ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

วันที่จัด
 • 16 – 24 ก.พ. 2562 ค่าทริป 72,900 บาท
 • 6 – 14 เม.ย. 2562 ค่าทริป 72,900 บาท


รีวิวทริปยุโรปตะวันออกกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง


วันที่ 1   BANGKOK – MUNICH

21.00 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถวH/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. บินสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง

วันที่ 2 MUNICH – SALZBURG

07.05 น.
เดินทางถึงกรุงมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น รับสัมภาระแล้วเดินทางสู่ Salzburg (180 km ) เมืองแห่งเสียงดนตรีนี้ อันเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก “โมสาร์ท” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีแม่น้ำ Salzach ไหลผ่านกลางเมือง โดยแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง นำท่านชมสวนมิราเบล สวนสวยประจำเมืองซัลเบิร์ก อดีต ที่นี่เป็นที่ประทับในฤดูร้อนของเจ้าผู้ครองนคร และเป็นฉากที่ใช้ถ่ายภาพยนต์เรื่อง The sound of music อีกด้วย

–บ่าย–
เดินเล่นเลาะ ริมน้ำ Salzach โดยมีจุดหมายปลายทางที่ย่านเมืองเก่า เริ่มต้นจาก สะพาน Staatsbrucke ทีมีกุญแจคู่รักคล้องอยู่เต็มราวสะพาน พาทุกท่านชอปปิ้งเบาๆเพลินๆ ที่ ตลาดเก่า Alter Market เพื่อซื้อของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ เพราะจากจุดนี้ไม่ไกลมากนัก จะเป็น จัตุรัส Residenzplatz พร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุและบรรยากาศแสนสวย

จากนั้นนั่งรถรางสู่ ป้อมปราการโบราณ Hohensalzburg Fortress ที่ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1000 ปี ต่อมาได้มีการสร้างและต่อเติมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร โดยป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ยังเป็นป้อมขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการอนุรักษณ์ไว้ในยุโรปกลาง จุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง Salzburg จากมุมสูงได้ทั้งเมือง พร้อมอำลาแสงสุดท้ายของวันจากมุมสูง

–ค่ำ–
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ ซัลเบิร์ก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3     Salburg – Hallstatt – Salzwelten

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองเมือง Hallstatt ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางอันสวยงาม และตราตรึงใจ มุ่งหน้าสู่ ฮัลล์ซตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยอายุกว่า 4500 ปีเป็นเมืองเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่ตั้งอยู่ในหุบเขาริมทะเลสาบถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน สร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขาริมทะเลสาบ

–บ่าย–
นำทุกท่านสู่จุดชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นเมือง Hallstatt และทะเลสาบอันโอบล้อมด้วยขุนเขาอยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปกันเต็มที่แล้วพาไปชม เหมืองเกลือ Hallstatt Salt Mine  เหมืองเกลือแห่งฮอลสตัดนับเป็นเหมืองเกลือเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 5000 ปี จนเรียกยุคนั้นว่า Hallstatt Iron Age  เนื่องจากสมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นเกลือจึงมีความสำคัญมาก ที่ตรงไหนมีเกลือก็เปรียบเหมือนมีทอง ในปัจจุบัน Hallsatt salt mine ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ในการเดินทางเข้าสู่เหมือง เราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดหมีสีแดงและสีเขียว โดยวิทยากร จะนำบรรยายประวัติศาสตร์การทำเหมือง โดยในเหมืองจะมีไม้เลื่อน ให้ได้ประลองความเร็ว เป็นกิจกรรมสนุกๆที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงเหมืองเกลือ ได้เวลาสมควร เดินทางลงจากเหมือง  จากนั้นอิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านที่เป็นดินแดนในฝันของใครหลายคน มุมถ่ายรูปต่างๆมากมายให้ได้ครีเอทและเก็บเป็นที่ระลึก

austria018-002

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

–ค่ำ–
คืนนี้พักผ่อนกันที่เมือง Hallstatt

วันที่ 4     Vienna – Hundertwasserhaus – Grinzing – Prater

–เช้า–
หลังอาหารเช้า โบกมืออำลา Hallstatt เหลือทิ้งไว้แค่เพียงความทรงจำอันสวยงาม ระหว่างเดินทางกลับสู่เวียนนา ผ่านทะเลสาบที่มีวิวสวยๆ เช่น traunsee ที่มีภูผาอันยิ่งใหญ่เป็นฉากหลัง ออกเดินทางสู่ทะเลสาบ เซนต์ โวล์ฟกัง เป็นหนึ่งเมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองเล็กน่ารักขนาดกะทัดรัดมีเทือกเขาสูงใหญ่เป็นฉากหลัง เชิญทุกท่านล่องเรือชมความงามอันสงบกลางทะเลสาบน้ำใสราวกระจก

–บ่าย–
เดินทางถึงเวียนนา เมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก อันแสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก นำทุกท่านเก็บของที่ โรงแรม เย็นย่ำตะวันคล้อย นั่งรถรางไปกรินซิ่งหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นในหุบเขาติดกับป่าเวียนนา มีบ้านสวย ทิวทัศน์และบรรยากาศรื่นรมย์เหมาะกับการเดินเล่น จุดชมวิวมองเห็น เมืองเวียนนาในอีกมุม ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน

(หากมีเวลา)พาชมกลุ่มบ้านสีสันสดใส ที่ Hundertwasserhaus ออกแบบโดยสถาปนิกผู้รังเกียจเส้นตรง Hundertwasser’s Strange Architecture แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหม แนวคิดคือการออกแบบความงามที่เติบโตอย่างไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว ปรัชญาคือทําไมจะต้อง ออกแบบให้เป็นเส้นตรงเมื่อความสวยงามไม่มีกฏเกณฑ์ แค่นี้ก็สนุกแล้ว

 ค่ำคืนนี้ หากใครยังไม่เหนื่อนเกินไป ชวนกันไปเดิน Prater สวนสนุกแห่งแรกของยุโรป ที่มีชิ้งช้าสวรรค์ อายุกว่า 150 ปี (ไม่รวมค่าขึ้น)

austria018-004

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

–เย็น–
ค่ำนี้เราจะเข้าพักกลางกรุงเวียนนา

วันที่ 5         Vienna – Schonbrunn – Melk

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้ว นำพาทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังเชินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก  ที่สร้างเพื่อประชันความวิจิตรโอฬารกับพระราชวังแวร์ซาย ด้านนอกสร้างตามแบบศิลปะบารอคซึ่งกำลังอยู่ในยุคทอง ส่วนด้านในตกแต่งด้วยศิลปะแบบร็อกโคโคที่เน้นความอ่อนช้อย โปร่งเบา สบายตา ตามพระบัญชาของพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรเซีย แวดล้อมด้วย อุทยานสวนดอกไม้แบบบาร็อค ใจกลางอุทยานคือ ลานน้ำพุเนปจูน นอกจากนี้ยังมีสวนวงกตและสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบนเนินเขาด้านบนมีอนุเสาวรีย์ขนาดเล็กชื่อ กลอเรียตเต้ (Gloriette) เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิค จากบนนั้น ยืนชมทัศนียภาพเมืองเวียนนาและป่าเวียนนาที่อยู่ไกลออกไปได้เพลินๆ

–บ่าย–
พาเดินลัดเลาะตรอกซอกซอย สไตล์ไปไหนมาพาเพลิน ทำความคุ้นเคยกับกรุงเวียนนา ไปทักทาย โยฮันน์ สเตราสส์ คีตกวีเอกเลื่องชื่อใน สวนสวย Stad Park ชมความงามของสวนดอกไม้  พาชมอีกหนึ่งอันซีน ไปบนถนนโบราณ ผ่านโบสถ์พระราชวัง อนุเสาวรีย์ อาคารสวยๆ อันเป็นมนต์เสน่ห์เมืองหัวใจของยุโรปที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตก ชม โบสถ์ Karlskirche โบสถ์สุดสวยสไตล์ไบเซนไทน์และบาร็อคสวนสาธารณะ พระราชวัง พิพิธภัณฑ์เวียนนา โรงโอเปร่า โรงแรมซ่าเค่อร์ Sacher Hotel (เจ้าของเค้กช็อคโกแล็ต Sachertorte ชื่อดังที่เป็นหนึ่งในตำนานของเวียนนาที่ใครมาเวียนนาต้องลิ้มลอง)เดินชมความหรูหราของร้านค้าสองฟาก ถนน Karntnerstabe ที่มีทุกอย่างจากร้านดังสุดแพงจนถึงอาหารจานด่วนราคาประหยัด อิ่มแล้วแวะชื่นชม Stephan Cathedral มหาวิหารโกธิกสูงที่สุดอยู่คู่บุญเมืองเวียนนามากว่าแปดร้อยปี

เดินเข้า ย่านGraben ถนนดังอีกสายที่มีร้านคลาสสิคสุดสวยขายงานศิลปะลือชื่อรวมไปถึงของแบรนด์เนม และร้านเค้กชื่อดัง Cafe Damel ที่มี Creme Schnitte (cream slice) แสนอร่อย แดดร่มลมโชยเดินทางกลับโดยรถรางในเส้นทาง Old ring road ผ่าน พระราชวัง Hofburg รัฐสภาและศาลาว่ากลางเมือง จากนั้นได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่เมือง Melk อันเป็นเมืองที่อยู๋ไปทางตะวันตกของเวียนนาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

–ค่ำ–
เย็นนี้เราจะพักที่ Melk

austria018-005

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

วันที่ 6   เมลค์ – เทลค์– ปราก

–เช้า– 
ชมเมือง Melk เมืองแห่งนี้ เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของศาสนสถาน ขนาดใหญ่ (วัดของชาวคริสต์ ที่เรียกว่า Melk Abbey)  นำทุกท่านเยี่ยมชม วิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูป ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสำคัญยิ่งในการอบรมบาทหลวงและเหล่านักร้องรุ่นเยาว์ที่ขับกล่อมในโบสถ์หลวง วิหารหลังนี้ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของที่นี่ ที่ว่าใครมาเมืองนี้ก็ต้องแวะมา ที่ทางลงของตัวปราสาทเสร็จ เป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆ มีเวลาให้สมาชิกได้เดินหามุมเก๋ๆถ่ายรูปกัน รับประกันว่าน่ารักถูกใจกันแน่นอน โดยเฉพาะในตัวโบสถ์ที่มีภาพวาด ที่นับได้ว่าสวยงามที่สุดในออสเตรีย เรารับประกันความพึงพอใจ

เดินทางข้ามสู่ประเทศเชคสู่ เมือง telc เมืองมรดกโลกอีกแห่งของประเทศเชค เมือง Telc นี้ได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 800 ปีมาแล้ว ซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่าง โบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มีการสร้างอาคาร บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเรเนสซองและบาร็อค ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตา และลงตัว เอกลักษณ์นี้เองจึงทำให้ได้รับการยกให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1992 ถ่ายรูปเมืองกับตึกสวยๆตามอัธยาศัย

–บ่าย– 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ กรุงปราก เมื่อถึงกรุงปราก พาชม ชมวิวโค้งแม่นํ้าวัลตาวาที่ เห็นสามสะพานเรียงกันราวกับภาพฝัน นั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองปราก ที่สามารถมองเมืองปรากได้จากมุมสูง และเห็นปราสาทปรากอันยิ่งใหญ่อยู่ข้างๆ จะนั่งจิบกาแฟหรือปีนหอคอยขึ้นไปถ่ายรูปก็ได้

austria018-006

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

–ค่ำ– 
เย็นนี้เราจะพักที่กรุงปราก

วันที่ 7        นาฬิกาดาราศาสตร์ – Charls Bridge – Cesky Krumlov

–เช้า–
พาท่านเดินเที่ยว สะพานชาร์ลส์ มาให้ถึงก่อนคลื่นมหาชนจะมาถึง เก็บรูปตัวเองกับบรรยากาศแสนสวยแสนสงบ ให้สมกับการเป็นสะพานอันดับ 1 ในโลก ที่ทุกคนจะต้องดั้นด้นมาถึงให้ได้ ชื่นชมรูปปั้นนักบุญคนสำคัญที่ยืนเรียงรายบนสองฝั่งสะพาน เดินผ่าน โดยเฉพาะนักบุญเนโปมุก สัมผัสหมาน้อย ใต้แท่นของนักบุญ แล้วท่านจะได้กลับมาอีก เดินเล่น ย่าน Lesser Town ที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าคลาสสิคและนิยมใช้เป็นฉากถ่ายหนัง เยี่ยมชม โบสถ์ St.Nicholas ศิลปะยุคบาร็อกที่โดดเด่น ชมความยิ่งใหญ่มโหฬารตระการตาของ ปราสาทปราก เมืองหลวงและพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เชค ซึ่งมีมหาวิหาร St.Vitus สร้างตัÊงแต่ศตวรรษที่ 9 และใช้เวลาสร้างและขยายเพิ่มเติมติดต่อกันมากว่า 900 ปี เดินเล่น Golden Lane ตรอกทองคํา ถนนเล็กๆ ที่อดีตเป็ นที่อยู่ของนักเขียนและศิลปินระดับเทพของชาวเชค

–บ่าย–
เดินชม เมืองเก่า “โอลด์ทาวน์” โดยเดินตามรอยเส้นทางพระราชดำเนินของเจ้าผู้ครองกรุงปรากในอดีตซึ่งมีจตุรัสเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมือง ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุหลายร้อยปีเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มารวมกัน เมื่อเข็มนาฬิกาหมุนครบชั่วโมง มีศาลาประชาคมที่โดดเด่นด้วยศิลปะอาร์ทนูโวอยู่หัวถนนเคียงข้างกับประตูดินปืนศิลปะโกธิกที่น่าเกรงขาม

เยี่ยมชม Church of St.Nicholas และ Church of Our Ladybefore Tyn เพลิดเพลินกับฟังประวัติ และ ชมตึกแถวอาคารโบราณ สีหวานสไตล์ร็อคโคโค ที่หน้ามุขตบแต่งด้วยภาพเขียนภาพแกะสลักและลวดลายปูนปั้นที่งามวิจิตร แต่ละแห่งมีเลขบ้านและรูปสัตว์ต่างๆเป็นเอกลักษณ์  เพื่อให้ภาพที่สวยงามของโอลด์ทาวน์ติดตรึงหัวใจของคุณอีกแสนนาน เราจะพาคุณขึ้นไปชมวิวสูงของโอลด์ทาว์นบนหอคอย เห็นการเลื่อนไหลของนักเดินทางจากทุกมุมโลกอยู่เบื้องล่าง ได้เวลาสมควร เดินทางสู่คลุมลอฟ

–ค่ำ–
เย็นนี้เราจะเข้าพักที่เมืองคลุมลอฟ

austria018-007

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

วันที่ 8        ปราก – ครุมลอฟ

–เช้า– 
เดินทางสู่ เมืองครุมลอฟ เมืองมรดกโลกอีกแห่งที่เราจะไปเยือน เมืองนี้ มีอาคารอันเก่าแก่กว่า 300 แห่ง และสถาปัตยกรรมของปราสาทส่วนใหญ่ถูกตกแต่งในลักษณะโกธิค , เรเนสซอง และ บาร็อค ผสมผสานกันอย่างลงตัว อีกทั้ง เมืองนี้ได้เกิดการล่มสลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนัÊนได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่จนกระทั่ง ในปี 1992 องค์การยูเนสโกจึงยกให้เป็นเมืองมรดกโลก นอกจากเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา ลําธารเล็กๆ มีธรรมชาติที่งดงาม เหมาะแก่การมาเที่ยวสุดๆ

–บ่าย–
เยี่ยมชม ปราสาทครุมลอฟ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปราก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกเม็ดงามแห่งโบฮีเมียให้เต็มตา เดินเที่ยว หอคอยชมเมือง ใครไม่พาขึ้น เราพาขึ้น หอคอยที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศ เป็นจุดชมวิวที่จะได้ภาพเมืองตุ๊กตาหลังคาสีส้ม ที่เคยได้เห็นตาม Postcard

จากนั้น เดินชมเมืองเก่า เมืองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองนี้ต้องมีเวลาเดินถ่ายรูป เพราะในบรรยากาศละมุนละไม จะแวะดื่มกาแฟ ตามร้านคาเฟ่เล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำ เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่มีร้านขายของที่ระลึกสวยๆ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองเก่าตามแนวโค้งของแม่น้ำวัลตาวาที่อ่อนโยน แล้วจึงได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่มิวนิค

–ค่ำ–
เย็นนี้เราจะเข้าพักที่มิวนิค

วันที่ 9       ปราก – Munich

–เช้า– 
เช้า ชมจตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ตั้งอยู่ กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว)ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ( Neuse Rathaus ) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ

เดินเล่นชอปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับไทยโดย สายการบิน ไทย เที่ยวบิน TG925 ออกเดินทาง เวลา 14.05 น. บินตรงสู่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10       Bangkok

06.05 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

austria018-008

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

รวม

 • วีซ่า(สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มิวนิค
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 25,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่น วีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!