ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีโทโฮขุ เที่ยวญี่ปุ่นโดยรถไฟ

วันที่จัด
 • 19-27 ต.ค. 2561 ค่าทริป 49,900 บาท
**ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน**
รูปรีวิวทริปอันซีนโทโฮขุกดที่นี่

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     กรุงเทพ – โตเกียว

10.00 น.
นัดหมายพบกันโดยพร้อมเพรียงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เชคอินสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG660 ออกเดินทางเวลา 13.00 น. จากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งสู่ สนามบิน Haneda เมืองโตเกียว

21.10 น. 
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

**ค่ำคืนนี้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันที่ Shinagawa**

hitachi2

วันที่ 2     โตเกียว – สวน Hitachi Haikin – Utsunomiya

–เช้า–
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ตั้งอยู่ริมทะเล ภายในสวนนั้นปลูกต้นไม้ไว้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล มีความงามแตกต่างกันในแต่ละเดือน และช่วงที่เราไปนั้นจะมีไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ น่ารัก ที่มีแต่กิ่งก้าน ไม่มีลำต้น ที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับดอกคอสมอสสีสันหลากหลาย ที่กำลังบานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมีดอกไม้อื่นๆ เต็มพื้นที่ในสวนให้เดินชมกันได้อย่างจุใจ

–บ่าย–
ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวเดินชมย่าน Ueno จากนั้นเดินทางต่อด้วย ชิงคันเซน ใช้เวลาเพียง 40 นาทีสู่เมือง Utsunomiya เข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

**ค่ำคืนนี้พักผ่อนคลายความเมื่อยล้ากันที่ Utsunomiya**

pasted image 0 (2)

วันที่ 3     Utsunomiya – Nikko – Chuzenji Lake- Utsunomiya

–เช้า–
ออกเดินทางสู่เมืองนิกโก (Nikko) เมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้า  ที่แรกที่เราจะไปก็คือ ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลม มาให้พร้อม) เพลินเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัส ที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง   

พาชมน้ำตกเคกอน (Kegon) ที่เป็นน้ำตกสูงกว่า 100 เมตร ที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราเดินชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ

เที่ยวชมและถ่ายรูป น้ำตก Ryuzu หรือ น้ำตกหัวมังกร โดยชื่อเรียกนี้ได้มาจากลักษณะรูปร่างของน้ำตกที่ดูเหมือนส่วนหัวของมังกรด้วยความสวยงามของน้ำตกที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น สถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างนึงของเมืองนิกโกเรา ระหว่างการเดินทางจะมีจุดให้เดินชมธรรมชาติงามในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชื่นชมต้นไม้สีแดงเพลิงและสีเหลืองส้ม ตลอดสองข้างทาง

–บ่าย–
กลับสู่ตัวเมืองนิกโก พาชมสถาปัตยกรรมอันเป็นมดกโลกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม กลุ่มอาคารมรดกโลกเหล่านี้ถูกกล่าวขานถึงความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เริ่มจาก ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สิ่งที่พลาดไม่ได้และเป็นที่รู้จักเมื่อมาที่สถานที่แห่งนี้คือ รูปสลักแมวนิทรา และ รูปสลักลิงสามตัว รวมถึงลวดลายอันละเอียดอ่อนของงานแกะสลักที่ประตูโยเมมง และประตูคารามง

จากนั้นไปต่อกันที่ ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine) จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโคมสำริดขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยรั้วสีแดง หรือที่เรียกกันว่า “โคมปีศาจ” ภายในบริเวณศาลเจ้า จากนั้นพาท่านชมความงามและถ่ายรูปที่หน้าสะพานชินคิโอะ (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานไม้สีแดงที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ   ดาอิยะของเหล่าเทพเจ้า ก่อนจะเข้าสู่ วัดรินโน (Rinno-ji) วัดสำคัญของนิกโก้ โดยภายในประกอบด้วยศาลาหลัก 2 แห่งคือ ศาลาซันบุตซึ ศาลาหลังใหญ่ และ ศาลาไดโกมะ อยู่ด้านหลัง ซึ่งใช้เป็นหอสวดของผู้ปฎิบัติธรรม 

–เย็น–
เดินทางกลับเข้าที่พักที่เมือง Utsunomiya

matsushima2 (1)

วันที่ 4     Utsunomiya -Sendai – Yamadera – ล่องเรือ Mastushima -Sendai

–เช้า–
หลังจากทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมืองเซนได นำชมอ่าวมัตสึชิม่า ที่ยาวกว่า 17 กิโลเมตร มีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตัวกว่า 250 เกาะ อยู่ทั่วทั้งอ่าว  มีต้นสนรูปร่างแปลกตา อันเดิดจากแรงลม อ่าวนี้เป็นอ่าวที่รอดพ้นจากซึนามิครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่มีเกาะกำบังและลดแรงของคลื่น พาเที่ยว เมืองมัตสุชิม่า ที่ตั้งของอ่าวมัตสุชิม่าเป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทัยขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรือ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

จากนั้นเดินทางสู่ วัดโกไดโดะ วัดขนาดเล็กทำจากไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสุชิม่า ที่เก็บรูปปั้นทั้ง 5 และมีรูปแกะสลัก 12 ราศีของชาวจีน วัดโกไดโดะแห่งนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่นมากว่า 50 ปี

–บ่าย–
เดินทางไปชม วัด Yamadera ที่แปลว่า วัดบนภูเขา และมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบันไดพันขั้น ประกอบไปด้วยอาคารของวัด วิหาร ต่างๆ ชั้นล่าง คือ วิหารคอนปอน-ชูโดะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี และเมื่อเดินขึ้นบันได 1,100 ขั้นแล้ว จะได้พบกับวัดริชชะคุจิ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 860 ปีที่แล้ว เพื่อเป็นวัดสาขาของวัดเอ็นเรียคุจิ วัดต้นกำเนิดศาสนาพุทธนิกายเทนใด ระหว่างทางเดินขึ้นก็จะได้พบกับอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ทั้งสองข้างทาง รวมถึงความงามของธรรมชาติ ที่ร่มรื่นตลอดทาง

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น เข้าที่พักที่ Sendai

pasted image 0 (5)

วันที่ 5     Koriyama -Sendai

–เช้า-บ่าย–
หลังจากทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Koriyama เพื่อนำทุกท่านท่องเที่ยวสู่ อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรือที่เรียกติดปากกันว่า Urabandai นำทุกท่านสู่ทางศึกษาธรรมชาติ ทะเลสาบ 5 สี (Goshiki-numa) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบันได (Bandai Kogen) ประกอบไปด้วยทะเลสาบ บึงน้อย-ใหญ่ บ่อน้ำพุร้อน และอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วๆ ไป ก็คือ Aka-numa (บึงอะคานุมะ) หรือ บึงน้ำสีแดง และ Midoro -numa (บึงมิโดโระนูมะ) หรือ บึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบเหล่านี้เกิดขึ้นตั้นแต่ปี 1888 จากการระเบิดของภูเขาไฟ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลาเดิน

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับเมือง Sendai

DSC00030

วันที่ 6     Sendai – Naruko -Aomori

–เช้า-บ่าย–
หลังรับประทานอาหารเช้า พาไปชมสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีที่ โตรกผา Naruko ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีความนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาคโทะโฮะขุ   ที่แห่งนี้เป็นโตรกที่มีความโดดเด่น สะพานที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ประกอบกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร ทำให้เราได้สัมผัสกับใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่ จึงไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาที่นี่กันมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่ง

–ค่ำ–
เดินทางกลับเมือง Sendai รับกระเป๋าแล้วเดินทางต่อด้วย Shinkansen เข้าที่พักที่เมือง Aomori

7

วันที่ 7     Aomori – Towadako -Aomori

–เช้า–
เช้าวันนี้เราจะเดินทางสู่อีกหนึ่ง Highlight ของทริป นั่นคือ ทะเลสาบโทวาดะ และ ลำธารโออิราเซะ ที่นี่เป็นหนึ่งสุดยอดความงาม ของสถานที่ชมใบไม้แดง ที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ปรารถนาจะไปชมเช่นเดียวกัน ลำธาร Oirase เป็นลำธารที่เป็นทาง ออกทางเดียวของสายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ เดินชมความสวยงามของป่าเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ด้วยธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปสำหรับคนตามล่าใบไม้หลากสีเลย บางท่านอาจจะได้พบเห็นภาพของลำธารแห่งนี้จากภาพเขียนหรือโปสการ์ดที่ระลึกของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นได้

–บ่าย–
เมื่อสิ้นสุดการเดินทางชมธรรมชาติ เดินทางกลับสู่เมือง Aomori โดย  รถบัส แวะชมอุทยานแห่งชาติ Hachimantai ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้กินพื้นที่ในสามจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอะคิตะ และจังหวัดอิวาเตะ ชมความงามตลอดสองข้างทางของป่าที่กำลังผลัดใบ

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น ค่ำคืนนี้พักผ่อนกันที่ Aomori

towada1

วันที่ 8     โตเกียว – กรุงเทพฯ

–เช้า–
หลังทานข้าวเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่
เมืองโตเกียว โดยรถไฟชินคังเซน อิสระเดินชอปปิ้งตามอัธยาศัย

21.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน Haneda เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 ออกเดินทางเวลา 00.20 น.

วันที่ 9 กรุงเทพ ฯ

05.25 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ


สนใจทริปช่วงอื่น ดูได้ที่นี่

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยใบไม้แดง

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยดอกไม้บาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยซากุระบาน

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ตามรอยพิงค์มอส

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน ดอกไม้บานฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่นโดยรถไฟ ตอน Winter Hokkaido


ใบไม้เปลี่ยนสีโทโฮขุ รวม

 • โรงแรม Business Hotel ใกล้สถานีรถไฟ เดินทางสะดวก (Toyoko inn หรือเทียบเท่า) พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ญี่ปุ่น
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป 

 • สำรองที่นั่ง 15,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!