ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน


รีวิวทริปเนปาลพูนฮิลกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1      กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ

08.00 น.
นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ H/J ประตู 4 เช็คอินสัมภาระ แล้วเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG319 ออกเดินทางเวลา 10.15 น.

12.25 น.
เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมัณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน แล้วนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรม  จากนั้นเยี่ยมชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2,000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้าน จะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ อยู่ในหุบเขาที่โอบลอมดวยขุนเขาตั้งตระหง่านเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ รอชมพระอาทิตย์ตกดิน

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม กาฏมาณฑุ

วันที่ 2     กาฏมาณฑุ – โพครา – ล่องทะเลสาบเฟวา

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังรับประทานอาหารเช้าเดินทางไปเมืองโพครา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเนปาล

–บ่าย–
หลังทานมื้อเที่ยงเสร็จ นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา โดยเฉพาะในวันที่อากาศดี เราจะเห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล จากนั้นให้ท่านเดินเลือก ช้อปปิ้ง อุปกรณ์เทรคกิ้ง ตามอัธยาศัย

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3     โพครา – เบนี่ – โกเรปานี

04.30 น.
ตื่นตั้งแต่ไก่ยังไม่ขัน พาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งสุดยอดความงาม แห่งโพครา คือการได้ชมพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ณ จุดชมวิว ยอดเขาสรังกอต (รถถึง) เมื่อขึ้นมาถึง เราจะรอพี่อาทิตย์ โผล่ขอบเทือกเขา Annapurana ที่ตั้งขวางหน้าเราอยู่แบบพาโนรามา แสงแดดทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้าน ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศยามเช้าจนหนำใจ แล้วก้อกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเบนี่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เพื่อแวะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถจิ๊บ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาล

–บ่าย–
เดินทางโดยรถจิ๊บ เพื่อถึงจุดเริ่มเดินที่ชิตเทร่ จนถึงชิตเทร่ เตรียมตัวแพคสัมภาระ และออกเดินเท้าสู่ โกเรปานี ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ตามแต่สภาพร่างกายและความฟิต ค่อยๆเดิน เพราะหากเดินเร็วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาได้ แต่ไม่อันตรายมากนะครับ เพราะที่โกเรปานี สูง 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลระหว่างการเดินเท้าสู่โกเรปานี คุณจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงรายที่เส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะ เทือกเขา Annapurna ที่มียอดหางปลา มัจฉาปูร์ชเร เป็นพระเอก เดินผ่านหมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี ไม่ต้องรีบครับ เดินไปถ่ายรูปไป ซึมซับบรรยากาศดีๆ อยู่ในเมืองใหญ่ ชีวิตเร่งรีบมาพอแล้ว เรามาใช้ชีวิตช้าๆกันบ้างดีกว่า

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4     โกเรปานี – พูนฮิล – ทาดาพานี
04.30 น.
ตื่นเช้า ออกเดินเท้าขึ้นภูเขา ไปรอรับอรุณสาง ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้า 50 ถึง 90 นาที แล้วแต่ความฟิต ใครเดินช้าแนะนำให้เริ่มออกเดินก่อน เพราะถ้าพลาดแสงแรกแห่ง Poon Hill แล้ว จะเสียใจไปตลอดชีวิต ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ได้เวลาอันสมควร เดินลงมาที่พัก เพื่อทานอาหารเช้า

–บ่าย–
เตรียมตัวออกเดินเท้า เดินทางลงเขาผ่านน้ำตกต่างๆและสู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง ทางเดินสบายๆ และเป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิว ยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดินได้สวยงามอีกจุดนึง โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง

–เย็น–
ถึงทาดาพานี รับประทานอาหารและพักผ่อน ตามสบาย ชมวิวเทือกเขาอันนาปูรณ สบายๆจากที่พัก

วันที่ 5     ทาดาพานี – กันดรุก – โพครา

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้าจากที่เกตส์เฮาส์ จากนั้นเดินทางออกจาก Tadapani เส้นทางในวันนี้จะเป็นการเดินลงเขาเดินลงไปเรื่อยๆ ผ่านป่าโปร่ง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินแบบสบายๆ จนกระทั่งถึง Ghandrunk (2000m) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ยังมีภูเขาที่งดงามและสามารถเดินทางมาได้ง่ายจากโพคาราและกาฐมาณฑุ

–บ่าย–
เดินทางต่อสู่ Kimche จุดนัดหมายรถที่จะมารับเราเดินทางกลับสู่เมืองโพครา

–เย็น–
ถึง เมืองโพครา รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6     เมืองโพครา – กาฐมัณฑุ

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกเดวี่ น้ำตก แห่งนี้มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขา เบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร จากนั้นแวะชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต ซึ่งอพยพมาทางตอนเหนือ ของเนปาลในคราวที่จีนบุกกรุงลาซา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของชาว ทิเบต เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนให้ชาวทิเบตมีรายได้ อาทิเช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เครื่องประดับชนิดต่างๆ อัญมณี หิน พรม กระเป๋า ฯลฯ จนสมควรแก่เวลา ออกเดินทาง สู่เมืองกาฐมัณฑุ

–บ่าย–
หลังอาหารกลางวัน (ร้านอาหารระหว่างทาง) เดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินในประเทศ เมื่อถึงกาฐมาณฑุพาชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2000 ปี  บริเวณฐานของสถูปทั้ง4ด้าน จะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ อ้นโอบล้อมไปด้วยขุนเขา โดยตั้งตระหง่านเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ ทุกท่านจะรอชมพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่ รับรองว่าสวยงามจับใจ

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น มื้อนี้เราจัดอาหารไทยรสจัดจ้าน ให้ท่านได้หายอยากคิดถึงอาหารที่บ้านเรากันเลย จากนั้น อิสระช็อปปิ้งพักย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ


วันที่ 7      กาฐมัณฑุ – 3 เมืองมรดกโลก

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้าชม จตุรัสกาฐมาณฑุ (Kathmandu Durbar Squareภายในประกอบไปด้วยวัดและประสาทที่เก่าแก่ ดังนี้

-พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์
-มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวัง
-บ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์
-กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมาณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่16 จากต้นสาละเพียงต้นเดียว
-กาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้
-ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพเจ้าที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

ต่อด้วย ท่านไปชมเมืองปาตัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ช่วงศตวรรษที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ นำท่านเดินชมบรรยากาศเมืองปาตัน ชม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด ชม วัดทอง เป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้น สร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สรวงสวรรค์ ชม วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น

–บ่าย–
ชมเมืองภักตปูร์ นครโบราณ 1 ใน 3 ของหุบเขากาฐมัณฑุที่มีอดีตอันยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางด้านศิลปะ และ สถาปัตยกรรม อีกทั้งได้เห็นชีวิตของชาวเนปาลที่ยังใช้ชีวิตร่วมกับมรดกโลกได้อย่างกลมกลืน จะถูกยกย่องว่าเป็น Living Heritage อันดับต้นๆ ของโลก  ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่ หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้  ตบท้ายด้วย นําทานชม วัดโพธินาถ (Boudhanath) เปนเจดียที่ใหญที่สุดในเนปาล มีความสูงถึง 36 เมตร และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวย บริเวณรอบๆวัดเปนแหลงชุมชนของชาวพุทธมหายานที่อพยพมาจากทิเบต

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็นและเข้าที่พัก ***คืนนี้พักที่ Hotel Norbulinka หรือเทียบเท่า

วันที่ 8     กาฏมาณฑุ – กทม

–เช้า–
หลังอาหารเช้าเดินเล่น ชอปปิ้งย่านทาเมลตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ทำการเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG320

13.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร

18.15 น. 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 2-3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 4 ยูโร / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!