ทัวร์มรัคอู พม่า Unseen 6 วัน 5 คืน

วันที่จัด
 • 25 – 30 ธ.ค. 2561 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 1 – 6 ม.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

มรัคอู (Mrauk U) ดินแดนโบราณ ผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปี…..วิถีชีวิตของผู้คน…อาจจะผันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย….แต่ทว่า ที่นี่ ชีวิตยังคงดำเนินไปอย่างช้า ๆ ไม่เร่งเร้า และเรียบง่าย ภายใต้ฉากความงาม ความรุ่งเรืองในอดีต ได้อย่างผสมกลมกลืน…เดินทางไปสัมผัสด้วยกันกับ Unseen Myanmar ในครั้งนี้ครับ

วันที่ 1          ย่างกุ้ง – ซิตตเว – มรัคอู

08.00 น.
นัดพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเชคอินสายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน UB020 เที่ยวเวลา 10.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
11.10 ถึงสนามบินย่างกุ้ง จากนั้นโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองซิตตเว โดยสายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน UB201 เที่ยวเวลา 16.00 น

16.50 น.
เดินทางถึงสนามบินซิตตเว ผ่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
พักที่ Memory hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2     ซิตตเว – มรัคอู

–เช้า–
หลังอาหารเช้า ไปชมตลาดปลา ปล่อยให้ทุกท่านได้ชื่นชมวิถีชีวิตยามเช้าของผู้คนในเมืองซิตตเว จากนั้นนำท่านลงเรือล่องไปตามแม่น้ำกาลาดาน ปลายทางอยู่ที่เมืองมรัคอู (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ6ชั่วโมง) เมืองมรัคอูเป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรยะไข่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1973 และล่มสลายลงในปีพ.ศ.2378

–บ่าย–
เดินเล่นชมเมืองมรัคอู เมืองที่ใช้ชีวิตแบบช้าๆ มรัคอูเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมรัคอู ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 355 ปี ในสมัยนั้น มรัคอู เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมตะวันออกเป็นอย่างมาก
ปิดท้ายวันด้วยการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Harrtaung

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
พักที่ Nawarat hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3     หมู่บ้านชิน

–เช้า – เย็น–
หลังจากอาหารเช้า นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านชิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าหนึ่งในเมืองมรัคอูที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบโบราณกันอยู่ หมู่บ้านนี้ยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้กัน สร้างบ้านอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ และใช้แพไม้ไผ่เป็นยานพาหนะ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะผ่านลำห้วยที่สามารถมองเห็นพื้นเบื้องล่าง ผ่านป่าไม้ไผ่ พบกับชาวหมู่บ้าน ที่ใช้รอยสักบนใบหน้าของพวกเขา (ปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่ไม่นิยมสักแล้ว จึงมีเพียงกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ยังปรากฏรอยสัก เราควรไปเยือนเขาก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะหายไป)

พาเพลินไปกับการเดินผ่านหมู่บ้านของพวกเขาบนเนินเขาและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ได้เวลาสมควร เดินทางกลับโรงแรม

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
พักที่ Nawarat hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4     มรัคอู Wethali & Mahamuni sightseeing

–เช้า–
นำทุกท่านชมตลาดเช้าในเมืองมรัคอู เดินชมวิถีชีวิตและเลือกซื้อของพื้นเมืองของผู้คนในราชอาณาจักรยะไข่โบราณ จากนั้นนำชมวัด Phra Ouk สร้างขึ้นเมื่อปี 1571-1593 ภายในวัดมีสถูปประดิษฐานอยู่ และบริเวณกำแพงที่ล้อมรอบสถูปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งหมด 29 องค์ ชมสถูป Mong-Khong Shwe Du , เจดีย์ Pesi Daung และพระพุทธรูปหินโบราณที่ประดิษฐานอยู่บนภูเขาปีซี บนเขาปีซีแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเมืองมรัคอู , วัดโกตองพญา หรือ วัดพระเก้าหมื่น เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู เชื่อกันว่าวัดนี้เป็นสถานที่ที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก 90,000 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง , Latt-Say Lake แม่น้ำที่ฝั่งหนึ่งมีกำแพงเมืองและประตูเมืองเก่าแก่สร้างเอาไว้

–บ่าย–
นำทุกท่านชม Sandamuni Monastery ภายในประดิษฐานพระศากยมุนีพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกปูนฉาบปิดทับเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอังกฤษนำสำริดไปหลอมเป็นอาวุธ จนเมื่อปี 1988 จึงมีคนพบว่าพระพุทธรูปนี้ถูกฉาบปูนปิดเอาไว้จึงมีการกะเทาะปูนและทำความสะอาดองค์พระนี้ จนสง่างามเหมือนเดิม , วัดซิตตองพญา หรือ วัดพระแปดหมื่น เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก และภายในวิหารมีการแกะสลักพระพุทธรูป 80,000 องค์ , วัดทุกขันธ์เทียน สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2113 ภายในวัดมีภาพแกะสลักผู้หญิงชาวยะไข่โบราณซึ่งมีทรงผมแตกต่างกันถึง64แบบ กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามช่องผนัง , วัดอันดอว์เทียน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าที่กษัตริย์มินบินนำมาจากศรีลังกา , เจดีย์รัตนบุญ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่มีขนาดใหญ่มาก เส้นรอบวงมีขนาดประมาณ 104 เมตร , เจดีย์ Laymyathanar ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งหันหลังชนกัน4องค์ , Pitakataik สร้างโดยกษัตริย์ Meng Phalaung ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของเมืองมรัคอู ภายในประดิษฐานประไตรปิฏกที่ได้รับมาจากศรีลังกา

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
พักที่ Nawarat hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5     มรัคอู – ซิตตุ่ย

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นไปชมเจดีย์ศากยะมนัง สร้างขึ้นในปี 1629 สูง 35 เมตร เป็นเจดีย์ย่อมุมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าและไทใหญ่ , เจดีย์ Ratanamanaung เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากหิน , พระพุทธรูป Nan-Oo และ เจดีย์ Mingalamanaung

ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซึ่งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นพระพุทธรูป พระไตรปิฏก เหรียญโบราณ และภาพวาดที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรยะไข่โบราณ , เจดีย์ Lawkamanaung สร้างขึ้นเมื่อปี 1658 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีเฉลียงทั้งหมดสี่ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหิน โดยรอบตบแต่งด้วยประติมากรรมหินในรูปแบบต่างๆ , พระพุทธรูป Parabaw เป็นพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเมื่อกว่า 1276 ปีมาแล้ว ปิดท้ายวันด้วยการไปชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Shwe-Taung

–บ่าย–
ได้เวลาอำลาชีวิตช้าๆ เดินทางกลับสู่โลกปัจจุบัน สู่เมือง sittwe โดยรถมินิบัสส่วนตัว (3 ชั่วโมง)

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
คืนนี้พักที่ Memory hote

วันที่ 6     ซิตตเว – ย่างกุ้ง – กทม

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางไปสนามบินเพื่อโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน UB222 เวลา 09.35 น. มุ่งหน้าสู่เมืองย่างกุ้ง

11.55 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำทุกท่านทานอาหารกลางวัน บริเวณใกล้ๆสนามบิน

15.30 น.
เตรียมตัวเชคอิน สายการบิน myanmar national airways เที่ยวบิน UB017 เวลา 17.45 น มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

19.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

———————————————————————

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง  และภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน ซิตเว-ย่างกุ้ง
 • โรงแรม 2-3 ดาวในเขตเมือง / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 4 US / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 15,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!