ทัวร์ตามรอยดอกไม้บานญี่ปุ่น


กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์ตามรอยดอกไม้บานทัวร์ตามรอยดอกไม้บาน เเตกต่างอย่างไร

 • ทัวร์สไตล์กลุ่มเล็ก กันเอง คล่องตัว
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่
 • เดินทางด้วยรถไฟสาธารณะที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีที่สุดในโลก
 • ไปได้ไกลกว่า เพราะรถไฟวิ่งได้ 300 Km/h เราจึงไปได้เยอะกว่าและประหยัดเวลากว่า
 • โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า ใกล้สถานีรถไฟถือเป็นย่านการค้าสำคัญชอบปิ้งสะดวกปลอดภัย

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

icon-day-01กรุงเทพฯ – โตเกียว

19.30 น. นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 เคาน์เตอร์ ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน เที่ยวบินที่ TG682

22.45 น. เหินฟ้าสู่ กรุงโตเกียว โดยสายการบินไทย บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

icon-day-02Tokyo – Toyama

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับกระเป๋า จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองโทยาม่า เพื่อเข้าที่พักฝากกระเป๋าก่อนออกไปเที่ยวเมืองทากาโอกะ  โดยเดินทางจากสถานีโทยาม่าไปสถานีทากาโอกะประมาณ 20 นาที

หลังจากนั้นเดินเท้าต่อไปเที่ยววัด Zuiryuji วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น เก่าแก่ประมาณ 400 ปี วัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ มีประวัติน่าสนใจโดยโทชิตสุเนะ ทายาทรุ่น 3 สร้างให้เป็นอนุสรณ์สถานกับ โทชินากะ เมดะ  ผู้ก่อตั้งเมืองทาคาโอกะ วัดนี้เดิมมีพื้นที่มากถึง 6,000 ไร่ โครงสร้างของวัดสร้างเลียนแบบร่างกายมนุษย์ โดยแบ่งเป็นสามส่วน ๆในสุดคือศรีษะ และเป็นอาคารหลักใช้เวลาก่อสร้างตรงนี้นานถึง 20 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระประธานหนัก 46 ตันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของวัดแห่งนี้ รวมถึงหลังคาของแต่ละอาคารสร้างเป็นสองชั้นเพื่อรองรับหิมะในหน้าหนาว  จากนั้นแวะเข้าไปไหว้พระใหญ่ Takaoka Buddha หนึ่งในสามพระใหญ่ของญี่ปุ่น

เย็น เดินทางกลับเมืองโทยาม่า รับประทานอาหารเย็นและ เดินเล่นตามอัธยาศัย  ** ค่ำคืนนี้ พักเมืองโทยาม่า **

icon-day-03TOYAMA-JAPAN ALP-MTSUMOTO

japan194-002

เช้า-บ่าย หลังจากรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ แห่งเทือกเขาทาเทยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมความอลังการของ  “กำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL” ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร การเดินทางสู่ Japan Alp จะใช้ยานพาหนะหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะแบ่งการเดินทางออกเป็นช่วงๆ มีทั้งกระเช้า ทั้งรถบัส ซึ่งแต่ละจุดก็มี Highlight ให้ชมแตกต่างกัน อาทิเช่น ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี และนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษจากนั้นลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร เพื่อเดินทางสู่ยอดเขาทะเทะยาม่า  (Tateyama) อีกฟากหนึ่ง ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น  

หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ เราจะอยู่บน Japan Alp กันทั้งวัน มีเวลาให้ท่านเต็มที่กับการถ่ายรูปเช่นเคย

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่เมืองมัตสิโมโต้ ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อเดินทางถึงเก็บสัมภาระเข้าที่พัก

เย็น  รับประทานอาหารเย็นและ เดินเล่นตามอัธยาศัย ** ค่ำคืนนี้ พักเมืองมัตสิโมโต้ **

 

icon-day-04MATSUMOTO – KAWAGUCHIKO

flowerUnseen Japan_N4051LOGO

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปเยี่ยมชมปราสาท มัตสิโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น  ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง

บ่าย พาท่าน เดินทางไปทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchigo) เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่อยู่รอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 5 ทะเลสาปได้แก่ Kawaguchiko, Saiko, Yamanakako Shojiko และ Motosuko คาวาคูจิโกะเป็นทะละสาปที่เข้าถึงง่ายที่สุดในบรรดาทะเลสาปทั้ง 5 ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งแต่ละฤดูก็มีความสวยงามต่างกัน เช่น ถ้ามาช่วงเดือนเมษายน ก็จะเห็นซากุระบานริมทะเลสาป หรือมาช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน ก็จะเห็นวิวที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสี และรอบๆ ก็ยังมีจุดชมวิวสวยๆ และพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจให้เข้าชม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ซึ่งตามโรงแรมต่างๆ มักจะมีออนเซ็นให้บริการ ปล่อยอิสระ รับประทานอาหารกลางวันและ ชมวิว ถ่ายรูปได้ตามใจชอบตลอดบ่ายนี้

เย็น รับประทานอาหารเย็นและ เดินเล่นตามอัธยาศัย ** ค่ำคืนนี้เราพักที่ โรงแรมริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ **

 

icon-day-05KAWAGUCHIKO – PINKMOSS – TOKYO – MITO

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า เราเดินทางไปกันที่จังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) เพื่อไปชมอีกหนึ่ง Highlight “พิงค์มอส” Fuji Shibazakura Matsuri ชิบะซากุระ 7 แสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก โดยนั่งรถบัสจากสถานี Kawaguchiko สาย Shibazakura Liner ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

บ่าย จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมือง Mito จังหวัด Ibaraki รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย **คืนนี้พักที่เมือง มิโตะ**

 

icon-day-06MITO -HITASHI – ASHIKAGA – TOKYO

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า ก่อนที่ทัวร์คณะใหญ่จะมาจากทั่วทุกสารทิศ จะถ่ายรูปติดแต่หัวคน เราจะพาท่านเดินทางไป สวน Hitachi Seaside Park ซึ่งได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาล ทางสวนจะมีการปลูกดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป ในสมัยก่อน ที่แห่งนี้เคยเป็นสนามทิ้งระเบิดสำหรับนักบินรบอเมริกันในปี 1946 แต่ต่อมา ปี 1973 ก็ได้กลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น และได้มีการปรับปรุง ดัดแปลงให้กลายเป็นสวนดอกไม้และนันทนาการ ที่มีความสวยงามตราตรึงใจนักท่องเที่ยวทุกคน เช่นกันในฤดูดอกไม้บาน เราจะพาไปชม ภูเขาดอกไม้สีฟ้า “Nemophila” อันเป็น Highlight ซึ่งมีในเฉพาะต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้น

บ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่านไปยังสวนดอกไม้อาชิคากะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โตเกียว **อิสระให้ท่านช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย จะเลือกเดินช๊อปปิ้งที่ ชินจูกุ / ฮาราจูกุ / อิเคบุคุโระ / กินซ่า / ชิบูย่า

เย็น รับประทานอาหารเย็นและ เดินเล่นตามอัธยาศัย   **คืนนี้พักที่เมือง โตเกียว**

 

icon-day-07TOKYO-FUK

เช้า รับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefecture) ซึ่งเดิมชื่อ ฮากาตะ (Hakata) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ด้านการค้ามายาวนาน วันนี้เราต้องนั่งรถไฟกันยาวหน่อยนะครับ (ทานอาหารกลางวันแบบเบนโตะ บนรถไฟ)

เย็น นำสัมภาระเข้าที่พัก จากนั้นพาทุกท่านไป Canal City อิสระเดินเล่น ช๊อปปิ้ง  หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย  **คืนนี้พักที่เมือง ฟุกุโอกะ**

 

icon-day-08FUKUOKA – WISTERIA – KAWABATA

ICEE4558

เช้า พาท่านออกเดินทางไปเที่ยวชมสวนคาวาจิฟุจิ ที่นี่คือสถานที่ ที่มีอุโมงค์ดอกฟูจิที่สวยที่สุดในโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ที่ควรมาเยือนของประเทศญี่ปุ่น ดอกฟุจิ หรือ Wisteria หรือ ดอก Fuji no hana เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอม มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย โดยดอกมีหลายสี ทั้งสีฟ้า ขาว ชมพู ม่วง และเหลืองอ่อน ต้น Wisteria จะเริ่มออกดอกประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยเถาของดอก Wisteria นั้นจะไต่ตามเข็มนาฬิกา สามารถไต่สูงได้ถึง 20 เมตรเหนือพื้นดิน แผ่กระจ่ายออกไป 10 เมตรโดยรอบ ขนาดของดอกที่ห้อยจะมีขนาดประมาณ 10 – 80 เซนติเมตร ที่สำคัญดอก Wisteria ได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดต้นไม้มหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้งามอย่างเต็มที่ ­­­ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เขตฮากาตะ เมืองหลวงแห่งฟุกุโอกะ

บ่าย เดินเยี่ยมชมเส้นทางช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ Kawabata Shopping Arcade มีความยาวประมาณ 400 เมตร ให้บรรยากาศเหมือนถนนคนเดินของญี่ปุ่นขนานแท้ พร้อมร้านค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ

เย็น รับประทานอาหารเย็นและ พักผ่อนตามอัธยาศํย ** ค่ำนี้พักที่ฟุกุโอกะ**

icon-day-09FUKUOKA – BANGKOK

08.30  รับประทานอาหารเช้า และเดินทางสู่ สนามบินฟูกุโอกะ ทำการเช็คอิน เดินทางโดยเที่ยวบิน TG 649 เที่ยวเวลา 11.35 น.

14.55  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ ญี่ปุ่น ชั้น economy สัมภาระ 20 Kg
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ใกล้สถานีรถไฟ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและเย็น
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 10,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

 

ตารางทริปตลอดปี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

flowerUnseen Japan_N1671LOGO flowerUnseen Japan_N6001LOGO ICEE4370 ICEE4398 ICEE4640 ICEE4711 ICEE4873

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!