ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่จัด
 • 7 – 17 ก.พ. 2562 ค่าทริป 99,900

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     Bangkok – Irkutsk

13.30 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว W ประตู 10 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 762 ออกเดินทางเวลา 16:50 น. บินสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย  ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง

00.05 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ภายในตัวเมืองอิรคุตสก์

ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่ 2     Listvyanka – Olkhon

–เช้า–
พาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา นำชมพิพิธภัณฑ์ไบคาลเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ปะกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลให้ชมกันอย่างใกล้ชิด  หลังจากนั้นจะพาท่านเดินเท้าสู่ “เนินหินเชียร์สกี” เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ อันสวยงามของธรรมชาติ

–บ่าย–
รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นให้ท่าน*ร่วมทดลองขับ SNOWBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่) หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม.  ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

–ค่ำ–
เดินทางถึงหมู่บ้าน Khuzir บนเกาะโอลคอน เก็บสัมภาระ รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

***เนื่องจากกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนย้ายมาเป็นวันนี้ จึงอาจจะทำให้ถึง โรงแรมที่ OLKHON ดึกหน่อย***

ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่ 3     Burkhan Shaman Khoboy Cape – Sagan Cape

–เช้า–
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชม “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ พร้อมกันกับที่ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลับมาทานอาหารเช้า จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่ ก่อนรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคร่วมกัน

–บ่าย–
พาท่านแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็ง ที่หนากว่า 6 เมตร เมืองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและมีรูปทรงแปลกตา ก่อนนำท่านเดินทางกลับที่พัก โดยระหว่างทางกลับท่านสามารถถ่ายภาพและชื่นชมทิวทัศน์ได้ตามอัธยาศัย

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ

ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่ 4     Ogoy – Buddiyskaya Stupa – South Cape Area

–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เกาะโอกอย” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย และโด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ พร้อม “รูปเคารพฑากิณี หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

–บ่าย–
หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านเดินทางต่อไปยัง “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านบนพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบอีกเช่นกัน

–เย็น–
นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5         Oklon – Irakutsk
–เช้า-บ่าย–
หลังรับประทานอาหารเช้า
นำท่านเดินทางกลับเมืองอิรคุตสก์ (เดินทางประมาณ 5 ชม) ถึงตัวเมืองอิรคุตสก์ช่วงบ่ายๆ หลังทานข้าวเที่ยง พาท่านเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจมากมายภายในตัวเมือง อาทิเช่น เขตประวัติศาสตร์ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19  โบราณสถานสำคัญภายในสำนักชีสนาเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น “อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ “ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 “เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง “อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

–เย็น–
พาท่านรับประทานอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร ก่อนเดินทางสู่ที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6   Irkutsk – Murmansk
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรสำหรับเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังมูรมันส์ โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1563 ออกเดินทางเวลา 13.05 น.  โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่มอสโคว ถึงเวลา 14.20 น

15.40 น.
ออกเดินทางต่อสู่มูรมันส์ โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1324

18.05 น.
ถึงสนามบินเมืองมูรมันส์ แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่ 7     Murmansk – Teriberka or Safari Snow mobile
–เช้า–
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) ซึ่งเป็นเมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสก์ แถบชายผั่งทะเลบาร์เร้นทส์ (Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม นำท่านชมเมืองเก่าอันมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจ เพราะบ้านแต่ละหลังได้สร้างไว้อย่างเรียบง่ายแต่คงความเป็นเอกลักษณ์สไตล์รัสเซีย   พร้อมเที่ยวชมบริเวณ อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ  บริเวณนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan จากนั้นเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าประทับใจอีกด้วย

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค พาท่านเที่ยวชมเมืองเทอริเบอก้า จนได้เวลาอันสมควร จึงนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมูรมันสก์

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น นำท่านล่าแสงออโรร่า โดยปรากฏการณ์ แสงออโรร่านั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย

*** หากเส้นทางไปเทอริเบอก้า ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นหิมะตกหนัก ถนนปิด เราจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่  Safari Snow world แทน ***

ทัวร์ทะเลสาบไบคาล มูรมันสก์

วันที่ 8     Murmansk – Sami Village – Snow village

–เช้า–
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านซามี่ (Saami Village) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านซามี่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในหมู่บ้านจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อน และมีสัตว์อื่นๆอีกมากเช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า ท่านจะได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การให้ขนมปังเรนเดียร์ ร่วมสนุกสนานไปกับการละเล่นพื้นเมืองของชนเผ่า ชม Majestic Idols ประติมากรรมอันเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความน่ารักและให้อาหารฝูงกวางใน ฟาร์มกวางเรนเดียร์  จากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขลากเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน

–เที่ยง–
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง“หมู่บ้านหิมะ” ที่สร้างขึ้นมาจากปุยหิมะและก้อนน้ำแข็ง  เป็นประติมากรรมที่สวยงามแปลกตาและหาชมได้ยาก  นอกจากนี้ท่านยังได้ทำกิจกรรมอันสนุกสนานภายในหมู่บ้านหิมะอีกด้วย เช่น การเล่นกีฬาฤดูหนาวท่ามกลางทุ่งหิมะ
จากนั้นเดินทางกลับ มูรมันสก์

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 9     Murmansk – Kirovsk – Arctic Train – St. Peterbrug
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเมือง Kirovsk (ประมาณ 3 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว เนื่องจากเมืองกิรอฟสก์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูร์มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาว

12.28 น.
นำท่านสู่ขบวนรถไฟสายพิเศษ เพื่อเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เซ็นปีเตอร์เบริกส์ พักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมบนรถไฟ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่เต็มไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนตลอดเส้นทาง อุณหภูมิภายนอกประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นบนรถไฟขบวนนี้ ระยะทางทั้งหมดของประเทศ คือ 10,000 กิโลเมตร หากวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ของประเทศรัสเซีย คือ 5,000 กิโลเมตร

–เย็น–
รับประทานอาหารเย็น บนห้องอาหารของขบวนรถไฟ พร้อมชิมว้อดก้า ชนิดต่าง ๆ จากนั้นสนุกสนานไปกับ เสียงเพลง ของเปียโน ในบรรยากาศของคอกเทลเล้าจ์ค่ำนี้พักผ่อนบนขบวนรถไฟ  ***คืนนี้พักบนรถไฟ

วันที่ 10   St. Peterbrug – Bangkok
10.37 น.
ถึงสถานีรถไฟ เมือง St. Peterbrug จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

–บ่าย–
รับประทานอาหารกลางวัน

15.40 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU39 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มอสโคว เวลา17.00 น.

19.25 น.
ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน  AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU270

วันที่ 11   Bangkok

08.25 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มอสโคว-มูรมันสก์-มอสโคว-เอียร์คุตส์-กรุงเทพ และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 3-4 ดาวพักห้องละ 2-3 ท่าน / โรงแรมที่เกาะโอคลอนเป็นสไตล์เกสต์เฮ้าส์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าขี่ SNOWMOBILE ที่มูรมันสก์
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ : 4 ยูโร / วัน / คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 25,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!