ทัวร์โมรอคโค 10 วัน

มาราเกซ • เทือกเขาแอตลาส • เอธบันฮัดดู • โอซาเซต • เมอซูก้า • เออโฟร • ทะเลทรายซาฮาร่า • อิฟราน • เฟส • โวลูบิลิส • เชฟชาฮุน • ราบัด • คาซาบลังก้า

กำหนดการเดินทาง

จองทริปกดเลย จองทริปกดเลย
ช่องทางจองทริป (กดจากปุ่มได้เลย)
02-635-3445
089-478-9334
@painaima
travel@painaima.com

จุดเด่นที่แตกต่างของทัวร์โมรอคโคของเรา

  • คนอื่นกำหนดขึ้นต่ำ เรากำหนดขนาดคณะไม่เกิน 20 คน เพื่อความไม่วุ่นวาย
  • เราจัดทริปเอง ไม่ได้ส่งต่อให้ใคร
  • เน้นเที่ยว มีเวลาถ่ายรูปเต็มที่
  • มีเวลาเดินชมเมืองมากกว่า
  • นั่ง 4WD ชมสันทราย ที่ซาฮาร่า
  • ขี่อูฐชมอาทิตย์ขึ้น ที่ซาฮาร่า
  • เดินทางด้วยรถโค๊ช VIP
  • โรงแรม 4 ดาว
  • พิเศษสุด ทัวร์เดียวที่จัดให้ พักริยาดแท้ๆ ที่ Fes และ Chefchaoun (ริยาดคือโรงแรมที่โรงแรมในแบบTraditional Morocco แท้ๆ ตบแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก และ มีสวยอยู่กลางโรงแรม)

reviewbanner-morocco

icon-day-01
กรุงเทพฯ – คาซาบลังก้า

23.00 น. นัดพบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Qartar เที่ยวบิน QR837  ออกเดินทางสู่คาซาบลังก้า

icon-day-02

Casablanca – Marakesh

07.30 น. บินต่อสู่ คาซาบลังก้า ด้วย เที่ยวบิน QR1395

13.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติโมฮัมเหม็ดที่ห้าแห่ง เมืองคาซาบลังก้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมด้วย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเวลาในประเทศไทย 6-7 ชั่วโมง)

เดินทางสู่ เมืองมาราเกซ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศโมรอคโค(ประมาณ 3 ชม) คำว่า มาราเกซ มีความหมายว่า ดินแดนแห่งพระเจ้า เมืองมาราเกซนั้นแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเมืองเก่า ในย่านนี้จะมีอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและมีร้านค้าที่ขายของท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก อีกย่านหนึ่งนั้นเป็นย่านเมืองใหม่ที่จะมีอาคารปลูกสร้างสมัยใหม่ตั้งอยู่มากมาย เที่ยวชม จัตุรัสจาม่า เอลฟีน่า (Jama El Fna Square) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองอันมือชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค ในอดีตเคยเป็นลานประหาร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นลานการค้าที่คึกคัก ร้านขายของและร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก

Dinner&Hotel รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

icon-day-03

Marakesh – Ait banhatduo – Ouazazate

เช้า – เที่ยวชม อ่างเก็บน้ำ Menara Garden  อดีตใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ มีไฮไลท์เป็นอาคารที่ริมอ่างเก็บน้ำและมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอตลาส

เยี่ยมชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ที่มีการตบแต่งในศิลปะแบบมัวริส (Moorish) แท้ๆ ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้คือความงามของเสาคอลัมน์หินอ่อน ในห้องโถงขนาดใหญ่ รวมถึงลวดลายปูนปั้นที่อยู่บนผนังและตามเพดาน เที่ยวชม Bahia Palace พระราชวังที่สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์โมรอคโค ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี เพื่อให้ปราสาทแห่งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและงดงามที่สุด สร้างขึ้นโดยผู้สำเร็จราชการในสมัยนั้น เพื่อให้เป็นวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตัวอาคารมีศิลปะกรรมที่แฝงไปด้วยการตบแต่งที่ละเอียดละออ

ชม Koutoubia Mosque มัสยิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองมาราเกซ มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินและอิฐแดง มีความสูงกว่า 80 เมตรด้วยกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนใน มาราเกซ เราก็จะมองเห็น Koutoubia Mosque เที่ยว Ali ben Youssef Medersa โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14 และเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโมรอคโคอีกด้วย

บ่าย – เดินทางข้าม เทือกเขา Atlas เทือกเขาที่ตั้งชื่อตามเทพ Atlas ที่มีตำนานกล่าวว่าเทพ Atlas พยายามโค่นล้มเทพเซอุส (Zeus) แต่ว่าไม่สำเร็จ จึงถูกจับและลงโทษด้วยการให้แบกเอาโลกไว้บนศีรษะ ระหว่างทางจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปถนนที่ผ่านสู่เทือกเขาแห่งนี้อันเหมือนผ้าพับ ในจุดที่จอดรถได้ สู่ เมือง Aït-Benhaddou เป็นเมืองที่ก่อสร้างหินทรายและเป็นเมืองที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย ในอดีต สถานที่แห่งนี้คือ จุดพักของคณะคาราวาน ที่มาจากซาฮาร่ามุ่งหน้าไปยังมาราเกซ  เมืองนี้เคยมีทีมงานภาพยนตร์มาใช้โลเคชั่นแห่งนี้ในการถ่ายทำหนังมาแล้วกว่า 10 เรื่อง เช่น Lawrence of Arabia และ Gladiator เที่ยวชม เมือง ouazazate ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมืองสู่ทะเลทราย เมืองแห่งนี้มีรายได้หลักจากการให้เช่าโลเคชั่นในการถ่ายทำหนัง ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเคยมาถ่ายทำหนังที่เมืองแห่งนี้ ได้แก่ Lawrence of Arabia , The Mummy ,Gladiator และ Games of Thrones เป็นต้น

ค่ำ – Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนที่ เมือง Ouarzazate

 

icon-day-04

Ouarzazate – Merzuga – Desert camp

เช้า – เที่ยวชม Todra Gorge เป็นช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่กลางแม่น้ำ ด้วยความที่มีแม่น้ำไหลผ่านช่องเขาบริเวณนี้จึงมีลักษณะรูปทรงแปลกตาออกไปไม่เหมือนกับที่อื่นๆ พื้นที่บริเวณนี้ยังมีคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ ถ้าโชคดีทุกท่านจะได้พบชาวบ้านที่ลากจูงลา อูฐ และแพะออกมาหาอาหารกินกันด้วย

บ่าย – ชมหมู่บ้าน Merzouga ซึ่งอยู่ริมทะเลทรายซาฮาร่า ถือได้ว่าที่นี่เป็นประตูแห่งซาฮาร่า โดยรถ 4WD เปิดประสบการณ์ ขี่อูฐ เพื่อเดินทางเข้าสู่ทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายซาฮาร่า ถือว่าเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา เมื่อราว 1000 ปีที่ผ่านมาเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากสมัยก่อนทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นแม่น้ำมาก่อนนั่นเอง แดดล่มลมตก สัมผัสประสบการณ์ปีนเขาทราย (Sand Dune) ณ ยอดเขา เราจะมองเห็นเม็ดทรายที่สะท้อนแสงเป็นสีชมพูอ่อนหวาน และเหลื่อมเงาที่เกิดจากลอนทราย กลายเป็นคลื่นทะเลทรายที่สวยงามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคณะอูฐที่เดินมาตามสันทราย เหมือนกับสารคดีที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็กอย่างไรอย่างนั้นทีเดียว 

ค่ำ Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

icon-day-05

Merzugar – Fez

เช้า – เที่ยวชม Fossil Museum พิพิธภัณฑ์บรรพชีวินแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาร่า ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท่านจะได้พบ ซากฟอสซิลหลากหลายสายพันธุ์
จากนั้นออกเดินทางไกลสู่
เมือง  Fez ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค Fez เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศโมรอคโคเมื่อปี 1925 เมืองแห่งนี้ถูกค้นพบโดยกษัตริย์ Idris I เมื่อปี 789 เมืองเฟซถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากตัวเมืองมีการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าได้ดีที่สุดในบรรดาประเทศในอาหรับด้วยกัน

บ่าย – จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Ifrane เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ ยุโรปแห่งโมรอคโค

ค่ำ Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมืองเฟส

icon-day-06

Fez – City tour

เช้า – เยี่ยมชม Moulay Idriss Mausoleum สุสานของ Moulay Idriss II ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศโมรอคโคในช่วงปี 807 – 828 ชม Kairaouine Mosque & University สุเหร่าซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยและมัสยิดในพื้นที่เดียวกัน และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกในประเทศโมรอคโคและเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาอิสลาม ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เที่ยว Madarsa Bou Inania โรงเรียนสอนศาสนาที่สร้างขึ้นราวปี 1351 คำว่า Bou Inania ซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนสอนศาสนานั้นมาจากชื่อของสุลต่าน Abou Inan นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าไปเยือนอีกด้วย

บ่าย – เดินเที่ยว Chouara Tannery หรือ ลานย้อมผ้าประจำเมือง Fez เนื่องจากเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหนังมาก ใครมาเยือนก็จะต้องซื้อหาเครื่องหนังติดมือไปเป็นของฝาก สาเหตุที่เมืองแห่งนี้โด่งดังในเรื่องเครื่องหนังเนื่องจากกรรมวิธีในการฟอกหนังนั้นทำด้วยมือทั้งหมด และเป็นวิธีการที่สืบทอดกันมากว่าพันปีแล้วนั่นเอง ลานฟอกหนังในเมือง Fez ถือว่าเป็นลานฟอกหนังที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศโมรอคโคเลยทีเดียว

เยี่ยมชม พระราชวัง Dar el-Makhzen ถ่ายรูปและชื่นชมความงดงามของพระราชวังแห่งนี้จากภายนอก เนื่องจากพื้นที่ภายในไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ค่ำ Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ เมืองเฟส

   icon-day-07

Fez – Volubilis – Chefchaoun

เช้า – เดินชม เมืองโบราณ Volubilis ซึ่งเป็นเมืองที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอยู่นานถึง 700 ปี จากนั้นจึงถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งกษัตริย์ Idris ibn Abdallah ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Idrisid แผ่ขยายอาณาเขตมาปกครองเมืองแห่งนี้ สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ในเมืองโบราณแห่งนี้คือ ซากบ้านเรือนสไตล์โมรอคโคและพื้นกระเบื้องโมเสคที่ได้รับการอนุรักษ์และต่อเติมเป็นอย่างดี

บ่าย – เที่ยวชม เมือง chefchaouen พาทุกท่านเดินสำรวจความงดงามอันแปลกตาของสถาปัตยกรรมในสไตล์ชาวยิว ที่นิยมตกแต่งบ้านเรือนด้วยสีขาวและสีฟ้า เมื่อมองจากบนเนินเขาจะเห็นเมืองนี้เป็นสีฟ้า-ขาว ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้เมืองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนเมืองอื่นๆ

ค่ำ Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

chefchaouen 002.JPG

8549.jpg

icon-day-08

Chefchaouen- Rabad

เช้า – เดินทางสู่ เมือง Rabat เมืองหลวงของประเทศโมรอคโค ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นโดยประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในช่วง คศ 1912  แทนที่เมืองเฟสเนื่องจากเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงในเมืองเฟส (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) ชม ป้อม Oudaya Kasbah เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ Almohads ภายในประกอบไปด้วยพระราชวังและมัสยิดที่สร้างต่อเติมขึ้นมาในภายหลัง

บ่าย เยี่ยมชม Mohamed V Mausoleum and Hassan Tower สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งประจำเมืองราบัติ ภายในเป็นสุสานที่บรรจุพระศพของกษัตริย์ Hassan II และเจ้าชาย Abdallah ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมประจำราชวงศ์ Alaouite ที่เป็นอาคารสีขาว และมีหลังคาสีเขียว ซึ่งสีเขียวนั้นถือว่าเป็นสีประจำศาสนาอิสลามอีกด้วย ด้านหน้าของสุสาน คือ สุเหร่าฮัสซัน ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่สร้างไม่เสร็จ จึงเหลือเพียงซากปรักหักพังและเสาอีก 365 ต้นเท่านั้น

ค่ำ Dinner&Hotel  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

icon-day-09

Rabat – Casablanka – Airport 

เช้า เดินทางสู่ เมืองคาซาบลังก้า ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโมรอคโค และถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆของทวีปแอฟริกาอีกด้วย ถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Mosque Hassan II) (*ไม่รวมค่าเข้าชม 120 DH *)ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นสุเหร่าที่สวยงาม สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่มาก จุคนได้ราว 25,000 คน และมีหอคอยสูงถึง 210 เมตร เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล แปงโซ (Michel Pinseau) และจัดลำดับเป็นสุเหร่าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในคาซาบลังกาและใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากสุเหร่าที่เมืองเมกกะ (Mecca)และเมดิน่า

11.00 น. นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน เชคอินสายการบินการ์ตาแอร์เวย์  เที่ยวบิน QR 1396  ออกเดินทางเวลา 14.45 หลังจากนั้นแวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา

icon-day-10

Bangkok

01.25 น.  บินต่อสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน QR 834

12.40 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ


morrocco114-hd10 DSC_0578 DSC_0639 DSCF7655 DSCF7743 DSCF7828 DSCF7838 DSCF7878 DSCF8216 IMG_0234 morrocco114-hd03 morrocco114-hd04 morrocco114-hd05 morrocco114-hd09

รวม

 • ตั๋วเครืองบินตามระบุในโปรแกรม
 • วีซ่า
 • ที่พักตามระบุในโปรแกรม พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถโค้ช ตามขนาดของคณะ
 • ค่าเข้าชม และกิจกรรมทุกประเภท ตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ตามเงื่อนใขในแนบท้าย

ไม่รวม

 • มินิบาร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • Vat 7% และ Service Tax 3 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่เหลือชำระหลังได้รับวีซ่า หรือก่อนเดินทาง 20 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!