ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์เฉินตู จิ่วจ้ายโกว ของเราแตกต่างยังไง

 • เดินทางกลุ่มเล็ก คล่องตัว
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีเวลาให้ดื่มด่ำธรรมชาติงาม
 • โรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

<

reviewbanner-morocco

 

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ปี้เผิงโกว 8 วัน 7 คืน

จิ่วจ้ายโกวเป็นผลงาน สร้างสรรค์ด้วยมือมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ขุนเขาเขียวขจี สายน้ำใสสะอาดไหลริน ขุนเขาโอบล้อมสายน้ำ สายน้ำพันรัดขุนเขา ขุนเขาสายน้ำสอดประสาน แมกไม้สายธารแนบชิด นับเป็นทิวทัศน์อันสดชื่นกระจ่างตาภายใต้การจัดวางของธรรมชาติ ทุกสิ่งหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว เป็นความงามที่มนุษยชาติสุดจะได้พานพบในโลกนี้

 

DAY 1
Bkk – Chengdu -Dujiangyan

08.00  พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และแจกเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.15  บินตรงสู่เมืองเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 618  ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3.10 ชั่วโมง

14.25  เดินทางถึงนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้  หลังจากรับกระเป๋าที่สายพานแล้ว นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศเดินทางไปยังเมืองตูเจียงเอี่ยน

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS ZHONGXIN HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 2
Dujiangyan – Pipenggou – Maoxian

 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานปี้เผิงโกว เป็นวนอุทยานที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลี่ อยู่ห่างจากเฉินตูประมาณ 221 กม. ห่างจากเม่าเสี้ยนเพียง 20 กม.

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่กู๋เอ่อร์โกว ชมอุทยาน “ปี้เผิงโกว” 1 ใน 6 อุทยานสุดสวยในเขตหมี่ญ่าโหลว หุบเขาปี้เผิงโกว ยาว 45 กม. กว้าง 4 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 180 ตารางกิโลเมตร มีสภาพแวดล้อมป่าไม้สายน้ำสมบูรณ์ มียอดเขาหิมะสูง 3,000-6,000 เมตรขนาบอยู่สองข้าง มีธารน้ำแข็ง น้ำตก และ ทะเลสาบ “หลงหวัง” น้ำใสสีเขียวแปลกตาอยู่บนเขาในความสูงระดับ 3,000 เมตร สัมผัสทะเลเมฆ ทะเลหมอก (รวมรถอุทยาน และรถกอล์ฟถึงทะเลสาบพานหยางหู) ช่วงเย็นนำท่านเดินทางต่อไปยังเม่าเสี้ยน

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ FENG HUANG GE HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 3
Maoxian – Huanglong – Jiuzhaigou

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานหวงหลง ชมวิวระหว่างทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ขึ้นกระเช้า-เดินลง) นำท่านเดินชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ตามแนวมังกรเหลือง ค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เดินช้าๆ ทำอะไรช้าๆ เหนื่อยก็พัก (ห้ามฝืน) อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ HOWARD JOHNSON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 4
Jiuzhaigou Day 1

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยาน (ใช้รถเหมาเข้าอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย

นำท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม โดยเฉพาะสีครามผืนใหญ่กลางทะเลสาบ ต่อด้วย ทะเลสาบเสือ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนี้น้ำลึกและเงียบสงบ ความเป็นมาของชื่อทะเลสาบนี้ มี 3 อย่าง

(1) เสียงน้ำไหลของน้ำตกซู่เจิ้นดังเหมือนเสียงร้องของเสือ

(2) ฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ใบไม้รอบๆทะเลสาบ จะเปลี่ยนสีและสะท้อนบนผิวน้ำดูเหมือนรวดลายของเสือ

(3) เสือในป่าลงมากินน้ำที่ทะเลสาบนี้บ่อยๆ

นำท่านเดินลัดเลาะไปตาม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ง ชม น้ำตกซู่เจิ้ง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,295 เมตร กว้าง 62 เมตร สูง 25 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 72 เมตร น้ำตกซู่เจิ้ง มีลักษณะเหมือนกลับดอกบัว น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบข้างบน ถูกต้นไม้แยกเป็นสายน้ำเล็กๆ หลายพันสาย สุดท้ายก็มารวมกันที่ยอดน้ำตกเทลงมาทีเดียว สง่างามมาก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

 

บ่าย นำท่านไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตริ จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จากนั้น นำท่านไปชม ทะเลสาบมังกรหลับ และ ทะเลสาบบอนไซ ที่งดงาม เต็มไปด้วยแอ่งน้ำน้อยใหญ่เรียงตัวกันอย่างสวยงามราวเกร็ดมังกร ฉาบสีที่สะท้อนลงมาจากท้องฟ้า ให้อิสระท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนจะจบการเที่ยวอุทยานในวันแรก

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ HOWARD JOHNSON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 5
Jiuzhaigou  Day2

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเป็นวันที่สอง(ใช้รถเหมาเข้าอุทยาน) เริ่มต้นจากทะเลสาบกระจก ที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำที่ใส และนิ่งดุจกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า  ซึ่งทะเลสาบนี้ยังเป็นฉากที่ใช้ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง Hero เมื่อปี 2002 จนได้รับรางวัลออสก้าในปีนั้นด้วย

จากนั้น นำท่านไปชมธรรมชาติต่อที่ทะเลสาบหมีแพนด้า ที่ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ที่มักจะมีหมีแพนด้าลงมาเล่นน้ำ ก่อนที่จะเปิดเป็นอุทยาน จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ จากทะเลสาบหมีแพนด้า นำท่านเดินลัดเลาะธรรมชาติด้านใน ระยะทางประมาณ 2 ก.ม. ตลอดสองข้างทางจะมีลำธารไหลเลาะริมทางเดินไปท่ามกลางเหล่าใบ้ที่กำลังผลัดใบ มุ่งหน้าสู่ ไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบหางนกยูง (เป็นทะเลสาบหางนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว ให้เวลาท่านเต็มที่กับการถ่ายรูป

** จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้คะแนนความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของจิ่วจ้ายโกว ดังนั้นเราจะให้เวลาท่านอย่างเต็มที่

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

บ่าย    นำท่านเดินเท้าจากที่รับประทานอาหารกลางวัน ไปยัง น้ำตกโน่ยื่อหล่าง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีนจากนั้นนำท่านขึ้นทางฝั่งซ้ายของจิ่วจ้ายโกว (เส้นทางจือจาวา) จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบต้นอ้อ และ ทะเลสาบประกายไฟ ซึ่งมีความงามที่แตกต่างจากทะเลสาบอื่นๆ พร้อมทั้งวิวทิวทัศน์เหมาะแก่การเดินเก็บภาพตลอดแนวต้นอ้อที่มีร่องน้ำไหลผ่านอย่างยิ่ง

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ HOWARD JOHNSON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า


DAY 6
Jiuzhaigou Day 3

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางเข้า “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” ในวันที่ 3 เช้านี้เราจะเข้าจิ่วจ้ายโกวด้วยรถประจำทางของทางอุทยาน โดยเริ่มต้นด้วย ทะเลสาบไผ่ลูกศร จากนั้นนำท่านไปยัง ลำธารธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ไหลจากลานหินผาอันกกว้างใหญ่ นำท่านเดินเล่นตัดลำธารที่จะไหลรวมกันไปบรรจบเป็น น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

บ่าย ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย สามารถขึ้นรถประจำทางของทางอุทยานเพื่อไปยังจุดท่องเที่ยวที่ท่านอยากจะกลับไปเก็บภาพอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวที่ครั้งหนึ่ง ได้มาเยือนอุทยานที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกบนความสูงระดับ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแห่งนี้ แล้วจึงไปพบกันบริเวณหมู่บ้านซู่เจิ้ง เพื่อรวมตัวกันโบกมือลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม พักที่ HOWARD JOHNSON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 7
Jiuzhaigou – Songpan – Chengdu

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉินตู ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณทีึ่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ จากนั้นนำท่านผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใสดุจกระจกเงา  จนถึงเวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเฉินตู

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองเฉินตู(ต่อ) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งดงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เดินทางถึงเฉินตูช่วงเย็นๆ

เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านไป ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ขึ้นชื่อของมณฑลเสฉวน  พักที่ ZHIXIN HOLIDAY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

DAY 8
Chengdu – Bkk

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินควานจ่ายเจีย หรือ ซอยกว้างแคบ ซึ่งเป็นบ้านทรงจีนโบราณของท่านนายพลในยุคก่อน ถนนสายนี้มีการตกแต่งแบบย้อนยุค และมีการนำสินค้าท้องถิ่นมาวางขาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

15.30  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโโยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-เฉินตู
 • ค่าวีซ่าแบบปกติ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาวหรือเทียบเท่า ตามระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ไม่รวม

 • ค่าทิปไกค์,คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์
 • มินิบาร์
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 15,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 60 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!