ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน Winter Hokkaido

วันที่จัด
 • 4 – 12 ก.พ. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท


รีวิวทริป Winter  Hokkaido กดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     Bangkok – Tokyo
20.00 น.
นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

22.30 น.
บินตรงลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2     Chitose – Asahikawa 
–เช้า–
เดินทางถึงสนามบินนาริติ ผ่านการตรวคคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า (และทำการ Activate ตั๋ว JR) จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่เมือง Hakodate โดยชิงคันเซนขบวนใหม่ล่าสุดที่เชื่อเกาะฮอกไกโดกับ Mianland ทำให้สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

–บ่าย–
เดินทางถึงเมือง ฮาโกดาเตะ อันเป็นเมืองท่าที่ทำการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูด้านทิศใต้สู่ฮอกไกโด และมีบรรยากาศบ้านเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของต่างประเทศซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่

จากนั้นพาขึ้นกระเช้าไป ยอดเขาฮาโกดาเตะ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของที่นี่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยเฉพาะทิวทัศน์ยามฤดูหนาวจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะท้องฟ้าจะโปร่งและแจ่มใสบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก่อนที่วิวจะเปลี่ยนเป็นแสงไฟยามค่ำคืนไปทั้งเมือง

จากนั้นพาทุกท่านเดินเที่ยวบริเวณเขตเมืองเก่าโมโตมาจิที่ย่านโมโตมาจินี้มีอาคารแปลกตาซึ่งได้รับอิทธิจากวัฒนธรรมตะวันตกและมีเมืองที่อยู่บนเนินเขาอันสวยงาม

พาท่านเดินไปชมเขตท่าเรือเก่า ที่จะมีโกดังอิฐสีแดงตั้งอยู่แถบท่าเรือริมอ่าว ที่แปลงสภาพเป็นร้านอาหารชิคๆ และร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ ปล่อยอิสะระเดินเล่น ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

–ค่ำ–
จนสมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พักในเมืองฮาโกดาเตะ

วันที่ 3    Hakodate Asahikawa
–เช้า–
ออกมาเดิน ตลาดเช้า (Hakodate Asaichi) ตลาดเปิด 6 โมงเช้า ตลาดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮะโกะดะเตะ เป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารรสเลิศจากฮะโกะดะเตะ เช่น สินค้าจากทะเล ผัก ผลไม้ ของหวาน และชินมิ (อาหารทะเลแปรรูป) ไฮไลท์ที่นี่คือบ่อตกปลาหมึก ที่มีบริการชำแหละหมึกกันสดๆ ให้ทานเป็นซาซิมิ ขึ้นชื่อของที่นี่  

พาท่านไปชม ป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี เดิมมีความสูง 60 เมตร ต่อมาได้มีการพัฒนากลายเป็นหอคอยที่ทันสมัย และเปิดบริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2006 ปัจจุบันหอคอยมีความสูง 107 เมตร เห็นวิวเป็นหิมะขาวหนานุ่ม

–บ่าย–
ได้เวลาสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร  เมื่อถึงเมืองอาซาฮิกาว่า นำสัมภาระเข้าสู่ที่พักจากนั้น

–ค่ำ–
จนสมควรแก่เวลา เดินทางกลับที่พักในเมืองอาซาฮิกาว่า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 4   Asahikawa – Abashiri – Icebreaker
–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า ไปเยี่ยมชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ทั้งในเรื่องของการออกแบบให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน และเนื้อที่อันกว้างใหญ่ราวกับอยู่ในธรรมชาติจริงๆ สัมผัสกับความน่ารักของเหล่าสัตว์เมืองหนาวมากมายอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น หมีขั้วโลกหนือ, นกเพนกวิน, นกกะเรียนแมวน้ำ, กวานเรนเดียร์, ลิงอุรังอุตัง, เสือดาวหิมะ, หมีสีน้ำตาล และยังมีสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายที่รอคอยการมาเยี่ยมเยียน และไฮไลท์ของที่นี่ Penguin Parade ในฤดูหนาว เพนกวินจะถูกปล่อยออกมาเดินเล่น ท่ามกลางผู้ที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ สนุกสนาน เพลิดเพลินกะสัตว์ต่างๆ

–บ่าย–
หลังอาหารกลางวันออกเดินทางสู่เมืองอบาชิริไปชมทะเลเป็นน้ำแข็ง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด (ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชม) ระหว่างที่นั่งรถไฟ สองข้างทางจะมีวิวหิมะสีขาวแปลกตา

–ค่ำ–
เดินทางถึงอาบาชิริ เชคอินเข้า โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5     Abashiri – Sapporo 
–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว นำท่านไปที่ท่าเรืออะบาชิริ (Abashiri Port) เพื่อ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker / Aurora Sightseeing Boats) บริเวณทะเลเปิดอาบาชิริ ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย มีแห่งเดียวในญี่ปุ่น เป็นไฮไลต์ที่น่าสัมผัส หากมีโอกาสได้มาเยือนเกาะฮอกไกโดในช่วงฤดูหนาว และนอกจากจะได้สัมผัสประสบการณ์อันแตกต่างแล้ว ยังได้มีโอกาสเห็นชีวิตอีกซีกโลกหนึ่งอย่างนกอินทรีทะเลหางขาว และแมวน้ำเป็นต้นช้เวลาล่องเรือประมาณ 50 นาที

–บ่าย–
หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางของจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

–ค่ำ–
เข้าที่พัก เเละเก็บสัมภาระ จากนั้นพาชมสินค้าและร้านอาหารย่านซูซูกิโนะ ซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าที่ตึกคักที่สุดบนเกาะฮอกไกโด ได้เวลาสมควร เดินทางกลับโรงแรม

คืนนี้ พักที่ซัปโปโร

วันที่ 6     Sapporo – Shiroi Koibito – Otaru
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า เปลี่ยนชุดจัดเต็มกันหนาว ก่อนจะออกมาเที่ยวเล่นในเมืองซัปโปโร เดินทางไปชมโรงงานช็อกโกแลตชิรอยคอยบิโตะ สถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของช็อคโกแลตชนิดต่างๆ ที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น เหล่าตุ๊กตาเชฟพ่อครัวจะพากันร้องรำทำเพลงในช่วงเริ่มต้นชั่วโมงใหม่ทุกชั่วโมง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเกาะฮอกไกโด

นำชมไฮไลท์สำคัญกับความสวยงามของน้ำแข็งแกะสลักในงานแสดง Hokkaido Snow Festival ที่จะมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งจากหลายหลายประเทศทั่วโลก และชมการออกร้านท่ามกลางบรรยากาศค่ำคืนอันสุดแสนจะโรแมนติค

–บ่าย–
พาท่านเดินทางไปเที่ยว
เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง) พาท่านเที่ยวชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป ถ่ายรูปวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุหน้าหนาว และสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย อาทิเช่น กล่องดนตรีจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดหรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก , ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่าจากโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน ส่องแสงแวววาวราวคริสตัล ยามค่ำ เดินเล่นริมคลองโอตารุ ชมแสงไฟสะท้อนน้ำสีส้มเรืองรอง เข้ากับบรรยากาศหนาวๆ 

–เย็น–
เดินทางกลับ Sapporo คืนนี้ พักที่ซัปโปโร  

วันที่ 7     Sapporo – Sendai
–เช้า–
พาท่านชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน ผู้ที่ออกแบบอาคารนี้เป็นสถาปนิกท้องถิ่นและใช้วัสดุภายในประเทศ อาคารนี้เคยเป็นอาคารที่ใหญ่และสูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเมจิ ต่อมาถูกไฟไหม้ทำให้ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1911 ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม และใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญทางการเมืองของรัฐบาลญี่ปุ่น 

ต่อด้วย หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด และเป็นโลโก้ของเมืองซัปโปโร

–บ่าย–
ออกเดินทางสู่เมืองเซนได เมื่อถึงเซนไดเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเซนได

นำชม  ถนนที่ประดับไปด้วยไฟกว่า 10 ล้านดวง ในบรรยากาศหนาวๆ จากนั้น ช้อปปิ้ง Sendai Pageant of Starlight ณ ย่านช้อปปิ้งอิจิบันโจ ถนนชอปปิ้งที่ยาวกว่า 2 กม รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย (มีเมนู กิวตัง ลิ้นวัวย่างขึ้นชื่อของที่นี่ สำหรับท่านที่ทานเนื้อวัว)

–ค่ำ–
คืนนี้พักผ่อนกันที่ เซนได

วันที่  8     Sendai – Yamagata – Mt.Zao – Snow Monsters – Tokyo
–เช้า–
รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ 
เมืองยามากะตะ (Yamagata) เพื่อขึ้นกระเช้าไปชม เทือกเขาซะโอ (Mt.Zao) หนึ่งในภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองยามากะตะ เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเล่นสกี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว โดยนั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงดงามอันน่าทึ่งของจูเฮียว (Juhyo) ความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดเอาละอองขาวดั่งปุยนุ่นของหิมะไปปกคลุมต้นไม้จนเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาว จนชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า ไอซ์ มอนสเตอร์ (Ice Monsters) หรือ ปีศาจน้ำแข็ง ซึ่งเป็นป่าสนบนภูเขาสูงที่ถูกเกล็ดน้ำแข็งเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจ เนื่องจากต้นไม้ดูรูปร่างเหมือนสัตว์ประหลาดจึงเรียกกันว่า ไอซ์มอนสเตอร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

–บ่าย–
เพลิดเพลินกับบรรยากาศหนาวๆ จนจุใจแล้ว เดินทางนั่งรถไฟมุ่งสู่เมืองเซนได เพื่อรับกระเป๋าที่ฝากไว้ ก่อนเดินทางสู่โตเกียว

20.00 น.
เดินทางสู่สนามบิน Haneda เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661

วันที่ 9     Bangkok
00.20 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

05.25 น.
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และ ความเหมาะสม**


สนใจทริปช่วงอื่น ดูได้ที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยใบไม้แดง

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยดอกไม้บาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยซากุระบาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยพิงค์มอส

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ใบไม้แดงโทโฮขุ

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ดอกไม้บานฮอกไกโด


รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 15,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!