ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยใบไม้แดง

วันที่จัด
 • 17 – 24 พ.ย. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท


รีวิวทริปญี่ปุ่นใบไม้แดงกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

thk869321

วันที่ 1     Bangkok – Osaka
20.30 น.
นัดหมายพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เช็คอินสายการบิน TG เที่ยวบินที่ TG622 ออกเดินทางเวลา 23.15 น. จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2     Osaka – Kyoto – Osaka
06.25 น.
เดินทางถึงสนามบิน คันไซ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าเดินทาง เตรียมตัวเดินทางสู่ใจกลางกรุงโอซาก้า หลังทานอาหารเช้า พาท่านเดินทางไปชมสีสีนด้านโซนทางใต้ของเกียวโตกัน (Southern Kyoto) พาท่านไปชมใบไม้แดงที่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) เป็นสถานที่ดูใบไม้แดงเป็นวัดเซ็นขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต ในฤดูใบไม้ร่วงผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติต่างมาที่วัดแห่งนี้ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ซึ่งใบไม้เปลี่ยนสีจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 ม. มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

จากนั้นนำท่านชม วัดฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร นำท่านสักการะพระแม่โพสพ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นของเทพจิ้งจอก ที่มีจำนวนมากมาย

–บ่าย–
ชม วัดคิโยะมิซุ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่วัน ถูกสร้างขึ้นในปี 780 และน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อ “วัดน้ำใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย อาคารที่มีชื่อเสียงของวัดแห่งนี้ก็คืออาคารไม้ขนาดใหญ่ เสาร์ของอาคารมีความสูงถึง 13 เมตรจากพื้นดิน และโถงอาคารถูกสร้างให้ยื่นออกไปภายนอกทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วย นอกจากนี้อาคารไม้ของวัดคิโยะมิซุสร้างขึ้นโดยไม่มีการใช้ตะปูตอกแม้แต่ตัวเดียวในการก่อสร้าง

จากนั้นพาท่านเดินชมสีสันตาม ทางเดินนักปราชญ์ (The Philosopher’s Path) ทางเดินจะปูด้วยหินตลอดทางและจะยาวขนานไปกับทางน้ำสายเล็กๆ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นซากุระที่เรียงรายกันอยู่นับร้อยต้น แต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะกลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีแดงสวยงาม เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนนิยมกันมากในการมาชมใบไม้เปลี่ยนสี ความยาวของทางเดินนักปราชญ์นั้นยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ที่มาชื่อทางเดินนี้ได้มาจากท่านนิชิดะ คิทาโร่ (Nishida Kitaro) ซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของญี่ปุ่น โดยท่านได้ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเพื่อเดินไปยังมหาวิทยาลัยเกียวโต ผู้คนจึงตั้งชื่อทางเดินแห่งนี้ตามท่าน

–เย็น–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมืองโอซาก้า

วันที่ 3   Osaka – Kyoto – Osaka
–เช้า–
หลังจากทานอาหารเช้า นำท่านชม วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด

จากนั้นพาท่านเดินทางไปชมใบไม้แดงที่ วัดโจจัคคุจิ (Jojakkoji Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1596 ตั้งอยู่บนทางลาดของเนินเขา ประตูและอาคารต่างๆ มีขนาดเล็ก บริเวณวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทั้งทางเดิน และบันไดที่นำไปสู่ลานวัด มีความสวยงามในฤดูใบไม้ร่วง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางวัฒนธรรมของวัดคือ เจดีย์ Taho-to ของพุทธศาสนานิกายนิชิเรนซุ (Nichiren-shu)

ชม วัดนิโซนอิน (Nisonin Temple) มีความคล้ายคลึงกับวัดโจจัคคุจิ (Jojakkuji Temple) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ตั้งอยู่บนเนินเขา มีอาคารที่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย และดูยิ่งใหญ่กว่า บรรยากาศรอบๆ วัดเงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ระหว่างทางเดิน มีความงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และยังสามารถชมวิวเมืองจากพื้นที่ทางทิศเหนือของวัดได้

–บ่าย–
พาท่านไปชมวัดเทนริวจิ (Tenryuji) เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสอนศาสนาพุทธนิกายรินซาย เซน อยู่ภายใต้การดูแลของวัดเทน ริวจิอีกด้วย วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดงรอบๆ วัด

พักสายตา จากสีแดงเป็นสีเขียวที่ สวนป่าไผ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา บริเวณใกล้ๆ จะเป็นร้านขายของพื้นเมืองที่ทำมาจากต้นไม้ เช่น ตะกร้าไม้ไผ่, ถ้วย, กล่องใส่ของ หรือเสื้อเสื้อสานจากไผ่ เป็นร้านดั้งเดิมของคนท้องถิ่น

ชม สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่องๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสีลูกกวาด สีสันแสบตา นับเป็นจุดชมวิวใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อที่สุดอีกแห่ง

–ค่ำ–
ได้เวลาสมควร กลับที่พัก ณ โอซาก้า

วันที่ 4     Osaka – Hiroshima – Osaka
–เช้า–
หลังจากทานอาหารเช้า เดินทางไปยังเมือง hiroshima โดยสารเรือ Ferry ข้ามฟากสู่เกาะ Miyajima ชมใบไม้แดงพร้อมประตูแดงกลางทะเล ชม ศาลเจ้ามรดกโลก Itsukushima Shrine ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ สร้างขึ้นเพื่อบูชาลูกสาวของเทพแห่งพายุและท้องทะเล ในสมัยก่อนคนธรรมดาจะไม่สามารถเดินทางมายังเกาะนี้ได้ ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ ได้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ชิมหอยนางรมย่างสดๆ ของขึ้นชื่อของเกาะ เลือกซื้อของฝากได้จากบนเกาะ

–บ่าย–
หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู พาไป Hiroshima Peace Memorial Park สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นคือ ที่นี่จะพบอนุสรณ์สถานที่รำลึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะ ตำนานนกกระเรียนพันตัว และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ซึ่งจัดแสดงผลกระทบต่อการทิ้งปรมาณูของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945 รวมถึงสวนสวยๆ ได้เวลาอันสมควรกลับเมืองโอซาก้า

–เย็น–
เดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า จากนั้นพาไปยัง ย่าน Dotonburi ชมสีสันยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้า ชิมอาหารขึ้นชื่อ (Ramen, Yakisoba, Okonomiyaki Takkoyaki) รวมถึงสินค้าอันหลากหลายอีกมากมาย

thk869361

วันที่ 5     Osaka – Tokyo – Nagoya

–เช้า–
หลังจากทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางด้วย ชิงคันเซน สู่เมืองโตเกียว ใช้เวลา เพียง 3 ชั่วโมง พาทุกท่านถ่ายภาพ ณ ถนน Meijijingu Gaien อันมีต้นแป๊ะก๊วยที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาบไปตามถนน ดูรื่นรม และน่าเดินถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

–บ่าย–
พาท่านเดินทางสู่สถานที่สุดพิเศษ อันเป็นความมหัศจรรย์และความโรแมนติกท่ามกลางอากาศหนาวที่นี่เรียกว่า Nabana no sato Winter illumination ถูกตบแต่งด้วยแสงไฟนับล้านดวงภายในมีมุมพิเศษหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงงดาว ฟูจิสี่ฤดู หรือธารสวรรค์ประกายดาว เป็นอีกที่สุดแห่งญี่ปุ่นหน้าหนาว ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว ได้เวลานำท่าน นั่งรถไฟกลับโอซาก้า

–เย็น–
เดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัย คืนนี้พักที่เมืองนาโกย่า

thk869341

วันที่ 6     Nagoya – Takayama
–เช้า–
หลังทานอาหารเช้า พาท่านไปชมปราสาทนาโงย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เป็นปราสาทที่สวยงาม โดยมีจุดเด่นตรงป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่ ถือว่าเป็นปลาคาร์ฟทองคำประดับปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Takayama เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานไม้และช่างไม้ตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวัดสำคัญใดๆ ในอดีต จะต้องใช้ช่างไม้จากทากายาม่าไปสร้างทั้งสิ้น

–บ่าย–
ชมเจดีย์ 3 ชั้นที่ วัด Hida Kokubunji วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน และต้นแปะก๊วยยักษ์ที่ว่ากันว่าอายุกว่า 1,200 ปี เดินเล่นที่ Sannomachi ย่านเมืองเก่าของเมือง Takayama ที่นี่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Little Kyoto ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านของที่ระลึก สาเก และสินค้าพื้นเมืองของทาคายาม่า จากนั้นเดินชม สะพานแดง Nakabashi

–เย็น–
เดินทางเข้าที่พัก ณ เมืองทาคายาม่า

วันที่ 7     Takayama – Shirakawago – Osaka
–เช้า–
เช้าตรู่ชมตลาดเช้า Miyagawa Asaichi ริมแม่น้ำ Miyagawa ตลาดที่ขายของพื้นเมือง สินค้าทำมือ สินค้าการเกษตร ผักสด ผักดอง สัมผัสวิถีชาวบ้านแบบโบราณที่ยังมีเหลืออยู่จริงเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขนมพื้นเมือง อื่นๆ ที่ทำกันสดๆ

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Shirakawa-go หมู่บ้านชิรากาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 บ้านชาวนาโบราณอายุกว่า 250 ปี ถูกสร้างขึ้นในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ที่มีชื่อเรียกว่า กัสโซสึคุริ คำว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ หมายถึงหลังคาของบ้านที่สูงชัน ทำมุม 60 องศา คล้ายเวลาที่เราพนมมือ โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักไดในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี พาขึ้นสู่ที่จุดชมวิว Shiroyama จะมองเห็นหมู่บ้านโบราณจากมุมสูง

–บ่าย–
เดินทางถึงเมืองโอซาก้า ช่วงเย็นเก็บสัมภาระแล้วพาท่านชม ปราสาทโอซาก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึงหลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดถูกชุบด้วยทองคำ

–เย็น–
เดินทางกลับที่พัก ที่เมืองโอซาก้า

วันที่ 8     Osaka – Himeji Castle – Bangkok

–เช้า–
หลังทานอาหารเช้า ออกเดินทางไปเที่ยว ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ (ปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่ง) จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น (ร่วมกับอีก 3 แห่งคือ Matsumoto Castle, Inuyama Castle และ Hikone Castle) ปัจจุบันนี้มีการบูรณะซ่อมแซมปราสาทตรงส่วนหลังคาและผนัง ระยะเวลาการซ่อมแซมตั้งแต่เดือนเมษายน 2010 จนเพิ่งมาเปิดให้เข้าชมเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2015 ที่ผ่านมานี่เอง

–เที่ยง–
นำท่านกลับเมืองโอซาก้า เพื่อเดินทางไปยังสนามบินคันไซ เชคอินสัมภาระ กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย

17.25 น.
บินกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.
เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

**โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และ ความเหมาะสม**

 


สนใจทริปช่วงอื่น ดูได้ที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยดอกไม้บาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยซากุระบาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยพิงค์มอส

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ใบไม้แดงโทโฮขุ

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ดอกไม้บานฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน Winter Hokkaido


รวม

 • โรงแรม Business Hotel ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวก (Toyoko inn หรือเทียบเท่า) พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 15,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ  15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!