ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง โทโฮขุ

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     Bangkok

01.00 น.
นัดหมายพบกันโดยพร้อมเพรียงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H-J Gate 4 เชคอินสายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

23.35 น.
ออกเดินทางไปยังนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 626

วันที่ 2     Narita – Hitachi Seaside Park – Fukuroda Waterfall – Utsunomiya

07.45 น.
เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) หรือสวนฮิตาชิ(Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากเมืองโตเกียวไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 130 กิโลเมตร จุดเด่นของที่นี่คือทุ่งดอกเนโมฟีเลีย จะเป็นดอกสีฟ้าอมน้ำเงิน ท่านสามารถถ่ายรูปท่ามกลางเนินดอกไม้สีฟ้ากว้างสุดสายตากลืนหายไปกับท้องฟ้าสีคราม ภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้าง ในแต่ละฤดูกาลจะมีสวนดอกไม้ที่แตกต่างกันไป มีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย

–บ่าย–
รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านไปชม น้ำตกฟุคุโรดะ เป็นหนึ่งในสามน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชั้นหินไล่ระดับลงมา 4 ชั้น จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “น้ำตก 4 ชั้น” มีจุดชมวิวที่จะทำให้ท่านเห็นน้ำตกอย่างใกล้ชิด และเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามในทุกฤดูกาล
จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Utsunomiya เป็นพื้นที่ในด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดโทขิกิ

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3     Nikko Toshogu Shrine – Lake Chuzenji – Ouchi Juku – Aizu

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า ชม ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สัญลักษณ์ของเมืองนิโก้ ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อาคารต่างๆของศาลเจ้านั้นมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และสร้างอยู่บนเขาซึ่งเคยเป็นป่าทึบ จึงทำให้มีบรรยากาศที่่ผ่อนคลาย รอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ อาคารตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก หนึ่งในนั้นจะเป็นรูปลิงปิดหู ปิดตา ปิดปาก ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนำทองมาตกแต่งอาคารได้อย่างสวยงาม แต่เน้นความเรียบง่ายแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม

–เที่ยง–
รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อชม ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลม มาให้พร้อม) เพลินเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัส ที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง

ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ ( Ouchi Juku ) เป็นอีกสถานที่นึงในเมือง Aizu wakamatsu จังหวัด Fukushima ที่จะพากลับย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยเอโดะ ทั้งบ้านเรีอน ร้านอาหาร รวมถึงบรรยากาศต่างๆ ที่ให้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆ

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4     Tsuruga Castle – Urabandai – Godaido

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางชม ปราสาทนกกระเรียน หรือ Tsuruga Castle ตั้งอยู่ที่เมืองไอสึวาคามัตสึ (Aizu-wakamatsu) ในจังหวัดฟุกุชิมะ (Fukushima) ภูมิภาคโทโฮขุ (Tohoku) ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงาม มีบรรยากาศเป็นคูน้ำล้อมรอบตัวปราสาท ปัจจุบันภายในปราสาทสึรุกะ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับตำนานของปราสาทแห่งนี้ รวมถึงวิถีชีวิตของเหล่าซามูไร ศิลปะ หัตถกรรมของคนในท้องถิ่น ที่มีทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ มากมาย ในช่วงศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 19 จากการทำสงครามกลางเมืองไอสึ (Aizu) โดยชาวซามูไรในศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนจากยุคเอโดะ (Edo Era) มาเป็นยุคเมจิ (Meiji Era) การต่อสู้ของเหล่าซามูไรที่มีแค่มือถือดาบ เลยทำให้ต้องพ่ายแพ้กับทหารที่มีปืน จึงกลายเป็นตำนานแห่งศักดิ์ศรีของชาวซามูไรที่เมือง Aizu-Wakamatsu และต่อมามีการปรับปราสาทจาก 7 ชั้น ให้เหลือเพียง 5 ชั้น ปัจจุบันมีการนำเอาวิถีปฏิบัติแห่งชาวซามูไรใช้เป็นคำสอนให้กับเด็กๆ

จากนั้นนำท่านชม อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรืออุระบันได Urabandai ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้งที่นิยมแห่งหนึ่ง มีทัศนียภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ เส้นทางเดินป่าและปีนเขามากมายเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน และเล่นสกีในช่วงฤดูหนาว แล้วยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย และยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจนั้นคือการพายเรือคายัคชมใบไม้เปลี่ยนสีและธรรมชาติรอบตัวแบบจุใจ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลาเดิน

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหาร ชมศาลเจ้าโกไดโดะ (Godaido Shrine) เป็นวัดขนาดเล็กมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนเกาะเล็กใกล้กับท่าเทียบเรือ ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัตสึชิมาไปแล้ว สร้างขึ้นเมื่อปี 807 ภายในบรรจุรูปปั้น พระเจ้า 5 องค์ ซึ่งพระที่ชื่อว่า จิคาคุ ไดชิ (ผู้ก่อสร้างวัดซุยกันจิ)ได้อัญเชิญมาไว้ อาคารหลังปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี1604 โดยตระกูลดาเตะ ต้นตระกูลผู้ก่อตั้งและปกครองเมืองเซนไดในยุคแรก วัดแห่งนี้จะเปิดให้ชมทุก 33 ปี ซึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดให้ชมเมื่อปี 2006 ที่ผ่านมา

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

วันที่ 5          Miyagi Zao Fox Village – Nasu Animal Kingdom – Tokyo

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยัง หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกสะโอ (Zao Fox Village) ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง มีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร และความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งนั่นจึงทำให้มีการดูแลเจ้าสุนัขจิ้งจอกเป็นเรื่องเป็นราว โดยเฉพาะที่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกสะโอ (Zao Fox Village) สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันอีกที่หนึ่งของภูมิภาคโทโฮขุ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกสะโอ อยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยางิ เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งจะเน้นพื้นที่การจัดแสดงสุนัขจิ้งจอกเป็นหลัก เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี 1990

จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสัตว์ขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติของนะซุ Nasu Animal Kingdom ที่มีสัตว์สารพัดชนิดรวมแล้วกว่า 600 ชีวิตจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสชีวิตของพวกเขาอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือ “Oukokutown” โซนนี้จะเป็นสัตว์ขนาดเล็ก น่ารัก รวมทั้งโซนการแสดงในร่ม และ “Oukokufarm” ที่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ตามธรรมชาติ สัตว์ขวัญใจของที่นี่จะเป็นอัลปาก้าน่ารักๆ และเจ้าคาปิบาราแช่อนเซ็น

–บ่าย–
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางกลับโตเกียว (ใช้เวาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.)

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักที่โรงแรม

วันที่ 6    Free Shopping – Tokyo – Bangkok

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ทั้งวัน โดยที่นักท่องเที่ยวนิยมไปช้อปปิ้ง เช่น

-ชินจูกุ เป็นหนึ่งในย่านที่มีความพลุกพล่นมากที่สุด มีทางเชื่อมไปยังห้างสรรพสินค้าอื่นๆ เช่น เคอิโอะ(Keio) เมลอท( Mylord) และอิเซตัน (Isetan) ทำให้การช้อปปิ้งที่สถานี่นี้มีการซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน

-อากิฮาบาระ หรือ นิยมเรียกว่า ‘อกิบะ’ (Akiba) ที่นี่มีสินค้าอยู่มากมายตั้งแต่ ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เกมเซ็นเตอร์ และเป็นแหล่งขายของโอตาคุ (otaku) ที่โด่งดังในญี่ปุ่น

ฮาราจูกุ เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ และยังเป็นทั้งย่านสำหรับการช็อปปิ้ง แหล่งแฟชั่นของวัยรุ่นญี่ปุ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติในใจกลางเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ เขตชิบูย่า

-ชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย นอกจากนั้นแล้วยังมีร้านอาหารและแหล่งบันเทิงอย่างครบครัน มีผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินขวักไขว่อยู่ตลอดทั้งวัน
-กินซ่า ย่านนี้ถือเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม สินค้าหรูหรา รวมไปถึงสินค้าจากดีไซเนอร์ชื่อดัง อย่าง Louis Vuitton, Prada, และ Michael Kors
ซึ่งท่านสามารถอิสระเลือกไปช้อปปิ้งตามสถานที่ช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด (อิสระอาหารเที่ยงและเย็น)

20.00 น.
เดินทางไปยังสนามบิน ฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 7    Bangkok

00.20 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG661

05.25 น.
ถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- ปากีสถาน  และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 500 เยน / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 20,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!