ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง เเตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์สไตล์กลุ่มเล็ก กันเอง คล่องตัว
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วยรถไฟสาธารณะที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีที่สุดในโลก
 • ไปได้ไกลกว่า เพราะรถไฟวิ่งได้ 300 Km/h เราจึงไปได้เยอะกว่าและประหยัดเวลากว่า
 • โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า (business Hotel) ใกล้สถานีรถไฟถือเป็นย่านการค้าสำคัญชอบปิ้งสะดวกปลอดภัย

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

 

icon-day-01กรุงเทพ – โตเกียว

19.30 น. นัดหมายพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เช็คอินสายการบิน TG เที่ยวบินที่ TG640 ออกเดินทางเวลา 22.30 น. จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

thk869321

 

icon-day-02โตเกียว – นาโกย่า – Winter Illumination

thk161901

thk869331

เช้า เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทาง เตรียมตัวเดินทางสู่ใจกลางกรุงโตเกียว พาทุกท่านถ่ายภาพ ณ ถนน Meijijingu Gaien อันมีต้นแป๊ะก๊วยที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาบไปตามถนน ดูรื่นรมณ์ และน่าเดินถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

เยี่ยมชม ปราสาทนาโงย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เป็นปราสาทที่สวยงาม โดยมีจุดเด่นตรงป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่ ถือว่าเป็นปลาคาร์ฟทองคำประดับปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว ชม Nabana no sato Winter illumination ที่ถูกตบแต่งด้วยแสงไฟนับล้านดวงภายในมีมุมพิเศษหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงดาว ฟูจิสี่ฤดู หรือธารสวรรค์ประกายดาว เป็นอีกที่สุดแห่งญี่ปุ่นหน้าหนาว ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ได้เวลาสมควร กลับที่พัก ณ เมืองนาโกย่า

 

icon-day-03       นาโกย่า –  ชิรากาวาโกะ – ทาคายาม่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เดินทางสู่ เมือง Shirakawa-go เยี่ยมชม หมู่บ้านชิรากาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 บ้านชาวนาโบราณอายุกว่า 250 ปี ถูกสร้างขึ้นในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่มีชื่อเรียกว่า กัสโซสึคุริ คำว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ หมายถึงหลังคาของบ้านที่สูงชัน ทำมุม 60 องศา คล้ายเวลาที่เราพนมมือ โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี พาขึ้นสู่ที่จุดชมวิว Shiroyama จะมองเห็นหมู่บ้านโบราณจากมุมสูง

จากนั้นเดินทางสู่ เมือง Takayama เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานไม้และช่างไม้ตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวัดสำคัญใดๆ จะต้องใช้ช่างจากทากายาม่าไปสร้างทั้งสิ้น

 

icon-day-04ทาคายาม่า – โอซาก้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เดินเล่น ตลาดเช้า Miyagawa Asaichi ริมแม่น้ำ Miyagawa ตลาดที่ขายของพื้นเมือง สินค้าทำมือ สินค้าการเกษตร ผักสด ผักดอง สัมผัสวิถีชาวบ้านแบบโบราณที่ยังมีเหลืออยู่จริงเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขนมพื้นเมืองอื่นๆ ที่ทำกันสดๆ

เข้าชม วัด Hida Kokubunji วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ถูกสร้างขึ้นกว่า 400 ปีก่อน และต้นแปะก๊วยยักษ์ที่ว่ากันว่าอายุกว่า 1200 ปี จากนั้นเดินเที่ยว Sannomachi ย่านเมืองเก่าของเมือง Takayama ที่นี่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Little Kyoto ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านของที่ระลึก สาเก และสินค้าพื้นเมืองของทาคายาม่า เเละเดินเที่ยว สะพานแดง Nakabashi 

เยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึง หลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดจะถูกชุบด้วยทองคำ

thk869361

 

icon-day-05  โอซาก้า – เกียวโต – โอซาก้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เดินทางสู่ เมือง Kyoto เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นสุดยอดสถานที่ในการชมซากุระ รวมไปถึง ใบไม้แดงอีกด้วย

เข้าชม วัดโจจัคคุจิ (Jojakkoji Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1596 ตั้งอยู่บนทางลาดของเนินเขา ประตูและอาคารต่างๆ มีขนาดเล็ก เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทั้งทางเดิน สิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางวัฒนธรรมของวัดคือเจดีย์ Taho-to ของพุทธศาสนานิกายนิชิเรนซุ (Nichiren-shu) เข้าชม วัดนิโซนอิน (Nisonin Temple) มีความคล้ายคลึงกับวัดโจจัคคุจิ(Jojakkuji Temple)  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนเนินเขา มีอาคารที่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย และดูยิ่งใหญ่กว่า และ วัดเทนริวจิ(Tenryuji) เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทนริวจิอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดงบริเวณรอบวัด

เดินเที่ยว สวนป่าไผ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา

เดินเที่ยว สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสีลูกกวาด สีสันแสบตา นับเป็นจุดชมวิวใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่ง

thk869341

 

icon-day-06โอซาก้า – เกียวโต(Eastern Kyoto) – โอซาก้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เยี่ยมชม วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) เป็นสถานที่ดูใบไม้แดงเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต ในฤดูใบไม้ร่วงผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติต่างมาที่วัดแห่งนี้ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซึเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ซึ่งใบไม้เปิ้ลจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 เมตร มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

เข้าชม วัดคิโยะมิซุ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นใน 780 และน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ วัดน้ำใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย 

เข้าชม วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji) หรือ วัดเงินแห่งเกียวโต เป็นวัดในนิกายเซนถูกสร้างขึ้นโดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมาสะ (Ashikaga Yoshimasa) วัดกินคะคุจิถูกยกให้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต และที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1994 จากองค์การยูเนสโก

thk869311

icon-day-07โอซาก้า – Hiroshima – Miyajima – โอซาก้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

เดินทางสู่ เมือง hiroshima โดยสารเรือ Ferry ข้ามฟากสู่เกาะ Miyajima ชมใบไม้แดงพร้อมประตูแดงกลางทะเล ชมศาลเจ้ามรดกโลก Itsukushima Shrine ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ สร้างขึ้นเพื่อบูชา ลูกสาวของเทพแห่งพายุและท้องทะเล ในสมัยก่อนคนธรรมดาจะไม่สามารถเดินทางมายังเกาะนี้ได้ ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ ได้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สวยงามติดหนึ่งในสามของญี่ปุ่น ชิมหอยนางรมย่างสดๆ อันเป็นของขึ้นชื่อ เลือกซื้อของฝากบนเกาะ

เเวะชม Hiroshima Peace Memorial Park สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ ที่นี่จะพบอนุสรณ์สถานที่รำลึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะ ตำนานนกกระเรียนพันตัว และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ซึ่งจัดแสดงผลกระทบต่อการทิ้งปรมาณูของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 รวมถึงสวนสวยๆ 

จากนั้นเดินเล่นย่าน Dotomburi ชมสีสันยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้า ชิมอาหารขึ้นชื่อ (Ramen, Yakisoba, Okonomiyaki Takkoyaki) รวมถึงสินค้าอันหลากหลายอีกมากมายได้เวลาสมควรเดินทางกลับเข้าโอซาก้า

 

icon-day-08โอซาก้า – Himeji Castle – โกเบ – กทม

thk869351

เยี่ยมชม ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ (ปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่ง) จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ 

เดินทางต่อสู่ เมืองโกเบ เมืองสวรรค์แห่งการชิม ด้วยความหลากหลายของอาหาร พาเดินย่านโมโตมาชิ ถนนคนเดินหลักของโกเบอันคึกคักตลอดวัน จากนั้นพาไป Mitsui Outlet park ให้เวลาเต็มที่ในการเลือกซื้อของก่อนจะเดินทางกลับเมืองไทย

ได้เวลาสมควร เดินทางกลับ โตเกียว เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เช็คอินโดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661

 

icon-day-09กรุงเทพฯ

00.20 น. บินกลับสู่ประเทศไทย

05.25 น. เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ ญี่ปุ่น ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ใกล้สถานีรถไฟ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า *เนื่องจากห้องพักเตียงคู่มีจำกัด ทางทีมงานขอสงวนสิทธ์การจองห้องพักเป็นแบบเตียงคู่ ในกรณีที่เตียงคู่เต็ม
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและเย็น
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 10,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

japan_MG_6709-logo

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Leave a Reply

3 Comments on "ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง"

เตือน
avatar
เรียง:   ใหม่สุด | เก่าสุด
สุชีรา หงษ์สกุล
Guest
สุชีรา หงษ์สกุล

สนใจทริปใบไม้แดงปีนี้คะ2คน

นายโกวิทย์ เพียรเสมอ
Guest

ทริป 19-27 พย 2ท่านเต็มยังครับ

golfreeze golfreeze
Admin

เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับผม : )

wpDiscuz
error: Content is protected !!