ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย 10 วัน 9 คืน

วันที่จัด
 • 15 – 24 ก.พ. 2562 ค่าทริป 92,900 บาท
รูปรีวิวทริปไบคาลกดที่นี่

 

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   Bangkok – Irkutsk  

13.30 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 9 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสาการบิน S7 เที่ยวบิน S7 762 ออกเดินทางเวลา 16:35 น. บินสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ประมาณ 6 ชั่วโมง

23.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักภายในตัวเมืองอิรคุตสก์

วันที่ 2   Listvyanka – Irkutsk – City Tour 

–เช้า–
พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลิสต์เวียนกา นำชมพิพิธภัณฑ์ไบคาลเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลให้ชม หลังจากนั้นจะพาท่านเดินเท้าสู่ “เนินหินเชียร์สกี” เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ อันสวยงามของธรรมชาติ

–บ่าย–
รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นให้ท่าน*ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองอิรคุตสก์
จากนั้นพาท่านเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจมากมายภายในตัวเมืองอิรคุตสก์ อาทิเช่น เขตประวัติศาสตร์ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19  โบราณสถานสำคัญภายในสำนักชีสนาเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น “อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ “ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 “เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง “อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3   Irkutsk – Olkhon 

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม.  ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางต่อถึงงหมู่บ้าน Khuzir บนเกาะโอลคอน เก็บสัมภาระ เข้าเช็คอินที่โรงแรม

–ค่ำ–
รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4   Burkhan Shaman Khoboy Cape – Sagan Cape 

–เช้า–
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชม “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ พร้อมกันกับที่ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลับมาทานอาหารเช้า จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่ ก่อนรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคร่วมกัน

–บ่าย–
พาท่านแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็ง ที่หนากว่า 6 เมตร เมืองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและมีรูปทรงแปลกตา ก่อนนำท่านเดินทางกลับที่พัก โดยระหว่างทางกลับท่านสามารถถ่ายภาพและชื่นชมทิวทัศน์ได้ตามอัธยาศัย

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5   Ogoy – Budiyskaya Stupa – South Cape Area 

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เกาะโอกอย” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย และโด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ พร้อม “รูปเคารพฑากิณี หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านเดินทางต่อไปยัง “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านบนพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบอีกเช่นกัน

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 6   Olkon – Ust-Barguzin

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า พาร่วมกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สนุกสนานระทึกใจ ไปกับการโลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่ – หากมีน้อยเกินไป จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นแทน) 

–บ่าย–
หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางออกจากเกาะโอคลอน สู่ เมือง Ust-Barguzin เพื่อชมความสวยงามอันน่าตื่นตาของชายหาดฝั่งตะวันออกของทะเลสาบไบคาลซึ่งถูกขนานนามว่า “end of the world”

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ Ust-Barguzin

วันที่ 7   Sacred Nose Penninsula – Chivyrkuy Bay

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปชม Sacred Nose Penninsula อันเป็นคาบสมุทรที่เปรียบเสมือนจมูกแห่งไบคาลก็ว่าได้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวคาบสมุทร ท่านจะได้เห็นความหลากหลายของภูมิทัศน์ที่สูงแตกต่างกัน

–บ่าย–
เดินทางสู่ อ่าว Chivyrkuisky ของทะเลสาบไบคาล แวะถ่ายรูปกับหินรูปเต่า และชื่นชมความงามของทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเข้าพักที่ Ust-Barguzin

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 8   Ulan-Ude – Lenin’s Head – Lysaya Hill – Old Town

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมือง Ulan-Ude ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเบอร์ยาเทีย แห่งรัสเซีย (5 ชม.) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไซบีเรีย เมืองที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำ Uda อันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเอเชียหลงเหลืออยู่มาก เนื่องจากหากจะต้องเดินทางจากเมืองนี้ไปยังกรุงมอสโควแล้ว ยังใช้เวลามากกว่าเดินทางไปกรุงปักกิ่งถึงเท่าตัวเลยทีเดียว

–บ่าย–
นำท่านชมรูปปั้นศรีษะของเลนิน ขนาดยักษ์ ที่ตั้งอยู่ ณ จตุรัสใจกลางเมือง ถนนสายหลักในเมือง ยังคงชื่อ Lenina Street ที่เป็นที่ตั้งของทั้งพิพิธภัณฑ์ , โรงแรม และร้านค้าต่างๆ มากมาย จากนั้น นำท่านสู่จุดชมวิว Lysaya Hill ยอดเขาหัวโล้น ที่เป็นจุดชมวิวหลักของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของวัด Rinpoche Bagsha ในศาสนาพุทธ ที่เป็นสถาบันสอนศาสนาของพระสงฆ์ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าของ Ulan-Ude ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศร้านรวง และอาหารท้องถิ่นหลากเมนูที่ขึ้นชื่อ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 9   Transsiberian Day Train to Irkutsk (2nd class, around 8 hours) 

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า พาทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการนั่งรถไฟทรานไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) รอบ 09.00 น. สู่เมือง Irkutsk ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชม. ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงามระหว่างการเดินทางบนเส้นทางระดับตำนานเส้นนี้ ที่มีชื่อเสียงดึงดูดนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก

–เย็น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอันการา ภายในตัวเมืองอิรคุตสก์

วันที่ 10   Irkutsk – Bangkok

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรสำหรับเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบิน เชคอินเที่ยวบิน S7 761 เที่ยวเวลา 10.40 น.

15.20 น.
กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รวม

 • ตั๋วเครืองบินไปกลับ กทม-เอียร์คุท ตามระบุในโปรแกรม
 • อาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว ในเมือง / เกสต์เฮ้าส์ มีฮีตเตอร์+น้ำอุ่น หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 4 US / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!