ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

วันที่จัด
 • Iceland Highlight  @ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 2562 / 10-21 เม.ย. 2562 ค่าทริป 129,000 บาท 
 • Iceland West Fjord @ 1 – 12 พ.ค. 2562 / 10 – 21 ก.ค. 2562 ค่าทริป 159,000 บาท  
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**


รีวิวทริปไอซ์แลนด์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1    Bangkok – Copenhagen

22.00 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H/J Gate4 เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 (เที่ยวเวลา 00.50 น.) บินตรงสู่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินตรง ใช้เวลาเดินทางสู่เดนมาร์ก ประมาณ 10 ชั่วโมง

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 2     Copenhagen – Keflavik 

–เช้า–
เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน wow air ใช้เวลา 3 ชั่วโมง

–บ่าย–
เดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองเรยาวิต แวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland สามารถเห็นตัวเมืองที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่ ชมโบสถ์กลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามชื่อของ ฮัลล์กรีมูร์ เพทูร์สซอน (1614 – 1674) กวีและนักบวชชาวไอซ์แลนด์ ฮัลล์กรีมสคิร์คยาตามศัพท์แปลว่า “โบสถ์ของฮัลล์กรีมูร์” โบสถ์ได้รับการออกแบบในสถาปัตยกรรมแบบเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ โดยสถาปนิกชาวไอซ์แลนด์ Guðjón Samúelsson ในปี 1937 เริ่มก่อสร้างในปี 1945 ใช้เวลาสร้างถึง 38 ปีจึงสำเร็จในปี 1986 ฮัลล์กรีมสคิร์คยานับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเรคยาวิก และเป็นหนึ่งในแบบอาคารเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ที่หาชมได้ยาก

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center ตั้งอยู่ริมอ่าว อาคารแห่งนี้ตบแต่งด้วยกระจก 6 เหลี่ยม เมื่อยามสะท้องแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดประกาย สีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่ นับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่หาดูได้ยากในโลก

ถ่ายรูปกับ Sun voyager (Solfar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ซึ่งชนะเลิศจากการประกวดปติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรยาวิคครบ 200 ปี Sun Voyeger แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปยังดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ ดินแดนแห่งความหวังและเสรีภาพ จากนั้นให้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองเก๋ๆ แห่งนี้

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมืองเรคยาวิค

iceland089-02

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 3     Thingvellir – Golden Circle – Selfoss

–เช้า–
หลังอาหารเช้า พาท่านชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ
ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก และได้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี 1789 ซิงเควลลิร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์แล–ทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร

–บ่าย–
นำชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้และยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร

ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที เกิดจากน้ำในโพรงหินใต้ดิน ได้รับความร้อนจากพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก เมื่อถึงจุดเดือดจึงขับเคลื่อนน้ำในโพรงขึ้นมาให้กลายเป็นน้ำพุร้อน

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Selfoss

iceland089-05

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 4     Seljalansfoss – Skoga – Dyrholaey – Vik

–เช้า–
หลังจากรับประทานอาหรเช้า พาทุกท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์(Seljalansfoss) มีความสูง 60 m อีกหนึ่ง Highlihgt น้ำตกแห่งนี้สามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ซึ่งทำให้มุมมองแปลกตาและน่าค้นหามากขึ้น ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) ที่มวลน้ำขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสูง 62 m ความสวยงามของน้ำตกเกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกันเป็นอย่างดี เรียกว่าถ่ายภาพอย่างไรก็ได้ออกมาสวยเสมอ

–บ่าย–
นำชม แหลม Dyrholaey (เดิมเรียกว่าเคปพอร์ตแลนด์โดยชาวอังกฤษ) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลโมตรที่ริมผาจะมีปฏิมากรรมธรรมชาติ เป็นแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเลมองกลับไปด้านหลังจะพบกับธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull glacier ถ่ายรูปเท่ห์ๆ กับหินบะซอลท์รูปร่างแปลกตา ลักษณะเฉพาะของถิ่นภูเขาไฟเหมือนมีใครมาแกะสลักไว้ เดินทางข้ามเขาสู่เมือง VIK ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vik แต่ถูกจับได้ โดยเทพแห่งแสง แดดในยามรุ่งสาง จึงถูกสาปให้กลายเป็นหินรูปทรงน่ากลัว ตั้งอยู่ในท้องทะเล

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง VIK

Day 5     LavaField – SvinafellsJokull – Ice Cave – Jokulsarlon – Hofn

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า  ระหว่างทางพาชม Lava mos ทุกหินลาวาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีก่อน ปกคลุมไปด้วยมอสหน้าแน่นจนมีสภาพแปลกตา สวยงาม แวะถ่ายรูปกันจนอิ่ม จากนั้นเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp  มีลักษณะเป็นเขตธารน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นมาหลายพันปีจากอิทธิพลการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งที่ทำให้เกิด Glacier floods

พาชมธารน้ำแข็ง SvinafellsJokull อันมีลักษณะเป็นกราเซียที่เกิดจากธารน้ำแข็ง Vatnajokul ผู้มาเยือนสามารถถ่ายภาพกับวิวกลาเซียและก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ในทะเลสาบเบื้องล่างอันแสนพิเศษนี้

ระหว่างทาง เราจะได้เห็นธารน้ำแข็งเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป จึงสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งแบบอลังการได้อย่างใกล้ชิด

–บ่าย–
เดินทางต่อไปที่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ซึ่งถือเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ธารน้ำแข็งแห่งนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ต่อมาจึงเกิดการละลายเรื่อยๆ จนเพิ่มพื้นที่มากขึ้นในทุกๆ ปี ทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน ลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบ  แวะถ่ายรูปกับกาดดำที่มีก้อนน้ำแข็งเรียงรายอย่างสวยงามแปลกตา

จากนั้นนำท่านไปชม ถ้ำคริสตัล (Crystal Cave) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเข้าไปชมความงดงามของถ้ำน้ำแข็ง จึงสามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูหนาว ความความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ก็คือ ผนังน้ำแข็งคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าอ่อนเหมือนกับก้อนคริสตัล ที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้ผนังถ้ำ ให้ความรู้สึกเหมือนเราท่องไปในดินแดนพิศวง และไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงในโลกนี้

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Hofn

iceland089-07

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 6     Hofn – Dettifoss – Myvatn

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางสู่ใจกลางประเทศไอซ์แลนด์ วันนี้เราจะลัดเลาไปตามแนว east fjord มีหน้าผาสูงชันและเลียบไปตามทะเล  แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพอันแปลกตา น่ามองอีกจุดหนึ่งของ iceland  ออกเดินทางข้าม Pass Modradalsfjallgurdar อันมีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตลอดเส้นทาง เราจะเห็นทัศนียภาพเป็นหุบเขาสีขาว สวยงามอย่างยิ่ง มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงหลังทางตะวันออกที่ชื่อเมือง egilstadir แวะทานอาหารกลางวันกันที่นี่

–บ่าย–
แวะชม น้ำตก Dettifoss อันเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull ตื่นตาตื่นใจกับความกว้างของชั้นน้ำตกที่กำลังไหลลงมา เป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง

ชม Hverarondor Hverir อันเป็นทางออกของพลังงามความร้อนจากใต้พิภพ เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกัมถันโพยพุ่งออกมาจากหลุม ผ่านชมทะเลสาบสีเทอควอยต์ที่มีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพ่นควันฉุยตั้งอยู่เคียงข้าง

ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมือง Myvatn ซึ่งมีทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อกว่า 2,300 ปีมาแล้ว

Day 7     Myvatn- Godafoss -Akureyri

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเข้า นำชม น้ำตก Godafoss ได้รับฉายาว่า น้ำตกพระเจ้า “Waterfall of the Gods” ก่อนเดินทางต่อไป เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไอซ์เเลนด์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการทำประมง ชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyri Church) เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองซึ่งโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940 หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Whale Watching) ซึ่งคุณมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ (เฉพาะเดือน เมษา – กย)

–บ่าย–
ให้อิสระให้ท่านช็อปปิ้งบน ถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata)

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Akureyri

DSCF5118

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 8     Akureyri- Grundafjord

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางต่อสู่ Snæfellsjökull ขตภูเขาไฟอายุ 700000 ปีที่มีกลาเซียปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ และเป็นฉากในนวนิยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth

–บ่าย–
เดินทางสู่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss สถานที่สำคัญเลื่องชื่อที่เมื่อมา iceland ต้องห้ามพลาดที่จะถ่ายรูปกับสถานที่นี้

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Grundafjord

Day 9     Grundafjord – HruanFoss- BlueLagoon – Keflavik

–เช้า–
หลังอาหารเช้า นำชม
ถ้ำลาวา 1 หมื่นล้านปี เกิดจากการที่ลาวาไหลลงมาส่งชางฝั่งทะเล แต่เกิดการแข็งตัวไม่พร้อมกัน จึงเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ  จากนั้นเดินทางสู่ HruanFoss น้ำตกอันเป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของลาวาในอดีต เดิมเป็นทางน้ำที่มีลักษณะพิเศษ ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำ Hvita ชม น้ำตก Barnafoss น้ำตกที่มีสายน้ำสีฟ้าอันเชี่ยวกราก

–บ่าย–
มุ่งหน้าสู่ เมือง Keflavik แวะไปผ่อนคลายร่างกันที่
บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ที่นี่เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปแหวกว่าย นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ เกิดความรู้สึกผ่อนคลายอีกทั้งตัวน้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์นี้ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ว่ากันว่าช่วยรักษาโรคได้ด้วย ปล่อยอิสระให้ท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยครับ)

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ Keflavik

iceland089-10

ทัวร์ Road trip ไอซ์แลนด์ Highlight

Day 10     Fly to Copenhagen

–เช้า–
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เชคอินสายการบิน wow air เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น

–บ่าย–
ถึงช่วงเที่ยง นำกระเป๋าเข้าสู่ที่พัก แล้วพาท่านสัมภัสบรรยากาศท้องถิ่นโดยการนั่งรถถไฟเที่ยวไปในเมืองโคเปนฮาเก้น อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองที่มีกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของยุโรป เลยก็ว่าได้ เพราะถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ราว ๆ คริสต์ศตวรรษที่ 10

พาชม ท่าเรือ Nyhavn ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตั้งอยู่สองข้างทาง พร้อมทั้งบ้านเรือนสไตล์แดนิช เต็มไปด้วยสีสันให้เก็บภาพความประทับใจกัน ชม Amalianborg castle พระราชวังที่ไว้สำหรับประทับช่วงฤดูหนาว ประกอบด้วยอาคารสี่หลังใหญ่ ล้อมรอบ พื้นที่ทรงแปดเหลี่ยม ตรงกลางด้านในนั้น ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของผู้ก่อตั้ง Amalienborg ของกษัตริย์เฟรเดอริที่ 5 ไว้อีกด้วย ชม Rosenborg Castle ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ศตวรรษที่ 17 ปราสาททรงยอดแหลมสูงตระหง่าน ภายในมีพระราชบังลังก์ พร้อมสิงโตสลักยืนเฝ้าล้อมรอบสามตัว

ถ่ายรูปกับ เงือกน้อย little mermaid สัญลักษณ์ของเมืองโอเปนฮาเก้น ที่กำลังนั่งรอเจ้าชายตามเทพนิยายอันเลื่องชื่อ ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน

–ค่ำ–
เดินทางเข้าที่พัก ณ โคเปนฮาเก้น

Day 11     Copenhagen – Bangkok

–เช้า–
อิสระตามอัธยาศัย ช่วงสายเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 ออกเดินทางจากโคเปนเฮเก้นเวลา 14.00

Day 12     Home sweet Home

06.30 น.
เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ (โคเปนเฮเก้น/ออสโล)-เรคยาวิค และภาษีสนามบิน
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาบน้ำแร่ บลูลากูน
 • ค่าเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – (โคเปนเฮเก้น / ออสโล)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติมภายในถ้ำน้ำแข็ง
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!