ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทริปเนปาลพูนฮิล

 • เป็นทัวร์แบบ Soft Treking สำหรับคนชอบธรรมชาติ
 • บินไปกลับเนปาลด้วย TG
 • เดิน trek 3วัน 2 คืน
 • อาหารตามสภาพภูมิประเทศ เหมาะกับคนทานง่าย
 • ที่พักแบบ Guesthouse ตามสภาพภูมิประเทศ
 • เราจัดทริปเอง ไม่ได้ส่งต่อให้ใคร
 • เดินทางด้วยรถโค๊ช และรถจี๊บ
Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

 

 

วันที่ 1
กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ

08.00 น – นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ H/J ประตู 4 เช็คอินสัมภาระ แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG319 ออกเดินทางเวลา 10.15 น.

12.25 น- เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรม  จากนั้นเยี่ยมชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2,000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้าน จะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ อยู่ในหุบเขาที่โอบลอมดวยขุนเขาตั้งตระหง่านเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ รอชมพระอาทิตย์ตกดิน

ค่ำ- รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม กาฏมาณฑุ

 


วันที่ 2
กาฏมาณฑุ – โพครา – ล่องทะเลสาบเฟวา

เช้า- รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังรับประทานอาหารเช้าเดินทางไปเมืองโพครา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเนปาล

บ่าย- หลังทานมื้อเที่ยงเสร็จ นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา โดยเฉพาะในวันที่อากาศดี เราจะเห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล จากนั้นให้ท่านเดินเลือก ช้อปปิ้ง อุปกรณ์เทรคกิ้ง ตามอัธยาศัย

เย็น- รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
โพครา – เบนี่ – โกเรปานี

04.30 น.- ตื่นตั้งแต่ไก่ยังไม่ขัน พาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งสุดยอดความงาม แห่งโพครา คือการได้ชมพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ณ จุดชมวิว ยอดเขาสรังกอต (รถถึง) เมื่อขึ้นมาถึง เราจะรอพี่อาทิตย์ โผล่ขอบเทือกเขา Annapurana ที่ตั้งขวางหน้าเราอยู่แบบพาโนรามา แสงแดดทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้าน ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้าจนหนำใจ แล้วก้อกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเบนี่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เพื่อแวะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถจิ๊บ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล

บ่าย- เดินทางโดยรถจิ๊บ เพื่อถึงจุดเริ่มเดินที่ชิตเทร่ จนถึงชิตเทร่ เตรียมตัวแพคสัมภาระ และออกเดินเท้าสู่ โกเรปานี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ตามแต่สภาพร่างกายและความฟิต ค่อยๆเดิน เพราะหากเดินเร็วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาได้ แต่ไม่อันตรายมากนะครับ เพราะที่โกเรปานี สูง 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลระหว่างการเดินเท้าสู่โกเรปานี คุณจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงรายที่เส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะ เทือกเขา Annapurna ที่มียอดหางปลา มัจฉาปูร์ชเร เป็นพระเอก เดินผ่านหมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี ไม่ต้องรีบครับ เดินไปถ่ายรูปไป ซึมซับบรรยากาศดีๆ อยู่ในเมืองใหญ่ ชีวิตเร่งรีบมาพอแล้ว เรามาใช้ชีวิตช้าๆกันบ้างดีกว่า

เย็น-รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 
โกเรปานี – พูนฮิล – ทาดาพานี

04.30 น.-ตื่นเช้า ออกเดินเท้าขึ้นภูเขา ไปรอรับอรุณสาง ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้า 50 ถึง 90 นาที แล้วแต่ความฟิต ใครเดินช้าแนะนำให้เริ่มออกเดินก่อน เพราะถ้าพลาดแสงแรกแห่ง Poon Hill แล้ว จะเสียใจไปตลอดชีวิต ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ได้เวลาอันสมควร เดินลงมาที่พัก เพื่อทานอาหารเช้า

สาย – บ่าย- เตรียมตัวออกเดินเท้า เดินทางลงเขาผ่านน้ำตกต่างๆและสู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง ทางเดินสบายๆ และเป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิว ยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดินได้สวยงามอีกจุดนึง โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง

เย็น- ถึงทาดาพานี รับประทานอาหารและพักผ่อน ตามสบาย ชมวิวเทือกเขาอันนาปูรณ สบายๆจากที่พัก

วันที่ 5
ทาดาพานี – กันดรุก – โพครา

เช้า- รับประทานอาหารเช้าจากที่เกตส์เฮาส์ จากนั้นเดินทางออกจาก Tadapani เส้นทางในวันนี้จะเป็นการเดินลงเขาเดินลงไปเรื่อยๆ ผ่านป่าโปร่ง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินแบบสบายๆ จนกระทั่งถึง Ghandrunk (2000m) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีภูเขาที่งดงามและสามารถเดินทางมาได้ง่ายจากโพคาราและกาฐมาณฑุ

บ่าย- เดินทางต่อสู่ Kimche จุดนัดหมายรถที่จะมารับเราเดินทางกลับสู่เมืองโพครา

เย็น- ถึง เมืองโพครา รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6
เมืองโพครา – กาฐมัณฑุ

เช้า- รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตก แห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขา เบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร จากนั้นแวะชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือ ของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาว ทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ อาทิเช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ จนสมควรแก่เวลา ออกเดินทาง สู่เมืองกาฐมัณฑุ

บ่าย- หลังอาหารกลางวัน (ร้านอาหารระหว่างทาง) เดินทางต่อสู่ เมืองกาฐมัณฑุ นำท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก 

เย็น- รับประทานอาหารเย็น มื้อนี้เราจัดอาหารไทยรสจัดจ้าน ให้ท่านได้หายอยากคิดถึงอาหารที่บ้านเรากันเลย จากนั้น อิสระช็อปปิ้งพักย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

 

วันที่ 7
กาฐมัณฑุ – 3 เมืองมรดกโลก

เช้า- หลังรับประทานอาหารเช้าชม จตุรัสกาฐมัณฑุ (Kathmandu Durbar Square)ภายในประกอบไปด้วยวัดและประสาทที่เก่าแก่ ดังนี้ พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวังบ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่16  จากต้นสาละเพียงต้นเดียวกาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

ต่อด้วย ท่านไปชมเมืองปาตัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปาตัน  ชม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ   ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด ชม วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์ ชม วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น

บ่าย- ชมเมืองภักตปูร์ นครโบราณ 1 ใน 3 ของหุบเขากาฐมัณฑุที่มีอดีตอันยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางด้านศิลปะ และ สถาปัตยกรรม อีกทั้งได้เห็นชีวิตของชาวเนปาลที่ยังใช้ชีวิตร่วมกับมรดกโลกได้อย่างกลมกลืน จะถูกยกย่องว่าเป็น Living Heritage อันดับต้นๆ ของโลก  ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้  ตบท้ายด้วย นําทานชม วัดโพธินาถ (Boudhanath) เปนเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล มีความสูงถึง 36 เมตร และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย บริเวณรอบๆวัดเปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต

เย็น- รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8
กาฏมาณฑุ – กทม

เช้า –  หลังอาหารเช้าเดินเล่น ชอปปิ้งย่านทาเมลตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ทำการเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG320

13.30 น.- เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร

18.15 น.- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

 

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • วีซ่า
 • ไกด์ท้องถิ่น
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า ในเขตเมือง / เกสเฮ้า หรือ โรงแรมสะอาด ปลอดภัยในเขตชนบท พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถโค้ชและจี๊บตามขนาดของคณะ
 • ประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ตามเงื่อนใขในแนบท้าย

ไม่รวม

 • มินิบาร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • Vat 7% และ Service Tax 3 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IMG_4713 IMG_4765 IMG_4812 IMG_5528 IMG_5634 IMG_5825 IMG_5936 IMG_6745 IMG_7636 IMG_7639 IMG_7679

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!