

Day 3
Tekapo – Arrow town –  Queen town ( 270 Km )

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า โบกมือลา Tekapo ออกเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิด ของนิวซีแลนด์   เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown city)  ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด โดยเล่ากันว่าในยุคตื่นทองปี1865 เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และที่นี่ยังเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว แวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว

บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World” และเป็น the “second most attractive tourist destination in the world” มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปึละ 1.2 ล้านคน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว พาท่านเดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ

จากนั้นขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Queen Town)

 

Day 4
Queen town – Teanua (173 Km)

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 เดินทางประมาณ 2,000 เที่ยวต่อปี ใช่ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1 ตันต่อชั่วโมง เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู มีความยาว 84 กม. เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม

บ่าย-เย็น เดินทางสู่ Te Anua เมืองอันเงียบสงบ จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 5
Te anua- Millford – Queentown (390 km )

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ก่อนจะเข้าสู่แนวป่าสนและไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ  ทุ่งกว้าง เมื่อผ่านแนวป่าจะพบกับจุดแวะพักจุดแรก คือ Mirror Lake โดยจะจอดรถให้ชมทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM จากนั้นเดินทางต่อ เส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ จนเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิล ฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND)

ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

เที่ยง นำท่าน ล่องเรือ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Queen Town)

 

Day 6
Queentwon – Franz Josef Glacier ( 350 Km )

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Franz Josef เป็นเมืองเล็กๆ   ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตก ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเที่ยวชมทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ ผ่านทะเลสาบและภูเขาที่สวยงาม เป็นภาพที่น่าประทับใจตลอดสองข้างทาง

บ่าย  พาทุกท่านชมจุดชมวิว Knights Point Lookout ถ่ายรูปมุมสูงริมทะเลสาบขนาดใหญ่  จากนั้นชม Lake Matheson ให้ท่านได้ถ่ายรูปทะเลสาบขนาดใหญ่กับเงาที่สะท้อนบนผืนน้ำของเทือกเขา Southern Alps

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Fran Josep)

 

Day 7
Hokitika  –  Greymount (180 km)

เช้า หลังอาหารเช้า บริเวณรอบธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ จะมีเส้นทางเดินเท้าให้เลือกอยู่หลายระดับ และใช้เวลามากน้อยต่างกันไป แต่ละเส้นทางก็จะมีจุดชมวิวธารน้ำแข็งที่งดงามและไม่ไกลเกินไป พาท่านเดินชมเส้นทางเดินฟรานซ์โจเซฟกลาเซียร์ (Franz Josef Glacier Walk) ใช้ระยะเวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (ไป-กลับ) เริ่มต้นเดินที่ปลายถนนกลาเซียร์แอ็คเซสเพื่อเข้าไปดูธารน้ำแข็ง

บ่าย นำท่านสู่เมืองเกรย์เมาท์ (GREYMOUTH) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยู่ที่ปากเมืองน้ำเกรย์ ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Greymouth)

 

Day 8
Arther pass – Kaikoura (326 Km)

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า จาก Hokitika ผ่าน Arthur’s Pass ไปยัง Kaikoura ซึ่งถนนเส้นนี้เลียบไปกับทางรถไฟ สาย TRANZ ALPINE TRAIN โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสี เปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง  อาเธอร์ส พาส (Arthur’s Pass) ตั้งชื่อตาม Sir Arthur Dudley Dobson ซึ่งเป็นผู้สำรวจพื้นที่แถวนี้ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สวยงามมาก ผ่านแนวเขาสูงที่สำคัญ

บ่าย ออกเดินทางต่อ โดยระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะชม แคสเซิล ฮิลล์ ( Castle Hill )ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน กระจัดกระจายรวมกันไปตามเนินเขาทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ซึ่งดูสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก ถึงเมือง ไคคูร่า (Kaikoura City) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น Kaikoura’s oldest house บ้านโบราณทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ,พิพิธภัณฑ์ Kaikoura ,รีสอร์ต Mount Lyford Alpine ,แหลมหิน เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Kaikoura)

 

Day 9
Whale watching – Christchurch (181 km)

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่าน ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ (sperm whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมปลาวาฬยักษ์พันธ์ซเพิมอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง (การล่องเรือชมปลาวาฬ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

บ่าย เดินทางกลับ เมืองไครสท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า (คืนนี้พักที่ Christchruch)

 

Day 10
Christchurch – Bkk

4.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินไครสต์เชิร์ช เชคอินสัมภาระเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสายการบินQantas Airways เที่ยวบิน QF138 ออกเดินทางเวลา 06.05 น

07.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Kingsford Smith (Sydney) ประมาณ 2 ชม. จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน Qantas Airways เที่ยวบิน QF23 ออกเดินทางเวลา 09.50 น.

16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

 

รวม

 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่ากิจกรรม และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ ไครเชิร์ท
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

 

 


Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

 

 

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!