ทัวร์อเมริกาใต้

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์อเมริกาใต้ แตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์แบบ Full Service*
 • ทัวร์สไตล์กลุ่มเล็ก กันเอง คล่องตัว
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วยรถมินิบัส (ตามขนาดกรุ๊ป)
 • โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

icon-day-01

Bangkok- Buenos aires 

01.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES)

xx.xx น. เดินทางถึง กรุงบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) สมญาปารีสแห่งทวีปอเมริกาใต้ ดินแดนสตรีผู้สร้างตำนานอย่า เอวา เปรอง (eva peron) ประเทศอาเจนติน่า จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ณ ย่านศูนย์กลางเศษฐกิจและการค้าของเมือง พักผ่อนจากความเมื่อยล้าหลังการเดินทางไกล


icon-day-02

Fly Buenos aires to El Calafate –  Puerto moreno – Calafate – el chalten

เดินทางสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้ (EL CALAFATE) โดย สายการบิน AEROLINEAS ที่ตั้งอยู่เกือบปลายสุดของทวีป โดยหมู่บ้านเอล คาลาฟาเต้ นั้นเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ริมฝั่งมหาสมุทรที่เปรียบเสมือนประตูสู่ ดินแดนอุทยานแห่งชาติ บริเวณพาตาโกเนีย ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของทวีป

เยี่ยมชม ธารน้ำแข็ง เปริโต โมเรโน่ perito moreno  ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติลอส กลาเซียเรส   ธารน้ำแข็งสีขาวอมฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีความกว้างถึง 5 กิโลเมตร สูงกว่า 80 เมตร ที่สำคัญองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี คศ.1981 และหนึ่งใน Highlight อย่างหนึ่งของการมาที่นี่คือการได้รอคอยก้อนน้ำแข็งยักษ์หล่นลงพื้นทะเลสาบ 

เดินเที่ยว หมู่บ้าน El Chalten เป็นเมืองเล็กๆห่างจาก El Calafate 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประตูสู่เส้นทาง trekking ต่างๆ มากมาย โดยรอบ ยอดเขา Fitz Roy ที่เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของดินแดนพาตาโกเนียอันเลื่องชื่อ เดินทางเข้าที่พัก


icon-day-03

El chalten – Stay on at Calafate village

เยี่ยมชม ฟิชลอย Fitz Roy และหมู่มวลยอดเขาน้อยใหญ่โดยรอบซึ่งถือเป็นหนึ่งใน Highlight สำคัญของการมาเยือน พาตาโกเนีย ที่ไม่ควรพลาด หลังเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบ รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม และ เดินชมทัศนียภาพบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน เพื่อเก็บภาพความประทับใจกับยอดเขา Fitz Roy ในหลากหลายมุม

เดินทางสู่ เมืองเอล คาลาฟาเต้ (EL CALAFATE) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของทะเลสาบอาร์เจนติโน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซานตา ครูซ ประเทศอาร์เจนติน่าซึ่งปัจจุบันมีประชากร ประมาณ 3,000 คน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามทางตอนใต้ของ Lago Argentino สภาพทั่วไปอันถูกโอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี และเทือกเขาสูงใหญ่  

เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงข้อมูลต่างๆ อันน่าสนใจเกี่ยวกับดินแดนพาตาโกเนีย นำชมร้านขายของที่ระลึกเพื่อเลือกซื้อฝากคนรู้ใจ หรือคนไกลทางบ้าน หรือจะเลือกชมย่านใจกลางเมืองเก่าที่มีอาคาร และสถาปัตยกรรมแบบ Colinian ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในช่วงยุคบุกเบิก

 

icon-day-04

Calafate to puerto natales  and drive to Terros Del Panie  o/n  Hosteria

เดินทางสู่ เมือง puerto natales เปอโตนาเลสที่อยู่ห่างออกไปราว 6 ชั่วโมง ในประเทศชิลี จากนั้นเดินเที่ยว อุทยาน Terros Del Pane อุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ในปี 1978 (Terros Del Panie  แปลว่า blue tower) เป็นอุทยานที่ครอบคลุมด้วยภูเขาน้ำแข็ง ทะเลสาบ และที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ มีเขตติดต่อกับ Bernardo O’Higgins National Park และ Los Glaciares National Park ทางฝั่งอาร์เจนติน่า โดยกินพื้นที่กว่า 2,400 km ละยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่มีรูปทรงแปลกตามากมาย ที่เกิดจากแรงกัดกล่อนของลมมานานนับหลายพันล้านปี และยังมีชื่อเสียงในหมู่นักเดินป่าปีนเขาทั่วโลกในฐานะอุทยานที่เป็นที่ตั้งของเส้นทาง W Trek ที่โด่งดังที่สุดในทวีปอมริกาใต้

 

icon-day-05Drive around/ evening drive to puerto natales

เดินเที่ยว อุทยาน Terros Del Pane  อันประกอบไปด้วย ทะเลสาบสีฟ้าอันงดงาม วิวยอดเขารูปทรงแปลกตาที่เรียงรายอยู่โดยรอบ น้ำตก และทุ่งหญ้าสีทองในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี และที่พลาดไม่ได้ คือการชมสัตว์พื้นถิ่นประจำอุทยานแห่งนี้ อันได้แก่เจ้าตัวโบนาโค่ ที่มีรูปร่างคล้ายแกะผสมอูฐ รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารริมทะเลสาบ ที่สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาน้อยใหญ่ริมทะเลสาบได้อย่างงดงาม ก่อนที่จะนำทุกท่านกลับสู่เมืองเปอโตนาเลในเวลาหัวค่ำ

 

icon-day-06Bus to puerto arenas  fly puerto arenas  to sandiego

เดินทางสู่ เมืองเปอโตนาเล เพื่อไปยังสนามบิน ที่เมืองปุนตาอาเรนัส (Puta Arenas) ที่อยู่ห่างออกไปราว 2 ชั่วโมง  เมืองหลวงแคว้นมากายาเนสและลาอันตาร์ตีกาชีเลนา แคว้นใต้สุดของชิลี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางซีกโลกใต้บนเส้นรุ้งที่ 46 เดิมได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็น มากายาเนส ในปี ค.ศ. 1927 แต่เปลี่ยนกลับมาใช้ ปุนตาอาเรนัส เหมือนเดิมในปี ค.ศ. 1938 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977 เป็นหนึ่งในสองเมืองของชิลีที่เป็นเมืองท่าปลอดภาษี เมืองตั้งอยู่ข้างช่องแคบแมกเกนแลน มีความสำคัญด้านภูมิศาสตร์ของเมืองทำให้เมืองมีความสำคัญด้านการทหารในคาบสมุทรแอนตาร์กติก 

เดินทางจากสนามบินปุนตาอาเรนัส สู่ สนามบินซานเตียโกโดยเที่ยวบิน LA292 (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม.) เที่ยวชม เนินเขา Cerro San Cristóbal ซานคริสโตเบล ที่สามารับชมวิวทัศนียภาพโดยรอบของเมือง ซานเตียโกที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาได้อย่างงดงาม


icon-day-07Fly to santiago and fly to Carama  bus to Atacama o/n

เดินทางสู่ เมืองซานเตียโก (Santiago) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชิลีตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 520 เมตร (1,700 ฟุต) ในหุบเขาตอนกลางของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของแคว้น ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน กว่าสามศตวรรษที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนให้ซานเตียโก เป็นเขตนครหลวงที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในละตินอเมริกา พร้อมๆ กับการพัฒนาเขตชานเมืองอย่างกว้างขวางไปที่เมืองทางตอนเหนือสุดของประเทศชืลี San Pedro DeAtacama ที่เป็นดินแดนที่ได้ขื่อว่าแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งประกอบไปด้วยทะเลทรายขนาดใหญ่ และเหมืองแร่อันเก่าแก่ โดยบริเวณแถบนี้มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ยทั้งปีน้อยมากจนแทบเรียกว่าไม่มีฝนเลยก็ว่าได้ และด้วยความแห้งของภูมิประเทศดังกล่าวทำให้ท้องฟ้าบริเวณแถบนี้จะมืดสนิทในยามค่ำคืนเดือนคว่ำ ซึ่งในค่ำคืนนี้ ทุกท่านจะได้ชมหมู่ดาวที่งดงามที่เชื่อว่าจะไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนในโลกได้ชัดถนัดตาเท่าที่นี่

 

icon-day-08Uyuni salt sea circuit

ออกเดินทางสู่ ประเทศโบลีเวียตอนใต้ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่สุดแปลกมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือทะเลเกลืออันกว้างใหญ่ที่สุดในโลก

เยี่ยมชม Uyuni salt sea ทะเลเกลือ แห่งโบลิเวีย ที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลก เป็นแผ่นดินแห่งผลึกเกลือสีขาว บนพื้นที่กว่า 10000 ตารางกิโลเมตรและน้ำที่ขังอยู่ในแอ่งเกลือ สะท้อนแสงแดดเป็นความงดงามอันน่าทึ่ง สมแล้วที่ได้รับการขนานนามว่า ผืนฟ้าจรดผืนโลก โดยเราจะใช้เวลา สามวันสองคืน ในการออกสำรวจดินแดน surreal แห่งโบลีเวียกันโดยในช่วงแรกของเส้นทาง และเยี่ยมชม บ่อน้ำพุร้อน ทะเลสาบน้อยใหญ่ มากมาย ที่เต็มไปด้วยฝูงนกฟลามิงโก้ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภูมิภาคนี้ รวมถึงสัตว์ป่าประจำถิ่นของเทือกเขาแอนดีสมากมาย ก่อนที่จะเข้าพักท่ามกลางขุนเขาที่โอบล้อมที่ระดับความสูงกว่า 4000 เมตร

 

icon-day-09Uyuni salt sea circuit

เดินเที่ยวทะเลทรายอันเวิ้งว้างที่มีหินรูปทรงแปลกตา ราวกันภาพวาดของซัวาดอร์ ดาลี ศิลปินกลุ่มเซอเรียลลิสต์ ชื่อดัง เเละทะเลสาบ ที่มีฝูงนกอาศัยอยู่อย่างมากมายอีกหลายแห่ง ก่อนที่จะเขาพักยังโรงแรมเกลือ เป็นอาคารที่พักสร้างจากเกลือที่ได้จากบริเวณนั้น

 

icon-day-10Uyuni  drive to La paz at night

ผืนทะเลเกลือขนาดใหญ่มหึมา บนที่ราบอันกว้างใหญ่ เที่ยวชมเกาะ Isla Incahuasi หรือเนินแผ่นดินที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศที่เป็นทะเลเกลืออันเวิ้งว้าง ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่จะสามารถชมวิวของทะเลเกลือโดยรอบได้อย่างงดงาม ก่อนที่จะให้ทุกท่านได้ใช้จินตนาการ อันโลดแล่นในการถ่ายภาพหมู่และเดี่ยวกับทะเลเกลือในอิริยาบทอันหลากหลาย และนำภาพความทรงจำอันมหัศจรรย์เหล่านี้กลับไปฝากคนทางบ้าน

เยี่ยมชมหมู่บ้านอูยูนี่ Uyuni เดินชมตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณแถบนี้ ที่จะมีชาวเผ่าพื้นเมืองต่างๆ นำสินค้ามาวางขาย จากนั้นเดินทางสู่ กรุงลาปาซ เมืองหลวงประเทศโบลิเวีย ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 เมือง มหัศจรรย์แห่งใหม่ของโลกในปี 2014 ที่กรุงลาปาซ เป็นเมืองที่ตั้งสูงที่สุดในโลก ซึ่งเมืองหลวงแห่งนี้ต้้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส สูงเหนือกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร

 

icon-day-11La paz – puno o/n

เดินทางสู่ เมือง Puno ในประเทศเปรู โดยบนเส้นทาง ทุกท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของริมฝั่งทะเลสาบติติกากา ทะเลสาบน้ำจืดทีใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาใต้ แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองโคปาคาบาน่า เที่ยว เกาะพระอาทิตย์ อันมีตำนานความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของชนเผ่าอินคา ซึ่งเป็น Highlight ของการมาเยือนทะเลสาบ ติติกากา

 

icon-day-12Uros (floating island) – puno cusco

เที่ยว Uros (floating island) เกาะลอยอูรอสแห่งทะเลสาบติติกากาเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในทวีปอเมริกาใต้และได้รับสมญานามว่า ทะเลสาบแห่งม่านเมฆ เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 3,811 ม . ลึกกว่า 180 ม. ในทะเลสาบแห่งนี้ มีเกาะน้อยเกาะใหญ่ถึง 41 เกาะ แต่มี เกาะหนึ่งที่เป็นที่รุ้จักของที่นี่ คือ เกาะลอยอูรอส เป็นเกาะที่คนพื้นเมืองสร้างจากต้นกกที่ขึ้นอยู่ตามทะเลสาบ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยกัน

จากนั้นออกเดินทางสู่  เมืองคูซโค เมืองหลวงสำคัญแห่งอาณาจักรอินคา ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขาแอนดิส

 

icon-day-13Cusco – ollantaytambo – Machu pichu

เดินทางสู่ เมืองออลลันตัยตัมโบ (Ollantaytambo) เพื่อไปชมซากโบราณสถานของชาวอินคาอีกแห่งหนึ่งในหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่นี่ถือว่าเป็นซากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินคาที่สมบูรณ์ที่สุดที่หลงเหลืออยู่ ซากโบราณแห่งนี้ก่อด้วยหินล้วนๆ เรียงเป็นขั้นบันไดซ้อนกันขึ้นไปบนภูเขา ดูสวยงามจนน่าอัศจรรย์ใจ และทึ่งในความสามารถของชาวอินคาอย่างยิ่ง เนื่องจากรอยต่อของก้อนหินแต่ละก้อนวางเรียงแนบสนิทชิดกันจนไม่สามารถนำกระดาษแผ่นเดียวสอดเข้าไปตรงรอยต่อนั้นได้ และจากนั้นเดินทางต่อโดยรถไฟเส้นทางสุดคลาสสิค เยี่ยมชมโบราณสถานยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของชาวอินคา มาชูปักจู

 

icon-day-14Machu pichu fullday – Cusco lima

เยี่ยมชม Machu pichu มาชูปิกชู หรือ เมืองสาปสูญแห่งอินคา  ร่องรอยอารยธรรมโบราณบนเทือกเขาสูงใหญ่ในเปรู มีระดับความสูงอยู่ที่ 2350 เมตรจากระดับน้ำทะเล ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางโบราณคดี และการศึกษาประวัติศาสตร์ ของอเมริกาใต้เลยก็ว่าได้ ที่นี่ยังถูกจัดให้เป็น เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อีกด้วย

จากนั้นเดินทางสู่ กรุงลิม่า (LIMA) โดย สายการบิน TACA INTERNATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ TA920

 

icon-day-15Lima to rio to iguazu( fly to iguazu)

เดินทางสู่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร (RIO DE JANEIRO) อดีตเมืองหลวงของประเทศบราซิล ที่มีชื่อเสียงจากงานคาร์นิวาล หาดโคปาคาบานา และอิปาเนมา เขาชูการ์โลฟ สนามฟุตบอลมาราคานา และรูปปั้นพระคริสต์ที่ได้รับการโหวตให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคใหม่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เเวะชมจุดชมวิวบนยอดเขา ที่เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระเยซู อันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่ติดตาและจดจำของคนทั่วโลก ต่อด้วยย่านเมืองเก่าที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และมนต์ขลังแบบแซมบ้า

 

icon-day-16Rio to iguazu falls Brazil

เดินเที่ยว อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ (IGUAZU NATIONAL PARK) โดยสายการบิน XXXX ฝั่งประเทศบราซิล น้ำตกอีกวาซู น้ำตกสุดอลังการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ สูงกว่า 80 เมตร และยาวกว่า 2.7 กิโลเมตร ไปชมความงดงามของกระแสน้ำ ละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายยามตกกระทบกันเกิดเป็นสายรุ้ง ที่นี่ยังถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอีกด้วย 

 

icon-day-17Iquazu Agen fly to Buenos aires 

เดินเที่ยว อุทยานแห่งชาติอิกัวซุ ในฝั่งอาเจนติน่า ที่ มีทัศนียภาพที่แปลกตาและงดงามคนละแบบ เเละออกเดินทางสู่ กรุงบัวโนส ไอเรส (BUENOS AIRES) โดย สายการบิน LAN เที่ยวบินที่ LA4029

 

icon-day-18Buenos aires and fly bkk

เยี่ยมชม นครบัวโนสไซเรส ฉายาปารีสแห่งลาตินอเมริกา ชมสุสานของวีรสตรีที่โด่งดังของอาเจนติน่า เอวา เปรอง อาคารรัฐสภาที่เป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์อัตชีวประวัติของนาง ก่อนหาซื้อของฝากไวน์ ชั้นเลิศ และสินค้าพื้นเมือง และชมการแสดงแทงโก้ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ทีย่านลาโบก้า ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสนุกของชาวอาเจนติน่า

17.45 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงบัวโนส ไอเรส เมืองหลวงของประเทศอาร์เจนติน่าและบินกลับสู่กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


 

 

*ทัวร์ Full Service ทัวร์เหมารวมทุกอย่าง ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้ว ยกเว้นทิปและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
**ทัวร์ Half Service ทัวร์รูปแบบพิเศษ ไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น หรือ อาจไม่รวมตั๋วในบางเส้นทาง มีอิสระในการเลือกสื่งที่เหมาะกับงบและความชอบส่วนตัว

 

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ  บัวโนสไอเรส  เอลคาลาฟาเต้  ซานเตียโก  ริโอเดอจาเนโร ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • วีซ่า
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!