ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์

วันที่จัด
 • 20-31 ก.ค. 2561 ค่าทริป  129,000 บาท
 • 19-30 ก.ย. 2561 ค่าทริป  129,000 บาท

รูปรีวิวทริปนอร์เวย์

…รีวิวทริปนอร์เวย์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1     Bangkok – Oslo

21.00 น.  พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและแจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 2    Bangkok – Oslo – Lofoten – Svolesr

00.20 น.   เดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 (ถึงเวลา 07.25) จากนั้นต่อเครื่องไปยัง Leknes โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK 4106 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Bodo สายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 810

ถึง Leknes นำท่านชม Lofoten หมู่เกาะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย ทำให้หมู่เกาะแห่งนี้เคยถูกโหวตให้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในนอร์เวย์และเป็นหมู่เหาะที่สวยที่สุดในโลกมาแล้ว หากใครเป็นแฟนๆของอันนาและเอลซ่าคงจะคุ้นหูกันอยู่มิใช่น้อย เพราะ หมู่เกาะ Lofoten ถือเป็นต้นแบบของ Arendelle อาณาจักรของเจ้าหญิงทั้งสองนั่นเอง

–ค่ำ–

พักที่ Lofoten

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

 

Day 3     Lofoten

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะ Lofoten เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของนอร์เวย์ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะ 4 เกาะ  เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีชื่อเสียงด้านการตกปลาและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะที่รายล้อมไปด้วยภูเขาข้ำแข็ง และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวชมใน Lofoten เมืองลุพสเตด (Laupstad), Sildfpolines Church, พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum)

ชมหมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ที่พักอาศัย และประกอบอาชีพหลักคือฟาร์มปลาแซลมอล และปลาคอด เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่
ชมหมู่บ้าน Reine หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักบนหมู่เกาะโลโฟเตน ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งผู้มาเยือนอยากจะมาสัมผัส

–ค่ำ–

พักที่ Svolvær

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 4     Leknes – ฺBergen

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยังสนามบินเพื่อเดินทางไปยังเมือง Bergen เมืองแห่งภูเขาทั้งเจ็ด เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค เป็นหนึ่งในเก้าเมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปีสหัสวรรษ มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ มีบ้านไม้เก่าแก่สไตล์สแกนดิเนเวียน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมความงามของ Bergen จากมุมสูง และชม พิพิธภัณฑ์ดนตรี Troldhaugen Edvard Grieg Museum ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล

–ค่ำ–

พักที่ เมือง Bergen

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 5 Bergen – Steinsdalsfossen – Agatunet – Trolltunga

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตก Steinsdalsfossen หนึ่งในน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากความสูง 50 เมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือท่านจะสามารถเดินอ้อมไปทางด้านหลังของน้ำตก โดยที่ไม่เปียกน้ำ เพื่อฟังเสียงน้ำตกที่ดึงกึกก้องจากพลังน้ำอันมหาศาล โดยน้ำตกแห่งนี้จะมีปริมาณน้ำมากที่สุดเมื่อยามที่หิมะเริ่มละลาย น้ำตกแห่งนี้มีต้นทางมาจากแม่น้ำ Fosselva ที่ไหลมาจากทะเลสาบ Myklavatnet ซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 814 เมตร ในเทือกเขาเหนือน้ำตก

–บ่าย–

นำให้ท่านได้เที่ยวชมหมู่บ้าน Agatunet หมู่บ้านเล็กๆ ที่แสนอบอุ่น จากนั้นจึงออกเดินทาง จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมือง Odda ที่ถือเป็นแหล่งพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีบทบาทสำคัญของประเทศนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นก่อนขึ้นสู่เส้นทางพิชิต Trolltunga

–ค่ำ–

พักกันที่บริเวณ Trolltunga

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 6 Trolltunga

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยัง โทรลล์ทุงกา (Trolltunga) หน้าผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟยอร์ดนอร์เวย์ เป็นภาษานอร์เวย์ แปลว่า ลิ้นของโทรลล์ ตามลักษณะที่เป็นหินแผ่นบางยื่นออกไปจากหน้าผา ที่ความสูง 2,300 ฟุตเหนือทะเลสาบ Ringedalsvatnet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sørfjorden Fjord ในเมือง Odda ทางตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เราจะได้เห็นวิวงดงาม เป็นฟยอร์ด Fjord ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาเว้าแหว่งบริเวณปากอ่าว

–ค่ำ–

พักกันที่บริเวณ Trolltunga

Day 7   Trolltunga – Låtefossen – Svandalsfossen – Rodal Stave

–เช้า–

ชม น้ำตกเลทฟอสเซ่น (Låtefossen) มีความสูงประมาณ 165 เมตร (541 ฟุต) ด้านหน้าน้ำตกมีสะพานหินพาดผ่านซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สามารถชมน้ำตกได้อย่างใกลชิด นำท่านชม โบสถ์โรลดัล สเตฟว (Roldal stave church) เป็นโบสถ์ไม้ที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 และถือว่ายังเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดในภาคตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ ในอดีตนั้นโบสถ์แห่งนี้ไดรับความนิยมในของหมู่ผู้แสวงบุญเป็นอย่างมาก ปัจจุบันนั้นโบสถ์ยังคงอยู่ในการใช้งานปกติ และยังเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้อีกด้วย

–บ่าย–

เดินทางต่อไปชมธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่ Svandalsfossen ที่นี่ท่านจะสามารถเดินตามบันไดที่ทอดยาวตั้งแต่ด้านบนของน้ำตกลงไปจรดปลายฟยอร์ด จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ Røldal Stave สถานที่แสวงบุญที่มีชื่อเสียงมานานนับศตวรรษ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ที่สามารถขอพรได้จากไม้กางเขนภายในโบสถ์ จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Jørpeland

–ค่ำ–

คืนนี้พักที่ Jørpeland

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 8 Pilpit Rock

–เช้า-บ่าย–

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง Kjeragbolten ก้อนหินยักษ์ที่คั่นกลางหน้าผาสูงสุดหวาดเสียว ด้วยความสูง 984 เมตร โดยด้านล่างเป็นเหวลึก ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขา Kjerag ในโรกาแลนด์ ประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านชม Pilpit Rock หรือ Preikestolen หน้าผาสูงชันถึง 604 เมตร (1,982 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล เหนือ Lysefjorden ซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ ที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าแหว่งเป็นร่องลึก และฝั่งตรงข้ามคือที่ราบสูง Kjerag หน้าผา Pulpit Rock นี้เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณ 10,000 ปีก่อน เมื่อธารน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาและได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาไว้ กัดเซาะจนภูเขาเป็นเหลี่ยม จนธารน้ำแข็งละลายไป หน้าผาจึงกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบปัจจุบัน ด้วยรูปทรง ความสูง และความสวยงามของหน้าผาและทิวทัศน์ ทำให้ Pulpit Rock ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน มุ่งหน้าสู่เมือง Stavanger ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของนอร์เวย์ รวมไปถึงการแหล่งผลิตปลากระป๋องและการต่อเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านชม ย่านเมืองเก่าสตาวังเงร์ (Old Stavanger) ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองที่ทอดยาวไปตามถนนสายเก่าที่คดเคี้ยวไปมา ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นที่ตั้งของ อาคารไม้เก่าจากศตวรรษที่ 18-19 ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

–ค่ำ–

คืนนี้พักที่ เมือง Stavanger

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์

Day 9 Stavanger – Egersund – Songndalstrand – Kristiansand

–เช้า–

นำท่านชม Egersund ท่าเรือประมงที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ ก่อนนำท่านเยี่ยมชม Sogndalstrand หมู่บ้านเล็กๆ ที่แสนสงบซึ่งประกอบไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18

จากนั้นก่อนนำท่านชม At Flekkefjord ซึ่งอยู่ทางตะวันตกโดยรถยนต์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศชายฝั่งทะเลที่หลากหลาย ทั้งหินที่ดูเรียบเนียน และ ขรุขระแปลกตาตามการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง พาท่านผจญภัยไปตามแนวผาลาดชัน ป่าไม้ และโขดหิน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่งดงามจนถึงที่หมาย

–บ่าย–

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมบรรยากาศของเมือง Kristiansand เมืองชายฝั่งที่มีท่าเรือประมงที่ทันสมัยและคึกคักไปด้วยผู้คนจากหลากทิศ

–ค่ำ–
คืนนี้พักที่ Kristiansand

วันที่ 10 Kristiansand – Sandefjord – Oslo

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมือง Sandefjord เมืองที่เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ของชาวสแกนดินเนเวียนที่โด่งดังจากอุตสาหกรรมการล่าปลาวาฬ จนทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในนอร์เวย์ ชมพิพิธภัณฑ์ล่าปลาวาฬ ที่บอกเล่าความเป็นอยุ่ของการใช้ชีวิตของผุ้คนเมืองนี้ที่ต้องออกล่าวาฬหาเลี้ยงชีพ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองออสโล

–บ่าย–

นำท่านชม เมืองออสโล ชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติ ที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

–ค่ำ–

พักที่ เมือง Oslo

Day 11 Oslo -Bangkok

14.15 น.   เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 955

เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

Day 12     Bangkok

06.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

ทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์ รวม

 • ตั๋วเครื่องภายในประเทศ
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ออสโล
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการทัวร์ RoadTrip นอร์เวย์
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!