ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่จัด
 • Iceland Winter @ 27 ธ.ค.2561 – 6 ม.ค. 2562 ค่าทริป 125,000 บาท  
 • Iceland Highlight  @ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 / 10-21 เม.ย. 2562 ค่าทริป 129,000 บาท 
 • Iceland West Fjord @ 1 – 12 พ.ค. 2562 / 10 – 21 ก.ค. 2562 ค่าทริป 159,000 บาท  
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**


รูปรีวิวทริปไอซ์แลนด์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   Bangkok 

22.00 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว  H/J  ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวก เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 (เที่ยวเวลา 01.20 น.) บินสู่กรุงโคเปนฮาเก้น ประเทศเดนมาร์ก (เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินตรง) ใช้เวลาเดินทางสู่เดนมาร์ก ประมาณ 10 ชั่วโมง

วันที่ 2   Copenhagen – Rekjavik  

–เช้า–
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน wow air ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

–บ่าย–
เดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองเรยาวิต ตื่นตาตื่นใจกับการแวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland สามารถเห็นตัวเมืองที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายอย่างตระการตา  ชมโบสถ์ใจกลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja ที่มีความสูง 73 เมตร ถือเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน (1614 – 1674) กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์  โดยคำว่า “ฮัลล์กรีมสคิร์คยา” ตามศัพท์แปลว่า “โบสถ์ของฮัลล์กรีมูร์” ตัวโบสถ์ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ โดยสถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ Guðjón Samúelsson ในปี 1937 เริ่มก่อสร้างในปี 1945 ใช้เวลาสร้างถึง 38 ปีจึงสำเร็จในปี 1986 ฮัลล์กรีมสคิร์คยา นับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเรคยาวิก และเป็นหนึ่งในแบบอาคารเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ที่หาชมได้ยาก

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center ตั้งอยู่ริมอ่าว อาคารแห่งนี้ตกแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม เมื่อยามสะท้องแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดประกายหลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่ นับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่หาดูได้ยากในโลก พร้อมถ่ายรูปคู่กับ Sun voyager (Solfar) ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ซึ่งชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรยาวิคครบ 200 ปี Sun Voyeger แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ คือ ดินแดนแห่งความหวังและเสรีภาพ จากนั้นให้เวลาทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเก๋ๆ แห่งนี้

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมืองเรคยาวิค

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 3   Thingvellir – Gullfoss -Geysir

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาทุกท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ขณะเดียวกัน อุทยานแห่งนี้ ยังถือเป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ อีกทั้งยังมีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 1789 ซิงเควลลิร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และธรณีวิทยา เนื่องจากเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก โดยมีระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

–บ่าย–
นำชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่ผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยวให้ได้  สำหรับชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 m

จากนั้นพาทุกท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ ที่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที อันมีสาเหตุมาจากน้ำในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือดจึงขับเคลื่อนน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Selfoss

iceland089-02

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 4     Seljalansfoss – Skogafoss – LavaField – Svinafells Jokull

–เช้า–
หลังจากรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) ที่มีความสูง 60 m  และถือเป็นอีกหนึ่ง Highlihgt ของน้ำตกแห่งนี้ที่ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ทำให้เห็นมุมมองอันแปลกตาและน่าค้นหามากยิ่งขึ้น

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) อันมีมวลน้ำขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสูง 62 m ความสวยงามตระการตาของน้ำตกที่เห็นอยู่นั้น  เกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกัน เรียกว่าจะถ่ายภาพอย่างไรก็ออกมาสวยงามเสมอ

–บ่าย–
จากนั้นนำท่านแวะชม LavaField ซึ่งเป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา เมื่อถ่ายภาพออกมา จะกลายเป็นภาพที่แปลกตาแต่สวยงาม เรียกว่าหาชมได้ยากและไม่เหมือนที่ใดในโลก

พาชมธารน้ำแข็ง SvinafellsJokull อันมีลักษณะเป็นกราเซียที่เกิดจากธารน้ำแข็ง Vatnajokul ผู้มาเยือนสามารถถ่ายภาพกับวิวกลาเซียและก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเลสาบเบื้องล่างอันแสนพิเศษนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง Holf

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Holf

iceland089-05

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 5         Jokulsarlon -Dyrholaey – Reynisfjara Beach  

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า อำลาเมือง Holf นำท่านไปชม โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ซึ่งเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ต่อมาธารน้ำแข็งก็ได้ละลายลงเรื่อยๆ จนเพิ่มพื้นที่กว้างมากขึ้นในทุกๆ ปี ทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน ลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบ  พร้อมแวะถ่ายรูปกับกาดดำที่มีก้อนน้ำแข็งเรียงรายอย่างสวยงาม

ระหว่างทาง เราจะได้เห็นธารน้ำแข็งเรียกว่า VATNAJOKULL ซึ่งมีขนาด 8,300 ตร.กม. เทียบเท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และยังมีขนาดความหนาประมาณ 1,000 เมตร จัดเป็นอันดับสองของทวีปยุโรป ในสถานที่แห่งนี้เราสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่อลังการได้อย่างใกล้ชิด

–บ่าย–
นำชม แหลม Dyrholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นคือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลโมตร ขณะเดียวกันที่บริเวณริมผา จะเห็นประติมากรรมที่สร้างสรรค์จากธรรมชาติ เป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

นำทุกท่านชม Reynisfjara Black Sand Beach หรือ หาดทรายดำแห่งไอซ์แลนด์ ซึ่งถูกจัดอันดับว่าเป็นหาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลก อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ บนชายหาดที่เต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิท ซึ่งเป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาด เมื่อมองดูระยะไกลเหมือนดินสีดำ นับเป็นชายหาดที่แปลกตามากๆ หาดทรายดำแห่งนี้ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ ที่ถูกพัดพาไปสะสมกันบริเวณชายหาด โดยเม็ดทรายมีความหนาแน่นและทนทานต่อการแตกสลายผุพังมาก

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

–เย็น–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Selfoss

วันที่ 6   Vik- Kerid -BruaraFoss

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางพาท่านชม ปล่องภูเขาไฟ Kerið Crater โดยมีลักษณะพิเศษเป็นปล่องภูเขาไฟสีเลือด อันมีทะเลสาบสีเขียวมรกตปรากฏอยู่บริเวณปากปล่อง  ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุยาวนานมากกว่า 3 พันปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ ทำให้มีความสวยงามตามธรรมชาติที่ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยว ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบาย อยู่ติดกับถนนใหญ่ จึงทำให้ Kerid เป็นปล่องภูเขาไฟมีชื่อเสียงที่สุดในโซนนี้

–บ่าย–
พาท่านชม BruaraFoss น้ำตกสีฟ้า อันเกิดจากธารน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็ง ไหลผ่านลำธารลาวา เกิดเป็นชั้นน้ำตกลดหลั่นกันอย่างสวยงาม

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง borganess

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 7     Deildartunguhver – Hraunfossar – Grundafjord

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเข้า  นำท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท เพื่อนำคณะไปชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ Deildartunguhver Thermal Spring โดยมีอุณหภูมิน้ำสูงสุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นเที่ยวชมความสวยงามของ น้ำตก Hraunfossar  ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่ง ของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ซึ่งถือเป็นธารน้ำ แข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไอซ์แลนด์

–บ่าย–
เดินทางสู่เขต Snaefellsjoekul ทางตะวันตกของ Icland ซึ่งเป็นเขตภูเขาไฟอายุยาวนานมากกว่า 700000 ปี โดยมีกลาเซียปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ และเป็นฉากในนวนิยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth

–เย็น–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Grundafjord

วันที่ 8     Kirkjufell – Blue lagoon

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาทุกท่านชม Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก อันเลื่องชื่อ หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ เป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆกับภูเขายังมีน้ำตกขนาดเล็กๆ ที่สวยงามอีกด้วย

และน้ำตก Kirkjufellsfoss ตั้งอยู่บริเวณย่านประมงกรันดร้าฟยอร์ด (Grundarfjordur) บนแหลมสแนฟเฟิ่ลเนสส์ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์ น้ำตกเคียร์กคูเฟคฟอสส์ที่มีความสูง 5 เมตรเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการถ่ายภาพคู่กับภูเขาเคียร์กคูเฟคที่ตั้งตระหง่านขึ้นมาเหนือฟยอร์ดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมองจากมุมนั้นแล้ว เราจะเห็นภูเขาเป็นรูปทรงคล้ายกับพีระมิดอันมีชื่อเสียง เช่นเดียวกับน้ำตกและภูเขาที่ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันจึงออกมาเป็นภาพอันสวยงามน่าประทับใจ โดยมีภาพของน้ำตกอันใสบริสุทธิ์ ที่ตัดกันกับภูเขา อันสง่างามและน่าหลงใหล

–บ่าย–
มุ่งหน้าสู่ เมือง Keflavik แวะผ่อนคลายกันที่ บลูลากูน (BlueLagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปแหวกว่าย นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ

น้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์นี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย มีความเชื่อว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย ปล่อยอิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยครับ)

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Keflavik

DSCF5118

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 9     Fly to Copenhagen 

–เช้า–
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เช็คอินสายการบิน wow air เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น

–บ่าย–
พาทุกท่านไปถ่ายรูปกับ เงือกน้อย little mermaid ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอเปนฮาเก้น เงือกน้อยผู้แสนสวยกำลังนั่งรอเจ้าชายตามเทพนิยายอันเลื่องชื่อ ของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สัน

นำท่านชม Amalianborg castle พระราชวังที่สร้างขึ้นสำหรับประทับช่วงฤดูหนาว ประกอบด้วยอาคารสี่หลังใหญ่ ล้อมรอบพื้นที่ทรงแปดเหลี่ยม ตรงกลางด้านในนั้นประดิษฐานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของผู้ก่อตั้ง Amalienborg ของกษัตริย์เฟรเดอริที่ 5 ไว้อีกด้วย

พาชม ท่าเรือ Nyhavn ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากสีสัน เพราะรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง ผสานไปด้วยบ้านเรือนสไตล์แดนิชหลากสีสันที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน (Gefion Fountain) อนุสาวรีย์อันเป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโค เพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำจนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Copenhagen

iceland089-10

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

วันที่ 10     Fly Home

–เช้า–
อิสระตามอัธยาศัย ช่วงสายเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน เวลา 13.50 น.

วันที่ 11     Arrive Bangkok

06.20 น.
เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ (โคเปนเฮเก้น/ออสโล) – เรคยาวิค และภาษีสนามบิน
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาบน้ำแร่ที่ บลูลากูน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – (โคเปนเฮเก้น / ออสโล)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!