ทัวร์ฮอกไกโดเทศกาลน้ำแข็ง

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงานร์ฮอกไกโดเทศกาลน้ำแข็ง

ทัวร์ฮอกไกโดเทศกาลน้ำแข็ง แตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์สไตล์กลุ่มเล็ก กันเอง คล่องตัว
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วยรถไฟสาธารณะที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีที่สุดในโลก
 • ไปได้ไกลกว่า เพราะรถไฟวิ่งได้ 300 Km/h เราจึงไปได้เยอะกว่าและประหยัดเวลากว่า
 • โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า ใกล้สถานีรถไฟถือเป็นย่านการค้าสำคัญชอบปิ้งสะดวกปลอดภัย

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

วันที่ 1
กรุงเทพ – โตเกียว

20.00 น. นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.30 น. บินตรงลัดฟ้าสู่เประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

วันที่ 2
โตเกียว – ฮาโกดาเตะ

เช้า – เดินทางถึงสนามบินนาริติ ผ่านการตรวคคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า (และทำการ Activate ตั๋ว JR) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง Hakodate โดยชิงคันเซนขบวนใหม่ล่าสุดที่เชื่อเกาะฮอกไกโดกับ Mianland ทำให้สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่งโมง)

บ่าย เดินทางถึงเมือง ฮาโกดาเตะ อันเป็นเมืองท่าที่ทำการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูด้านทิศใต้สู่ฮอกไกโด และมีบรรยากาศบ้านเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของต่างประเทศซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่

จากนั้นพาขึ้นกระเช้าไป ยอดเขาฮาโกดาเตะ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของที่นี่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยเฉพาะทิวทัศน์ยามฤดูหนาวจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะท้องฟ้าจะโปร่งและแจ่มใสบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก่อนที่วิวจะเปลี่ยนเป็นแสงไฟยามค่ำคืนไปทั้งเมือง

จากนั้นพาทุกท่านเดินเที่ยวบริเวณเขตเมืองเก่าโมโตมาจิที่ย่านโมโตมาจินี้มีอาคารแปลกตาซึ่งได้รับอิทธิจากวัฒนธรรมตะวันตกและมีเมืองที่อยู่บนเนินเขาอันสวยงาม

พาท่านเดินไปชมเขตท่าเรือเก่า ที่จะมีโกดังอิฐสีแดงตั้งอยู่แถบท่าเรือริมอ่าว ที่แปลงสภาพเป็นร้านอาหารชิคๆ และร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ ปล่อยอิสะระเดินเล่น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ จนสมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พักในเมืองฮาโกดาเตะ

 

วันที่ 3
Hakodate Asahikawa

เช้า – ออกมาเดิน ตลาดเช้า (Hakodate Asaichi) ตลาดเปิด 6 โมงเช้า ตลาดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮะโกะดะเตะ เป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารรสเลิศจากฮะโกะดะเตะ เช่น สินค้าจากทะเล ผัก ผลไม้ ของหวาน และชินมิ (อาหารทะเลแปรรูป) ไฮไลท์ที่นี่คือบ่อตกปลาหมึก ที่มีบริการชำแหละหมึกกันสดๆ ให้ทานเป็นซาซิมิ ขึ้นชื่อของที่นี่  

พาท่านไปชม ป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัย และเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร เห็นวิวเป็นหิมะขาวหนานุ่ม

บ่าย – ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร  เมื่อถึงเมืองอาซาฮิกาว่า นำสัมภาระเข้าสู่ที่พักจากนั้น

ค่ำ จนสมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พักในเมืองอาซาฮิกาว่า

 

วันที่ 4
อาซาฮิกาว่า – พาเรต เพนกวิ้น – อาบาชิริ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า ไปเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน และเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น หมีขั้วโลกหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียนแมวน้ำ, กวานเรนเดียร์, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะ, หมีสีน้ำตาล และยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยียน และไฮไลท์ของที่นี่ Penguin Parade ในฤดูหนาว เพนกวินจะถูกปล่อยออกมาเดินเล่น ท่ามกลางผู้ที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ สนุกสนาน เพลิดเพลินกะสัตว์ต่างๆ

บ่าย หลังอาหารกลางวันออกเดินทางสู่เมืองอบาชิริไปชมทะเลเป็นน้ำแข็ง  ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม) ระหว่างที่นั่งรถไฟ สองข้างทางจะมีวิวหิมะสีขาวแปลกตา

ค่ำ เดินทางถึงอาบาชิริ เชคอินเข้า โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 5
อาบาชิริ -นั่งเรือตัดน้ำแข็ง ชม Driff Ice- ซัปโปโร

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านไปที่ท่าเรืออะบาชิริ (Abashiri Port) เพื่อ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker / Aurora Sightseeing Boats) บริเวณทะเลเปิดอาบาชิริ ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย มีแห่งเดียวในญี่ปุ่น เป็นไฮไลต์ที่น่าสัมผัส หากมีโอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาว และนอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้ว ยังได้มีโอกาสเห็นชีวิตอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำเป็นต้นช้เวลาล่องเรือประมาณ 50 นาที

บ่าย หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางของจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

ค่ำ เข้าที่พัก เเละเก็บสัมภาระ จากนั้นพาชมสินค้าและร้านอาหารย่านซูซูกิโนะ ซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าที่ตึกคักที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ได้เวลาสมควร เดินทางกลับโรงแรม

คืนนี้ พักที่ซัปโปโร

วันที่ 6
ซัปโปโร่ – โรงงานช็อกโกแลต – โอตารุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า เปลี่ยนชุดจัดเต็มกันหนาว ก่อนจะออกมาเที่ยวเล่นในเมืองซัปโปโร เดินทางไปชมโรงงานช็อกโกแลตชิรอยคอยบิโตะ สถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของช็อคโกแลตชนิดต่างๆ ที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น เหล่าตุ๊กตาเชฟพ่อครัวจะพากันร้องรำทำเพลงในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ทุกชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาะฮอกไกโด

นำชมไฮไลท์สำคัญกับความสวยงามของน้ำแข็งแกะสลักในงานแสดง Hokkaido Snow Festival ที่จะมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งจากหลายหลายประเทศทั่วโลก และชมการออกร้านท่ามกลางบรรยากาศค่ำคืนอันสุดแสนจะโรแมนติค

บ่าย พาท่านเดินทางไปเที่ยวเมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง) พาท่านเที่ยวชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป ถ่ายรูปวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุหน้าหนาว และสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย อาทิเช่น กล่องดนตรีจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดหรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก , ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่าจากโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน ส่องแสงแวววาวราวคริสตัล ยามค่ำ เดินเล่นริมคลองโอตารุ ชมแสงไฟสะท้อนน้ำสีส้มเรืองรอง เข้ากับบรรยากาศหนาวๆ 

เย็น  เดินทางกลับ Sapporo คืนนี้ พักที่ซัปโปโร  

วันที่ 7
ซัปโปโร – เซนได

เช้า พาท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 

ต่อด้วย หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด และเป็นโลโก้ของเมืองซัปโปโร

บ่าย – ออกเดิทางสู่เมืองเซนใด เมื่อถึงไซไดเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเซนได นำชม Sendai Pageant of Starlight ถนนที่ประดับไปด้วยไฟกว่า 10 ล้านดวง ในบรรยากาศหนาวๆ จากนั้น ช้อปปิ้ง ณ ย่านช้อปปิ้งอิจิบันโจ ถนนชอปปิ้งที่ยาวกว่า 2 กม รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (มีเมนู กิวตัง ลิ้นวัวย่างขึ้นชื่อของที่นี่ สำหรับท่านที่ทานเนื้อวัว)

ค่ำ คืนนี้พักผ่อนกันที่ เซนได

วันที่  8
เซนได – ยามากาตะ – เทือกเขาซะโอ – ‘Snow monsters’ – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองยามากะตะ (Yamagata) เพื่อขึ้นกระเช้าไปชม เทือกเขาซะโอ (Mt.Zao) หนึ่งในภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองยามากะตะ เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเล่นสกี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว โดยนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงดงามอันน่าทึ่งของจูเฮียว (Juhyo) ความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดเอาละอองขาวดั่งปุยนุ่นของหิมะไปปกคลุมต้นไม้จนเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาว จนชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า ไอซ์ มอนสเตอร์ (Ice Monsters) หรือ ปีศาจน้ำแข็ง ซึ่งเป็นป่าสนบนภูเขาสูงที่ถูกเกล็ดน้ำแข็งเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจ เนื่องจากต้นไม้ดูรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดจึงเรียกกันว่า ไอซ์มอนสเตอร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

บ่าย เพลิดเพลินกับบรรยากาศหนาวๆ จนจุใจแล้ว เดินทางนั่งรถไฟมุ่งสู่เมืองเซนได เพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้ ก่อนเดินทางสู่โตเกียว

20.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Haneda เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661

วันที่ 9
กรุงเทพฯ

00.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
05.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และ ความเหมาะสม**


 

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ ญี่ปุ่น ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ใกล้สถานีรถไฟ พักห้องละ 2ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและเย็น
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 10,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!