ทัวร์ Road Trip นอร์เวย์ Lofoten Tromso Svalbard

วันที่จัด
 • 5 – 16 ธ.ค. 2561 ค่าทริป 149,000 บาท
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**

รีวิวทริปนอร์เวย์

…รีวิวทริปนอร์เวย์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1     Bangkok

21.30 น. 
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการเช็คอิน

Day 2     Bangkok – Oslo – Tromso 

00.55 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 ไปยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

07.25 น.
ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ทําพิธีผ่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นจึงนำท่านต่อเครื่องไปยังเมือง Tromso โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ SK4414 เวลา 10.00-11.50 น.

เดินทางถึงเมืองทรอมโซ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน

–เที่ยง–
นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนและสถาปัตยกรรม อันสวยงามใจกลางเมืองทรอมโซ ที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยจะเห็นความเป็นเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนต่างๆที่เป็นไม้เก่าแก่ แต่กลับถูกฉาบทาให้มีสีสันที่ฉูดฉาดสะดุดตา

–เย็น–
หลังอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
***ล่าแสงเหนือ***

 

 Day 3     Tromso – Sami Village – Tromso Cathedral

–เช้า–
รับประทานอาหารที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEERSLEDDING)ยานพาหนะของซานตาครอส เพื่อ

ไปยังหมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นนเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรอมโซ ระหว่างทางไกด์ท้องถิ่นที่เป็นชาวซามิจะบอกเล่าเกียวกับประวัติและการตั้งถิ่นฐานของชาวซามิในเขตแลปแลนด์ (LAPLAND) เมื่อเดินทางถึง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจม ของชาวซามิ (LAVVO) บริการท่านด้วยซุปร้อนๆ ทีเรียกว่า BIDUS ทําจากเนื้อสัตว์ มันฝรั่งและแครอท ใช้สําหรับในการแต่งงานเสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง

–เที่ยง–
ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) เป็นมหาวิหารไม้เก่าแก่ ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1861 ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง จึงเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างมากทั้งด้านความสวยงามและสถาปัตยกรรมที่ออกแบบในสไตล์กอธิค ที่พิเศษไปกว่านั้น มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวิหารที่มีความเก่าแก่มากที่สุดอีกด้วย

–ค่ำ–
หลังอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
***ล่าแสงเหนือ***

Day 4  Tromso – Svalbard – Husky Safari

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยัง Svalbard  โดยสารการบิน Scandinavia Airline เที่ยวบินที่ SK4414 เวลา 12.25 – 14.40 น.

–บ่าย–
เดินทางถึงเมืองลองเยียร์เบียน บนหมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกระหว่างประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ เกาะแห่งนี้จึงอยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือเพียง 1,338 กิโลเมตรเท่านั้น ที่ละติดจูด 74 ถึง 81 องศาเหนือ จึงมีอากาศหนาวเย็น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะสวาลบาร์ดที่หมายถึง “ชายฝั่งอันหนาวเย็น” ในเวลาต่อมา หมู่เกาะสวาลบาร์ดได้ปรากฏครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1194 ในหนังสือประจำปีของชาวไอซ์แลนด์ แต่การค้นพบอย่างจริงจัง จนทำให้หมู่เกาะแห่งนี้ปราฎอย่างชัดเจนบนแผนที่โลก เมื่อปี ค.ศ. 1596 โดยวิลเลม บาเร็นตส์ และคณะสำเร็จชาวดัตช์ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมต่างๆบนเกาะสวาลบาร์ด ไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองถ่านหิน การค้นคว้างทางวิทยาศาสตร์ การล่าแมวน้ำ กิจกรรมล่าวาฬ เป็นต้น โดยมีหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จากนั้นพาท่านเปิดประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและประทับใจ ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Husky Safari) ที่รู้จักกันดีในนาม “ฮัสกี้” ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 3,000 ปีเพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของสัมภาระต่างๆ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่อันปกคลุมไปด้วยน้ำหิมะและน้ำแข็ง ทำให้ “ฮัสกี้” ได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุด

–ค่ำ–
หลังอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

 

Day 5     Svalbard

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าเยี่ยม โบสถ์สวาลบาร์ด เป็นโบสถ์ที่อยู่เหนือที่สุดในโลกและเป็นโบสถ์เพียงแห่งเดียวของเมืองสวาลบาร์ด การตกแต่งภายในของโบสถ์แห่งนี้อาจไม่เหมือนกับที่พบในวาติกัน แต่ก็คุ้มค่ากับการไปเยือนอย่างยิ่ง

นำท่านชม พิพิธภัณฑสวาลบาร์ด พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรรมชาติในแถบอาร์กติกและสวาลบาร์ด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงที่ทันสมัยในรูปแบบดั้งเดิมด้วยรูปแบบสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นใหม่

–บ่าย–
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านใจกลางเมืองที่มีให้เลือกชมเลือกซื้อจำนวนมาก

–ค่ำ–
หลังอาหาร นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

Day 6    Svalbard – Tromso – Lofoten

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินเล่นเพลินๆ ย่านใจกลางเมืองลองเยียร์เบียน ชมความสวยงามแบบคลาสสิกกับสถาปัตยกรรมที่เรียงรายกันอย่างสวยงาม โดยเฉพาะ บ้านเรือนสีสันสดใส ที่สะดุดตาสะดุดใจผู้มาเยือนอย่างมาก

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับ ทรอมโซ โดยสารการบิน  Scandinavia Airline เที่ยวบินที่ SK4425 เวลา 14.45 – 16.20 น. เมื่อเดินทางถึงทรอมโซ จากนั้นนำท่านต่อเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อไปยัง Lofoten โดยสารการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF817 18.55 – 19.45 น.

–ค่ำ–
หลังอาหารนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นอร์เวย์

Day 7     Lofoten

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางบน Atlantic Road ซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นจึงนำท่านเที่ยวชมความสวยงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติ ของ หมู่เกาะ Lofoten ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 4 เกาะ มีชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและการตกปลา  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงอีกด้วย โดยมีจุดเด่นคือ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่สร้างบ้านเรือนเรียงรายอยู่บนเกาะ โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งอันสวยงาม ที่พิเศษไปกว่านั้น เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่งดงามที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง พร้อมกันนี้ ท่านจะได้เที่ยวชม สัมผัสกลิ่นไอวิถีชีวิตใน Lofoten เมืองลุพสเตด (Laupstad), Sildfpolines Church เยี่ยมชมร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) อีกด้วย

–บ่าย– 
หลังรับประทานอาหาร ชมความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆบนหมู่เกาะโลโฟเตน ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึ่งพวกเขามีอาชีพหลักๆ คือ การเลี้ยงปลาแซลมอนและปราคอดในฟาร์ม

–ค่ำ–
หลังอาหาร นำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นอร์เวย์

Day 8     Leknes – Oslo

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เดินทางกลับเมืองออสโล โดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF809 11.40-12.05 น. โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโบโด จากนั้นเดินทางต่อ โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ SK4111 เวลา 12.35-14.00 น.

–บ่าย–
นำท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด นำกระเป๋าเข้าสู่ที่พัก

Day 9     Oslo – Bangkok

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปยังสนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG955 ออกเดินทางจากออสโลเวลา 14.15 น.

Day 10     Bangkok

06.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รวม

 • ตั๋วเครื่องภายในประเทศ
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ อพาร์ทเม้นแบบมีห้องครัวในบางคืน
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ออสโล
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!