ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ Unseen 6 วัน 5 คืน


กำหนดการเดินทาง
 • 1-6 มค 2561 ค่าทริป 36,900 บาท

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เมืองพินอูวิน

–06.00 น.–
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

–09.50 น.–
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309

–12.25 น.–
เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระ

เดินทางสู่ เมืองพิน อู วิน (Pyin Oo Lwin) หรือ ปยินอูลวิน เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงและน่าไปเยือนห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ซึ่งที่นี่ท่านจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย แฝงด้วยกลิ่นอายของอังกฤษจากยุคจักรวรรดิ์ เพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แสนสงบบนระดับความสูง ประมาณ 1,070 เมตร ในอดีตเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษ หลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริย์ที่เมืองมัณฑะเลย์ อังกฤษจึงได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบ ปราบกบฏ และพวกกลุ่มต่อต้าน โดยเหล่าทหารของอังกฤษนั้น ส่วนมากมาจากทหารรับจ้างชาวอินเดีย และเนปาล ต่อมาเมื่อครั้งอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับพม่า ทหารเหล่านี้กลับรู้สึกผูกพันกับเมือง พิน อู วิน และไม่อยากย้ายกลับไปไหนจึงได้ตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกับสาวพม่าในพื้นที่และสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถสังเกตได้ว่าผู้คนที่นี่หน้าละม้ายคล้ายแขกอินเดียผสมกับพม่า อย่างที่เขาเรียกว่า “ผิวพม่า นัยตาแขก”

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2    พินอูวิน – โมนยวา

–เช้า–
รับประทานอารหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 177 เฮกตาร์ สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1915 โดยสร้างให้มีลักษณะเหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens) หรือ สวนคิว (Kew Gardens) ในประเทศอังกฤษ เนื่องจากเมืองพินอูลวิน มีภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การปลูกดอกไม้เมืองหนาว  ภายในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ปลูกพืชพันธุ์พื้นเมืองกว่า 514 สายพันธุ์ พืชจากต่างประเทศ 74 สายพันธุ์ ปลูกไผ่ กว่า 75 ชนิด และกล้วยไม้พันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการปลูกดอกไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ ซึ่งที่สวนแห่งนี้มีอยู่กว่า 25 สายพันธุ์เลยทีเดียว นำท่านสักการะ วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Buddha) วัดที่มีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งวัดจากมณฑลยูนานของจีน ได้สั่งให้ช่างฝีมือชาวพม่าในเมืองมัณฑะเลย์แกะสลักพระหินอ่อนขึ้น 3 องค์ หลังจากแกะสลักแล้วจึงอัญเชิญพระทั้ง 3 องค์ขึ้นบนรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปที่มณฑลยูนานของจีน แต่เมื่อผ่านเมืองพิน อู วินกลับเกิดอุบัติเหตุทำให้พระองค์หนึ่งตกลงมาจากรถ คนขับรถพยายามนำพระองค์ที่ตกลงมากลับขึ้นไปบนรถหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งเขาได้นอนหลับแล้วฝันไปว่าพระองค์นี้บอกกับเขาว่าไม่ต้องการไปอยู่ที่เมืองจีนแต่ต้องการอยู่ที่นี่ เขาจึงจากไปพร้อมกับพระอีก 2 องค์ ต่อมาชาวบ้านได้ย้ายพระองค์นี้ไปไว้ที่ที่เหมาะสมและสร้างวัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระองค์นี้

–บ่าย–
นำท่านชม วัดจันตัก (Chan Tak Buddhist Temple) วัดจีนขนาดใหญ่ภายในเมือง  พิน อู วิน วัดหลากสีแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีน

จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองโมนยวา (Monywa) เมืองเล็กๆอยู่ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 136 กิโลเมตร เมืองโมนยวาตั้งอยู่ในรัฐสกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสกายอดีตเมืองหลวงแห่งหนึ่งของพม่า เมืองโมนยวานี้ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของพม่าและอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำชินด์วิน (Chindwin) ชื่อของเมืองโมนยวา นั้นมาจากคำว่า โมน ที่แปลว่าขนมเค้ก และ คำว่า ยวา หรือ ยอว ที่แปลว่าหมู่บ้าน มีตำนานเล่าขานกันว่า ในอดีตมีกษัตริย์พม่าตกหลุมรักแม่ค้าขายขนมเค้กจากเมืองนี้ จึงได้แต่งตั้งแม่ค้าคนนั้นขึ้นเป็นพระมเหสี ระหว่างเดินทางท่านสามารถสัมผัสบรรยากาศของวันวานได้ตลอดสองข้างทาง มองเลยออกไปจากถนนลาดยางและแมกไม้สีเขียวขจีท่านจะสามารถเห็นชาวพม่าที่ยังใช้วัวและควายทำนาอยู่กลางท้องทุ่งสีเขียวช่นเดียวกับเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เดินทางถึงเมืองโมนยวา ให้ท่านเดินชมเมืองเก่า ดูวิถีชีวิตชาวพม่าในเมืองที่ออกมาขายของกินในตลาดกลางคืน ซึ่งที่ตลาดกลางคืนภายในเมืองโมนยวาแห่งนี้จะมีทั้งขนมและอาหารพม่าแบบพื้นเมืองแท้ๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อลิ้มลอง จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 3     โมนยวา

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม ถ้ำโพหวิ่นตอ (po win daung cave) หมู่ถ้ำหินทรายที่ประกอบไปด้วยถ้ำเล็กๆ จำนวนมากกว่า 800 คูหา ถ้ำเก่าแก่อายุราว 400 – 700 ปีนี้ ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 14-18  ยุคที่อารยธรรมพม่ากำลังเรืองรองในราชวงค์ Nyaungyang และ ราชวงศ์คองบอง(Konbaung) ภายในถ้ำแต่ละถ้ำประกอบไปด้วยมีจิตรกรามฝาผนัง และเพดานหลากหลายสี ที่มีมากกว่า 4000 ลวดลายเลยทีเดียว โดยมากจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพวาด เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวพม่า และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา


จากนั้นนำชม
เจดีย์อลันทยาร์ (Alantayar) ภายใน วัดโพธิตาต่อง (Bhodhi Tataung) ซึ่งด้านหลังองค์เจดีย์นั้นมี พระนอนเซ่วต่าลอง ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์(พระนอน)ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกประดิษฐานอยู่ และ พระยืนเลจูนแซะจ่า (Laykyun Setkya) ซึ่งองค์พระสูงถึง 132 เมตรเห็นแต่ไกลบนยอดเขา ซึ่งภายในองค์พระยืนนี้ เป็นอาคารที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มากกว่า 20 ชั้นแต่ละชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ และยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย แล้วจึงนำท่านชม วัดโพธิ์ตาต่อง (bodhi tataung) ที่ภายในมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 1,000 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทั้งหมด 1,000 ต้น ที่นี่ท่านจะสามารถมองเห็นองค์พระและต้นโพธิ์ประดิษฐานอยู่เรียงเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่แปลกตาอย่างยิ่ง

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

–บ่าย–
นำชม วัดเจดีย์สัมพุทเธ (Thanboddhay Temple) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ ตัม โบ้ม เด่ พญา เจดีย์สำคัญแห่งเมืองโมนยวาที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1846  และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับบุโรพุทโธของประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุคือประกอบด้วยเจดีย์หลักแทนเขาพระสุเมรุ และเจดีย์เล็กๆ ถึง 845 องค์ ล้อมรอบเป็นชั้นๆ เพื่อแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ เช่น เขาสัตตบริพันธ์ หรือ มหานทีสีทันดร เป็นต้น  เจดีย์เหล่านี้บรรจุพระธาตุถึง 7,350 องค์ เมื่อมองไกลๆ จะเห็นยอดเจดีย์สีทองอร่ามจำนวนมากเรียงรายสลับซับซ้อนกันอย่างสวยงาม นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างวิจิตร และมีพระพุทธรูปมากมายถึง 582,363 องค์ เลยทีเดียว

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

โมนยวา

วันที่ 4     โมนยวา – ปาก๊อกกู – โปปา

–เช้า–

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปาก็อกกู ชม เจดีย์ Thihoshin สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร

จากนั้นเดินทางสู่ ภูเขาไฟโปปา (Popa Mount) (มหาคีรีนัต) หรือ ภูเขาดอกจำปา อยู่สูงประมาณ 1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ที่นี่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน (ปะทุครั้งสุดท้ายเมื่อ 2,500 ปี มาแล้ว) ชื่อของภูเขามาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าดอกจำปา ในอดีตบริเวณนี้ เคยมีต้นจำปาขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก รอบๆภูเขาไฟโปปา มีบ่อน้ำพุและลำธารเล็กๆ กว่า 200 แห่ง ชาวพม่าเชื่อกันว่าภูเขาลูกนี้เป็นภูเขา ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานที่สิงสถิตของบรรดาเทวดาและนัตทั้งหลาย “นัต” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 2 ตนสิงสถิตอยู่ (นัตมีทั้งหมด 37 ตน)

ภูเขาโปปา มีในบันทึกประวัติศาสตร์พม่าตั้งแต่ในยุคเก่าแก่ ว่าที่นี่เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางแห่งจักรวาล เป็นที่สถิตของเหล่า “นัต” อันหมายถึงวิญญาณ ภูตผี จากผู้ที่เสียชีวิตด้วยการถูกฆ่า หรือถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆ ดวงวิญญาณจึงไม่ไปสู่สุคติ มีทั้งคนธรรมดาและผู้ที่มียศศักดิ์ไปจนถึงกษัตริย์  ชาวบ้านเกรงกลัวการปรากฏกายจึงได้มีการตั้งศาล และนำรูปปั้นตั้งไว้ให้คนบูชา เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยปกป้องดูแลบ้านเมือง และยังสามารถขอพรได้อีกด้วย การแต่งตัวของรูปปั้นนัตจะสวมเสื้อผ้าสีสวยงามหรือนั่งอยู่บนสัตว์ต่าๆ ตามเรื่องราวที่ได้รับการบอกต่อ

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น เข้าพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย คืนที่พักที่เมือง โปปา

โปปาโปปา

วันที่ 5          โปปา – มัณฑะเลย์

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟโปปา (ทางเดินดี มีหลังคากันแดดกันฝน) อันเป็นที่ตั้งของ วัดตุง คาลัท” (Taung Kalat Temple) วัดพุทธที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองพุกามอีกด้วย  ยอดเจดีย์ส่องแสงเหลืองอร่ามตั้งอยู่บนยอดเขามองเห็นได้แต่ไกล

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่เมือง มัณฑะเลย์

 

วันที่ 6    มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ 

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าชมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิธีนี้เกิดจากความเชื่อของชาวเมียนมาที่เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจให้กับพระพุทธรูปองค์นี้ จึงจัดพิธีล้างหน้าให้เหมือนกับคนในทุกเช้า

จากนั้นมุ่งหน้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE310 เวลา 12.00 น.

–14.25 น.–
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 ดาว / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 10,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!