ทัวร์ซาปา มูคางไช

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

Trip Review

ทัวร์ซาปา มูคางไช

ทัวร์ซาปา มูคางไช แตกต่างอย่างไร

 • เส้นทางใหม่ ไม่เหมือนใคร สุดยอดนาขั้นบันใด
 • ทัวร์สบาย สไตล์กันเองผู้ใหญ่ไปได้ เด็กไปได้
 • มีเวลาเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ ไม่เร่งเวลา
 • กรุ๊ปขนาดเล็ก คล่องตัว การันตีไม่เกิน 20 ท่าน

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

 

icon-day-01ฮานอย- เมืองลอ ( เหงี่ยโหละ )

04.00 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ทีมงานนำท่านเชคอินสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD642 เดินทางถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เวลา 08.30 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นออกเดินทางสู่จังหวัด เอี่ยนบ๋าย (Yen Bai) เพื่อมุ่งไปยังเมืองลอ ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 32 ซึ่งระหว่างทางนั้นท่านจะเห็นทุ่งนาสีเขียวที่ทอดยาวสองฟากฝั่งถนน

บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางต่อผ่านปากแม่น้ำแดง ( Red River Delta ) ไปที่ เมืองลอ หรือ เมืองเหงี่ยโหละ (Nghia Lo) อยู่ห่างจากฮานอยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 190 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเนินเขา ที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยไร่ชา   นาขั้นบันไดและสวนยางบริเวณหุบเขาหรือเนินเขาสูง ลาดลงมาเป็นขั้นๆ ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดของหุบเขาหรือเนินเขา บางแห่งสวยงามเหมือนภาพวาด จากนั้นจะเข้าสู่หมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไท ชาวไทม้งและไทนุง เป็นต้น

เย็น รับประทานอาหารค่ำ **คืนนี้พักที่เมืองลอ (เหงี่ยโละ)**

icon-day-02

เมืองลอ ( เหงี่ยโหละ )-มูกางจ๋าย-ถ่านเหวียน

เช้า-เย็น ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเดินตลาดท้องถิ่นยามเช้า และท่านจะได้เพลิด เพลินในการเลือกซื้องานฝีมือของชนกลุ่มน้อย จากนั้นนำท่านเดินทางไต่ขึ้นเขาเพื่อเข้าเขตเมืองมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) ท่านจะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย ชาวม้ง  ชาว La Ha และชาวไทด่อน หรือ ไทขาว เยี่ยมชมนาขั้นบันได Che Xu Phinh ที่ Che Cu Nha แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตลอดทาง

เย็น รับประทานอาหารค่ำ **คืนนี้พักที่เมืองถานเหวียน**

icon-day-03

ถ่านเหวียน-ซาปา-น้ำตก Silver

เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านมุ่งหน้าสู่ ซาปา (Sapa) มี ยอดเขาฟานสิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และยังเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศจีน ยอดเขารูปทรงปิรามิดลูกนี้ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและอุณหภูมิลดต่ำกว่าศูนย์องศาเซสเซียสเกือบตลอดทั้งปี ภูเขาลูกนี้เป็นความใฝ่ฝันและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวผจญภัย หลายต่อหลายคนทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของนักไต่เขาหลายคนเดินทางมาที่นี่ เพื่อพิชิตยอดเขาฟานสีปัน เราใช้ถนนหมายเลข 4D ที่สามแยกบินห์ลื้อ ซึ่งจะผ่านจุดสูงสุดในเวียดนามที่มีถนนตัดผ่านบนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ประมาณ 40 กิโลเมตร ) จะถึงซาปาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามเหนือ

บ่าย หลังอาหารกลางวัน ชมน้ำตก Silver น้ำตกสูงกว่า ร้อยเมตร ที่ตกมาจากหน้าผาสูงชัน เมื่อลองอองน้ำสาดกระทบโขดหินสะท้อนแสงแดด เกิดเป็นรุ้งสีสันสวยงาม

เดินทางสู่ตัวเมืองซาปา เก็บสัมภาระเขาที่พัก แล้วเดินเล่นชมเมืองตากอากาศบนเทือกเขาสูงแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดผ้าชนเผ่า หรือลานดาว 7 แฉก

ค่ำ รับปะทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อน นอนนับดาวตามอัธยาศัย หรือจะออกไปเดินเล่นยามราตรีก็ได้

icon-day-04

กระเช้าฟานซีปัน – ตาวาน – จุดชมวิวหามรอง – หมู่บ้านกั๊ดกั๊ด

เช้า นำทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาฟานศีปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามด้วนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3000 เมตร ในอดีตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เดินเท้าขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้ กระเช้าแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2559 นี้เอง สัมผัสความสวยงามของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ ด้วยสายตาของท่านเอง จากนั้น พาขึ้น เนินเขา Ham Rong หรือ หุบเขาปากมังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อม ซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานสีบังของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาเพียง 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อกว่า 300 ปีก่อน เครื่องแต่งกายของชาวเขาจะนิยมใช้สีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำซึ่งสวมใส่กันเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

บ่าย นำทุกท่านไปชมหมู่บ้านตาฟาน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของซาปาประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชุมชนของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน แต่เผ่า Giay ถือเป็นชนเผ่าที่มีประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม และยังมีกลุ่มคนไต หรือ ไท ผสมผสานอยู่รวมกัน ซึ่งในความหลากหลายของชนพื้นเมืองนี้เอง ทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของเครื่องแต่งกายซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแต่งตัวหลากสีสันแตกต่างกันออกไป การเข้าชมหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเขา

ในช่วงเดือน มิย ถึง ตค เราจะเห็นนาขั้นบันใดลดหลั่นกัน สวยงามเหมือนดังภาพวาดอันน่าหัศจรรย์

เย็น เดินทางสู่สถานีรถไฟเลาไก เตรียมตัวเดินทางกลับฮานอยโดยรถไฟนอน (พักห้องละ 4 ท่าน)

icon-day-05
ซาปา-ฮานอย-กรุงเทพฯ

เช้า เดินทางถึงกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เชคอินสายการแอร์เอเชีย FD643 ออกเดินทางเวลา 9.00 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง เวลา 10.50 น. โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมทัวร์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***


 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย สายการบินแอร์เอเชีย สัมภาระ 20 Kg
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตลอดการเดินทาง 12 มื้อ (ยกเว้นมื้อเช้าวันเดินทาง)
 • ค่ารถไฟนอน แบบ Soft sleeper พักห้องละ 4 ท่าน มีประตูล๊อคปลอดภัย
 • ค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน
 • ค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • ทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 3USD ต่อวันต่อคน)
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

ตารางทริปตลอดปี

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!