ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ west fjord

วันที่จัด
 • Iceland Highlight  @ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 / 10-21 เม.ย. 2562 ค่าทริป 129,000 บาท 
 • Iceland West Fjord @ 1 – 12 พ.ค. 2562 / 10 – 21 ก.ค. 2562 ค่าทริป 159,000 บาท  
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**


รีวิวทริปไอซ์แลนด์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1    Bangkok – Copenhagen

22.00 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 (เที่ยวเวลา 00.50 น.) บินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินตรง ใช้เวลาเดินทางสู่เดนมาร์ก ประมาณ 10 ชั่วโมง

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 2     Copenhagen – Keflavik 

–เช้า–
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน wow air ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

–บ่าย–
เดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองเรยาวิต แวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland สามารถเห็นตัวเมืองที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่ ชมโบสถ์กลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน (1614 – 1674) กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยาตามศัพท์แปลว่า “โบสถ์ของฮัลล์กรีมูร์” โบสถ์ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ โดยสถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ Guðjón Samúelsson ในปี 1937 เริ่มก่อสร้างในปี 1945 ใช้เวลาสร้างถึง 38 ปีจึงสำเร็จในปี 1986 ฮัลล์กรีมสคิร์คยานับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเรคยาวิก และเป็นหนึ่งในแบบอาคารเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ที่หาชมได้ยาก

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center ตั้งอยู่ริมอ่าว อาคารแห่งนี้ตบแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม เมื่อยามสะท้องแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดประกาย สีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่ นับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่หาดูได้ยากในโลก

ถ่ายรูปกับ Sun voyager (Solfar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ซึ่งชนะเลิศจากการประกวดปติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรยาวิคครบ 200 ปี Sun Voyeger แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปยังดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ ดินแดนแห่งความหวังและเสรีภาพ จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเก๋ๆ แห่งนี้

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมืองเรคยาวิค

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 3    Thingvellir National Park – Gullfoss – Geysir – Selfoss

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ
ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก และได้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 1789 ซิงเควลลิร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์แล–ทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

–บ่าย–
นำชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร

ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที เกิดจากน้ำในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือด จึงขับเคลื่อนน้ำในโพรงขึ้นมา ให้กลายเป็นน้ำพุร้อน

ชมน้ำตกไฮฟอส น้ำตกคู่สองสาย ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของ Iceland และสวยงามเป็นอันดับ 1 ด้วยความสูงกว่า 100 เมตร ตกลงไปในแอ่งเบื้องล่าง ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Selfoss

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 4    Haiifoss – Seljalansfoss – Skogarfoss – Vik – Vatnajokull – Svartifossfos 

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาทุกท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์(Seljalansfoss) มีความสูง 60 m อีกหนึ่ง Highlihgt น้ำตกแห่งนี้สามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ซึ่งทำให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหามากขึ้น ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) ที่มวลน้ำขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสูง 62 m ความสวยงามของน้ำตกเกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี เรียกว่าถ่ายภาพอย่างไรก็ได้ออกมาสวยเสมอ

–บ่าย–
นำชม แหลม Dyrholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลโมตรที่ริมผาจะมีปฏิมากรรมธรรมชาติ เป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเลมองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull glacier ถ่ายรูปเท่ห์ๆ กับหินบะซอลท์รูปร่างแปลกตา ลักษณะเฉพาะของถิ่นภูเขาไฟเหมือนมีใครมาแกะสลักไว้ เดินทางข้ามเขาสู่เมือง VIK ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vik แต่ถูกจับได้ โดยเทพแห่งแสง แดดในยามรุ่งสาง จึงถูกสาปให้กลายเป็นหินรูปทรงน่ากลัว ตั้งอยู่ในท้องทะเล

เดินทางต่อสู่เขต อุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp เป็นเขตธารน้ำแข็งที่ก่อตั้งขึ้นมาหลายพันปีจากอิทธิพลของการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็ง ที่ทำให้เกิด Glacier floodsชม น้ำตก Svartifoss หรือ Black Waterfall ชมความอัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่รังสรร ความแปลกตาทางธรณีวิทยา (ระยะทาง 2.5 กม. เดินเท้าไปกลับ รวมถ่ายรูปประมาณ 2 ชั่วโมง)

แวะชมธารน้ำแข็ง VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุด ประมาณ 1,000 เมตร ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป เราสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งแบบอลังการได้อย่างใกล้ชิด

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก Skaftafell

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 5    Jokulsarlon – Hofn – Vesturhorn – Oxipass – Egilstadir

–เช้า–
เดินทางต่อไปที่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 และธารน้ำแข็งก็ละลายมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ในทุกๆ ปี หากมาเที่ยวที่โจกุลซาลอนแห่งนี้ทุกคนจะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมา ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน ลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบ

ได้เวลาอันควรเดินทางสู่เมืองฮอฟเฟน

–บ่าย–
นำท่านไปยัง Vesturhorn แวะถ่ายรูปกับภูเขารูปทรงแปลกตาในทะเลทรายสีดำอันเกิดจากเถ้าลาวาเมื่อครั้งเกิดภูเขาไฟประทุเมื่อหลายพันปีมาแล้ว จากนั้นเดินทางข้ามภูเขาโดยผ่านออกซี่พาสซึ่งจะเปิดเฉพาะหน้าร้อน จะพบกับวิวทิวทัศน์ของ East Fjord ที่แปลกตา รวมถึงน้ำตกที่ไม่มีชื่อ แต่สวยงามด้วยธรรมชาติรอบข้าง

เดินทางสู่เมือง Eglistadir เมืองเอกแห่งใหม่ของ Iceland ตะวันออ

 –ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Eglistadir

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 6     Dettifoss – Thermal area – Hverfjall – Godafoss – Husavik – Whale Watching – Akureyri

–เช้า–
พาท่านชม น้ำตก Dettifoss อันเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull ตื่นตาตื่นใจกับความกว้างของชั้นน้ำตกที่กำลังไหลลงมา เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง

ชม Hverarondor Hverir อันเป็นทางออกของพลังงามความร้อนจากใต้พิภพ เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกัมถันโพยพุ่งออกมาจากหลุม ผ่านชมทะเลสาบสีเทอควอยต์ที่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพ่นควันฉุยตั้งอยู่เคียงข้าง ชม ปากปล่องภูเขาไฟ Hverfjall ปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดใน Iceland ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน

–บ่าย–
ออกเดินทางไปเที่ยว น้ำตก Godafoss ได้รับฉายาว่า น้ำตกพระเจ้า “Waterfall of the Gods” ก่อนเดินทางต่อไป เมืองฮูซาฟิค (Husavik) ชมบ้านเรือนที่มี ภูมิทัศน์เหมือนฉากละคร ลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็ก มีชั้นเดียว รูปแบบบ้านจะแตกต่างกันตามสไตล์และมีลักษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสี แลล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซึ่งคุณมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์

เดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ ประเทศไอซ์เเลนด์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการทำประมง ชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyri Church) สัญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างในปี 1940 หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Akureyri

Day 7     Dragnes Holmavik

–เช้า-บ่าย–
เดินทางสู่เขต West Fjord อันเป็นดินแดนห่างไกลและยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนมากนัก ระหว่างทางชมวิวทิวทัศทางตอนเหนือของ Iceland ที่แตกต่างจากทางตอนใต้เดินทางสู่ Drangsnes หมู่บ้านชาวประมงอันเรียบง่ายแห่งท้องทะเล westfjorf

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Holmavik

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ wesfjord

Day 8     Dynjandi

–เช้า–
เดินทางลัดเลาะชายฝั่งของ west fjorf ความความแปลกตาที่แตกต่างจาก Iceland ส่วนอื่น

–บ่าย–
ชมความยิ่งใหญ่ของ น้ำตก Dynjandi หรือเรียกอีกชื่อว่า Fjallfoss ที่แปลว่าฟ้าร้อง เป็นน้ำตกที่ประกอบไปด้วยน้ำตกเล็กๆ เจ็ดสายไหลมารวมกัน ตัวน้ำตกสูงรวม 100 เมตร กว้าง 30 เมตร ในช่วงบนและแผ่ขยายเป็นขนาดกว้างประมาณ 60 เมตร ที่ด้านล่าง

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Breidavik

Day 9  Látrabjarg –  Kirkjufell

–เช้า–
ชมหาดทรายสีทองที่ Breiđavík ที่มีฉากหลังเป็นขุนเขายิ่งใหญ่และน้ำทะเลสีสดใส นับเป็นหาดทรายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ Iceland นำชมหน้าผา Látrabjarg อันเป็นที่อยู่ของนกนานาสายพันธิ์ รวมถึง Puffin อันเป็นเอกลักษณ์ของ Iceland อีกด้วย

–บ่าย–
ดินทางกลับจากนั้นเดินทางสู่ Grundarfjörður หมู่บ้านเล็กๆที่มี Landmark เป็นภูเขารูปหมวก ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ชมอีกหนึ่ง Landmark ของเกาะ Iceland ที่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Grundafjord

Day 10   Kirkjufell – Lava cave – Hraunfossar – Blue Lagoon

–เช้า–
ถ่ายรูปกับภูเขาหมวก kirkjufell และน้ำตก kirkjufell อันมีความงามเป็นเอกลักษณ์ จากนั้นเดินทางสู่ Lava cave อันเกิดจากการไหลของลาวาไปตามโพรงใต้ดิน ในครั้งที่เกิดภูเขาไฟปะทุ เมื่อผ่านกาลเวลาไปลาวาแข็งตัวและกลายเป็นถ้ำใต้พิภพขนาดใหญ่

จากนั้นเดินทางต่อสู่ธารน้ำตกสีฟ้าที่เกิดจากการไหลของลาวาเมื่อนานมาแล้วก่อให้เกิดเป็นทางน้ำทอดตัวยาวไปตามแม่น้ำ hvita

–บ่าย–
มุ่งหน้าสู่ เมือง Keflavik แวะไปผ่อนคลายร่างกันที่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ที่นี่เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปแหวกว่าย นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งตัวน้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์นี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ว่ากันว่าช่วยรักษาโรคได้ด้วย ปล่อยอิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยครับ)

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Keflavik

Day 11  Keflavik – Copenhagen

–เช้า–
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เช็คอินสายการบิน wow air เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น

–บ่าย–
พาทุกท่านไปถ่ายรูปกับ เงือกน้อย little mermaid ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอเปนฮาเก้น เงือกน้อยผู้แสนสวยกำลังนั่งรอเจ้าชายตามเทพนิยายอันเลื่องชื่อ ของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สัน

นำท่านชม Amalianborg castle พระราชวังที่สร้างขึ้นสำหรับประทับช่วงฤดูหนาว ประกอบด้วยอาคารสี่หลังใหญ่ ล้อมรอบพื้นที่ทรงแปดเหลี่ยม ตรงกลางด้านในนั้นประดิษฐานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของผู้ก่อตั้ง Amalienborg ของกษัตริย์เฟรเดอริที่ 5 ไว้อีกด้วย

พาชม ท่าเรือ Nyhavn ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากสีสัน เพราะรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง ผสานไปด้วยบ้านเรือนสไตล์แดนิชหลากสีสันที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเกฟิอ้อน (Gefion Fountain) อนุสาวรีย์อันเป็นที่มาแห่งตำนานในการสร้างประเทศ ลักษณะเป็นน้ำพุรูปปั้นผู้หญิงกำลังถือแส้ไล่วัว 4 ตัว ที่มีตำนานเล่าขานกันว่า เทพเจ้าผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้พระนางกอบกู้ชาติ พระราชินีเกฟิอ้อน จึงแปลงร่างลูกชาย 4 คนให้เป็นโค เพื่อไถพื้นดินขึ้นมาจากใต้น้ำจนเกิดเป็นประเทศเดนมาร์ก

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Copenhagen

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ west fjord

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ west fjord

วันที่ 12     Fly Home

–เช้า–
อิสระตามอัธยาศัย ช่วงสายเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 ออกเดินทางจากโคเปนเฮเกน เวลา 13.50 น.

Day 13     Home sweet Home

06.30 น.
เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ Road Trip ไอซ์แลนด์ west fjord รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ (โคเปนเฮเก้น/ออสโล)-เรคยาวิค และภาษีสนามบิน
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาบน้ำแร่ บลูลากูน
 • ค่าเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – (โคเปนเฮเก้น / ออสโล)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติมภายในถ้ำน้ำแข็ง
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!