ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่จัด
 • 30 เม.ย. – 11 พ.ค. 2562 ค่าทริป 99,900 บาท
 • 10 – 21 ก.ค. 2562 ค่าทริป 99,900 บาท
 • 22 ต.ค. – 2 พ.ย. 2562 ค่าทริป 99,900 บาท

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     Bangkok

21.30 น.
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 แถว H/J เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการเช็คอิน

วันที่ 2     London – Castle Combe – Cotswold – Bibury – Broadway Chipping Campden – Stratford upon Avon

00.55 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 ไปยังเมืองลอนดอน

07.15 น.
ถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้าน Castle Combe หมู่บ้านเล็กๆในเขตปกครอง Wiltshire ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ หมู่บ้านบรรยากาศชนบทแบบอังกฤษตอนใต้ที่เคยถูกอณาจักรโรมันปกครองในยุคกลางแห่งนี้โดดเด่นจากบ้านเรือนที่ส้รางด้วยหินตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 ซึ่งยังคงรักษาไว้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่งดงามที่สุดของเกาะอังกฤษ

จากนั้นชม หมู่บ้านไบบุรี่ (Bibury Village) หมู่บ้านเล็กๆที่ถูกจัดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ ชม Arlington Row กระท่อมหินโบราณที่ในอดีตเคยเป็นที่พักของผู้ที่ทำอาชีพทอขนแกะที่วางเรียงกันเป็นแนวยาว เอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเอง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucester shire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England ให้ท่านได้เดินเล่นชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหาร นำท่านไปยัง Bourton on the Water เมืองเล็กๆน่ารัก ชม Lower Slaughter หมู่บ้านที่มีอาคารอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพราะตัวอาคารบ้านเรือนถูกสร้างด้วยหิน Cotswold Stone เท่านั้น หมู่บ้านแห่งนี้ยังถูกโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษอีกด้วย มีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน นำท่านชม Broadway Tower อาคารสไตล์โกธิค สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นจุดที่สูงที่สุดอันดับสองในย่าน Cotswolds ผ่านชม Chipping Campden เป็นตลาดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 อาคารบ้านเรือน ร้านค้า จะเป็นสีหินปูนธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านวรรณกรรม เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีเอกชื่อดังชาวอังกฤษ

–ค่ำ–
รับประทานอาหาร จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตตแลนด์

วันที่ 3     Stratford upon Avon – Lake district

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางชม Shakespeare’s birthplace นำท่านเข้าชมภายในบ้านเกิดของเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น แบบทิวดอร์ มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องกินข้าว ห้องนั่งเล่น หลังไม่ใหญ่โตมากนัก จัดแสดงให้ชมและมีรูปปั้นส่วนบนขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง

จนถึงเวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) สถานตากอากาศที่นิยมของคนอังกฤษ ดินแดนแห่ง ทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยานที่มีทะเลสาบน้อยใหญ่อยู่มากมาย นำท่านชมบรรยากาศของ เลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจภาพวาด

–เที่ยง–
หลังอาหาร พาท่านไปชม The World of Beatrix Potter Attraction ที่รวบรวมข้าวของและจัดแสดงเรื่องราวจากนิทานเด็กชุด Peter Rabbit ที่โด่งดังไปทั่วโลก จัดแสดงเป็นสถานที่จำลองจากในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสวน ครัว หรือที่ต่างๆ รับรองว่าต้องโดนใจแฟนคลับเจ้ากระต่ายนี้อย่างแน่นอน Beatrix Potter ผู้ให้กำเนิดเจ้ากระต่ายและผองเพื่อน ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่สวยงามและสัตว์มากมายที่อยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ใน Lake District สถานที่ที่อยู่ในเมืองที่เธอเติบโตมานั่นเอง

จากนั้นนำท่านไป ล่องเรือชมทะเลสาบ Windermere

–เย็น–
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 4     Bowness – Glasgow – Loch Lomond – Glencoe – Loch Lomond

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (glassgow) หนึ่งในเมืองใหญ่ในอังกฤษที่มีความเจริญและล้ำหน้ามากที่สุด และเป็นเมืองอันดับสามที่มีประชากรเกินหนึ่งล้านคนรองจากลอดนดอนและปารีส เมืองกลาสโกว์เติบโตจากการเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือต่างๆ (ประมาณ 2.30 ชม)

ชม มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง ณ Buchanan Street สถานที่แห่งการจับจ่าย หรือการนัดพบของคนเมือง ถนนสายนี้จะเป็นถนนที่มีผู้คนพลุกพล่านมาก คุณสามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี

–บ่าย–
นำท่านเลาะเลียบชายฝั่ง ทะเลสาบ Loch Lomond ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ ชม หมู่บ้านลูสส์ (Luss Village) หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอยู่ในอาณาเขตของทะเลสาบโลมอนด์ ตัวบ้านน่ารักปลูกสร้างด้วยอิฐสีหม่นๆ ตกแต่งด้วยไม้เลื้อยประดับดูขลังๆ

–เย็น–
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
คืนนี้เราจะพักกันที่ Glencoe

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 5         Glencoe – Isle of Skye

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสกาย (ISLE OF SKYE) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสก็อตแลนด์ ความงดงามทางธรรมชาติที่ทั้งลึกลับและแปลกตาเหมือนดินแดนในเทพนิยาย ทำให้เป็นเกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการประมง เกษตรกรรม ไวน์ ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะแห่งนี้คือ เมือง พอร์ทรี เมืองท่าเรือที่สวยงาม

นำท่านเข้าชมปราสา EILEAN DONAN CASTLE ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง คือ Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาทนี้เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายลงในสมัย Jacobite Risings จุดเด่นของ Eilean Donan Castle นั้นคือ ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศที่เงียบสงบและสวยงาม  ทำให้ Eilean Donan Castle เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์ และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก จนถูกนำไปใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Highlander” และ เจมส์บอนด์ 007 ความอลังการ ความน่าเกรงขาม ทะมึนของปราสาทในสก็อตแลนด์ ทำให้แตกต่างจากที่อื่นเพราะไม่ค่อยได้เห็นความหรูหราฉาบบนปราสาท

–บ่าย–
แวะชมสะพานข้ามแม่น้ำ Sligachan เชื่อมเมือง Portree กับ Bradford และเดินทางไปยังเมือง Portree (ประมาณ 1 ชม.) ถึงเมือง Portree นำท่านเดินเล่น ชมเมือง

–ค่ำ–
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Portree

วันที่ 6   Isle of Skye

–เช้า – บ่าย–
หลังรับประทานอาหารเช้า  นำท่านเดินเท้าเข้าไปถึง The old man of storr (ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเสาหินที่โผล่ขึ้นจากพื้นยอดเขาที่ขรุขระ แนวโขดหินเรียงตัวกันอยู่บนที่ราบสูง ดูงดงามและอลังการไปพร้อมๆ กัน โดยก้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกเรียกว่า The Old Man of Storr ว่ากันว่าเป็นหินที่ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแก่ ถ่ายรูปน้ำตกจากผาที่สวยงามที่ Kilt Rock And Mealt Falls ชมปราสาท Dumtulm Castle ซึ่งตอนนี้จะเห็นเป็นซากปราสาทที่อยุ่จุดเหนือสุดของเกาะ จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Armadale

–ค่ำ–
หลังอาหารเย็น พักผ่อนที่โรงแรม
คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Armadale

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 7     Armadale – Stirling – Edinburgh

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง เมือง Stirling โดยขับรถผ่านถนน Mallaig ที่ชื่อว่าเป็นเส้นทางขับรถที่วิวข้างทางสวยที่สุดในตอนพระอาทิตย์ตก และชม Glenfinnan Viaduct ที่ใช้ถ่าย Harry Potter ทางรถไฟที่ Hogwats Express วิ่ง (ประมาณ 2 ชม.)

–บ่าย–
เดินทางถึงเมืองสเตอร์ลิง นำท่านเข้าชม ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ตำแหน่งที่ดีทางยุทธศาสตร์ทำให้ที่ตั้งของปราสาทมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ ปราสาทสเตอร์ลิงเป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์  ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Edinburgh

–ค่ำ —
หลังอาหารเย็น เข้าพักผ่อนที่โรงแรม

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Edinburgh

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 8     Edinburgh – Berwick-upon-Tweed – Bamburgh

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่นสง่างาม เริ่มสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ โบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย จากนั้นเดินเล่นตลาดที่ Grassmarket ซึ่งตั้งอยู่หลังปราสาท ชม พระตำหนักโฮลี่รู้ด (Palace of Holyrood House) ที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสกอตแลนด์

–เที่ยง–
หลังอาหารนำท่านไปยัง Calton Hill จุดชมวิวอีกหนึ่งแห่งที่สวยไม่แพ้ที่ใดในเอดินบะระ ที่เนินเขา Calton Hill เขาลูกเล็กๆ ที่ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปไม่เกิน 15 นาที และอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล จากนั้นเดินทางไปยัง Bewick-upon-Tweed เมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของอังกฤษ นำท่านเที่ยวชมเมือง และชมกำแพงเมือง  Berwick’s Walls

–ค่ำ
หลังอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
พักที่เมือง Bamburgh

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 9     Bamburgh – Northumbland Coast – York

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปชมปราสาท Bamburgh Castle ที่อยู่ติดทะเล ปราสาทเก่าแก่สร้างมานานกว่า 1400 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่มีเนื้อที่ 9 เอเคอร์ที่อยู่บนที่ราบหินสูง จากนั้นเดินทางไปยังเมือง York ขับผ่านชมเส้นทาง Northumbland Coast (ประมาณ 3 ชม.)

–บ่าย–
เดินทางถึงเมือง York เมืองประวัติศาสตร์ตอนเหนือของอังกฤษ ชม York Minster เป็นมหาวิหารอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 มหาวิหารนี้ได้เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ในภาคเหนือของอังกฤษ และปัจจุบันยังเป็นโบสถ์ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในการบูชาและสวดมนต์ทุกวัน มหาวิหารถูกสร้างขึ้นเพื่อพระสิริของพระเจ้า ทุกแง่มุมของอาคารเก่าแก่นี้ จากหินประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจนถึง Collection ที่ยอดเยี่ยมของกระจกสียุคกลาง บอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์

ชม คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ Clifford’s Tower ป้อมปราการโบราณ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยโรมัน เมื่อครั้งการเข้ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน เพื่อเป็นป้อมปราการของเมืองยอร์ค ปัจจุบันเหลือเพียงร่องรอยอิฐเป็นรูปอาคารปรักหักพัง ในสมัยที่โรมันยึดครองบริเวณนี้เคยเป็นสุสานมาแต่เดิม ต่อมาถูกเผาทำลายและมีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐและหินในศตวรรษที่13

–ค่ำ–
รับประทานอาหาร จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
พักที่เมือง Newark

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 10     Newark – Bicester Outlet – Windsor Castle – London

–เช้า–
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป Bicester Village outlet (ประมาณ 2 ชม.)

อสิระใหท่านช้อปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิเช่น Balenciaga, Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang,Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ

–บ่าย–
ชม ปราสาทวินเซอร์ (Windsor Castle) พระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษ พระราชวัง Windsor ในเขต Berkshire เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกษัตริย์แต่ละสมัย ปราสาทแห่งนี้ถูกออกแบบโดยนักประวัติศาสตร์ศิลป์ฮิวจ์โรเบิร์ตส์  ในยุคจอร์เจียน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองหลวงของอังกฤษและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของยุโรปอีกด้วย

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
พักที่เมือง Kensington, London

ทัวร์ Road Trip อังกฤษ สก็อตแลนด์

วันที่ 11         London – Bangkok

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าชม พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญในลอนดอน เป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี เดิมเป็นที่ประทับของดยุคแห่งบักกิ้งแฮม ต่อมาพระเจ้าจอร์จที่ 3 ได้ทรงขอซื้อต่อ และในสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 4 ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามดังปัจจุบัน บริเวณด้านหน้าของพระราชวังมี Victoria memorial สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้นั่งรอชม Changing the guard หรือพิธีผลัดเวรยามของทหาร เป็นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวชมพระราชวังแห่งนี้นั่นเอง

ชม St.Paul’s Cathedral วิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในใจกลางกรุงลอนดอน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedralตั้งอยู่บน Ludgate Hill ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิ้นที่โดดเด่นของสถาปนิกชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองลอนดอน และได้มีการซ่อมแซมและเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1697 ตัวอาคารสร้างในสไตล์บาร็อค ในสมัยศตวรรษที่ 17 ถูกใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในอังกฤษ และใช้จัดพระราชพิธีสำคัญต่างๆ

–บ่าย–
ผ่านชม หอคอยแห่งลอนดอน (Tower of London) พระราชวังหลวงและป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างเป็น White Tower โดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 ต่อเติมมาเรื่อยๆจนมีอาณาเขตเท่าที่เห็นกันในปัจจุบัน และแต่เดิมเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุดเกราะและยังเป็นที่เก็บรักษาสมบัติของชาติอีกด้วย ข้ามสะพานชม London Tower Bridge

ชม ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) ในอดีตเคยเป็นชิงช้าสวรรค์ก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ก่อนจะถูกชิงตำแหน่งไป จากชิงช้าสวรรค์ เดอะ สตาร์ อฟ นานชาง ในประเทศจีน (160 เมตร)ถึงอย่างนั้นแล้ว ลอนดอน อาย ก็ยังคงได้รับตำแหน่งจากการให้บริการว่า “ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก”

จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.35 น.
เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่ 11         London – Bangkok

16.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ถ้ามี )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการบริการ

 • ออกทริปที่ 7 ท่าน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!