ทัวร์ล่าแสงเหนือ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์ โลโฟเตน ทรอมโซ

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1     Bangkok

21.00 น.
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน FINNAIR ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการเช็คอิน

23.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY144 ไปยังเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์

วันที่ 2     Bangkok – Helsinki – Ivalo

06.05 น.
ถึงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง ไปยังเมือง Ivalo ต่อ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY637 เวลา 10.40 น.

12.15 น.
เดินทางถึงเมืองอิวาโล ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือเขต แลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้ สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดต่ำลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ยังมีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ พื้นที่นั่งเล่น พร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ำแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น

–เย็น–
นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์

วันที่ 3     Husky Farm – Rovaniemi – Santa Claus Village

–เช้า–
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการนั่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก

–บ่าย–
เดินทางสู่ Rovaniemi จากนั้นนำท่านเดินทางไปเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้าซานตาคลอส

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง ROVANIEMI

วันที่ 4     Rovaniemi – Ice Hotel Jukkasjarvi – Kiruna

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังโรงแรม Icehotel Jukkasjarvi ซึ่งจะต้องนั่งรถไปประมาณ 4-5 ชม.

–บ่าย–
เดินทางถึง Icehotel Jukkasjarvi ซึ่งเป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลกและใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นกัน เป็นผลงานการแกะสลักของช่างแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก เต็มไปด้วยน้ำแข็งแกะสลักที่งดงาม

จากนั้นพาเที่ยวชมเมือง คิรูน่า (Kiruna) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเนื่องจากเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Kiruna

วันที่ 5          Kiruna – Narvik – Svolvaer

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ Narvik (ประมาณ 2-3 ชม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

–บ่าย–
หลังอาหารเดินทางต่อไปยังเมือง Svolvær (ประมาณ 3-4 ชม) เมื่อถึงเมือง Svolvær พาท่านเดินเล่นในตัวเมือง

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักที่เมือง Svolvær

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์

วันที่ 6    Svolvaer – Lofoten – Svolvaer

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางด้วยถนนเส้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก Atlantic Road จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะ Lofoten เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของนอร์เวย์ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะ 4 เกาะ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีชื่อเสียงด้านการตกปลาและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะที่รายล้อมไปด้วยภูเขาข้ำแข็ง และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวชมใน Lofoten

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

–เที่ยง–
หลังอาหาร ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านและชมความมหัศจรรย์ของฟยอร์ด ถึงเวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเรนเน เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา Lofoten Mountains ด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Svolvær

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์

วันที่ 7     Svolvær – Sortland – Harstad

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านนั่งเรือเพื่อชมนกอินทรีทะเล สามารถขว้างปลาเพื่อให้นกอินทรีจับได้

–บ่าย–
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณ เมืองทรอมโซ เมื่อเดินทางถึงท่านจะได้ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับ ท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ เดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) ยานพาหนะของซานตาครอส โดยท่านสามารถสัมผัส ให้อาหาร และถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง Harstad

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักที่เมือง Harstad

วันที่ 8     Harstad – Bardu – Tromsø

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเมือง Bardu (ประมาณ 2-3 ชม.)

–บ่าย–
ชม สวนสัตว์ Polar Park ซึ่งเป็นสวนสัตวืที่อยู่เหนือสุดของโลกและเป็นที่อยู่ของสัตว์นักล่าต่างๆมากมาย เช่น หมาป่า, แมวป่า เป็นต้น (ไม่รวมการเข้าชมป่าหมา)

จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยัง Tromso เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) มณฑลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tromso

ทัวร์นอร์เวย์ ฟินแลนด์ แลปแลนด์

วันที่ 9     Tromso

–เช้า–
หลังอาหารเช้า ชมย่านใจกลางเมืองทรอมโซบริเวณย่านใจกลางเมือง ซึ่งคุณจะได้ชื่นชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด

ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง

–บ่าย–
จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่ง เกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทรอมโซตามอัธยาศัย

–ค่ำ–
คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tromso

วันที่ 10     Tromso – Oslo – Helsinki – Bangkok

–เช้า–
รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SCANDINAVIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ SK4419 เวลา 10.35 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ออสโล ถึงออสโล เวลา 12.25 น.

17.15 น.
เหินฟ้าต่อไปยังสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY916 ถึงเฮลซิงกิ เวลา 19.35 น.

23.55 น.
เดินทางต่อสุ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY143

วันที่ 11          Bangkok

14.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับกรุงเทพ-อิวาโล/ออสโล-กรุงเทพ และภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ Tromso-Oslo และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 50,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!