ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ ของเราแตกต่างยังไง

 • ทัวร์สไตล์ Exlusive Road trip กดอ่านรูปแบบและเงื่อนใข
 • ซอกซอนไปตามที่เที่ยวได้ลึกกว่า ส่วนตัวกว่า
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีเวลาให้ดื่มด่ำธรรมชาติงาม
 • โรงแรมเล็กๆน่ารักๆ หรือระดับ 3-4 ดาว หรือบูทีค โฮเทล หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

DAY 1
BKK – ZURICH

22.00  นัดหมายโดยพร้อมเพรียงกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย TG970 เที่ยวเวลา 00.30 น.(ของวันถัดไป) ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

DAY 2
Zurich – St. Gallen – Stein am Rhine – Appenzell

00.30        ออกเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

07.25        เดินทางถึง เมืองซูริค เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เชคอินที่โรงแรมเพื่อเก็บสัมภาระจากนั้น เดินทางสู่ เมือง St. Gallen  ชม Stiftsbibliothek ห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเก่าแก่ที่สุดโลกอีกแห่งหนึ่ง  มีต้นฉบับลายมือหนังสือหายากที่เขียนขึ้นในยุคสมัยกลางที่ประเมินค่าในปัจจุบันไม่ได้

บ่าย หลังจากนั้น เดินทางสู่ เมือง Stain am Rhine  เมืองนี้ถูกอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งแบบบ้านและโครงสร้างเก่า รวมทั้งภาพวาดตามอาคารบ้านเรือนที่เจ้าของบ้านจ้างศิลปินมาวาดบอกเรื่องราวที่ตนต้องการไว้ ซึ่งเรียกว่าภาพวาดสีน้ำปูนเปียกหรือเฟรสโก้ (Fresco)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองแอพเพนเซล เมืองชนบทขนาดย่อมทางจะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ยังคงเอกลักษณ์และกลิ่นอายของชาวสวิสมาตั้งแต่อดีตกาล อาคารบ้านเรือนถูกประดับประดาด้วยการทาสีเป็นลวดลายต่างๆอย่างสวยงาม นอกจากนี้ชาวเมืองนี้ยังคงอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นของฝากหลักๆจากเมืองนี้จะเป็นรูปแบบกระดิ่งซึ่งสื่อถึงปลอกคอวัวนั่นเอง อีกทั้งเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่แปรรูปจากการเลี้ยงวัว อาทิเช่น ช๊อคโกแลต เนย และชีสที่ทำจากนมท้องถิ่น

เย็น หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

 

Day 3
Appenzell

เช้า   หลังอาหารเช้า นำท่านชมเมืองอัพเพนเซล(Appenzell) เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ ตั้งอยู่ในหุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) ติดกับประเทศลิคเทนสไตน์เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่ Kulturzentrum Te Ziegelh ซึ่งตามตำนานที่เล่าขานต่อกันมาว่า ลวดลายที่ถูกระบายบนตัวอาคารด้วยช่างศิลปในสมัยก่อนเช่น ลายดอกไม้ ลายตัวเลขคณิตและลายการ์ตูนกับสีสันสดใสที่บรรเลงลงไปซึ่งบ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกของเจ้าของอาคารอย่างเห็นได้ชัด

บ่าย ถ้ามาเมืองนี้ดีที่สุดต้องเดินเล่น รอบเมืองและดื่มด่ำกับบรรยากาศและมองหาร้านขาย cakes ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของที่นี่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งท้องถิ่น หรือขนมปังแพร์ (Birnenbrot) บางครั้งจะเห็นคนท้องถิ่นเกษตรกรเดินเท้าเปล่ากับตุ้มหูโบราณแกว่งไปมา ด้วยความมีเสน่ห์แบบชนบทแบบนี้นี่เองจึงทำให้นักท่องเที่ยวมาเยือนที่นี่ไม่ขาดสาย

เย็น หลังอาหารเย็น ให้ท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

Day 4
Appenzell – Andermatt – Glacier Express – Zermatt

เช้า   หลังอาหารเช้า นำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงาม มีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง หลังรับประทานอาหารเที่ยง พาทุกท่านสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส”Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์ สะพาน หุบเหว สวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว

เย็น    นำกระเป๋าเข้าที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 5
Zermatt –  Matterhorn – Interlaken

เช้า-บ่าย    หลังอาหารเช้า ชมเมืองแซร์มัท เมืองผู้เป็นเจ้าของมงกุฎแห่งสวิสหรือ Matterhorn สัญลักษณ์แห่งสวิสเซอร์แลนด์นั่นเอง  Option (ไม่รวมในค่าทริป) เลือกเดินทางสู่ สถานีรถไฟสายภูเขาหิมะกรอนาแกร็ต นั่งรถไฟพิชิตความสูงกว่า 4000 เมตร เพื่อ ชื่นชมบรรยากาศของ ยอดเขา Matterhorn ยอดเขารูปทรงแปลกตา สัมผัสลานสกีที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวสุดลูกหูลูกตากว่า 32 ลาน หรือเรียกได้ว่าเป็น heaven snow ของโลก ตื่นตาตื่นใจกับลานกว้าง ณ จุดที่สูงที่สุดบริเวณ Klein Matterhorn ที่จะทำให้ทุกท่านชมวิวได้แบบพานอรามา 360 องศา

บ่าย         เดินทางลงจากยอดเขา กลับเข้าสู่เมืองแซร์มัทหลังจากนั้นเดินทางสู่ เมือง Interlaken เข้าที่พักช่วงค่ำ ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย แล้วพักผ่อนเอาแรง

 

Day 6
Interlaken –  Jungfraujoch – Lauterbrunnen – Interlaken

เช้า    หลังรับประทานอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่ Jungfraujoch ยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป ด้วยรถไฟสายภูเขาน้ำแข็ง โดยนั่งรถไฟผ่านเมือง Lauterbrunnen ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง เมือง Kleine Scheidegg   แดนสวรรค์ของเหล่าผู้ชื่นชอบการเล่นสกี ต่อรถไฟต่อสุดท้าย เพื่อมุ่งสู่ ยอดเขา Jungfraujoch ยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป จนได้รับขนานนามว่า เป็นหลังคาของทวีปยุโรป (Top of Europe)

ถ่ายรูป  หอชมวิว Sphinx คุณจะสามารถมองเห็นภาพของเทือกเขาที่เรียงรายยิ่งใหญ่ตระการตา ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ แต่ที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน ยุโรป

บ่าย  ชมทะเลสาบทูน สูดอากาศที่บริสุทธิ์ และความสวยงามของหมู่บ้านตามริมทะเลสาบ  นำท่านเดินทางไปยัง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN) เดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

เย็น จากนั้นเดินทางกลับสู่เมือง Interlaken ถึงที่พักช่วงหัวค่ำ ทานอาหารเย็น

 

Day 7
Interlaken – Vevey – Lausanne – Interlaken

เช้า     หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)” ดินแดนที่เหมาะแก่การทำกิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้น ชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผู้เป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีตได้เคยใช้บั้นปลายชีวิตที่เมืองนี้  ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 18 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)

เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย นำท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า นำท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ Interlaken

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

Day 8
Interlaken – Bern – Lucerne – Zurich

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ เมืองเบิร์น Bern เมืองหลวงอันเก่าแก่สวย งามคลาสสิกมาตั้งแต่สมัยยุคกลางได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ถึงแม้จะเป็นเมืองเก่าแก่แต่เรื่องความทันสมัยแล้ว ที่แห่งนี้ก็ไม่แพ้ที่อื่นสังเกตได้จาก แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อว่า เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 6 กิโลเมตรบน ถนน Spitalgasse ตลอดเส้นทางของการเดินเที่ยวนั้น ท่านจะได้พบกับบรรดารูปปั้นต่างๆ ที่มีอายุมายาวนานกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ของถนนสายนี้ เพลิดเพลินและผ่อนคลายกับบ่อน้ำพุอันสวยงามที่ กระจายอยู่ทั่วเมือง มากกว่า 100 แห่ง ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์อดีตเคยเป็นประตูเมือง เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อคที่ได้ถูกอนุลักษณ์ไว้ให้เป็นมรดกโลก ทุกๆ 1 ชม. จะมีเหล่าตุ๊กตาอกมาเต้นระบำอวดโฉมให้ชื่นชมกัน

ชมโบสถ์ Bernermuenster โบสถ์ประจำกรุงเบิร์น ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในสวิสฯ มุ่งสู่ยอดหอคอยด้วยเส้นทางบันไดวน 285 ขั้น เพื่อชมทัศนียภาพของกรุง เบิร์น ที่มีแม่น้ำสีเขียวมรกต อย่างแม่น้ำ อาเร่อ ไหลพาดผ่าน  เดินไปตามสะพานทางข้ามแม่น้ำ Nydeggbrucke โดยทิวทัศน์จากสะพานนั้นจะสะท้อนภาพสายน้ำสีฟ้าใสเบื้องล่าง บรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยบ้านเรือนสไตล์เก่าแก่จากนั้นไปต่อกันที่ อาคารรัฐสภา (Bundeshaus) ที่ตั้งอยู่ริมถนน โดยบริเวณลานกว้างด้านหน้าจัดเป็นที่แสดงน้ำพุเต้นระบำที่สวยงาม

บ่าย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หลังคาแห่งทวีปยุโรปเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา อย่างเช่น เทือกเขาแอลป์ สถาปัตยกรรมต่างๆ แบบยุโรปโบราณ รวมไปถึงทะเลสาบที่กว้างใหญ่อย่าง ทะเลสาบลูเซิร์น  พาทุกท่านมุ่ง สะพานไม้ Kapell Bruecke และ หอคอยน้ำ  Wasserturm ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 โดยมีตัวสะพานที่เปรียบเสมือนกับปราการของเมือง ส่วนหอคอยน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์และคุมขังนักโทษ

จากนั้นพาทุกๆท่านไปพบกับ อนุสรณ์สถานสิงโตแสนเศร้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารชาวสวิสฯ ที่มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  จากนั้นพาทุก ๆ ท่านตะลุยแหล่งช้อบปิ้งเขตเมืองเก่า ที่ถูกออกแบบสร้างด้วยสไตล์สวิสฯผสมฝรั่งเศส โดยมีถนน Kapellgasse เป็นศูนย์กลางของย่านช้อบปิ้ง

เย็น    หลังอาหารเย็น เข้าที่พักที่เมืองซูริค พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 9
Zurich

เช้า     หลังอาหารเช้าเดินทางสู่ เมืองซูริก Zurich เมืองที่มีแม่น้ำ Limmat ไหลผ่านใจกลางเมือง  เริ่มต้นกันที่ “แหล่งช้อบปิ้งถนน Bahnhofstrasse”  ย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อบปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  จากนั้นแวะชม นาฬิกายักษ์ที่โบสถ์ St. Peter โบสถ์ที่เป็นเจ้าของนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในยุโรป

ชม โบสถ์ Fraumuenster ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน ซึ่งที่โบสถ์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่มีศิลปะกระจกที่งดงามจับใจ หลังจากนั้นแวะชม Grossmunster โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สัญลักษณ์ของซูริก และหากท่านมาที่นี่ช่วงเวลาครบโมงยามพอดี จะได้ยินเสียงระฆังจากโบสถ์ทั้ง 2 โบสถ์ดังกังวานประสานเสียงกัน   จากนั้นสามารถชอปปิ้งตามอัธยาศัย  จนได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่สนามบิน

13.30      ออกเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG971 มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

Day 10
BKK

05.30         เดินทางถึง สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รวม

 • วีซ่า
 • ค่ารถไฟ / ค่ารถไฟ glacier express
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าขึ้น gonergrat
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!