ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่จัด
 • 12 – 21 เม.ย. 2562 ค่าทริป 99,000 บาท
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

รีวิวทริปกรีซ ซานโตรินี มิโคนอสกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1    กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

18.00 น.
พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY401 ออกเดินทางเวลา 20.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตัลบลู ถึงเวลา 00.15 น.

วันที่ 2     เอเธนส์

02.15 น.
เดินทางต่อไปยังเอเธนส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY93

06.35 น.
เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Sintagmar Square) เป็นที่ตั้งของอาคารที่ทำการรัฐบาลและอาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวรูปเกือกม้า สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส บริเวณนี้ทุกๆ ชั่วโมงจะมีการเปลี่ยนการ์ดทหารกรีก จากนั้นแวะเดินเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

–เย็น–
หลังอาหารเย็น พักผ่อนที่โรงแรม **พักเมืองเอเธนส์**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่ 3     เอเธนส์ – เดลฟี่ – เมธีโอร่า

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองเดลฟี่ (Delphi) อยู่ห่างจากกรุงเอเธนส์ 164 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาถึงกรุงเอเธนส์ล้วนจะมาเยือนเมืองนี้บนยอดเขาที่มีความสูง 700 เมตร เป็นที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลที่สร้างขึ้นเมื่อ 510 ปีก่อนคริสตกาล และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักิดสิทธิ์อื่นๆรวมทั้งโรงละครหินที่จุคนได้ 5,000 คน ประวัติเมือง Delphi ย้อนหลังไปเมื่อครั้งที่สถานที่นี้เคยมีควันพุ่งออกมาจากหิน ทำให้กลายเป็นที่สักการะเทพีแห่งธรณี (Earth Goddess) ที่มีชื่อว่า Gaea หรือ Themis ซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณนี้เป็นสะดือของโลก (earth navel) ต่อมาชาวครีตได้นำเทพอพอลโลมาให้ผู้คนรู้จักในฐานะเทพพยากรณ์

–บ่าย–
ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโล สร้างขึ้นเมื่อ 510 ปีก่อนคริสตกาล และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เที่ยวโรงละครหิน The Delphi Theatre ที่จุคนได้กว่า 5,000 คน เเละเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Delphi ที่เก็บรูปปั้นชิ้นสำคัญๆ ไว้อย่างเช่น Sphinx of the Naxians ถวายวิหารอพอลโล รูปหินอ่อนกลม (เหมือนศิวลึงค์ของชาวฮินดู) ที่เรียกว่า Delphic Ompalos ที่เคยตั้งอยู่หน้าวิหาร Temple of Apollo อันศักดิ์สิทธิ์ ถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Kalambaka (ประมาณ 3 ชม.)

–ค่ำ–
หลังอาหารเย็น พักผ่อนที่โรงแรม **พักเมืองเมธีโอร่า**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่ 4     เมธีโอร่า – เอเธนส์

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเยี่ยมชม Meteora หนึ่งในสถานที่พิเศษสุดและไม่เหมือนใคร ป่าหิน Meteora เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าประทับใจ ชม Meteora Klöster วัดหรือสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาหิน โดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทั้งทางศาสนาและความสำคัญของธรรมชาติ

–บ่าย–
เดินทางกลับกรุงเอเธนส์ อิสระอาหารเย็น และพักผ่อนที่โรงแรม **พักที่เมืองเอเธนส์**

วันที่ 5          เอเธนส์ – พาเธนอน

–เช้า-บ่าย–
เที่ยวชม อะโครโพลิส (Acropolis) ป้อมปราการหรือเมืองบนเทือกเขาสูงมีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ เยี่ยมชมมหาวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) เป็นวิหารที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในด้านความงดงาม สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนา หรือเทพีแห่งปัญญาและความรอบรู้ เเละวิหารอิเรคทีออน รูปปั้นเทพี 6 นาง ที่ทำหน้าที่เป็นเสาใช้ศีรษะค้ำยันหลังคาซึ่งมีชื่อเรียกว่า คารีอาทีด แต่รูปปั้นบนระเบียงที่ทุกท่านเห็นเป็นเพียงแบบจำลองจากของเดิมเท่านั้น ของจริงจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส

**พักเมืองเอเธนส์**

วันที่ 6    เอเธนส์ – ซานโตรินี

–เช้าตรู่–
เดินทางไปยจังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เกาะซานโตรินี่ โดยสายการบิน OLYMPIC AIR เที่ยวบินที่ OA352 เวลา 07.15-08.00 น.

ชมหมู่บ้านเอีย (Oia) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของซานโตรินี่ ชาวบ้านในเมืองนี้มักสร้างบ้านทรงกลมสีขาว หลังคาเป็นรูปโดมทาด้วยสีน้ำเงินเข้ม และบ้านที่มีโครงไม้เหมือนกังหันลมติดอยู่ที่ตัวบ้าน ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเมืองนี้ เดินเล่นลัดเลาะตามตรอกซอกซอยน้อยใหญ่

–บ่าย–
แวะชม ชิม ช๊อป ของน่ารักๆ ในร้านค้าท้องถิ่น ถ่ายรูปกับการประดับประดาของชาวซานโตรินี เเวะตามจุดถ่ายรูปไฮไลท์ เก็บภาพให้หนำใจ จะได้มีภาพไปขึ้น Profile แบบไม่รู้เบื่อ

เข้าที่พักที่หมู่บ้านฟีร่า เมืองฟีร่า (Fira) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะ Santorini ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงจากทะเล 250 เมตร จุดนี้เราจะมองเห็นเรือ Ferry ขนาดใหญ่ เข้าจอดเทียบท่าและมองเห็นวิวพาโนราม่าของทะเลเมดิเตอเรเนียนได้อย่างสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านเดินเล่นดื่มด่ำบรรยากาศอาทิตย์อัสดงลาลับขอบฟ้าสีคราม

**พักที่เกาะซานโตรินี่**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่ 7    ซานโตรินี

–เช้า–
ตื่นแต่เช้ารับลมทะเลงามกันอีกวัน แวะเก็บตกจุดถ่ายภาพสวยๆที่เราจะพาคนไปชมแบบ exclusive กับมุมถ่ายภาพเก๋ๆ ของ Santorini ที่ดังไปทั่วโลก

–บ่าย-เย็น–
คล้อยรอคอยแสงสุดท้ายที่จุดชมพระอาทิตย์ตก ฉากหน้าเป็นเมืองเอียอันคุ้นตา แต่งแต้มด้วยสีชมพูพาสเทลหวานจับใจ รอคอยตะวันตกลงสู่ทะเลอีเจี้ยน ดังภาพวาดอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาเห็นด้วยตาตนเอง

**พักที่เกาะซานโตรินี่**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่ 8     ซานโตรินี่ – มิโคนอส

–เช้า–
เดินทางไป เกาะมิโคนอส โดยเรือเฟอรี่ SEAJETS เวลา 09.30 -12.40 น. สู่เกาะมิโคนอส เกาะที่อยู่ในกลุ่มเกาะ Cyclades ในตอนกลางของกลุ่มหมู่เกาะกรีซ เดินทางถึงเกาะมิโคนอส ให้ท่าน ชมเมืองเก่ามิโคนอส เอกลักษณ์อาคารบ้านเรือนทาสีขาวสะอาด ตัดกับประตูหน้าต่างที่ทาสีฟ้าสด และโบสถ์ที่ทาสีหลังคาโดมโค้งด้วยสีแดงจัด ในช่วงแสงอาทิตย์สีอ่อนๆ กำลังพาดผ่านประตูสีฟ้าและผนังบ้านสีขาว

–บ่าย–
เยี่ยมชม Little Venice คล้ายกับที่เมืองเวนิซ อิตาลี เดินเที่ยวคอร่า (Chora) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกาะ ประกอบไปด้วยร้านค้าและบ้านเรือนมากมายซึ่งเชื่อมกันด้วยทางเดินแคบๆ บางช่วงให้เฉพาะคนเดินเท่านั้น สะดุดตากับ กังหันลม 5 หลัง Mykonos Famous Windmill ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้อันโดดเด่นให้คนทั่วทุกมุมโลกได้จดจำ

**พักที่เกาะมิโคนอส**

วันที่ 9     มิโคนอส

–เช้า-เย็น–
เดินเล่นชมเมือง Mykonos ลัดเลาะซอกซอยเล็กๆ ถ่ายรูปกับบ้านเรือนขาวตัดฟ้า และร้านเก๋ๆ ริมทาง รวมถึงเลือกซื้อของฝากน่ารักๆ ฝากคนที่คุณคิดถึง ที่มิโคนอสมีเอกลักษณ์ คือ ตรอกเล็กตรอกน้อย และแต่ละบ้านก็มีการตกแต่งแตกต่างกัน ที่นี่จึงเดินซอกซอนตามซอยได้แบบไม่รู้เบื่อ เพราะเรารู้ว่าภาพสวยๆ กับสถานที่ต้นตำหรับความชิคนั้นคือเป้าหมายที่ทำให้ทุกคนต้องเดินทางไกลมาถึงที่นี่ เราให้เวลาอิสระในการเก็บภาพเก๋ๆ รวมถึงช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หรือจะนั่งดื่มคอกเทลชิวๆ หลีกเร้นจากการทำเวลา หนีหน้าจากความเร่งรีบ ใช้ช่วงเวลาที่นี้ให้มีคุณค่าน่าจดจำ ในเมืองอันเป็นสเน่ห์แห่งท้องทะเลกรีซ

**พักที่เกาะมิโคนอส**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

วันที่ 10     มิโคนอส – เอเธนส์ – กรุงเทพฯ

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระช่วงเช้าเดินเล่นในตัวเมืองเอเธนส์ ซื้อของฝากที่ระลึก จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

14.50 น.
เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบิน EY90 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี เวลา 20.25 น.

21.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY402

วันที่ 11          กรุงเทพฯ

07.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเรือจาก เอเธนส์-มิโคนอส / มิโคนอส-ซานโตรินี
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ถ้ามี )
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการบริการ

 • ออกทริปที่ 7 ท่าน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)


Trip Gallery
error: Content is protected !!